Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE      Charaktery     

 

Certyfikowane warsztaty online LIVE

Mroczna triada w terapii par

Specjalistyczny warsztat doskonalący dla psychologów i psychoterapeutów, który umożliwia poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy na temat diagnozy cech osobowości mrocznej triady oraz terapii par z uwzględnieniem występowania narcyzmu, makiawelizmu i psychopatii u jednego z partnerów.

Głównym celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do korzystania z metod i technik, które zwiększą skuteczność oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych w pracy z parą, u której występuje problem toksycznej relacji. Na przykładzie konkretnych studiów przypadków zobrazujemy, jak rozpoznać osobę z cechami osobowości mrocznej triady oraz podpowiemy, jak pracować z klientem, który tkwi w toksycznej relacji. Przedstawimy kryteria diagnostyczne, charakterystyczne objawy oraz wskażemy, jak uniknąć pułapek diagnostycznych.

Weź udział w warsztacie jeśli:
 • Chcesz dowiedzieć się, jakie mechanizmy psychologiczne oraz czynniki genetyczne i środowiskowe wpływają na powstawanie cech narcyzmu, makiawelizmu i psychopatii i jak ich występowanie może przekładać się na budowanie późniejszej relacji partnerskiej i zakładanie rodziny,
 • Chcesz nauczyć się rozpoznawać i różnicować, na przykładzie konkretnych sytuacji z życia pary, charakterystyczne objawy cech mrocznej triady oraz dowiedzieć się, jak przeprowadzać diagnostykę w terapii par, aby nie wpaść w pułapkę błędnych przekonań,
 • Pragniesz wprowadzić do swojej praktyki terapeutycznej nowe metody pracy i narzędzia terapeutyczne, które będą adekwatne do pracy z parą w gabinecie psychologa.

W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jak czynniki genetyczne, biologiczne oraz uwarunkowania środowiskowe mogą wpływać na specyfikę wykształcenia się cech narcystycznych, makiawelistycznych i psychopatycznych? – mechanizmy powstawania niebezpiecznych i dysfunkcyjnych zachowań
 • Jakie są najczęstsze kontrowersje oraz pułapki diagnostyczne dotyczące cech osobowości mrocznej triady – jak pracować z parą, która początkowo nie przejawia żadnych problemów i trudności w relacji, a z biegiem procesu terapeutycznego okazuje się, że jedna z osób manipuluje i wykorzystuje partnera/partnerkę?
 • Jak doświadczenie manipulacji, agresji, sadyzmu i wykorzystywania ze strony partnera/partnerki może doprowadzić do wykształcenia się zaburzeń lękowych, depresyjnych czy PTSD? – studium przypadku
 • Czy bycie w związku z osobą, która przejawia cechy osobowości mrocznej triady może doprowadzić do wykształcenia się syndromu sztokholmskiego? – przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę psychologiczną
 • Jak na etapie diagnozy problemu, z którym boryka się para, nie popaść w pułapkę błędnych przekonań, pozostać uważnym na nietypowe zachowania oraz prawidłowo zidentyfikować konkretne cechy osobowości? – praktyczne wskazówki do wykorzystania w realiach gabinetu
 • Jak powinna wyglądać terapia pary, jeśli wiemy, że jeden z partnerów przejawia cechy osobowości mrocznej triady? – schematy i strategie postępowania terapeutycznego w sytuacji niebezpieczeństwa lub zagrożenia życia klienta
 • Przy użyciu jakich metod i technik terapeutycznych pracować z osobami, która tkwią w toksycznej relacji? – ukryty sadyzm, egoizm, makiawelizm i narcyzm jako jedne z głównych cech dysfunkcyjnej osobowości
 • Jak zidentyfikować maski narcyzmu, makiawelizmu i psychopatii oraz charakterystyczne dla danej kategorii osobowości sposoby funkcjonowania w relacji partnerskiej? – strategie rozpoznawania toksycznych osób podczas procesu terapeutycznego
Program warsztatów
Moduł 1

Mechanizmy powstawania cech osobowości mrocznej triady

 • Rola czynników genetycznych, biologicznych i środowiskowych w powstawaniu cech osobowości o charakterze narcystycznym, makiawelistycznym i psychopatycznym – jakie mechanizmy warunkują określone kategorie osobowości?
 • Jak nieprawidłowe wzorce rodzinne, zaburzenia w relacji rodzic-dziecko oraz dorastanie w warunkach społecznej patologii wpływają na kształtowanie się cech osobowości mrocznej triady w dorosłym życiu? – przełożenie wiedzy teoretycznej na warsztat pracy terapeutycznej.
 • Stosowanie przez partnera/partnerkę manipulacji, sadyzmu, agresji i wykorzystywania jako jedne z głównych predyktorów do wykształcenia się zaburzeń lękowych, depresyjnych i PTSD – jakie metody terapeutyczne wykorzystać w pracy z klientem, który tkwi w toksycznej relacji?
 • Niebezpieczny i dysfunkcyjny związek a syndrom sztokholmski – jakie mechanizmy psychologiczne są odpowiedzialne za wykształcenie się dysfunkcyjnej więzi między partnerami w toksycznej relacji?
 • Jak  rozpoznawać mechanizmy obronne maskujące charakterystyczne objawy cech osobowości mrocznej triady oraz na co szczególnie zwrócić uwagę przed rozpoczęciem terapii pary?  – praktyczne wskazówki oraz przełożenie wiedzy teoretycznej na realia pracy w gabinecie.
Moduł 2

Specyfika diagnozy pary z uwzględnieniem cech mrocznej triady

 • Kryteria diagnostyczne oraz rozpoznanie objawów i cech charakterystycznych narcyzmu, makiawelizmu i psychopatii podczas terapii pary – podobieństwa i różnice w oparciu o studium przypadku.
 • Praca z parą, w której jedna z osób przejawia cechy osobowości mrocznej triady – nawiązanie i podtrzymanie kontaktu, specyfika procesu terapeutycznego, rozpoznanie masek i mechanizmów obronnych.
 • Dbająca o swój wygląd, uprzejma, dobroczynna, odnosząca sukcesy i pozytywna osoba w gabinecie terapeuty – jak nie popaść w pułapkę błędnych przekonań i pozostać uważnym na sygnały, które wysyłają partnerzy podczas pracy terapeutycznej?
 • Zaburzenia lękowe, depresyjne i PTSD u ofiary toksycznego partnera – jak dopasować strategie postępowania diagnostycznego i okazać pomoc oraz wsparcie osobie, która żyje z psychopatą? Praktyczne rozwiązania i metody w pracy z parą.
 • W jaki sposób poprowadzić proces diagnostyczny, aby zdobyć zaufanie osoby, która doświadcza manipulacji, agresji i wykorzystywania ze strony partnera/partnerki? – strategie postępowania w pracy z klientem
Moduł 3

Terapia par – metody pracy

 • Psychoterapia systemowa – jaką rolę w procesie terapeutycznym pary odgrywa psychoterapeuta? – praktyczne techniki i ćwiczenia do wykorzystania w pracy z parą
 • Branie odpowiedzialności przez parę za pracę nad relacją w procesie terapeutycznym. Jakie obszary życia prywatnego pary powinny zostać poruszone podczas pracy w gabinecie? – zastosowanie m.in. kart metaforycznych
 • Psychoedukacja oraz treningi umiejętności społecznych – co robić kiedy partner „wybiela się” przed najbliższymi i manipuluje nimi na swoją korzyść
 • Jakie kroki terapeutyczne podjąć w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia jednego z partnerów – na jakie zachowania warto zwracać uwagę w pracy z parą?
 • Przy użyciu jakich metod terapeutycznych pracować z parą, u której pojawia się problem manipulacji, oszczerstw, wykorzystywania ze strony jednego z partnerów? - przełożenie wiedzy teoretycznej na realia pracy w gabinecie
Moduł 4
Warsztat praktyczny

Case study – Praca nad studium przypadku

 • Omówimy konkretne studia przypadku, dzięki którym dowiesz się, jak krok po kroku przeanalizować objawy i cechy charakterystyczne pojawiające się u osób psychopatycznych i narcystycznych oraz jakie techniki terapii zastosować
 • Przybliżymy Ci metody oraz narzędzia diagnostyczne pomagające ułożyć plan terapii oraz zakres ćwiczeń, który będziesz mógł zastosować w pracy z parą
 • Wskażemy możliwe efekty pracy terapeutycznej , które można osiągnąć w przypadku terapii par, która przejawia toksyczne cechy

Opis przypadku 1

Pani Edyta, czterdziestoletnia kobieta, zakochana w swoim narcystycznym małżonku. Wiele lat znosiła ból i cierpienie w ich relacji. Jak sama twierdziła, lata, które z nim spędziła, były wiecznym udawaniem przed bliskimi, obarczone jej własnym cierpieniem i długotrwałą rozpaczą. Pomimo krzywd, których doznawała, nie potrafiła się wyzwolić z tak destrukcyjnego związku. Słysząc wiele lat, że nie jest nic warta, obawiała się, że nie da sobie rady i nie będzie potrafiła poukładać sobie życia na nowo.

Opis przypadku 2

Monika i Jakub pozornie stanowili bardzo udany związek. Wszystko było w porządku, do momentu pojawienia się dzieci. Jakub pracował za granicą i zaczął oczekiwać od żony zależności i posłuszeństwa. Jeśli cokolwiek nie układało się po jego myśli, stawał się bardzo agresywny. Niestety przez wiele lat nikt nie poznał dramatu tej rodziny. Mężczyzna bardzo umiejętnie manipulował otoczeniem i nikt nie wierzył w relacje i opowiadania Moniki. Nawet najbliższa rodzina, nauczyciele dzieci oraz terapeuta małżeński, nie dali wiary temu, co przeszła kobieta.

Prowadzący:
mgr Kamila Jakubowska
mgr Kamila Jakubowska

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny. W swojej praktyce prywatnej prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży oraz par/małżeństw. Wspiera osoby borykające się z problemami na tle seksualnym.

Koszt uczestnictwa:
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dostęp do kursu: TERAPIA PAR (więcej o kursie na stronie https://www.uniqskills.com/pl/terapia-psychologiczna/terapia-par)
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy