Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

     PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE

 

Warsztaty online LIVE

Osobowość borderline – wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne

Specjalistyczny warsztat doskonalący dla psychologów i psychoterapeutów, który umożliwia poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy na temat specyfiki diagnozy i terapii osobowości typu borderline.

Głównym celem warsztatu jest uwrażliwienie uczestników na specyfikę i trudności wynikające z pracy z osobowością typu borderline. Przygotujemy uczestników do korzystania z metod i technik, które zwiększą skuteczność oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych. Na przykładzie konkretnych studiów przypadków zobrazujemy specyficzne dla BPD zachowania oraz sposoby funkcjonowania w społeczeństwie. Nauczymy jak odróżniać osobowość typu borderline od innych zaburzeń osobowości oraz osobowości potraumatycznej, jak również choroby afektywnej dwubiegunowej oraz podpowiemy dlaczego warto w procesie terapeutycznym wziąć pod uwagę uzależnienia, ryzykowne zachowania i przypadkowe kontakty seksualne u osób z pogranicznym zaburzeniem osobowości.

Weź udział w warsztacie jeśli:
 • Chcesz dowiedzieć się jakie mechanizmy psychologiczne oraz czynniki genetyczne i środowiskowe wpływają na wykształcenie osobowości typu borderline i w jaki sposób oddziałują one na funkcjonowanie w społeczeństwie, zachowania ryzykowane i nawiązywanie relacji,
 • Chcesz nauczyć się rozpoznawać i różnicować, na przykładzie konkretnych przypadków, objawy zaburzenia osobowości typu borderline i możliwych zaburzeń współistniejących oraz dowiedzieć się, jak przeprowadzać skuteczną diagnozę, aby nie wpaść w pułapkę błędnych przekonań,
 • Pragniesz wprowadzić do swojej praktyki terapeutycznej skuteczne i sprawdzone metody pracy i narzędzia terapeutyczne, jak np. technika SET, terapia schematu czy terapia skoncentrowana na przeniesieniu, które będą pomocne w pracy z klientem cierpiącym na pograniczne zaburzenie osobowości.
W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jak za pomocą wieloczynnikowego modelu kształtowania się BPD określić wpływ czynników psychologicznych i genetycznych na kształtowanie się konkretnego obrazu zaburzeń osobowości u klienta?
 • W jaki sposób nieprawidłowo wykształcone więzi w dzieciństwie oraz doświadczenie traumatycznych wydarzeń może doprowadzić do pojawienia się osobowości typu borderline?
 • Jak osobowość typu borderline może podwyższać ryzyko wystąpienia uzależnień, samookaleczeń, wchodzenia w przelotne związki i niezobowiązujące kontakty seksualne oraz jak w takiej sytuacji pomóc klientowi z radzeniem sobie ze strachem przed odrzuceniem?
 • Z jakimi trudnościami w sferze nawiązywania i podtrzymywania relacji, tworzenia związków oraz w kontaktach zawodowych mierzą się osoby z zaburzeniem osobowości typu borderline?
 • W jaki sposób pograniczne zaburzenie osobowości może determinować i zniekształcać obraz postrzeganego świata, innych i własnej osoby? Idealizowanie aktualnego partnera do czasu pierwszej kłótni, postrzeganie świata w czarno-białych barwach, przy jednoczesnym braku stanów pośrednich między euforią a załamaniem?
 • Jak w praktyce rozpoznawać mniej lub bardziej charakterystyczne objawy osobowości borderline i diagnozować to zaburzenie zgodnie z kryteriami diagnostycznymi DSM-V, ICD-10 oraz ICD-11?
 • Przy użyciu jakich metod, na etapie procesu diagnostycznego, poprawnie zidentyfikować i odróżnić od siebie osobowość typu borderline od choroby afektywnej dwubiegunowej? Wskazówki i podpowiedzi jak uniknąć pułapek diagnostycznych.
 • Jak pracować metodą mostów emocjonalnych, terapią skoncentrowaną na współczuciu czy pracą z wyobrażeniami i trybami, aby skutecznie pomóc klientowi z poradzeniem sobie z nieprzyjemnymi objawami osobowości borderline?
Program warsztatów
Moduł I

Czynniki mające wpływ na wykształcenie i rozwijanie się osobowości typu borderline

 • Jak czynniki psychologiczne i genetyczne wpływają na silne odczuwanie lęku, chwiejność emocjonalną oraz brak stabilności u osób z osobowością typu borderline? Wykorzystanie wieloczynnikowego modelu kształtowania się BPD w realiach gabinetu.
 • Jak nieprawidłowe wzorce rodzinne, zaburzenia w relacji rodzic-dziecko oraz dorastanie w warunkach społecznej patologii wpływa na kształtowanie się osobowości typu borderline? Przełożenie wiedzy teoretycznej na warsztat pracy terapeuty.
 • Nadużywanie alkoholu i substancji psychoaktywnych jako jedne z czynników nasilających objawy osobowości typu borderline – przy użyciu jakich metod pracować z klientem BPD, u którego widoczne są cechy uzależnienia?
 • Skłonność do wchodzenia w niestabilne i intensywne związki oraz przypadkowe kontakty seksualne prowadzące do kryzysów emocjonalnych powiązanych z groźbami samobójczymi lub autoagresją – jak pracować z klientem z osobowością typu borderline, który boryka się ze strachem przed odrzuceniem i porzuceniem oraz zaborczością i zazdrością w relacjach?
 • Postrzeganie świata w czarno-białych barwach, nieumiejętność samodzielnego przezwyciężenia stresu i sytuacji kryzysowych, niekontrolowane wybuchy negatywnych emocji – praktyczne wskazówki jak pracować z klientem, który ma zaburzony obraz własnej osoby, otaczającego go świata oraz bliskich mu osób
Moduł II

Specyfika diagnozy osobowości typu borderline

 • Specyfika procesu diagnostycznego, kryteria diagnostyczne, rozpoznanie masek i mechanizmów obronnych. Nakładanie się obrazów klinicznych osobowości typu borderline z osobowością narcystyczną, osobą w manii/hipomanii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej oraz osobowością złożonego zespołu stresu pourazowego.
 • Rozumienie tych samych zachowań kompensacyjnych z rozróżnieniem ich różnych funkcji, w tym wydawania dużej ilości pieniędzy, nadużywania narkotyków i alkoholu, uprawiania przygodnego seksu, kompulsywnego jedzenia, ryzykownych i niebezpiecznych zachowań.
 • Zaburzenia tożsamości, w tym seksualnej, oraz niewłaściwy obraz samego siebie i poczucia własnego ja, zmienność nastroju i chwiejność emocjonalna, intensywny gniew, nieadekwatny do sytuacji, brak kontroli nad wybuchami gniewu – możliwe trudności diagnostyczne i rozumienie ich mechaniki w osobowości borderline.
 • Osobowość typu borderline, a tworzenie stałych i stabilnych relacji – jak poprzez pytania diagnostyczne dotyczące związków, życia seksualnego i zawodowego trafnie zidentyfikować BPD? Konkretne podpowiedzi do zastosowania w pracy z klientem. 
 • Związek osobowości typu borderline z zaburzeniami odżywiania oraz samookaleczaniem i próbami samobójczymi – skala i charakterystyka problemu zaburzeń współistniejących oraz przykładowe scenariusze diagnostyczne do wykorzystania w realiach gabinetu.
Moduł III

Specyfika i niuanse terapeutyczne związane z pomocą psychologiczną/psychoterapeutyczną w osobowości typu borderline

 • Praca z osobą cierpiącą na zaburzenie osobowości typu borderline – technika SET (wsparcie, empatia, prawda) jako skuteczny sposób na nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z osobą z borderline poprzez zrozumienie, wytrwałość, akceptację i odnoszenie się do faktów, czyli odpowiedź na pytanie, jak nawiązać relację terapeutyczną z klientem BPD
 • Jak pomóc klientowi w poznaniu jego głębszych stanów emocjonalnych oraz zrozumieniu i przepracowaniu traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa, które mają wpływ na wystąpienie osobowości typu borderline? Zastosowanie mostów emocjonalnych znanych z terapii schematu.  
 • Praca z wyobrażeniami oraz praca z trybami jako skuteczna metoda modelowania nowych zachowań, nowych sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami, reagowania adekwatnego do sytuacji.
 • Terapia skoncentrowana na przeniesieniu – jak dzięki zastosowaniu tej metody poszerzyć świadomość klienta  i zintegrować jego wszystkie aspekty świata wewnętrznego, aby spójnie mógł odbierać siebie i otaczający go świat?
 • Terapia skoncentrowana na współczuciu - w jaki sposób dodatkowo modelować tryb Zdrowego Dorosłego u pacjenta, by umiał się sobą zaopiekować i uznał siebie za osobę wartościową?
 • Farmakoterapia – jaką rolę w leczeniu zaburzenia osobowości typu borderline odgrywają leki stabilizujące nastrój, przeciwlękowe oraz przeciwdepresyjne?
Moduł IV
Warsztat praktyczny

Case study – praca nad studium przypadku

 • Omówimy konkretne studia przypadku, dzięki którym dowiesz się, jak krok po kroku przeanalizować objawy pojawiające się u osób zmagających się z zaburzeniem osobowości typu bordeline oraz jakie techniki terapii zastosować.
 • Przybliżymy metody oraz narzędzia diagnostyczne pomagające ułożyć plan terapii oraz zakres ćwiczeń, który będziesz mógł zastosować w pracy z klientem z osobowością typu bordeline.
 • Wskażemy możliwe efekty pracy terapeutycznej , które można osiągnąć w przypadku terapii osób z pogranicznym zaburzeniem osobowości.
Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w 3 różnych wersjach:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu
 • wersja SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + pakiet artykułów merytorycznych dotyczących osobowości borderline.
Prowadzący
dr n. med. Anna Klatkiewicz
dr n. med. Anna Klatkiewicz

Psycholog, psychoterapeuta, trener, pedagog, wykładowca Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Autorka ponad 40 publikacji z psychologii klinicznej i psychoterapii. Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym, łącząc go z elementami Gestaltu integracyjnego oraz psychoterapię par i rodzin w nurcie systemowym.

Koszt uczestnictwa

OSTATNIE MIEJSCA!

Przy zgłoszeniu do 23 lipca 2024 r. - taniej o 100 zł netto!

Udział STANDARD

Online

26.07.2024

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
Udział PREMIUM

Online

26.07.2024

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Udział SUPERPREMIUM

Online

26.07.2024

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • pakiet artykułów merytorycznych dotyczących osobowości borderline.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy