Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE       

 

Certyfikowane warsztaty online live

Diagnoza i terapia zaburzeń więzi w relacjach intymnych - praca terapeutyczna z parą

Specjalistyczny warsztat dla psychologów i psychoterapeutów, doskonalący praktyczne umiejętności pracy z parą z trudnościami wynikającymi z zaburzeń więzi

Głównym celem szkolenia jest uwrażliwienie specjalistów na specyfikę zaburzeń, jakie wynikają z zaburzeń więzi, przygotowanie ich do przeprowadzenia wnikliwej i trafnej diagnozy oraz wskazanie na interwencje terapeutyczne i metody pracy, które przyniosą oczekiwane rezultaty w procesie terapeutycznym.

Prezentowane podczas warsztatów zagadnienia zostaną przedstawione na przykładach konkretnych studiów przypadku z praktyki gabinetowej.

Weź udział w warsztacie, jeśli:
 • W Twoim gabinecie pojawiają się pary, które zgłaszają problemy w zakresie relacji intymnych, jak np. obniżone libido czy problemy z wytryskiem lub osiągnięciem orgazmu, a Ty chcesz poszerzyć swoją wiedzę i podszkolić umiejętności niezbędne do efektywnej pracy gabinetowej z nimi,
 • Chcesz nauczyć się skutecznie analizować i diagnozować na podstawie aktualnych kryteriów ICD-11, zgłaszane przez klientów trudności oraz planować na tej podstawie proces terapeutyczny,
 • Chcesz wyposażyć się w praktyczne metody terapeutyczne, które pozwolą Ci prowadzić skuteczną terapię par z problemami w relacjach intymnych, m.in. genogram, wyobrażeniowa zmiana skyrptów czy elementy teorii schematów.

W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jak tworzyć sojusz terapeutyczny podczas prowadzenia terapii pary, czyli jak uwzględniać w relacji terapeutycznej obu partnerów z pary?
 • Jakie trudności dla pracy gabinetowej mogą wynikać z występujących u klientów zaburzeń więzi i jak sobie z nimi radzić?
 • W jaki sposób planować proces diagnostyczny, aby uwzględnić w nim wszystkie niezbędne aspekty funkcjonowania – zarówno pary, jak i pojedynczych jednostek?
 • Jaki wpływ na zgłaszane trudności w obszarze relacji intymnych mogą mieć wzorce zachowań i postawy wyniesione z rodziny pochodzenia?
 • Jak przeprowadzić skuteczną diagnozę różnicową zaburzeń więzi i ustrzec się pułapek diagnostycznych mogących mylnie wskazywać inne zaburzenia np. na zaburzenia lękowe?
 • W jaki sposób dzięki technikom terapii schematów zidentyfikować i zrozumieć podłoże zgłaszanych przez parę problemów?
 • Jakie techniki terapii poznawczo-behawioralnej zastosować w terapii pary, aby w efekcie zwiększyć ich satysfakcję ze związku?
Program warsztatów
Moduł 1

Specyfika relacji terapeutycznej oraz pracy psychologicznej i psychoterapeutycznej z parą z zaburzeniami więzi

 • Jak tworzyć sojusz terapeutyczny uwzględniający obie osoby z pary? – specyfika kontaktu oraz praktyczne wskazówki służące budowaniu sojuszu terapeutycznego z zastosowaniem technik psychoterapii psychodynamicznej: powrót do bezpiecznego miejsca, pozytywne i negatywne przeniesienie, rozmowa wspierająca
 • Nawiązanie i podtrzymanie kontaktu, rozpoznanie masek i mechanizmów obronnych u osób z zaburzeniami przywiązania – praktyczne wskazówki pokazujące, jak skutecznie identyfikować stosowane przez klientów obrony, aby stworzyć relację terapeutyczną opartą na bezpieczeństwie i zaufaniu
 • Jakie trudności w pracy gabinetowej mogą bezpośrednio wynikać z występujących u klienta/klientów zaburzeń więzi? – dokładne omówienie i wskazanie na możliwe implikacje dla planu terapeutycznego, takich zachowań, jak: brak zaufania, unikanie intymności, kłótliwe zachowania czy nadmierna krytyka siebie i innych
 • Pozabezpieczny styl przywiązania u klienta – w jakie gry psychologiczne może wciągać zarówno partnera, jak i terapeutę osoba o pozabezpiecznym stylu przywiązania i jak radzić sobie ze stosowanymi przez nią mechanizmami w kontekście pracy terapeutycznej?
Moduł 2

Całościowa diagnoza zaburzeń więzi w pracy terapeutycznej z parą

 • W jaki sposób zaplanować proces diagnostyczny pary, która zgłasza się z problemem w zakresie relacji intymnych? – kryteria ICD-11 i trudności diagnostyczne oraz scenariusz wywiadu klinicznego do wykorzystania w pracy z klientami zgłaszającymi problemy z obniżonym libido, problemy ze wzwodem lub uzyskaniem orgazmu
 • Styl przywiązania, posiadane wzorce zachowań, trudności lub zaburzenia partnerów a możliwe problemy w parze – jakie pytania zadawać, aby zidentyfikować czynniki indywidualne u każdego z partnerów, które mogą przekładać się na takie problemy, jak ograniczanie ilości kontaktów seksualnych czy kłopoty z komunikacją w seksie?
 • Specyfika funkcjonowania klientów jako diady – jaki wpływ na sferę intymną ma codzienne funkcjonowanie pary? – omówienie poszczególnych aspektów wspólnego życia pary, w kontekście identyfikacji możliwych przyczyn zgłaszanej trudności
 • Rodzina pochodzenia, jako czynnik kluczowy odpowiadający za powstawanie zaburzeń więzi – jak zastosować genogram w procesie stawiania diagnozy zaburzeń przywiązania? – praktyczne wskazówki oraz pułapki diagnostyczne omówione na przykładzie studium przypadku
 • Diagnoza różnicowa – jak wystrzec się pułapek diagnostycznych i skutecznie rozróżnić zaburzenia więzi od możliwych innych występujących u klienta zaburzeń, jak np. zaburzenia lękowe czy przebyte traumy?
Moduł 3

Metody, techniki i narzędzia terapeutyczne skuteczne w terapii pary z zaburzeniami więzi

 • Jak za pomocą technik terapii schematów zidentyfikować i zrozumieć mechanizmy leżące u podstaw zaburzeń przywiązania? – jakie kroki podjąć, by stosowane techniki terapeutyczne odpowiadały na rozpoznane wcześniej potrzeby pary np. jak wykorzystać terapię schematów w pracy nad trudnościami partnerów z inicjowaniem seksu?
 • W jaki sposób pracować z wzorcami wyniesionymi z dzieciństwa i środowiska rodzinnego w kontekście pary? – zastosowanie genogramu w terapii pary z trudnościami w relacjach intymnych
 • Wyobrażeniowa zmiana skryptów – konkretne wskazówki terapeutyczne wskazujące, jak pomóc klientom z pozabezpiecznym stylem przywiązania w uporaniu się z pojawiającymi się u nich konfliktami intrapsychicznymi i interpersonalnymi
 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) w pracy gabinetowej z parą – jak za pomocą technik CBT pomóc klientom w modyfikowaniu nieefektywnym schematów zachowań i zmieniać je na takie, które pozwolą zwiększyć satysfakcję ze związku?
 • Kiedy praca z parą wymaga indywidualnego podejścia? – praktyczne wskazówki, które pomogą rozpoznać, w jakich sytuacjach należy skierować jednego lub obu partnerów również na terapię indywidualną

Case studies

 • Mężczyzna, 28 lat. Zgłasza się wraz z partnerką na terapię z powodu problemów seksualnych w postaci zaburzeń wytrysku. Nie chce rozmawiać o zgłaszanej trudności, rozmowę prowadzi głównie partnerka, skarżąc się na wycofanie mężczyzny w strefie seksu. Brak aktywności seksualnej partnerów powoduje duże napięcie w związku, które objawia się m.in. częstymi kłótniami i wysoką frustracją obojga z nich.
  Celem terapeuty będzie nawiązanie sojuszu terapeutycznego oraz przygotowanie odpowiedniego planu terapii.
   
 • Kobieta 32 lata, Mężczyzna 34 lata. W związku od 2 lat. Zgłaszanym problemem jest niska satysfakcja z prowadzonego życia seksualnego – zarówno pod względem ilości, jak i jakości odbywanych stosunków. W trakcie wywiadu partnerzy wykazują wiele stereotypowych, wyniesionych z domu rodzinnego, przekonań na temat seksu, co w efekcie okazuje się być głównym źródłem doświadczanych przez nich trudności.
  Celem terapeuty jest zaplanowanie procesu terapeutycznego, który pozwoli na zmianę ograniczających parę skryptów i schematów zachowań.
Warsztaty poprowadzi
Olga Olszewska
Olga Olszewska

Psychoterapeuta, seksuolog, socjoterapeuta ukończyła dwuletnie Studium Psychoterapii i Socjoterapii Dzieci i Młodzieży przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie, a także Psychodynamiczną Szkołę Psychoterapii. Seksuologię Kliniczną ukończyła na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Obecnie jest w trakcie szkolenia z psychotraumatologii przy Pomorskiej Fundacji Psychotraumatologii w Gdańsku. Pracuje indywidualnie z pacjentami powyżej 12 roku życia. Doświadczenie zdobywała w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich, podczas stażu w Zakładzie Seksuologii Klinicznej Instytutu Seksuologii PTS i w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ. Dodatkowo uczestniczyła w wielu szkoleniach i stale podnosi swoje kwalifikacje i kompetencje, m.in. ukończyła studium „Depresja w okresie okołoporodowym – praca terapeutyczna z kobietą i jej rodziną” organizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Wybierz swoją wersję szkolenia!

Sam decydujesz, w jaki sposób chcesz uczestniczyć w szkoleniu, wybierając wersję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • 4-tygodniowy dostęp do kursu "Partnerstwo bliskości - czyli jak zbudować trwałą i pełną zaufania relację?".
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy