Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE           
 

Certyfikowane szkolenie online

Diagnoza i terapia depresji, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży

Warsztaty doskonalące dla psychologów i psychoterapeutów, umożliwiające pogłębienie wiedzy i umiejętności w obszarze diagnozy i terapii zaburzeń depresyjnych, lękowych oraz zaburzeń nastroju u dzieci i nastolatków

Warsztaty poprowadzi Anna Roguska

Głównym celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do korzystania z metod, technik oraz narzędzi, które zwiększą skuteczność procesu diagnostycznego i terapeutycznego w pracy z dziećmi i młodzieżą borykającą się z zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami lękowymi oraz zaburzeniami nastroju.

Na przykładzie konkretnych studiów przypadków przedstawimy sprawdzone rozwiązania terapeutyczne, które zmaksymalizują efekty prowadzonej terapii małoletniego klienta.

Weź udział w warsztatach, jeśli:
 • Zauważasz, że coraz więcej dzieci i młodzieży trafia do Twojego gabinetu z objawami zaburzeń snu czy odżywiania, kłopotami z koncentracją uwagi i rozdrażnieniem, trudnościami w kontaktach z rodziną i rówieśnikami oraz wybuchami złości czy stanami lękowymi, a Ty chcesz wiedzieć, jakie mechanizmy stoją za tymi problemami i w jaki sposób pracować z nimi w swoim gabinecie,
 • Chcesz nauczyć się rozpoznawać nieoczywiste objawy zaburzeń depresyjnych, lękowych i nastroju oraz dowiedzieć się, na jakie niuanse diagnostyczne zwracać uwagę, gdy współwystępują one z innymi zaburzeniami psychicznymi lub przyjmują niestandardowy obraz kliniczny,
 • Pragniesz wprowadzić do swojej praktyki terapeutycznej nowe i sprawdzone przez specjalistów-praktyków strategie, metody, techniki prewencji i terapii zaburzeń depresyjnych, lękowych oraz nastroju u dzieci i młodzieży, aby podnieść swoje umiejętności terapeutyczne i zmaksymalizować efekty prowadzonej terapii.
W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • W jaki sposób pracować diagnostycznie i terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą, która miewa trudności w relacjach z rodziną i rówieśnikami, przejawia problemy związane z odżywianiem, cierpi na kłopoty ze snem oraz doświadcza wybuchów agresji?
 • Jak podczas procesu diagnostycznego nawiązać i podtrzymać kontakt z małoletnim klientem, trafnie zidentyfikować objawy depresji oraz odróżnić je od symptomów innych zaburzeń, które mogą towarzyszyć depresji u dzieci i młodzieży?
 • Jakie są najczęstsze kontrowersje oraz pułapki diagnostyczne dotyczące zaburzeń depresyjnych, lękowych i zaburzeń nastroju – jak je identyfikować, jak sobie z nimi radzić i jakie scenariusze pracy wykorzystywać w praktyce terapeutycznej?
 • Jak skutecznie rozpoznawać czynniki wpływające na powstawanie zaburzeń depresyjnych, lękowych oraz nastroju poprzez obserwację zachowań i wywiad diagnostyczny z młodym klientem oraz jego opiekunami?
 • Jak dzięki zastosowaniu technik i narzędzi z obszaru Terapii Skoncentrowanej na Emocjach nauczyć dziecko identyfikować i adekwatnie komunikować własne potrzeby i emocje?
 • W jaki sposób korzystać z metod terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), aby skutecznie niwelować zgłaszane przez małoletniego klienta objawy zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju czy depresji?
 • Jak ułożyć współpracę z rodzicami lub opiekunami dziecka zmagającego się z zaburzeniami depresyjnymi i emocjonalnymi, aby zmaksymalizować efekty prowadzonej terapii?
 • Na co zwracać uwagę w pracy terapeutycznej z samouszkodzeniami i zachowaniami samobójczymi wśród dzieci i młodzieży w jaki sposób prowadzić interwencję kryzysową wobec dziecka lub nastolatka w kryzysie suicydalnym?
Program warsztatów:
Moduł 1

Zaburzenia nastroju u dzieci i nastolatków

 • Jak presja wywoływana przez rodziców oraz szkołę przyczynia się do powstawania zaburzeń nastroju? – na jakie sygnały warto być czujnym w pracy nad regulacją negatywnych stanów emocjonalnych u małoletniego klienta?
 • Jak podczas procesu diagnostycznego rozpoznać, że mamy do czynienia z dzieckiem czy nastolatkiem, który boryka się z zaburzeniami nastroju? – wskazówki oraz przykładowe pytania diagnostyczne do zastosowania na wstępnym etapie pracy terapeutycznej
 • Wykorzystanie kryteriów diagnostycznych oraz diagnozy funkcjonalnej w określeniu zaburzeń nastroju i nie tylko – jak skutecznie rozpoznawać czynniki wpływające na powstawanie zaburzeń poprzez obserwację zachowań i rozmowę z młodym klientem?
 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) oraz Terapia skoncentrowana na emocjach (EFT) w pracy z małoletnim klientem z zaburzeniami nastroju.
  CASE STUDY: Omówienie na studium przypadku jak nauczyć dziecko identyfikować i adekwatnie komunikować własne potrzeby i emocje oraz efektywnie sobie z nimi radzić.
 • Terapia oparta na teorii systemów w obszarze współpracy z rodziną i pracy nad relacjami z poszczególnymi jej członkami – jak wyzbyć się poczucia winy, odnaleźć sposób na poprawienie komunikacji w rodzinie oraz pomóc odzyskać stan równowagi po zakończonej terapii? Konkretne ćwiczenia i wskazówki do zastosowania w pracy z rodziną małoletniego klienta.
Moduł 2

Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży

 • Wpływ współczesnych uwarunkowań związanych z sytuacją postpandemiczną, wpływem social mediów i systemu edukacji na funkcjonowanie dzieci i młodzieży oraz mechanizmy obronne przed lękiem - praktyczne wskazówki, jak je rozpoznawać u małoletniego klienta oraz na co szczególnie zwrócić uwagę przed rozpoczęciem terapii.
 • Kryteria diagnostyczne DSM-V, ICD-10 oraz ICD-11 i rozpoznanie objawów zaburzeń lękowych na różnych etapach rozwoju u dzieci w różnym wieku – analiza objawów psychopatologicznych, behawioralnych i wegetatywno-somatyzacyjnych wraz ze wskazówkami diagnostycznymi do pracy terapeutycznej.
 • „Maski” zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży – w jakich sytuacjach zachowania opozycyjno-buntownicze, brawura czy nieadekwatna do wieku powaga mogą maskować u dziecka odczuwany przez niego lęk? – możliwe pułapki diagnostyczne i wskazówki, jak ich uniknąć.
 • Jakie zaburzenia psychiczne współwystępują razem z zaburzeniami lękowymi? – kryteria diagnostyczne oraz omówienie najistotniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę podczas pracy z dzieckiem i nastolatkiem z objawami zaburzeń lękowych.
 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT), dialog motywacyjny oraz mentalizacja jako skuteczne metody leczenia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży.
  CASE STUDY: Omówienie studium przypadku nastolatka z zaburzeniami lękowymi wraz ze wskazaniem na sprawdzone i skuteczne techniki terapeutyczne wykorzystywane w pracy gabinetowej z małoletnim klientem.
Moduł 3

Depresja u dzieci i młodzieży

 • Zaburzenia snu i odżywiania, bóle brzucha, pojawiające się wybuchy agresji, zaburzenia koncentracji, zmienność zachowań – jakie zachowania dziecka lub nastolatka powinny wzbudzać czujność i mogą świadczyć o występowaniu zaburzeń depresyjnych? – praktyczne wskazówki przydatne podczas wywiadu diagnostycznego oraz w trakcie psychoedukacji rodziców i opiekunów
 • W jaki sposób zidentyfikować czynniki genetyczne, środowiskowe i psychologiczne w mechanizmie powstawania depresji u dzieci i nastolatków? – omówienie możliwego podłoża depresji, tj. wpływu genów, braku wsparcia emocjonalnego, wysokiego poziomu lęku czy niskiej samooceny, oraz przykładowe pytania diagnostyczne pomocne w trakcie procesu stawiania diagnozy
 • Jak podczas procesu diagnostycznego nawiązać i podtrzymać kontakt z małoletnim klientem, trafnie zidentyfikować objawy depresji oraz odróżnić je od symptomów innych zaburzeń, które mogą towarzyszyć depresji u dzieci i młodzieży? – praktyczne wskazówki do tworzenia relacji terapeutycznej oraz wykorzystanie kryteriów diagnostycznych podczas diagnozy różnicowej w gabinecie terapeuty
 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) w pracy z dzieckiem lub nastolatkiem z depresją - Jak poprzez zastosowanie CBT zmniejszyć przeżywane cierpienie oraz pomóc małoletniemu klientowi w radzeniu sobie z trudnymi emocjami?
 • Farmakoterapia – w jakich sytuacjach i na jakim etapie terapii niezbędne jest wprowadzenie leków przeciwdepresyjnych?
  CASE STUDY: Analiza stanu psychicznego młodego klienta z praktycznymi poradami odnośnie planowania procesu terapeutycznego i wskazaniami do włączenia farmakoterapii w proces leczenia.
Moduł 4

Moduł dodatkowy – samouszkodzenia i autoagresja wśród dzieci i nastolatków

 • W jaki sposób współwystępujące zaburzenia psychiczne, jak np. depresja, PTSD, choroba afektywna dwubiegunowa, ADHD, zaburzenia odżywiania czy zaburzenia adaptacyjne, wpływają na podjęcie przez dziecko zachowań autoagresywnych? Jakie pytania diagnostyczne zadać oraz na jakie sygnały zwrócić uwagę, aby zidentyfikować pierwotne źródło problemu i zaplanować efektywne działania terapeutyczne?
 • Jak przeprowadzić interwencję kryzysową wobec dzieci i młodzieży w kryzysie suicydalnym, po próbie samobójczej oraz samouszkodzeniach – konkretne wskazówki, w jaki sposób rozmawiać i jakie działania podjąć w sytuacji zagrożenia życia młodej osoby.
Warsztaty poprowadzi:
Anna Roguska
Anna Roguska

Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania na kierunku psychologia. Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje pod stałą superwizją, dzięki czemu rozwija i udoskonala swój warsztat. W pracy terapeutycznej przyjmuje dzieci od 6 roku życia, młodzież oraz osoby dorosłe. Wspiera osoby z niskim poczuciem własnej wartości, stresem, lękiem, zaburzeniami nastroju czy kryzysem emocjonalnym bądź zawodowym. Doświadczenie zdobywała podczas stażu klinicznego w poradni zdrowia psychicznego. Dodatkowo pracuje jako psycholog w poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz w przedszkolach. W pracy z pacjentami najważniejsze dla niej jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja nawiązaniu relacji terapeutycznej.

Wybierz swoją wersję szkolenia!

Sam decydujesz, w jaki sposób chcesz uczestniczyć w szkoleniu, wybierając wersję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

 

WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

 

WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po jego zakończeniu.

 

WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dostęp lifetime do kursu "Dziecko w kryzysie psychicznym – terapia przy zaburzeniach lękowych".
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy