Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE      Charaktery

 

Warsztaty online LIVE

Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną

Specjalistyczne warsztaty dla psychologów i psychoterapeutów, które umożliwiają poszerzenie oraz pogłębienie umiejętności diagnozowania oraz udzielania specjalistycznej pomocy terapeutycznej osobom, które doświadczyły silnych urazów psychicznych i na co dzień odczuwają nieuzasadniony lęk i stres.

Głównym celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do korzystania z metod i technik, które zwiększą skuteczność oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych w pracy z klientami zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi spowodowanymi, np. silnymi przeżyciami i emocjami, długotrwałym stresem, przemęczeniem, uporczywym bólem lub przewlekłą chorobą. 

Weź udział w warsztacie jeśli:
 • do Twojego gabinetu trafiają klienci zmagający się z napadowym lękiem w wyniku silnie odczuwanego stresu, a Ty chcesz wiedzieć, w jaki  sposób klasyfikować takie objawy i przeprowadzić skuteczną terapię,
 • chcesz poznać specyfikę i złożony charakter zaburzeń nerwicowych wynikający z  występowania szeregu objawów zarówno psychicznych, jak i fizycznych, oraz wyposażyć się we wskazówki eksperta do wykorzystania od ręki w gabinecie terapeutycznym,
 • chcesz otrzymać propozycje praktycznych rozwiązań terapeutycznych i poszerzyć swój profesjonalny warsztat o nowe metody i techniki terapii w pracy z klientem doświadczającym zaburzeń nerwicowych.

W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • W jaki sposób objawy zaburzeń współistniejących wpływają na występowanie nerwicy i przebieg terapii? Praktyczne wskazówki, na co warto zwrócić uwagę podczas pracy z klientem.
 • W jaki sposób skutecznie  zdiagnozować zaburzenia na tle nerwicowym? Przykłady zastosowania pomocnych kryteriów wobec pułapek diagnostycznych.
 • Jak ustalić cele pomocy specjalistycznej w terapii nerwic oraz w jaki sposób odbudować poczucie bezpieczeństwa klienta, by zwiększyć efektywność pracy terapeutycznej? Podpowiedzi specjalistów-praktyków.
 • Podejście neuronaukowe, terapia poznawczo-behawioralna i elementy terapii mindfulness – dostępne narzędzia i metody pracy z klientem zmagającym się z kryzysem omówione krok po kroku na konkretnych przykładach i studium przypadku.
 • Jakie kroki należy uwzględnić podczas określania strategii i planu pracy terapeutycznej z klientem oraz jak ułożyć współpracę, by zmaksymalizować efekty terapii? Praktyczne wskazówki doświadczonego eksperta.
Program warsztatów:
Moduł 1

Mechanizmy powstawania zaburzeń nerwicowych

 • W jaki sposób analizować czynniki biologiczne, środowiskowe, społeczne i genetyczne, które warunkują możliwość wystąpienia zaburzeń nerwicowych? Omówienie czynników ryzyka, tj. trudna sytuacja życiowa, poważna choroba, utrata pracy, molestowanie w dzieciństwie, występowanie zaburzeń psychicznych w rodzinie, w oparciu o model biopsychospołeczny.
 • Różne postaci fobii, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD), zespół lęku panicznego, zespół depersonalizacji-derealizacji, hipochondria  - omówienie modelu Mowrera w  powstawaniu fobii.
 • Czy objawy wskazujące na występowanie zaburzeń emocjonalnych mogą być także symptomem nerwicowym? Omówienie objawów tj. zmienność nastrojów, drażliwość, apatia, pesymizm na konkretnych przykładach
 • W jaki sposób analizować intensywność stanów lęków w zależności od rodzaju oceny sytuacji?  Zastosowanie modelu zależności intensywności lęku od oceny pierwotnej i wtórnej Salkovskisa w praktyce.
Moduł 2

Specyfika diagnozy i rozpoznawania nerwic

 • Lęk przed kontaktem z innymi ludźmi, trudności z komunikacją, zaburzenia pamięci, niepokój, silny ból, drętwienie kończyn, omdlenia, bezsenność – omówienie współwystępujących objawów psychicznych, emocjonalnych i somatycznych w kontekście skutecznej diagnozy zaburzeń nerwicowych.
 • W jaki sposób dokonać trafnej diagnozy oraz w jaki sposób przeprowadzić analizę diagnostyczną, by osiągnąć zamierzony cel terapeutyczny - przywrócić równowagę psycho-fizyczną, pozbyć się dokuczliwych lęków i wykształcić umiejętność radzenia sobie z silnymi emocjami i stresem na co dzień?
 • Jak istotne jest nieadekwatnie duże nasilenie objawów nerwicy i ich długotrwałe występowanie w ocenie stanu emocjonalnego i psychicznego klienta na etapie wstępnej diagnozy? Konkretne przykłady metod diagnostycznych do wykorzystania od ręki.
 • W jaki sposób opracować i dobrać narzędzia terapeutyczne do pracy z klientem na etapie diagnostycznym? Przedstawienie konkretnych przykładów i sposobów na usystematyzowanie zróżnicowanych objawów nerwicy, tj. reakcja na silny i długotrwały stres, nadpobudliwość czy zaburzenia dysocjacyjne, przy użyciu kryteriów diagnostycznych ICD-10.
 • Jakie są najczęstsze pułapki, których należy się wystrzegać na etapie diagnozy zaburzeń nerwicowych, tj. zaburzenia psychotyczne lub występowanie zaburzeń w skutek nieodpowiedniej farmakoterapii? Omówienie najskuteczniejszych metod diagnozy na konkretnych przykładach i praktyczne wskazówki diagnostyczne okiem specjalisty-praktyka.
Moduł 3

Metody pracy w terapii nerwic

 • W jaki sposób określić istotę działania w terapii nerwic oraz jak ułożyć współpracę z klientem, by zmaksymalizować efekty terapii? Charakter udzielanej pomocy, częstotliwość spotkań oraz indywidualne metody pracy z klientem okiem specjalisty-praktyka.
 • Za pomocą jakich działań budować atmosferę zrozumienia i zaplanować pracę terapeutyczną, by indywidualnie dopasować przebieg terapii do trudności, których doświadcza klient? Przykładowe metody i scenariusze sesji terapeutycznych.
 • Jakie jest praktyczne zastosowanie podejścia neuronaukowego w pracy z klientem zmagającym się z nerwicą? - omówienie najskuteczniejszych narzędzi i technik na konkretnych studiach przypadku
 • Jakie jest praktyczne terapii poznawczo-behawioralnej w realiach gabinetowych? Omówienie metody na konkretnych przykładach oraz wskazówki, jak można zastosować jej elementy podczas pracy z klientem zmagającym się z zaburzeniami lękowo-nerwicowymi i zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi (OCD).
 • Elementy terapii mindfulness w leczeniu zaburzeń nerwicowych omówione na konkretnym studium przypadku – w jaki sposób wprowadzić elementy treningu uważności do terapii nerwic, by zmaksymalizować efekty pracy terapeutyczne j i zredukować stopień odczuwania negatywnych emocji i stresu przez klientów?
 • Jak wystrzegać się pułapek oraz trudności podczas terapii, które wynikają ze złożoności zaburzeń lekowo-nerwicowych oraz innych zaburzeń współwystępujących? Praktyczne wskazówki i podpowiedzi doświadczonego specjalisty-praktyka.
Moduł 4

Analiza przypadków i propozycje praktycznych rozwiązań w pracy z klientem

 • Omówimy konkretne studia przypadku, dzięki którym dowiesz się, jak krok po kroku przeanalizować objawiające się zaburzenia nerwicowe oraz jakie techniki terapii zastosować w zależności od indywidualnego problemu, z którym zmaga się klient.
 • Przybliżymy Ci metody oraz narzędzia diagnostyczne pomagające ułożyć plan terapii oraz zakres ćwiczeń, który będziesz mógł zastosować w pracy z klientem.
 • Wskażemy możliwe efekty pracy terapeutycznej, które można osiągnąć w przypadku pracy z klientem objawiającym zaburzenia nerwicowe.
Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w 3 różnych wersjach:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu
 • wersja SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + dostęp do kursu „Skuteczne metody terapii uzależnień” (dowiedz się więcej na https://www.uniqskills.com/pl/terapia-psychologiczna/skuteczne-metody-terapii-uzaleznien)
Prowadząca:
Magdalena Pytal-Kania
Magdalena Pytal-Kania

Psycholog, pedagog specjalny (absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu) i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna PTTPB (nr 877), absolwentka Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Koszt uczestnictwa:
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dostęp do kursu „Skuteczne metody terapii uzależnień.”
Wybierz swoją wersję
Ostatnie miejsca!

Przy zgłoszeniu do 26 października 2021 r. - taniej o 100 zł netto!
Uwaga! Liczba miejsc na warsztatach jest limitowana.

Szkolenie Online Live

28.10.2021

Udział STANDARD

Szkolenie Online Live

28.10.2021

Premium

Szkolenie Online Live

28.10.2021

Superpremium

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy