Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

      PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE           

Diagnoza i terapia traumy u dzieci i młodzieży

Specjalistyczne warsztaty oparte na praktycznych studiach przypadków zaczerpniętych z gabinetu psychologa i psychoterapeuty

Głównym celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do trafnego rozpoznawania objawów traumy u małoletniego pacjenta oraz do korzystania z metod i technik, które zwiększą skuteczność oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą zmagającymi się z traumą spowodowaną, m.in. zaburzeniami więzi, przemocą fizyczną lub emocjonalną, a także przemocą rówieśniczą.

Na przykładzie konkretnych studiów przypadków przedstawimy kryteria skutecznej analizy sytuacji traumatycznych, z którymi może zmagać się małoletni pacjent oraz wskażemy dobre praktyki i metody skutecznej terapii psychotraumatologicznej.

Weź udział w warsztacie jeśli:
 • w Twoim gabinecie pojawiają się małoletni pacjenci z ostrymi i nasilającymi się objawami traumy oraz współwystępującymi zaburzeniami stresowymi, a Ty chcesz wiedzieć, jak przeprowadzić skuteczną terapię psychotraumatologiczną,
 • chcesz poznać specyfikę i złożony charakter terapii psychotraumatologicznej oraz wyposażyć się w szereg praktycznych wskazówek i wiedzy możliwej do wykorzystania w gabinecie terapeutycznym,
 • chcesz otrzymać propozycje sprawdzonych rozwiązań terapeutycznych i poszerzyć swój profesjonalny
W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jak postawy czy reakcje specjalisty mogą wpływać na przebieg pracy terapeutycznej z małoletnim klientem i jak wiedzę na temat swoich przekonań wykorzystać w codziennej pracy gabinetowej?
 • Jak skutecznie zidentyfikować sytuacje i czynniki z życia dziecka czy nastolatka, które przyczyniły się do rozwoju traumy, jak np. przemoc fizyczna lub emocjonalna, przemoc rówieśnicza, traumatyczne utraty lub wykorzystanie seksualne?
 • W jaki sposób doświadczane traumy rzutują na codzienne funkcjonowanie małoletniego pacjenta oraz jak rozpoznawać objawy mogące świadczyć o wystąpieniu zespołu stresu pourazowego (PTSD) lub zespołu złożonego stresu pourazowego (cPTSD)?
 • W jaki sposób efektywnie przeprowadzić pierwszą konsultację psychotraumatologiczną, czyli skutecznie ocenić stan emocjonalny klienta i stopień doświadczanej traumy, aby później móc zaplanować odpowiednie działania terapeutyczne, które pomogą małoletniemu pacjentowi poradzić sobie z trudną sytuacją?
 • Czym różni się diagnoza traumy u dzieci i młodzieży od diagnozy u osób dorosłych oraz jak na podstawie aktualnych kryteriów diagnostycznych DSM-V, ICD-10 oraz ICD-11 skutecznie zdiagnozować zgłaszane przez opiekunów małoletniego pacjenta objawy, jak np. pogorszenie wyników w nauce, nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne oraz autoagresywne?
 • Za pomocą jakich metod diagnostycznych przeprowadzić skuteczną diagnozę różnicową, która pozwoli na rozpoznanie i odróżnienie traumy od niezależnych chorób psychosomatycznych czy zaburzeń psychicznych u dziecka lub nastolatka?
 • Jak efektywnie wprowadzić terapię EMDR, terapię przetwarzania poznawczego (CPT), krótkoterminową terapią eklektyczną, ćwiczenia wyobrażeniowe, ekspozycyjną terapię narracyjną i elementy treningu uważności do pracy terapeutycznej z dzieckiem lub nastolatkiem z objawami traumy? 
 • Dlaczego do pracy z dzieckiem lub nastolatkiem warto włączać elementy terapii niewerbalnej, jak np. arteterapia, psychodrama czy terapia zabawą?
 • Jakie kroki należy uwzględnić podczas określania strategii i planu pracy terapeutycznej  oraz jak ułożyć współpracę z małoletnim klientem i jego rodzicami/opiekunami, aby zmaksymalizować efekty terapii?
Program warsztatów
Moduł 1

Mechanizmy powstawania traumy

 • „Ja jako osoba pomagająca dziecku, które doświadczyło traumy” – jak specjalista myśli o traumie u dzieci i młodzieży? Jakie są możliwe reakcje ze strony terapeuty na symptomy traumy u dziecka – na co zwrócić szczególną uwagę, jakie reakcje mogą wspomóc albo utrudnić pracę? - ćwiczenie
 • Jakie sytuacje i stresory ze strony środowiska oraz ze strony bliskich lub obcych dla dziecka osób przyczyniają się do powstania traumy? – zaniedbania, przemoc fizyczna lub emocjonalna, przemoc rówieśnicza, traumatyczne utraty lub wykorzystanie seksualne – omówienie problemu na konkretnych przykładach.
 • Pogorszenie wyników w nauce, nadpobudliwość psychoruchowa, sięganie po używki, zachowania agresywne, w tym autoagresywne oraz myśli samobójcze - jak w porę rozpoznać następstwa traumy, których mogą doświadczać małoletni pacjenci w wyniku przeżyć traumatycznych, uwzględniając złożoność i interdyscyplinarność zjawiska traumy?
 • Jakie czynniki indywidualne predysponują do wystąpienia u dziecka lub nastolatka zaburzeń po przeżytej sytuacji traumatycznej?
  CASE STUDY: omówienie wpływu takich czynników, jak: wiek, płeć, poziom rozwoju, czas wystawienia na czynniki traumatyzujące, intencjonalność ranienia czy izolacja społeczna, na prawdopodobieństwo powstania traumy i jej możliwy obraz kliniczny
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD) i złożonego stresu pourazowego (cPTSD), trudności senne, zaburzenia somatyczne i fizjologiczne, drażliwość, zmienność nastroju, trudności w kontaktach z rówieśnikami – do jakiego rodzaju trwałych trudności związanych z codziennym funkcjonowaniem mogą przyczyniać się następstwa sytuacji traumatycznej oraz jakie znaczenie dla terapeuty ma ich występowanie, nasilenie i częstotliwość?
Moduł 2

Specyfika diagnozy traumy u dzieci i młodzieży

 • Czym różni się rozpoznawanie symptomów traumy u dzieci/młodzieży od analogicznego rozpoznania u osób dorosłych? Jak wskazane różnice wpływają na proces terapeutyczny?
 • Rodzic/opiekun w procesie diagnostycznym – o co należy zapytać rodzica lub opiekuna dziecka, aby zebrać kompleksowy wywiad oraz kiedy warto zwrócić się o dodatkowe informacje do szkoły dziecka?
 • Na co zwrócić uwagę  podczas pierwszej sesji diagnostycznej oraz jakie znaczenie ma jej przebieg dla dalszych etapów pracy psychotraumatologicznej z dzieckiem lub nastolatkiem zmagającym się z traumą? – praktyczne wskazówki diagnostyczne okiem specjalisty-praktyka
 • Jakie są istotne elementy w ocenie stanu emocjonalnego i psychicznego dziecka lub nastolatka na etapie wstępnej diagnozy i analizy psychotraumatologicznej? – zastosowanie konkretnych metod diagnostycznych w pracy z małoletnim pacjentem
 • Jak skutecznie rozpoznawać specyficzne dla wieku rozwojowego dziecka objawy przeżytej sytuacji traumatycznej w kontekście aktualnych kryteriów diagnostycznych DSM-V, ICD-10 oraz ICD-11?
  CASE STUDY:  praktyczne przykłady dotyczące sposobów identyfikowania specyficznych dla wieku dziecka objawów występujących w różnych obszarach jego funkcjonowania oraz zwrócenie uwagi na pułapki diagnostyczne
 • Jak rozpoznawać i rozróżniać występowanie traumy od niezależnych chorób psychosomatycznych czy zaburzeń psychicznych i dysocjacyjnych
  CASE STUDY: omówienie najskuteczniejszych metod diagnozy na konkretnych przykładach i praktyczne wskazówki dotyczące skutecznej diagnozy w pracy gabinetowej
Moduł 3

Metody pracy w terapii psychotraumatologicznej z dzieckiem lub nastolatkiem

 • Przygotowanie osobiste do pracy z osobą, która doświadczyła traumy – jak własne doświadczenia/ nastawienie/ regulacja emocjonalna/ wiedza na temat możliwych osobistych reakcji wpływa na pracę z klientem?
 • Somatic Experiencing (trauma szokowa), NARM (trauma rozwojowa/ relacyjna/ złożona), czyli metody, których elementy można dołączyć do pracy psychoterapeutycznej - wskazówki oraz CASE STUDY
 • Terapia EMDR jako jedna z najskuteczniejszych metod w terapii psychotraumatologicznej – wskazówki dotyczące stosowania EMDR w pracy małoletnim pacjentem doświadczającym objawów traumy; Terapia przetwarzania poznawczego (CPT) w kontekście długoterminowego leczenia traumy i objawów stresu pourazowego (PTSD) – jak skutecznie włączać  CPT do terapii traumy u małoletnich pacjentów?; Jakie jest praktyczne zastosowanie ćwiczeń wyobrażeniowych w procedurze przedłużonej ekspozycji i ekspozycyjnej terapii narracyjnej w pracy z małoletnim pacjentem zmagającym się z sytuacją traumatyczną? - metody wymagające dłuższego przeszkolenia, ale o których również warto wiedzieć
 • Mindfulness w leczeniu psychotraumatologicznym jako sposób na łagodzenie nieprzyjemnych objawów zgłaszanych przez małoletnich pacjentów
  CASE STUDY: w jaki sposób wprowadzić elementy treningu uważności do terapii traumy, by zmaksymalizować efekty pracy terapeutycznej i zredukować stopień odczuwania negatywnych emocji i stresu przez małoletnich pacjentów dotkniętych traumą?
 • Arteterapia, psychodrama i terapia zabawą – w jaki sposób i dlaczego warto włączać elementy niewerbalne do pracy z dzieckiem lub nastolatkiem z doświadczeniami traumatycznymi?
 • Jak ułożyć współpracę z dzieckiem lub nastolatkiem oraz jego rodziną, aby zmaksymalizować efekty terapii? - przykładowe metody i scenariusze sesji psychotraumatologicznej  z uwzględnieniem elementów interwencji kryzysowej
 • Jakich  pułapek oraz trudności podczas terapii psychotraumatologicznej należy się wystrzegać i na co warto zwrócić największą uwagę? – praktyczne wskazówki i podpowiedzi doświadczonego specjalisty-praktyka
Wybierz swoją wersję szkolenia!

Sam decydujesz, w jaki sposób chcesz uczestniczyć w szkoleniu, wybierając wersję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

 

WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

 

WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po jego zakończeniu.

 

WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po jego zakończeniu,
 • dostęp do materiałów merytorycznych:
  • Czynności obronne w funkcjonalno-czynnościowym modelu obron psychologicznych jako narzędzie w diagnostyce i terapii traumy dzieci i młodzieży
  • Kluczowe interwencje terapeutyczne ukierunkowane na leczenie traumy u dzieci i młodzieży
  • Ćwiczenia TRE® jako narzędzie wspierające powrót dziecka do równowagi po stresie i traumie
  • Metody i techniki mentalizacji w pracy z dziećmi i młodzieżą
  • Zaburzenia lękowe u dzieci – metody pracy w ujęciu terapii systemowej
  • Napady paniki u dzieci – rozpoznanie i metody leczenia
  • Lęk separacyjny u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Prowadząca
Adrianna Smurzyńska
Adrianna Smurzyńska

Psycholożka dzieci, młodzieży i dorosłych, psychotraumatolożka

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, ze specjalizacjami: psychologia kliniczna dziecka oraz psychologia rodziny i edukacji. Kształciła się również w zakresie filozofii i kognitywistyki – na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz Ruhr-Universität Bochum. W pracy psychologicznej rozwijała swoje kompetencje w zakresie arteterapii, pracy z ciałem, porozumienia bez przemocy oraz rodzicielstwa bliskości dla profesjonalistów. Aktualnie uczy się w Polskim Instytucie Psychodramy oraz na studiach podyplomowych z Psychotraumatologii na Uniwersytecie Gdańskim.

Przyjmuje jako psycholog w Psychoklinika Poradnie Zdrowia Psychicznego www.psychoklinika.pl. Pracowała w dziećmi w szkołach i przedszkolach, na świetlicy socjoterapeutycznej i dziennym oddziale szpitalnym. W pracy indywidualnej wspierała dzieci z niepowodzeniami szkolnymi, pokazując im nie tylko, jak pracować nad doświadczanymi problemami, ale przede wszystkim jak dostrzec swoją wartość. Prowadziła także zajęcia grupowe rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne oraz twórcze i krytyczne myślenie.

Oferuje wsparcie psychologiczne dla dzieci (od 3 r.ż.), młodzieży i dorosłych. W swojej pracy integruje podejścia terapeutyczne opierające się na rozmowie z technikami niewerbalnymi – arteterapią, psychodramą i pracą z ciałem.

Koszt uczestnictwa

PRZEDSPRZEDAŻ!

Przy zgłoszeniu do 21 lipca 2024 r. - taniej o 200 zł netto!

Udział STANDARD

Online

27.08.2024

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
Udział PREMIUM

Online

27.08.2024

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Udział SUPERPREMIUM

Online

27.08.2024

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • pakiet materiałów merytorycznych.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy