Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE      

 

Warsztaty online LIVE

Osobowość borderline – wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne

Specjalistyczny warsztat doskonalący dla psychologów i psychoterapeutów, który umożliwia poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy na temat specyfiki diagnozy i terapii osobowości typu borderline.

Głównym celem warsztatu jest uwrażliwienie uczestników na specyfikę i trudności wynikające z pracy z osobowością typu borderline. Przygotujemy uczestników do korzystania z metod i technik, które zwiększą skuteczność oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych. Na przykładzie konkretnych studiów przypadków zobrazujemy specyficzne dla BPD zachowania oraz sposoby funkcjonowania w społeczeństwie. Nauczymy jak odróżniać osobowość typu borderline od choroby afektywnej dwubiegunowej oraz podpowiemy dlaczego warto w procesie terapeutycznym wziąć pod uwagę uzależnienia, ryzykowne zachowania i przypadkowe kontakty seksualne u osób z pogranicznym zaburzeniem osobowości.

Weź udział w warsztacie jeśli:
 • Chcesz dowiedzieć się jakie mechanizmy psychologiczne oraz czynniki genetyczne i środowiskowe wpływają na wykształcenie osobowości typu borderline i w jaki sposób oddziałują one na funkcjonowanie w społeczeństwie, zachowania ryzykowane i nawiązywanie relacji
 • Chcesz nauczyć się rozpoznawać i różnicować, na przykładzie konkretnych przypadków, objawy zaburzenia osobowości typu borderline i możliwych zaburzeń współistniejących oraz dowiedzieć się, jak przeprowadzać diagnostykę, aby nie wpaść w pułapkę błędnych przekonań
 • Pragniesz wprowadzić do swojej praktyki terapeutycznej skuteczne i sprawdzone metody pracy i narzędzia terapeutyczne, które będą pomocne w pracy z klientem cierpiącym na pograniczne zaburzenie osobowości
W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jakie czynniki genetyczne, biologiczne oraz uwarunkowania środowiskowe mogą wpływać na specyfikę powstawania pogranicznego zaburzenia osobowości?
 • W jaki sposób nieprawidłowo wykształcone więzi w dzieciństwie oraz doświadczenie traumatycznych wydarzeń i zaniedbania ze strony rodziców/opiekunów może doprowadzić do pojawienia się osobowości typu borderline?
 • Przy użyciu jakich metod, na etapie procesu diagnostycznego, poprawnie zidentyfikować i odróżnić od siebie osobowość typu borderline od choroby afektywnej dwubiegunowej? Wskazówki i podpowiedzi jak uniknąć pułapek diagnostycznych.
 • Jak osobowość typu borderline może podwyższać ryzyko wystąpienia uzależnień, wchodzenia w przelotne związki i niezobowiązujące kontakty seksualne? Wsparcie terapeutyczne dla klientów z osobowością typu borderline zmagających się ze strachem przed odrzuceniem.
 • Z jakimi trudnościami w sferze nawiązywania i podtrzymywania relacji, tworzenia związków oraz w kontaktach zawodowych mierzą się osoby z zaburzeniem osobowości typu borderline?
 • Jaki jest związek między osobowością typu borderline a niekontrolowanymi wybuchami emocji, chronicznym stresem, frustracją i dużą podatnością na ocenę innych?
 • W jaki sposób pograniczne zaburzenie osobowości może determinować i zniekształcać obraz postrzeganego świata, innych i własnej osoby? Idealizowanie aktualnego partnera do czasu pierwszej kłótni, postrzeganie świata w czarno-białych barwach, przy jednoczesnym braku stanów pośrednich między euforią a załamaniem.
 • Jaki jest związek między osobowością typu borderline a współwystępującymi zaburzeniami odżywania, nadużywaniem substancji psychoaktywnych, patologicznym kłamstwem oraz samookaleczaniem i próbami samobójczymi?
Program warsztatów
Moduł I

Czynniki mające wpływ na wykształcenie i rozwijanie się osobowości typu borderline

 • Jak czynniki biologiczne i genetyczne wpływają na silne odczuwanie lęku, chwiejność emocjonalną oraz brak stabilności u osób z osobowością typu borderline? Wykorzystanie wieloczynnikowego modelu kształtowania się BPD w realiach gabinetu.
 • Jak nieprawidłowe wzorce rodzinne, zaburzenia w relacji rodzic-dziecko oraz dorastanie w warunkach społecznej patologii wpływa na kształtowanie się osobowości typu borderline? Przełożenie wiedzy teoretycznej na warsztat pracy terapeuty.
 • Nadużywanie alkoholu i substancji psychoaktywnych jako jedne z czynników nasilających objawy osobowości typu borderline – przy użyciu jakich metod pracować z klientem BPD, u którego widoczne są cechy uzależnienia?
 • Skłonność do wchodzenia w niestabilne i intensywne związki oraz przypadkowe kontakty seksualne prowadzące do kryzysów emocjonalnych powiązanych z groźbami samobójczymi lub autoagresją – jak pracować z klientem z osobowością typu borderline, który boryka się ze strachem przed odrzuceniem i porzuceniem oraz zaborczością i zazdrością w relacjach?
 • Postrzeganie świata w czarno-białych barwach, nieumiejętność samodzielnego przezwyciężenia stresu i sytuacji kryzysowych, niekontrolowane wybuchy negatywnych emocji – praktyczne wskazówki jak pracować z klientem, który ma zaburzony obraz własnej osoby, otaczającego go świata oraz bliskich mu osób
Moduł II

Specyfika diagnozy osobowości typu borderline

 • Praca z osobą cierpiącą na zaburzenie osobowości typu borderline – nawiązanie i podtrzymanie kontaktu, specyfika procesu diagnostycznego, kryteria diagnostyczne oraz rozpoznanie masek i mechanizmów obronnych.
 • Wydawanie dużej ilości pieniędzy, nadużywanie narkotyków i alkoholu, uprawianie przygodnego seksu, kompulsywne jedzenie, ryzykowane i niebezpiecznie zachowania – jak na etapie diagnozy odróżnić klienta z osobowością typu borderline od osoby w manii/hipomanii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej?
 • Zaburzenia tożsamości oraz niewłaściwy obraz samego siebie i poczucia własnego ja, zmienność nastroju i chwiejność emocjonalna, intensywny gniew, nieadekwatny do sytuacji, brak kontroli nad wybuchami gniewu – możliwe trudności diagnostyczne przedstawione w oparciu o studium przypadku.
 • Osobowość typu borderline, a tworzenie stałych i stabilnych relacji – jak poprzez pytania diagnostyczne dotyczące związków, życia seksualnego i zawodowego trafnie zidentyfikować BPD? Konkretne podpowiedzi do zastosowania w pracy z klientem. 
 • Związek osobowości typu borderline z zaburzeniami odżywiania oraz samookaleczaniem i próbami samobójczymi – skala i charakterystyka problemu zaburzeń współistniejących oraz przykładowe scenariusze diagnostyczne do wykorzystania w realiach gabinetu.
Moduł III

Specyfika i niuanse terapeutyczne związane z pomocą psychologiczną/psychoterapeutyczną w osobowości typu borderline

 • Jak pomóc klientowi w poznaniu jego głębszych stanów emocjonalnych oraz zrozumieniu i przepracowaniu traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa, które mają wpływ na wystąpienie osobowości typu borderline?  Praca z wyobrażeniami oraz praca z trybami jako skuteczne metody zmiany schematów.
 • SET (wsparcie, empatia, prawda) jako skuteczny sposób na komunikowanie się z osobą z borderline – jak poprzez zrozumienie, wytrwałość, akceptację i odnoszenie się do faktów nawiązać relację terapeutyczną z klientem BPD?
 • Terapia skoncentrowana na przeniesieniu – jak dzięki zastosowaniu tej metody poszerzyć świadomość klienta  i zintegrować jego wszystkie aspekty świata wewnętrznego, aby spójnie mógł odbierać siebie i otaczający go świat?
 • Terapia Gestalt – jaką rolę w zmniejszaniu skutków osobowości typu borderline ma modelowanie nowych zachowań, umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami i reagowanie adekwatne do sytuacji, budowanie poczucia własnej wartości oraz uczenie się zasad komunikacji?
 • Farmakoterapia – jaką rolę w leczeniu zaburzenia osobowości typu borderline odgrywają leki stabilizujące nastrój, przeciwlękowe oraz przeciwdepresyjne?
Moduł IV
Warsztat praktyczny

Case study – praca nad studium przypadku

 • Omówimy konkretne studia przypadku, dzięki którym dowiesz się, jak krok po kroku przeanalizować objawy pojawiające się u osób zmagających się z zaburzeniem osobowości typu bordeline oraz jakie techniki terapii zastosować.
 • Przybliżymy metody oraz narzędzia diagnostyczne pomagające ułożyć plan terapii oraz zakres ćwiczeń, który będziesz mógł zastosować w pracy z klientem z osobowością typu bordeline.
 • Wskażemy możliwe efekty pracy terapeutycznej , które można osiągnąć w przypadku terapii osób z pogranicznym zaburzeniem osobowości.
Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w 3 różnych wersjach:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu
 • wersja SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + pakiet artykułów merytorycznych dotyczących  osobowości borderline

Zamawiając szkolenie w wersji SUPERPREMIUM uczestnicy otrzymają dodatkowo pakiet artykułów merytorycznych dotyczących osobowości bordeline:

 • Autodestrukcyjne mechanizmy odreagowania w osobowości typu borderline.
  Na przykładzie studium przypadku poznasz praktyczne wskazówki oraz zalecenia terapeutyczne do pracy w gabinecie z osobami zmagającymi się z zaburzeniami osobowości typu borderline.
 • Pomóż mi się sobą zaopiekować, czyli o wewnętrznym dziecku i relacji terapeutycznej w terapii schematów zaburzeń osobowości borderline (BPD).
  W oparciu o studium przypadku poznasz praktyczne i skuteczne metody do prowadzenia terapii osoby zmagającej się z zaburzeniami osobowości typu borderline.
 • Przymierze terapeutyczne w przypadku terapii osób z zaburzeniem osobowości z pogranicza – szanse i pułapki.
  Na przykładzie studiów przypadków dowiesz się jak rozpocząć oraz prowadzić terapię osób z zaburzeniami osobowości z pogranicza – na co warto zwrócić szczególną uwagę, jakie metody i techniki terapeutyczne zastosować oraz jak zbudować pełną zaufania i bezpieczeństwa relację między klientem a psychoterapeutą?
 • ChAD a borderline – diagnoza różnicowa i wskazówki do prowadzenia terapii w oparciu o studium przypadk
  Poznasz kryteria diagnostyczne oraz otrzymasz wskazówki, dzięki którym dowiesz się jak na etapie diagnozy poprawnie zidentyfikować chorobę afektywną dwubiegunową lub osobowość typu borderline. Na przykładzie studium przypadku dowiesz się również jak trafnie poprowadzić proces terapeutyczny oraz otrzymasz praktyczne materiały do wykorzystania w pracy z klientem.
 • Style przywiązania w zaburzeniach osobowości borderline
  W oparciu o studium przypadku zaprezentowane zostanie jak zaburzenia w obszarze więzi oraz relacji rodzic-dziecko mogą wpływać na wystąpienie osobowości borderline. Uzyskasz konkretne podpowiedzi i wskazówki jak diagnozować i pracować terapeutycznie z osobą, u której stwierdzono pograniczne zaburzenie osobowości.
Prowadząca
dr n. med. Anna Klatkiewicz
dr n. med. Anna Klatkiewicz

Psycholog, psychoterapeuta, trener, pedagog, wykładowca Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Autorka ponad 40 publikacji z psychologii klinicznej i psychoterapii. Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym, łącząc go z elementami Gestaltu integracyjnego oraz psychoterapię par i rodzin w nurcie systemowym.

Koszt uczestnictwa:
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • Pakiet dodatkowych materiałów dot. osobowości borderline
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy