Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE      Charaktery

 

Warsztaty online LIVE

Jak prowadzić dobrze przygotowane terapie Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)?

Specjalistyczne warsztaty dla psychologów i psychoterapeutów umożliwią poszerzenie oraz pogłębienie umiejętności udzielania specjalistycznej pomocy terapeutycznej osobom pochodzącym z domów, w których dominował problem alkoholowy.

Głównym celem warsztatu jest uwrażliwienie uczestników na specyfikę i trudności wynikające z pracy terapeutycznej z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików. Uczestnicy, dzięki wykorzystaniu odpowiednich metod i technik pracy, zwiększą skuteczność oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych w pracy z klientami zmagającymi się z syndromem DDA, czyli m.in.: lękiem przed odrzuceniem czy niepokojem i trudnością w nawiązywaniu bliskich relacji.

Na przykładzie konkretnych studiów przypadków zobrazujemy specyficzne dla DDA zachowania oraz sposoby funkcjonowania w społeczeństwie.

Weź udział w warsztacie jeśli:
 • Pragniesz wprowadzić do swojej praktyki terapeutycznej skuteczne i sprawdzone metody pracy oraz narzędzia terapeutyczne, takie jak: techniki Mindfulness, techniki doświadczeniowe, techniki pracy z ciałem, technikę pracy z wewnętrznym dzieckiem;
 • Chcesz poznać elementy terapii grupowej, które wykorzystasz w pracy z klientami pochodzącymi z rodzin alkoholowych;
 • Chcesz poznać specyfikę i złożony charakter syndromu DDA, wynikający z występowania alkoholizmu w rodzinie klienta oraz szeregu objawów psychicznych i psychosomatycznych i wyposażyć się we wskazówki eksperta do wykorzystania od ręki w gabinecie terapeutycznym;
 • Chcesz, dzięki konkretnym case studies, zrozumieć specyfikę pracy z pacjentem DDA.
W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • W jaki sposób nieprawidłowo wykształcone więzi w dzieciństwie oraz doświadczenie traumatycznych wydarzeń i zaniedbania ze strony rodziców/opiekunów może doprowadzić do pojawienia się objawów typowych dla Dorosłych Dzieci Alkoholików?
 • Jak dorastanie w rodzinie alkoholowej wpływa na zachowania i postawy w dorosłości? – w jaki sposób zaplanować wsparcie terapeutyczne dla klientów z objawami Dorosłych Dzieci Alkoholików?
 • Z jakimi trudnościami w sferze nawiązywania i podtrzymywania relacji, tworzenia związków oraz w kontaktach zawodowych mierzą się osoby z syndromem DDA?
 • Jaki jest związek między DDA a skłonnością do nałogów, nieustannym poczuciem winy, lękiem przed odrzuceniem i silną potrzebą akceptacji oraz aprobaty?
 • W jaki sposób trudne doświadczenia z dzieciństwa z życia z osobą uzależnioną może determinować i zniekształcać obraz postrzeganego świata, innych i własnej osoby? – ignorowanie własnych potrzeb, pragnień i granic, chroniczne napięcie, pracoholizm i brak asertywności u DDA
 • Jaki jest związek między syndromem DDA a współwystępującymi zaburzeniami odżywania, nadużywaniem substancji psychoaktywnych, zachowaniami autodestrukcyjnymi i pracoholizmem?
 • Jak planować terapię osób z syndromem DDA? – na co należy zwracać uwagę na samym początku pracy z pacjentem i jak wprowadzić go w proces zmian?
 • Dzięki jakim metodom możemy skutecznie wspierać Dorosłych Dzieci Alkoholików? – czym charakteryzują się konkretne techniki i programy pracy i z jakich narzędzi możemy korzystać, by prowadzić efektywną terapię?
Program warsztatów:
Moduł 1

Przyczyny występowania syndromu DDA

 • Na jakie czynniki warunkujące wystąpienie syndromu DDA zwracać uwagę podczas pierwszego kontaktu z klientem w gabinecie? – analiza czynników ryzyka, tj. trudna sytuacja życiowa, molestowanie w dzieciństwie, występowanie zaburzeń psychicznych w rodzinie.
 • „Bohater”, „kozioł ofiarny”, „dziecko niewidzialne” – jakie role przyjmują dzieci z rodzin alkoholowych i jak wpływają one na ich zachowanie poza systemem rodzinnym? Co dzieje się, gdy dziecko przejmuje rolę rodzica? – wskazówki, jak pracować z klientem z doświadczeniem parentyfikacji w przeszłości i w relacjach w dorosłym życiu.
 • Brak poczucia bezpieczeństwa, niska samoocena, problemy z rozpoznawaniem i werbalizowaniem swoich potrzeb – jak pracować z pacjentem, który zmaga się z trudnościami w przeżywaniu radości oraz wykazuje zachowania autodestrukcyjne?
 • Strategie radzenia sobie z przeszłością: rodziny zastępczej, afirmacji braku, strategia protezy itd. – jak DDA próbują wypełnić lukę pozostawioną przez rodzica, komu przypisują winę za to, co działo się w dzieciństwie i jak radzą sobie z przeżywaniem emocji?
 • Czy objawy wskazujące na występowanie zaburzeń emocjonalnych mogą być także symptomem zaburzeń osobowości? – omówienie najczęstszych zaburzeń doświadczanych przez DDA, takich jak typ histrioniczny oraz osobowość unikająca i zależna.
Moduł 2

Specyfika diagnozy i wskazówki do skutecznej identyfikacji syndromu DDA w praktyce psychologicznej

 • Historia DDA w Polsce – początek pojmowania problemu dorastania w rodzinie alkoholowej, pierwsze propozycje dotyczące terapii DDA, krótkie omówienie klasycznego programu terapeutyczno-rozwojowego autorstwa Zofii Sobolewskiej-Mellibrudy.
 • Nowe podejście do diagnozy DDA – z jakich współczesnych źródeł możemy korzystać, aby wesprzeć swoją diagnozę, a następnie całą pracę z pacjentem?
 • Poczucie osamotnienia, lęk przed bliskością, wrogość wobec innych, tendencje do izolacji, problemy z wyrażaniem emocji – na jakie aspekty występujących objawów psychicznych, emocjonalnych i somatycznych warto zwrócić uwagę w procesie diagnozy syndromu DDA?
 • Przykładowy wzór kontraktu terapeutycznego zawieranego z klientem DDA – jak określić podstawowy cel, zaplanować terapię i ustalić jej organizację wraz z klientem?
 • Schemat procesu diagnozowania – jak przeprowadzić diagnozę? Kiedy klient wymaga konsultacji lekarza psychiatry, a sytuacja, w jakiej się znajduje, diagnozy prawnej lub socjalnej?
 • Terapia grupowa – w jakich przypadkach może zostać zaproponowana pacjentowi i jak ocenić, w którym momencie ją wprowadzić?
Moduł 3

Metody, narzędzia terapeutyczne i techniki pracy w terapii osób DDA

 • W jaki sposób określić istotę działań w terapii DDA oraz jak ułożyć współpracę z klientem, by zmaksymalizować efekty terapii? – charakter udzielanej pomocy, częstotliwość spotkań oraz indywidualne metody pracy z klientem okiem specjalisty-praktyka.
 • Najczęstsze kierunki pracy z DDA – jak prowadzić psychoterapię poznawczo-behawioralną, psychoterapię psychodynamiczną, terapię systemową, ericksonowską, terapię ACT, schematów, współczucia i terapię doświadczeniową?
 • Kontakt z własnymi emocjami, potrzebami i granicami – jak prowadzić pracę klienta z jego wewnętrzym dzieckiem?
 • Podstawowe tematy pracy na sesjach grupowych i indywidualnych – jak przebiega proces grupowy w terapii DDA?
 • Elementy mindfulness w terapii współuzależnienia omówione na konkretnym studium przypadku – w jaki sposób wprowadzić elementy treningu uważności, takie jak: skanowanie ciała, uważne oddychanie, praktykę świadomości emocji i intencji czy ćwiczenia z uważnej komunikacji, do terapii osób stale funkcjonujących w stresie?
Moduł 4

Analiza przypadków i propozycje praktycznych rozwiązań w pracy z klientem

 • Omówimy konkretne studia przypadku, dzięki którym dowiesz się, jak krok po kroku przeanalizować objawiające się symptomu syndromu DDA oraz jakie techniki terapii zastosować w zależności od indywidualnego problemu, z którym zmaga się klient.
 • Przybliżymy Ci metody oraz narzędzia diagnostyczne pomagające ułożyć plan terapii oraz zakres ćwiczeń, który będziesz mógł zastosować w pracy z klientem.
 • Wskażemy możliwe efekty pracy terapeutycznej, które można osiągnąć w przypadku pracy z klientem DDA.
   

OPIS PRZYPADKU 1

Pani Anna, lat 32, zgłosiła się na terapię dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, po wcześniejszym zasięgnięciu informacji na ten temat w Internecie. Jako powód zgłoszenia podała zakończenie ponad dwuletniej relacji partnerskiej. Okazało się, że partner od wielu miesięcy zdradzał ją z koleżanką. Pani Anna próbowała szukać wytłumaczeń na jego zdradę, była wyrozumiała, pochylała się nad jego potrzebami, próbując odnaleźć swoją odpowiedzialność i braki, które mogły popchnąć partnera w ramiona innej kobiety. Chciała ratować związek za wszelką cenę. Kiedy pomimo wszystko partner oznajmił, że odchodzi, doświadczyła kilkugodzinnego ataku paniki. Po przeanalizowaniu kilku wcześniejszych relacji, które również nie były dla niej satysfakcjonujące, postanowiła sięgnąć po pomoc psychoterapeutyczną.
 

OPIS PRZYPADKU 2

Pan Tomasz, 29-letni mężczyzna, mieszka sam w wynajętym pokoju razem z dwoma współlokatorami. Pomimo obecności innych osób w mieszkaniu, odczuwa wyobcowanie, samotność. Te odczucia towarzyszą mu także w pracy kelnera. Trudno mu nawiązać głębokie relacje z innymi ludźmi. Nigdy nie był w związku partnerskim, a kontakty z kobietami koncentrują się głównie na fizycznych zbliżeniach. Myśli o sobie, że nie jest wart zainteresowania, bardzo często odczuwa wstyd. Nie wie, co jest normą w zachowaniu, a co za tym idzie obawia się, że odstaje od społeczeństwa. To powoduje jeszcze większy lęk i wstyd a w konsekwencji wycofanie i izolację. Pomimo świadomości, że ojciec spożywał nadmiarowo alkohol, jest zaskoczony informacją, że spowodowało to dysfunkcję w rodzinie.
 

OPIS PRZYPADKU 3

Pan Wojciech, 45-letni właściciel firmy budowlanej. Sądził, że jego małżeństwo w miarę się układa a jego życie jest takie, jak większości ludzi, kiedy to żona poinformowała go, że złożyła pozew o rozwód. Jako powód podała, że ma dosyć tego, że mąż „tylko pracuje, a nie potrafi żyć”. Pan Wojciech faktycznie przyznaje sam przed sobą, że pracuje bardzo dużo, trudno mu odmówić zleceń i praktycznie nie posiada umiejętności rozluźniania się i odpoczynku, nie wspominając o zabawie. Odejście żony uświadomiło mu potrzebę przyjrzenia się swojemu sposobowi funkcjonowania i traktowania siebie. Dość dużym zaskoczeniem jest dla niego odkrycie, że granice osobiste w relacji z żoną były i nadal są z obydwu stron przekraczane i że w domu miała miejsce przemoc.

Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w 3 różnych wersjach:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu
 • wersja SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + dostęp do kursu „Dorosłe Dzieci Alkoholików” o wartości 179 zł. Więcej o kursie na stronie: https://www.uniqskills.com/pl/edukacja/dorosle-dzieci-alkoholikow.
Prowadząca:
Joanna Szacoń-Wojak
Joanna Szacoń-Wojak

Psycholog oraz certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Ukończyła studia magisterskie o specjalności „Psychologia kliniczna” na Uniwersytecie Gdańskim (nr dyplomu 121761). Posiada Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (nr 1753) wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Swoje umiejętności psychoterapeutyczne rozwija obecnie w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz na wielu szkoleniach organizowanych w ramach trzeciej fali nurtu poznawczo-behawioralnego.  Obecnie prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Przez wiele lat była także związana zawodowo z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gdańsku. Pracuje z osobami uzależnionymi od alkoholu, substancji psychoaktywnych, hazardu oraz ich rodzinami - partnerami osób uzależnionych oraz Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, a także z osobami doświadczającymi przemocy.

Koszt uczestnictwa:
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dostęp do kursu „Dorosłe Dzieci Alkoholików”
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy