Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator szkolenia:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE      

 

Retransmisja szkolenia online

Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych oraz fobii u osób dorosłych

Specjalistyczne warsztaty doskonalące dla psychologów i psychoterapeutów, które umożliwiają poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy na temat diagnozy i terapii zaburzeń lękowych – lęku uogólnionego, fobii społecznej, fobii specyficznej, lęku panicznego oraz nadmiernego lęku

Prowadzi Magdalena Pytel

Z roku na rok rośnie liczba osób doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym, w tym zaburzeń o charakterze lękowym. Według opublikowanych w 2022 roku wyników badań* 44% Polaków skarży się na osłabienie zdrowia lub funkcjonowania psychicznego, kondycji psychicznej bądź samopoczucia, a blisko 30% deklaruje, że przynajmniej raz w życiu doświadczyło stanów lękowych.

*Badanie UCE RESEARCH i platformy ePsycholodzy.pl. Sierpień 2022.

Głównym celem warsztatów jest wyposażenie uczestników  w metody i techniki, które zwiększą skuteczność oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych w pracy z osobami borykającymi się z zaburzeniami lękowymi wywołanymi m.in. sytuacjami z życia codziennego, pandemią, sytuacją ekonomiczną czy trwającymi konfliktami zbrojnymi na świecie.

Weź udział jeśli:
 • chcesz dowiedzieć się, jakie są mechanizmy powstawania lęku panicznego, lęku uogólnionego, fobii społecznej czy fobii specyficznej oraz jak tę wiedzę przełożyć na realia pracy psychologa i psychoterapeuty,
 • zauważasz u swoich klientów wzrost poziomu lęku będącego konsekwencją długotrwałego stresu i napięcia, zmieniającej się rzeczywistości, sytuacji ekonomicznej, a także nadmiernych wymagań w obszarze życia prywatnego i zawodowego i chcesz poszerzyć swoją wiedzę, aby skutecznie im pomagać,
 • pragniesz poznać i wprowadzić do swojej praktyki terapeutycznej sprawdzone strategie, metody i techniki prewencji oraz terapii lęków i fobii występujących u osób dorosłych, aby zwiększyć skuteczność prowadzonych działań terapeutycznych.
Omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jakie mechanizmy psychologiczne, społeczne i biologiczne są odpowiedzialne za powstawanie zaburzeń lękowych i jak dzięki tej wiedzy lepiej zrozumieć proces powstawania oraz specyfikę zaburzeń lękowych występujących u dorosłych?
 • W jaki sposób współczesny styl życia, wzrost napięcia, długotrwały stres, sytuacja ekonomiczna oraz nadmiar obowiązków wpływają na stan psychiczny dorosłych osób, np. poprzez zmniejszanie odporności psychicznej oraz przyczynianie się do występowania lęków i fobii?
 • Jak zadbać o bezpieczną relację terapeutyczną w kontakcie z klientem doświadczającym uciążliwego lęku i trudności w tworzeniu relacji opartych na zaufaniu?
 • W jaki sposób rozpoznawać objawy psychiczne i fizyczne wskazujące na zaburzenia lękowe? – praktyczne wskazówki, na co warto zwracać uwagę podczas kontaktu diagnostycznego
 • Jak skutecznie przełożyć kryteria diagnostyczne DSM-V, ICD-10 oraz ICD-11 na realia pracy gabinetowej i diagnozy klienta zgłaszającego się z problemem nadmiernego stresu, długotrwałego napięcia, lęków czy napadów paniki?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę podczas procesu diagnostycznego, aby trafnie odróżnić fobię specyficzną od depresji, agorafobii, zaburzeń lękowych uogólnionych czy osobowości unikającej?
 • Poprzez użycie jakich metod i technik terapeutycznych pracować z klientem doświadczającym nadmiernego lęku, który nie spełnia kryteriów zaburzeń lękowych?
 • Jak skutecznie wprowadzić do procesu terapeutycznego metody i techniki zaczerpnięte z terapii poznawczo-behawioralnej, terapii akceptacji i zaangażowania czy treningu uważności, aby skutecznie zminimalizować negatywne skutki doświadczanego przez klienta lęku?
 • W jaki sposób integrować ze sobą różne metody i techniki terapeutyczne odpowiadające na potrzeby współczesnego świata, aby zmaksymalizować efekty prowadzonej terapii?
Szczegółowy program
Moduł 1

Mechanizmy powstawania wybranych zaburzeń lękowych

 • Dziedziczność, stresujące wydarzenia, problemy ze zdrowiem psychicznym czy zażywanie substancji psychoaktywnych – jakie czynniki i mechanizmy warunkują powstawanie lęku uogólnionego, ataków paniki, fobii społecznej i specyficznej? Rola czynników psychologicznych, biologicznych i społecznych w powstawaniu wybranych zaburzeń lękowych. 
 • Jaki związek z występowaniem lub nasilaniem się zaburzeń lękowych u klientów mają toczące się obecnie konflikty zbrojne, sytuacją ekonomiczna wywołana inflacją czy strach o zdrowie swoje i bliskich wywołany doświadczeniami pandemii? – uwzględnianie czynników społecznych, na które klient nie ma wpływu, w procesie diagnostycznym i terapeutycznym.
 • Klient z zaburzeniem lękowym w gabinecie terapeutycznym – na jakie aspekty funkcjonowania, zachowania specyficzne oraz maski pozostać szczególnie uważnym w kontakcie terapeutycznym z klientem, aby nie popaść w pułapkę błędnych przekonań?
 • W jaki sposób przewlekłe i nieleczone nadmierne stany lękowe mogą doprowadzić do poważnych kryzysów psychicznych i w konsekwencji myśli samobójczych, zachowań autodestruktywnych czy ciężkich zaburzeń lękowych? – karty psychoedukacyjne oraz studium przypadku.
 • Rola bezpiecznej relacji terapeutycznej – jak nawiązać kontakt i relację terapeutyczną z klientem charakteryzującym się ograniczonym zaufaniem, aby stworzyć bezpieczne warunki do pracy diagnostycznej i terapeutycznej?
Moduł 2

Specyfika procesu diagnostycznego zaburzeń lękowych i fobii u osób dorosłych

 • Jak  rozpoznawać mechanizmy obronne redukujące poziom lęku oraz na co szczególnie zwrócić uwagę przed rozpoczęciem pracy diagnostycznej i terapeutycznej z osobą, która doświadcza długotrwałego lęku? – praktyczne wskazówki do zastosowania w realiach gabinetu
 • Kryteria diagnostyczne DSM-V, ICD-10 oraz ICD-11w kontekście diagnozowania fobii społecznej, fobii specyficznej, lęku uogólnionego i lęku panicznego – w jaki sposób trafnie zidentyfikować zaburzenie oraz na jakie pułapki diagnostyczne pozostać szczególnie uważnym w kontakcie z klientem?
 • Diagnoza różnicowa – w jaki sposób na etapie procesu diagnostycznego trafnie odróżnić fobię specyficzną od depresji, agorafobii, zaburzeń lękowych uogólnionych, osobowości unikającej? Praktyczne wskazówki do wykorzystania w gabinecie specjalisty
 • Kluczowe elementy w ocenie stanu emocjonalnego i psychicznego klienta na etapie wstępnej diagnozy lęku panicznego – znaczenie stopnia natężenia lęku oraz aktualnej zdolności klienta do radzenia sobie z kryzysem podczas początkowego etapu pracy gabinetowej
 • Odbudowanie poczucia bezpieczeństwa, panowanie nad lękiem, nauka racjonalnej oceny rzeczywistości oraz regulacja negatywnych stanów emocjonalnych – w jaki sposób zaplanować pracę terapeutyczną, gdy stan lękowy wynika z sytuacji, na które klient nie ma wpływu?
Moduł 3

Metody terapeutyczne skuteczne w pracy z zaburzeniami lękowymi i fobiami

 • Desensytyzacja oraz techniki wyobrażeniowe – w jaki sposób wykorzystanie desensytyzacji i technik wyobrażeniowych w procesie terapeutycznym wpływa na redukcję intensywności reakcji lękowych? Wskazówki do pracy z lękiem w kontekście fobii specyficznej
 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) – zastosowanie eksperymentu behawioralnego oraz ekspozycji jako technik terapeutycznych zmniejszających w kliencie poziom odczuwanego lęku i napięcia oraz pozwalających na poprawę sposobu funkcjonowania klienta w społeczeństwie
 • Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT) – jak za pomocą pracy z wartościami oraz restrukturyzacji poznawczej pomóc klientowi w radzeniu sobie z lękiem uogólnionym? Praktyczne ćwiczenia do wykorzystania w pracy z klientem
 • W jaki sposób pracować z klientem, który na skutek długotrwale odczuwanego lęku, niepokoju i napięcia zaczął doświadczać niekontrolowanych ataków paniki? – wykorzystanie technik oddechowych, relaksacyjnych oraz psychoedukacji podczas pracy gabinetowej
 • Trening uważności (mindfulness) – jak włączyć elementy praktyki uważności do procesu terapeutycznego klienta zgłaszającego odczuwanie długotrwałego i nadmiernego napięcia? Skuteczne sposoby redukcji nieprzyjemnych skutków doświadczanego przez klienta lęku.
Moduł 4

Case study

 • Studia przypadku osób z:
  • fobią społeczną,
  • fobią specyficzną,
  • lękiem uogólnionym,
  • lękiem panicznym.
 • W jaki sposób rozpocząć proces diagnostyczny, jak rozpoznać mechanizmy stojące za pojawieniem się zaburzenia oraz w jaki sposób zaplanować proces terapeutyczny, aby przyniósł on jak najlepsze efekty terapeutyczne?
Prowadząca
Magdalena Pytel
Magdalena Pytel

Psycholog, pedagog specjalny (absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu), terapeutka schematów i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna PTTPB (nr 877), absolwentka Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Koszt uczestnictwa
RETRANSMISJA SZKOLENIA

Ta wersja zawiera:

 • dostęp do retransmisji szkolenia szkoleniu prowadzonego przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 7 dni od daty retransmisji,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy