Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE           Charaktery
 

Szkolenie online LIVE

Jak skutecznie pracować z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem terapii schematów?

Sprawdzone metody i narzędzia do wykorzystania w gabinecie.

Podczas specjalistycznego warsztatu doskonalącego uczestnicy wyposażą się w narzędzia, które umożliwią zastosowanie terapii schematów w pracy z dziećmi i młodzieżą z problemami emocjonalnymi, niską samooceną i poczuciem wartości, zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi czy kryzysami psychicznymi.

Głównym celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do korzystania z metod i technik z obszaru terapii schematów, które zwiększą skuteczność oddziaływań terapeutycznych i diagnostycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą. W oparciu o konkretne studia przypadków pokażemy, jak dzięki terapii schematów zidentyfikować dziecięce tryby i schematy, które wpływają na ich zachowania i emocje.

Weź udział w warsztacie, jeśli chcesz:
 • wiedzieć, jak przy użyciu narzędzi terapii schematów skutecznie wspomóc małoletniego klienta w regulacji własnych emocji, pracy z negatywnymi stanami emocjonalnymi, niską samooceną, nadmiernym stresem i napięciem,
 • wprowadzić do swojej praktyki nowe techniki pracy oraz skuteczne narzędzia terapeutyczne, w oparciu o studia przypadków przedstawione w układzie od charakterystyki pacjenta przez diagnozę i terapię po analizę efektów oraz porównanie metod,
 • dostosować terapię schematów do realiów i przypadków dzieci i młodzieży, z którymi pracujesz na co dzień w swoim gabinecie terapeutycznym.
W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • W jaki sposób nawiązać relację z młodym klientem bazując na założeniach terapii schematów? – wytyczne do kształtowania bezpiecznej relacji terapeutycznej i dostosowywania strategii terapeutycznych odpowiednio do wieku dziecka
 • Jak przy użyciu terapii schematów pracować z dziećmi i młodzieżą, która boryka się z problemami emocjonalnymi? – praktyczne wykorzystanie pracy z trybami w regulacji emocji oraz zachowań opozycyjno-buntowniczych
 • Jak dzięki zastosowaniu pracy z wyobrażeniami i historyjkami wspierać dzieci i młodzież, która ma trudności z określeniem własnych celów, ma niską samoocenę oraz uważa się za osobę bezwartościową?
 • Jak dzięki zastosowaniu technik i narzędzi z obszaru terapii schematów nauczyć dziecko identyfikować i adekwatnie komunikować własne potrzeby i emocje? – wykorzystanie pracy z krzesłami oraz lalek i kart do pracy z trybami
 • Jaką rolę w terapii schematów dzieci i młodzieży odgrywają rodzice/opiekunowie i jaki jest ich wpływ na odczuwane przez dziecko emocje oraz widoczne objawy problemów psychicznych?
 • Jak poprzez pracę z rodzicami/opiekunami wesprzeć ich w rozpoznawaniu i adekwatnym reagowaniu na kluczowe potrzeby dziecka czy nastolatka?
 • Jak terapia schematów dzieci i młodzieży może pomóc w zmniejszeniu ryzyka rozwinięcia się dysfunkcjonalnych schematów w przyszłości oraz wystąpienia utrwalonych zaburzeń emocjonalnych?
 • W terapii jakich problemów pomocne mogą okazać się techniki z terapii schematów, takie jak: empatyczna konfrontacja, zorientowana na tryby terapia przez zabawę, praca z historiami czy budowanie „wewnętrznego domu”?
Program szkolenia:
Moduł I

Wykorzystanie terapii schematów w pracy z konkretnymi problemami i zaburzeniami

 • Zaburzenia i problemy emocjonalne oraz trudności związane z regulacją emocji – jak poprzez wykorzystanie modelu trybów pracować z dziećmi i młodzieżą nad sposobem odczuwania i wyrażania emocji?
 • Problemy z samokontrolą oraz niezdolność do refleksji nad swoim zachowaniem – jak poprzez identyfikację dziecięcych trybów i niedojrzałych trybów radzenia sobie umocnić w dziecku poczucie kontroli i powstrzymać stare, dysfunkcjonalne wzorce i schematy?
 • Niskie poczucie własnej wartości oraz niska samoocena związane z dostosowywaniem się do rówieśników, presją wywoływaną przez otoczenie oraz dążeniem do bycia idealnym – jakie techniki z obszaru terapii schematów wykorzystać w pracy z małoletnim klientem nad odbudowaniem pozytywnego obrazu siebie?
 • Zachowania opozycyjno-buntownicze oraz nadmierne wybuchy złości czy agresji jako sposób radzenia sobie dzieci z problemami w szkole i domu – strategie postępowania terapeutycznego, które pozwolą na ocenę negatywnych konsekwencji oraz odkrycie wewnętrznych potrzeb dzieci, które stoją za ich konkretnymi zachowaniami
Moduł II

Praca z rodziną i relacja terapeutyczna w terapii schematów

 • Empatyczna konfrontacja oraz ograniczone rodzicielstwo jako podstawy budowania bezpiecznej relacji terapeutycznej – w jaki sposób wykorzystanie technik z terapii schematów pomaga w nawiązaniu kontaktu z dzieckiem/nastolatkiem i zrozumieniu jego problemów?
 • Jak poprzez wykorzystanie pracy z krzesłami oraz zabawek, pacynek czy kart wprowadzić dziecko w koncepcję trybu i pomóc mu w zrozumieniu własnych zachowań i emocji? – praktyczne ćwiczenia do wykorzystania w pracy psychoterapeuty
 • Jak edukować i wspierać rodziców/opiekunów w zakresie rozpoznawania i zaspokajania emocjonalnych potrzeb ich dzieci? – pedagogika schematów jako skuteczna technika do pracy z rodzicami/opiekunami młodego klienta
 • Jak pomóc rodzicom/opiekunom w identyfikacji własnych schematów i zdefiniowaniu trybów, które u nich występują i w jaki sposób są wyzwalane przez zachowanie dziecka? – „emocjonalne przyciski” rodziców/opiekunów omówione w oparciu o coaching rodziców
Moduł III

Narzędzia i techniki wykorzystywane w pracy z dziećmi i młodzieżą

 • Praca z trybami przy użyciu krzeseł, lalek, figur czy kart – jak poprzez zastosowanie tych metod pracować z dziećmi i młodzieżą nad identyfikacją ich niezaspokojonych potrzeb i utrwalonych dysfunkcjonalnych schematów?
 • „Wewnętrzny dom” – jak poprzez wykorzystanie topograficznego modelu trybów i schematów wspierać dziecko w identyfikacji emocji, uczuć, myśli i zachowań, które towarzyszyły mu w konkretnej sytuacji? – praktyczne wskazówki przedstawione w oparciu o studium przypadku
 • Praca z wyobrażeniami jako technika wspierająca regulację emocji – jak poprzez: „wizualizacje podróży do własnych mocnych stron”, „wewnętrzny pomocnik” i „bezpieczne miejsce” pomóc dzieciom i młodzieży w uspokojeniu myśli i identyfikacji własnych emocji i uczuć?
 • Praca z historyjkami i kukiełkami jako skuteczne sposoby pomocne w rozwijaniu samooceny i poczucia własnej wartości wśród dzieci i młodzieży – przykłady ćwiczeń i technik do wykorzystania w pracy z młodym klientem
Moduł IV

Analiza przypadków i propozycje praktycznych rozwiązań w pracy z dziećmi i młodzieżą

 • Omówimy konkretne studia przypadków, dzięki którym dowiesz się, jak krok po kroku przeanalizować obszary wykorzystania terapii schematów w swojej praktyce terapeutycznej
 • Przybliżymy Ci techniki oraz narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne z obszaru terapii schematów, pomagające ułożyć plan terapii oraz zakres ćwiczeń, który będziesz mógł zastosować w pracy z klientem małoletnim
 • Wskażemy możliwe efekty pracy terapeutycznej , które można osiągnąć w przypadku terapii młodych osób dzięki wykorzystaniu terapii schematów
Prowadząca:
Monika Grześ
Monika Grześ

Jestem psychologiem, psychoterapeutką poznawczo – behawioralną i terapii schematów. Od ponad 8 lat zajmuję się psychoterapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży. Specjalizuję się w pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi. Moja praca podlega superwizji.

Szkolenie kierowane jest do:
 • psychologów,
 • psychoterapeutów dziecięcych i rodzinnych,
 • osób chcących wykorzystywać terapię schematów w codziennej pracy.
Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w 3 różnych wersjach:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu
 • wersja SUPERPREMIUM - udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + dostęp do kursu „Redukcja lęku i stresu u dzieci” (dowiedz się więcej na: https://www.uniqskills.com/pl/terapia-psychologiczna/redukcja-leku-i-stresu-u-dzieci)
Koszt uczestnictwa:
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dostęp do kursu „Redukcja lęku i stresu u dzieci”.
Wybierz swoją wersję
Przedsprzedaż!

Przy zgłoszeniu do 24 października cena niższa o 200 zł netto!
Uwaga! Liczba miejsc na warsztatach jest limitowana.

Szkolenie Online Live

17.11.2021

Udział STANDARD

Szkolenie Online Live

17.11.2021

Premium

Szkolenie Online Live

17.11.2021

Superpremium

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy