Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź aktualną promocję >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE           

 

Certyfikowane warsztaty online

Diagnoza i terapia Zespołu Stresu Pourazowego u dzieci i młodzieży

Specjalistyczny warsztat doskonalący stworzony z myślą o psychologach i psychoterapeutach, który umożliwi pogłębienie praktycznej wiedzy na temat diagnozy i terapii PTSD u dzieci i młodzieży

Warsztaty poprowadzi Renata Gross

Głównym celem warsztatu jest uwrażliwienie specjalistów na specyfikę i trudności wynikające z pracy z małoletnim klientem zmagającym się z doświadczeniem traumy oraz Zespołem Stresu Pourazowego (PTSD).

W trakcie szkolenia poszerzysz swoją wiedzę na temat współwystępowania PTSD z innymi zaburzeniami psychicznymi, a na przykładach konkretnych studiów przypadków sprawdzisz, jak skutecznie diagnozować oraz jak trafnie dobierać metody pracy podczas terapii z dzieckiem lub nastolatkiem dotkniętym Zespołem Stresu Pourazowego.

Weź udział w warsztacie, jeśli:
 • W Twojej praktyce gabinetowej pojawiają się małoletni klienci z objawami Zespołu Stresu Pourazowego, a Ty chcesz nauczyć się nawiązywać z nimi kontakt, który następnie umożliwi Ci skuteczną pomoc terapeutyczną
 • Chcesz wyposażyć się w praktyczne wskazówki, które pomogą Ci wykrywać mechanizmy maskujące objawy PTSD, rozpoznawać początki tego zaburzenia, a następnie trafnie je diagnozować z pomocą skutecznych technik i narzędzi diagnostycznych oraz w ujęciu najnowszych kryteriów diagnostycznych ICD-11
 • Zależy Ci na poznaniu efektywnych metod pracy i rozwiązań terapeutycznych, które będziesz mógł wykorzystać w terapii PTSD – także z uwzględnieniem możliwego zaangażowania w proces terapeutyczny rodziców lub opiekunów dziecka

W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • W jaki sposób budować relacje terapeutyczną z dzieckiem i jego opiekunem, aby wzbudzić zaufanie i stworzyć podstawy do efektywnego kontaktu terapeutycznego?
 • Jaki wpływ na rozwinięcie się Zespołu Stresu Pourazowego mają doświadczane przez dziecko: przemoc fizyczna lub psychiczna, przemoc seksualna, traumatyczne doświadczenia związane z wojną w Ukrainie czy strata kogoś z najbliższego otoczenia i sytuacja przeżywania żałoby?
 • Jak identyfikować zachowania dziecka, które służą maskowaniu stanu przeżywania traumy i jak rozmawiać z dzieckiem, aby tych stanów nie intensyfikować?
 • Na jakie zachowania małoletniego klienta i czynniki sytuacyjne zwrócić uwagę, aby trafnie diagnozować PTSD i skutecznie odróżniać je od podobnych do niego zaburzeń, jak np. zaburzenia lękowe – na podstawie najnowszych kryteriów klasyfikacji ICD-11.
 • Z pomocą jakich technik i narzędzi przeprowadzić trafną diagnozę Zespołu Stresu Pourazowego u dziecka lub nastolatka – omówienie sposobów i specyfiki użycia takich narzędzi, jak Skala PTSD w formie wywiadu klinicznego, Wywiad Skali Symptomów PTSD czy Schemat Wywiadu Diagnostycznego.
 • Czym charakteryzują się krótkoterminowe i długoterminowe terapie leczenia traumy oraz jakie są wskazania do ich stosowania w pracy z małoletnim klientem – specyfika i wskazówki przedstawione na podstawie konkretnych przykładów z praktyki gabinetowej.
 • Jak za pomocą terapii mindfulness wspomóc terapię Zespołu Stresu Pourazowego, czyli zminimalizować negatywne objawy PTSD i zmaksymalizować efektywność pracy terapeutycznej z dzieckiem lub nastolatkiem?
Program warsztatów
MODUŁ I

Źródła i mechanizmy powstawania Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD) oraz specyfika diagnostyki tego zaburzenia

 • Jakie podejście zastosować, aby nawiązać kontakt terapeutyczny i wzbudzić zaufanie dziecka? – rola bezpiecznego środowiska terapeutycznego oraz szczerych, naturalnych reakcji w budowaniu relacji terapeutycznej z małym klientem oraz wsparcia rodziców i ich zaufania do terapeuty.
 • Jakie dysfunkcje systemu rodzinnego warunkują rozwinięcie się PTSD wskutek stosowanej wobec dziecka przemocy domowej, zarówno psychicznej, jak i fizycznej? – konkretne studium przypadku obrazujące przykłady alarmujących relacji i zachowań, świadczących o potrzebie specjalistycznej interwencji pomocowej
 • Zespół Stresu Pourazowego powstały po przemocy seksualnej – jakie warunki sytuacji traumatycznej mają szczególny wpływ na powstanie PTSD, a także jakie zasoby pacjenta wykorzystać w procesie terapeutycznym, by przywrócić równowagę?
 • Stres-kryzys-trauma różnice w mechanizmach powstawania w sytuacji traumy podczas wojny w Ukrainie i nagłego opuszczania kraju – jakie trudności i wyzwania można napotkać w gabinecie terapeutycznym podczas pracy z dzieckiem i rodzicami
 • Zespół Stresu Pourazowego powstały po utracie członka rodziny, przyjaciela, czy zwierzęcia – studia przypadków przedstawiające obraz wpływu wsparcia rodziców i nauczycieli w procesie przeżywania żałoby przez dziecko, a także sprawdzone i skuteczne działania terapeutyczne
 • Jak rozmawiać z dzieckiem o traumatycznym wydarzeniu, aby nie spotęgować doświadczonego cierpienia? – plan analizy wydarzenia, reakcji dziecka i otoczenia oraz zasobów klienta do poradzenia sobie z przeżywanymi trudnościami
 • Jak rozpoznać mechanizmy obronne, które maskują objawy świadczące o PTSD i przeżytej traumie oraz na co szczególnie zwrócić uwagę przed rozpoczęciem terapii? – praktyczne wskazówki
MODUŁ II

Rozpoznanie początków Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD) i postawienie trafnej diagnozy

 • Jaka jest rola skutecznej i trafnej diagnozy Zespołu Stresu Pourazowego w dalszych etapach pracy terapeutycznej oraz w jaki sposób przeprowadzić analizę diagnostyczną by osiągnąć zamierzony cel terapeutyczny – przywrócić równowagę, pozbyć się traumy i wynikających z niej symptomów PTSD, zwiększyć samoświadomość klienta, czy nabyć umiejętność rozwiązywania życiowych problemów?
 • Jak na podstawie informacji zebranych w wywiadzie diagnostycznym z dzieckiem i rodziną rozpoznać Zespół Stresu Pourazowego? – aktualne kryteria diagnostyczne według ICD-11 oraz wskazanie możliwych trudności w obszarze diagnozy.
 • Jakie techniki  wykorzystać prowadząc diagnozę dziecka i nastolatka z podejrzeniem PTSD – sprawdzona przez ekspertów struktura rozmowy diagnostycznej z opiekunek i dzieckiem oraz wykorzystanie w praktyce skutecznych narzędzi, takich jak: Skala PTSD w formie wywiadu klinicznego (CAPS; Clinical Administered PTSD Scale), Wywiad Skali Symptomów PTSD (PSS-1; PTSD Symptom Scale Interwiev), Schemat Wywiadu Diagnostycznego (DIS; Diagnostic Interwiev Schedule)
 • Symptomy, na które warto zwrócić uwagę prowadząc diagnozę różnicową PTSD u dzieci – pułapki diagnostyczne, czyli jak właściwie odróżnić objawy Zespołu Stresu Pourazowego od masek depresji oraz symptomów zaburzeń lękowych?
MODUŁ III

Metody pracy w terapii Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD)

 • Na czym polega terapia przetwarzania poznawczego (CPT) w kontekście długoterminowego leczenia traumy i objawów stresu pourazowego (PTSD) – przykładowe metody i scenariusze sesji terapeutycznych dostosowane do pracy z dziećmi na różnych etapach rozwoju
 • Czym jest krótkoterminowa terapia eklektyczna i jakie jest jej praktyczne zastosowanie w realiach gabinetowych podczas pracy z dziećmi i młodzieżą? – omówienie metody na konkretnych przykładach oraz wskazówki jak można zastosować jej elementy podczas pracy z klientem zmagającym się z traumą i zespołem stresu pourazowego (PTSD)
 • Terapia mindfulness w leczeniu psychotraumatologicznym omówione na konkretnym studium przypadku – w jaki sposób wprowadzić elementy treningu uważności do terapii PTSD by zmaksymalizować efekty pracy terapeutycznej i zredukować stopień odczuwania negatywnych emocji oraz stresu przez dzieci i młodzież dotknięte traumą?
 • Udział rodziców i opiekunów w procesie leczenia Zespołu Stresu Pourazowego u dzieci i nastolatków – w jakich przypadkach zdecydować się na wprowadzenie elementów terapii systemowej w pracy z dzieckiem i jego bliskimi?
Prowadząca
Renata Gross

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pedagog, socjoterapeuta, trener umiejętności psychospołecznych oraz certyfikowany trener rodzinny. Na co dzień prowadzi prywatny Gabinet Pomocy Psychologicznej. Pracuje z dorosłymi i młodzieżą od 12. r.ż. Głównie zajmuje się lękami, OCD i PTSD. Pracuje również jako pedagog w Zespole Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu. Prowadzi grupę terapeutyczną rozwijającą umiejętności emocjonalno-społeczne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Doświadczenie zawodowe zdobywała, odbywając staż w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu na całodobowym oddziale psychiatrycznym.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję

 

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy