Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE      

 

Diagnoza i terapia zaburzeń przywiązania u osób dorosłych

Praktyczne warsztaty oparte o sytuacje terapeutyczne z gabinetu psychologa i psychoterapeuty

Specjalistyczne warsztaty doskonalące dla psychologów i psychoterapeutów umożliwiające poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy o narzędziach, metodach, technikach pracy i podejściach skutecznych w terapii zaburzeń przywiązania. Dowiedz się, jak zwiększyć skuteczność oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych w pracy z klientami wykazującymi trudności w zakresie  budowania relacji i zaufania zarówno w związkach partnerskich, przyjacielskich oraz zawodowych, w rozumieniu własnych emocji i wyrażaniu uczuć, a także zgłaszającymi problemy z nadmierną krytyką siebie i innych.

Weź udział w warsztatach jeśli:
 • Zależy Ci, aby ustrzec się przed pułapkami diagnostycznymi i skutecznie zidentyfikować przyczyny trudności w budowaniu relacji interpersonalnych, komunikacji i stawianiu granic oraz występowania stanów lękowych u swoich klientów
 • pragniesz dowiedzieć się, w jaki sposób przeanalizować podłoże kształtowania się zaburzeń przywiązania, aby odpowiednio zaplanować diagnozę i proces terapeutyczny
 • chcesz zaktualizować swój warsztat pracy i wprowadzić do niego sprawdzone techniki i metody pracy, dzięki którym skutecznie pomożesz swoim klientom wykorzystując, m.in. genogram, elementy terapii schematów, czy wyobrażeniową zmianę skryptów
W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • W jaki sposób analizować historię życia klienta, ze szczególnym uwzględnieniem okresu dzieciństwa, aby móc poprawnie zlokalizować i zrozumieć źródło jego problemów? – wytyczne do analizy sytuacji rodzinnej w celu stworzenia odpowiedniego planu pomocy psychologiczno-psychoterapeutycznej.
 • Jak rozpoznać, że cierpienie psychiczne oraz dysfunkcje pacjenta są efektem zaburzeń przywiązania?
 • Jak pokonać trudności podczas diagnozy i terapii zaburzeń więzi? – analiza pułapek diagnostycznych z uwzględnieniem podobieństw i współwystępowania symptomów w zaburzeniach osobowości z osi II: osobowości antyspołecznej, osobowości borderline i osobowości narcystycznej.
 • Jaki jest związek między zaburzeniami przywiązania a współwystępującymi z nimi zaburzeniami afektywnymi, a także w jaki sposób je różnicować?
 • Dzięki jakim metodom możemy zbudować poczucie zrozumienia i wsparcia w relacji z klientem, u którego zidentyfikowaliśmy pozabezpieczny styl przywiązania? – na czym polega technika bezpiecznego miejsca i techniki wspierające terapii psychodynamicznej.
 • W jaki sposób integrować ze sobą metody i techniki terapeutyczne odpowiadające na potrzeby klientów o pozabezpiecznym stylu przywiązania i mających problemy w różnych obszarach nawiązywania relacji.
Program warsztatów
Moduł 1

Relacja terapeutyczna w pracy z klientem o pozabezpiecznym stylu przywiązania

 • W jaki sposób nieprzepracowane trudności rodzinne z okresu dzieciństwa mogą wpływać na utrzymywanie się zaburzeń przywiązania u dorosłych? – praktyczne sposoby na rozpoznanie źródła zgłaszanych przez klienta problemów za pomocą rozmowy wspierającej.
 • Dysfunkcyjne myśli, uczucia i zachowania oraz negatywne postrzeganie własnej osoby – które problemy z obszaru poczucia własnej wartości, przeżywanych emocji i kontaktów społecznych mogą świadczyć o zaburzeniach przywiązania? Jak rozpoznać te zachowania i ich podłoże?
 • Nawiązanie i podtrzymanie kontaktu, rozpoznanie masek i mechanizmów obronnych u osoby z zaburzeniami przywiązania – sposoby na stworzenie sojuszu terapeutycznego z zastosowaniem technik psychoterapii psychodynamicznej: powrót do bezpiecznego miejsca, pozytywne i negatywne przeniesienie, rozmowa wspierająca.
 • Style przywiązania i wiążące się z nimi trudności: brak zaufania do bliskich,  odrzucanie nowych relacji bądź ciągłe na nie zapotrzebowanie, unikanie  intymności, nadmierna krytyka innych i siebie, kłótliwe zachowania, zarówno  w gabinecie terapeuty, jak i poza nim – jak dopasować plan leczenia do konkretnego stylu?
 • Dwie twarze zaburzeń przywiązania: pragnienie miłości i odrzucenie – dlaczego i w jakich konkretnie sytuacjach klient zmienia nastawienie do bliskich i terapeuty oraz w jaki sposób rozmawiać z nim podczas fazy odrzucenia?
Moduł 2

Całościowa diagnoza zaburzeń przywiązania

 • Jak ułożyć proces diagnostyczny zaburzeń przywiązania u dorosłych? – kryteria i trudności diagnostyczne oraz scenariusz wywiadu klinicznego do wykorzystania w pracy z klientem.
 • W jaki sposób wykorzystać genogram w pracy z klientem z pozabezpiecznym stylem przywiązania? – omówienie narzędzia na konkretnych przykładach oraz wskazówki, jak zastosować je podczas stawiania diagnozy.
 • Współwystępowanie i różnicowanie zaburzeń więzi i zaburzeń nastroju – diagnoza różnicowa z wykorzystaniem ICD-11 oparta na przykładach z pracy terapeutycznej eksperta.
 • Na jakie zachowania klienta podczas kontaktu terapeutycznego pozostawać uważnym w  kontekście rozpoznania pozabezpiecznego stylu przywiązania? – analiza pułapek diagnostycznych wynikających z podobieństwa symptomów zaburzeń przywiązania oraz zaburzeń osobowości narcystycznej, borderline i antyspołecznej.
 • Zaburzenia przywiązania a tworzenie stałych i stabilnych relacji – jak poprzez pytania diagnostyczne dotyczące związków, życia seksualnego i zawodowego trafnie zidentyfikować te zaburzenia? Konkretne wskazówki do zastosowania w pracy z klientem.
Moduł 3

Terapia zaburzeń przywiązania – metody pracy w oparciu o case studies

 • Jak za pomocą technik terapii schematów zidentyfikować i zrozumieć mechanizmy leżące u podstaw zaburzeń przywiązania? – jakie kroki podjąć, by stosowane techniki terapeutyczne odpowiadały na potrzeby klienta?
 • Jak daleko w przeszłość sięgnąć podczas rozmów z klientem, aby zachować skuteczność terapii i jednocześnie nie spotęgować doświadczanego przez klienta cierpienia? – plan dokładnej analizy relacji klienta z opiekunami podczas formowania się stylu przywiązania.
 • W jaki sposób są przenoszone wzorce relacji z dzieciństwa na obecne związki i przyjaźnie oraz jak wskazać inne możliwe typy relacji? – metoda genogramu do wykorzystania w terapii indywidualnej oraz terapii par.
 • W jaki sposób pomóc klientowi uporać się z intrapersonalnymi i interpersonalnymi konfliktami spowodowanymi pozabezpiecznym stylem przywiązania wykształconym w dzieciństwie? – metoda pustego krzesła, wyobrażeniowa zmiana skryptów i praktyczne ćwiczenia mindfulness.
 • Kiedy zdecydować się na włączenie do leczenia farmakoterapii? – jak zmodyfikować terapię, kiedy konsekwencją zaburzeń przywiązania stają się kolejne zaburzenia, w tym zaburzenia snu, fobie społeczne i depresja.

Ćwiczenie: Podczas warsztatów zostanie przeprowadzone ćwiczenie polegające na symulacji zastosowania technik wspierających podczas pierwszych rozmów z klientem cierpiącym na zaburzenia więzi. Celem ćwiczenia jest zyskanie umiejętności psychologicznego wsparcia, co prowadzi do zyskania zaufania, będącego podstawą do dalszej terapii.

Warsztaty poprowadzi
Dorota Werner-Strach

Biegły sądowy, psychoterapeutka, certyfikowany instruktor i specjalista terapii uzależnień Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego, opiniuje na potrzeby orzecznictwa sądowego w sytuacji nadużyć seksualnych. Specjalizuje się w diagnozie, opiniowaniu dzieci i dorosłych ofiar przestępstw seksualnych. Współpracuje w zakresie opiniowania z sądami na terenie Dolnego Śląska. Kwalifikacje i doświadczenie w obszarze psychologii sądowej i seksuologii sądowej zdobywała w trakcie studiów i szkoleń specjalistycznych: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Fundacja Dzieci Niczyje, oraz na konferencjach i szkoleniach Sekcji Seksuologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Korzyści udziału w szkoleniu w formie online:
 • Łatwy dostęp - do udziału w szkoleniu wystarczy komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu,
 • Wygoda - w szkoleniu można uczestniczyć przebywając w dowolnym miejscu (w domu lub w biurze), bez potrzeby wyjazdu,
 • Nowoczesność - szkolenie jest organizowane w nowoczesnej i bardzo przystępnej formie przy wykorzystaniu profesjonalnych platform umożliwiających przeprowadzanie szkoleń online na żywo,
 • Oszczędność czasu i pieniędzy – szkolenie online jest o wiele tańsze niż szkolenie w formie stacjonarnej, a dodatkowo nie ma konieczności ponoszenia kosztów delegacji,
 • Szkolenie na żywo - szkolenie jest przeprowadzane przez prelegenta w czasie rzeczywistym, uczestnicy widzą i słyszą prelegenta, a także przygotowaną przez niego prezentację i materiały,
 • Kontakt z prelegentem - uczestnicy mogą komunikować się z prelegentem i zadawać pytania na czacie,
 • Dostęp po szkoleniu - uczestnicy w wersji PREMIUM otrzymają dostęp do nagrania szkolenia na 14 od jego zakończenia.
 • Certyfikat - gwarantujemy certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez jedną z najlepszych firm szkoleniowych w kraju.
Uwaga!

W zależności od Twoich potrzeb i preferencji możesz wybrać jedną z poniższych wersji szkolenia:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo,
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy