Uwaga! Sprzedaż szkolenia zakończyła się.

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE      Charaktery

 

Szkolenie online LIVE

Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u osób dorosłych

Warsztaty poprowadzi Magdalena Pytel

Specjalistyczne warsztaty doskonalące dla psychologów i psychoterapeutów, które umożliwiają poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy na temat diagnozy i terapii zaburzeń lękowych – lęku uogólnionego, fobii społecznej, fobii specyficznej, lęku panicznego, nadmiernego lęku.

Głównym celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do korzystania z metod i technik, które zwiększą skuteczność oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych w pracy z osobami borykającymi się z zaburzeniami lękowymi różnego pochodzenia.

Weź udział w warsztacie jeśli:
 • Zauważasz u swoich klientów wzrost poziomu lęku będącego konsekwencją długotrwałego stresu i napięcia, zmieniającej się rzeczywistości, nadmiernych wymagań w obszarze życia prywatnego i zawodowego, a także lęku aktywowanego wydarzeniami wojennymi
 • Chcesz dowiedzieć się, jakie są mechanizmy powstawania lęku panicznego, uogólnionego, fobii społecznej, fobii specyficznej i jak wiedzę tę przełożyć na realia pracy psychologa i psychoterapeuty
 • Pragniesz wprowadzić do swojej praktyki terapeutycznej sprawdzone strategie, metody, techniki prewencji i terapii lęków pojawiających się u osób dorosłych
W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jakie mechanizmy psychologiczne, społeczne i biologiczne są odpowiedzialne za powstawanie zaburzeń lękowych? – kryteria diagnostyczne oraz przykładowe techniki terapii do zastosowania w pracy z klientem
 • Jak współczesny styl życia, wzrost napięcia, długotrwały stres, nadmiar wykonywanych obowiązków oraz napięta sytuacja na świecie wpływają na specyfikę powstawania zaburzeń lękowych u osób dorosłych?
 • Jak zaplanować pomoc psychologiczną dla osoby, która boryka się z lękiem uogólnionym, specyficznym, fobią społeczną, atakami paniki?
 • W jaki sposób powstają i jak podtrzymywane są wybrane zaburzenia lękowe?
 • Poprzez użycie jakich metod i technik pracować z nadmiernym lękiem, który nie jest jeszcze zaburzeniem lękowym?
 • Jak ustrzec się pułapek diagnostycznych dotyczące zaburzeń lękowych – jak je identyfikować, jak sobie z nimi radzić i jakie scenariusze pracy wykorzystywać w praktyce terapeutycznej?
 • Jak rozpoznawać objawy psychiczne, somatyczne i fizyczne wśród zaburzeń lękowych? – praktyczne wskazówki, na co warto zwracać uwagę podczas kontaktu diagnostycznego
 • W jaki sposób integrować ze sobą różne metody i techniki terapeutyczne odpowiadające na potrzeby współczesnego świata, aby zmaksymalizować efekt terapii?
Program warsztatów
Moduł 1

Mechanizmy powstawania wybranych zaburzeń lękowych

 • Rola czynników psychologicznych, biologicznych i społecznych w powstawaniu wybranych zaburzeń lękowych – jakie mechanizmy warunkują powstawanie lęku uogólnionego, ataków paniki, fobii społecznej i specyficznej?
 • W jaki sposób powstają i jak są podtrzymywane wybrane zaburzenia lękowe? – przykładowe modele rozumienia zaburzeń lękowych w oparciu o praktyczne przykłady z gabinetu terapeuty
 • Klient z zaburzeniem lękowym w gabinecie terapeuty – na jakie aspekty funkcjonowania, zachowania specyficzne oraz maski pozostać szczególnie uważnym w kontakcie terapeutycznym, aby nie popaść w pułapkę błędnych przekonań?
Moduł 2

Praca terapeutyczna z fobią społeczną

 • Diagnoza różnicowa – w jaki sposób na etapie procesu diagnostycznego trafnie odróżnić fobię specyficzną od depresji, agorafobii, zaburzeń lękowych uogólnionych, osobowości unikającej? Praktyczne wskazówki do wykorzystania w gabinecie specjalisty
 • Terapia poznawczo-behawioralna (Cognitive–Behavioral Therapy – CBT) – eksperyment behawioralny i ekspozycja jako techniki terapeutyczne do zastosowania w gabinecie, które zmniejszają w kliencie poziom odczuwanego lęku i napięcia oraz pozwalają na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie
 • Studium przypadku osoby ze stwierdzoną fobią społeczną – w jaki sposób rozpocząć proces diagnostyczny, jak rozpoznać mechanizmy stojące za pojawieniem się zaburzenia oraz w jaki sposób poprowadzić proces terapeutyczny, aby przyniósł on jak najlepsze efekty terapeutyczne?
Moduł 3

Diagnoza i terapia fobii specyficznej

 • Kryteria diagnostyczne i rozpoznawanie objawów fobii specyficznej z uwzględnieniem nowej sytuacji społecznej i przeciążenia nadmiarem informacji – przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę psychologa w pracy z klientem
 • W jaki sposób wykorzystanie desensytyzacji i technik wyobrażeniowych w procesie terapeutycznym wpływa na redukcję intensywności reakcji lękowych? – praca z lękiem w kontekście fobii specyficznej
 • Studium przypadku osoby ze stwierdzoną fobią specyficzną – w jaki sposób rozpocząć proces diagnostyczny, jak rozpoznać mechanizmy stojące za pojawieniem się zaburzenia oraz w jaki sposób poprowadzić proces terapeutyczny, aby przyniósł on jak najlepsze efekty terapeutyczne?
Moduł 4

Lęk uogólniony w kontekście pracy diagnostycznej i terapeutycznej

 • Kryteria diagnostyczne i rozpoznawanie objawów lęku uogólnionego z uwzględnieniem nowej sytuacji społecznej – w jaki sposób trafnie zidentyfikować zaburzenie oraz na jakie pułapki diagnostyczne pozostać szczególnie uważnym w kontakcie z klientem?
 • Związek zaburzenia lękowego uogólnionego z wojną w Ukrainie – jak przeciążenie związane z nadmiarem informacji, obrazy z terytorium wojny oraz strach związany z niepewnością jutra mogą przyczyniać się do pojawienia lub nasilenia lęku uogólnionego?
 • Techniki Terapii Akceptacji i Zaangażowania ( uważność, praca z wartościami) oraz restrukturyzacja poznawcza jako jedne z najbardziej skutecznych technik terapeutycznych w pracy z lękiem uogólnionym – praktyczne ćwiczenia do wykorzystania w pracy z klientem
 • Studium przypadku osoby ze stwierdzonym lękiem uogólnionym – w jaki sposób rozpocząć proces diagnostyczny, jak rozpoznać mechanizmy stojące za pojawieniem się zaburzenia oraz w jaki sposób poprowadzić proces terapeutyczny, aby przyniósł on jak najlepsze efekty terapeutyczne?
Moduł 5

Lęk paniczny w gabinecie psychoterapeuty

 • Jakie są kluczowe elementy w ocenie stanu emocjonalnego i psychicznego klienta na etapie wstępnej diagnozy lęku panicznego? – znaczenie stopnia natężenia lęku oraz aktualnej zdolności klienta do radzenia sobie z kryzysem podczas początkowego etapu pracy gabinetowej
 • W jaki sposób pracować z klientem, który na skutek długotrwale odczuwanego lęku, niepokoju i napięcia zaczął doświadczać niekontrolowanych ataków paniki? – wykorzystanie technik oddechowych, relaksacyjnych oraz psychoedukacji podczas pracy z klientem
 • Odbudowanie poczucia bezpieczeństwa, panowanie nad lękiem, nauka racjonalnej oceny rzeczywistości oraz regulacja negatywnych stanów emocjonalnych – w jaki sposób zaplanować pracę terapeutyczną, gdy stan lękowy wynika z sytuacji, na które nie ma się wpływu?
 • Studium przypadku osoby ze stwierdzonym lękiem panicznym – w jaki sposób rozpocząć proces diagnostyczny, jak rozpoznać mechanizmy stojące za pojawieniem się zaburzenia oraz w jaki sposób poprowadzić proces terapeutyczny, aby przyniósł on jak najlepsze efekty terapeutyczne?
Moduł 6

Nadmierny lęk – rozpoznanie i praca z klientem

 • Jak  rozpoznawać mechanizmy obronne redukujące poziom lęku oraz na co szczególnie zwrócić uwagę przed rozpoczęciem terapii z osobą, która doświadcza długotrwale odczuwanego lęku? – praktyczne wskazówki do zastosowania w realiach gabinetu
 • W jaki sposób przewlekłe i nieleczone nadmierne stany lękowe mogą doprowadzić do poważnych kryzysów psychicznych i w konsekwencji myśli samobójczych, zachowań autodestruktywnych czy zaburzeń lękowych? – karty psychoedukacyjne oraz studium przypadku
 • Trening uważności,  praca nad identyfikacją i zmianą zniekształceń poznawczych – metody pracy z klientem zgłaszającym odczuwanie nadmiernego lęku, w sytuacji gdy kryteria zaburzenia lękowego nie są spełnione
Warsztaty poprowadzi
Magdalena Pytel
Magdalena Pytel

Psycholog, pedagog specjalny (absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu) i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna PTTPB (nr 877), absolwentka Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SZKOLENIE ONLINE
 • SPOTKANIE NA ŻYWO
  Gwarantujemy, że wszystkie nasze spotkania są prowadzone w czasie rzeczywistym. Uczestnicy widzą i słyszą prelegenta, a także przygotowaną przez niego prezentację i materiały.
 • ŁATWY DOSTĘP
  Do udziału w szkoleniu wystarczy komputer, tablet lub smartfon z dostępem do Internetu.
 • WYGODA
  W szkoleniu możesz uczestniczyć przebywając w dowolnym miejscu (w domu lub w biurze), bez potrzeby wyjazdu.
 • NOWOCZESNOŚĆ
  Szkolenie jest organizowane w nowoczesnej i bardzo przystępnej formie przy wykorzystaniu profesjonalnych platform umożliwiających przeprowadzanie szkoleń online na żywo.
 • OSZCZĘDNOŚĆ
  Szkolenie online jest o wiele tańsze niż szkolenie w formie stacjonarnej, a dodatkowo nie trzeba ponosić kosztów delegacji.
 • KONTAKT Z PRELEGENTEM
  W trakcie szkolenia zapewniamy stały kontakt z prowadzącym, dzięki czemu skonsultujesz swoje wątpliwości z ekspertem.
 • DOSTĘP DO NAGRAŃ
  Wybierając wersję PREMIUM zyskasz dostęp do nagrania szkolenia (na 14 dni), dzięki czemu ponownie przeanalizujesz cały przebieg szkolenia.
Wybierz swoją wersję szkolenia!

Sam decydujesz, w jaki sposób chcesz uczestniczyć w szkoleniu.

Wybierz, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

 1. STANDARD
  • udział w szkoleniu na żywo
  • certyfikat uczestnictwa
 2. PREMIUM
  • udział w szkoleniu na żywo
  • certyfikat uczestnictwa
  • 14-dniowy dostęp do nagrania szkolenia po jego zakończeniu
 3. SUPERPREMIUM
  • udział w szkoleniu na żywo
  • certyfikat uczestnictwa
  • 14-dniowy dostęp do nagrania szkolenia po jego zakończeniu
  • zbiór profesjonalnych artykułów poświęconych zaburzeniom lękowym do wykorzystania w codziennej pracy:
   • Zaburzenia lękowe u dzieci. Pułapki diagnostyczne (autor: Jagoda Sikora)
   • Zastosowanie neuronauki w leczeniu lęku. Integracja neuronauki z psychoterapią w praktyce (autor: Barbara Czekaj)
   • Różne oblicza lęku u dzieci. Dlaczego rodzina jest ważna w terapii? (autor: Anna Kaźmierczyk)
   • Studium przypadków osoby  z zaburzeniami lękowymi (autor: Izabela Torczuk-Łajca)
   • Zaburzenia lękowe – narzędzia i diagnostyka (autor: Jagoda Sikora).
Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • zbiór profesjonalnych artykułów poświęconych zaburzeniom lękowym do wykorzystania w codziennej pracy.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy