Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator szkolenia:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE      

 

Certyfikowane szkolenie online

Praca terapeutyczna z klientem z przejawami przemocy w związku

Specjalistyczne warsztaty skierowane do psychologów i psychoterapeutów, oparte na praktycznych studiach przypadków, które wyposażą uczestników w wiedzę dotyczącą identyfikowania przejawów przemocy fizycznej, jak i psychicznej w związku oraz w skuteczne metody pracy terapeutycznej z klientem, jak i z parą

Szkolenie poprowadzi MICHAŁ SAWICKI

Przemoc w związku może przybierać bardzo zróżnicowaną formę, w związku z czym głównym celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne wskazówki dotyczące skutecznego identyfikowania przejawów zachowań mogących świadczyć o stosowaniu przez partnera/partnerów przemocy – zarówno tej fizycznej, jak i psychicznej. Na przykładzie praktycznych studiów przypadków uczestnicy przećwiczą, jakie metody i techniki włączyć do procesu terapeutycznego, aby osiągnąć jak najlepsze efekty i zminimalizować zgłaszany problem.

Weź udział w warsztacie jeśli:
 • w swojej praktyce pracujesz z klientami lub parami, które często zgłaszają problemy dotyczące pojawiającej się w ich relacji przemocy o charakterze nie tylko fizycznym, ale też psychicznym, a Ty chcesz wiedzieć, jakie metody diagnozy i terapii sprawdzą się w danej sytuacji najlepiej,
 • chcesz poznać specyfikę i złożony charakter zjawiska przemocy w relacji oraz wyposażyć się w szereg praktycznych wskazówek i narzędzi możliwych do wykorzystania w gabinecie terapeutycznym,
 • chcesz otrzymać propozycje sprawdzonych rozwiązań terapeutycznych i poszerzyć swój profesjonalny warsztat o nowe metody i techniki terapii par w kontekście specjalistycznej pomocy zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy w związku.
W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jak skutecznie identyfikować czynniki ryzyka wystąpienia przemocy fizycznej bądź psychicznej w związku i jak reagować w momencie ich wystąpienia?
 • Jakie formy może przyjąć przemoc w związku i jak nie przegapić subtelnych przejawów przemocy psychicznej pod postacią np. gaslighting, kontroli partnera/partnerki czy umniejszania?
 • Do jakich zaburzeń może doprowadzić doświadczanie długotrwałej przemocy w związku i w jaki sposób wspierać ofiary, które już doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych czy PTSD?
 • Jak zdobyć zaufanie klienta, jak i pary, a przede wszystkim ofiary przemocy, aby zbudować bezpieczną relację terapeutyczną, która pozwoli na udzielenie skutecznej pomocy psychologicznej/psychoterapeutycznej?
 • Jakie zaburzenia psychiczne najczęściej współwystępują u sprawców przemocy i jak ich obecność wpływa na planowanie procesu terapeutycznego?
 • Przy użyciu jakich metod terapeutycznych pracować z klientem i z parą, u których pojawia się problem manipulacji, oszczerstw, wykorzystywania ze strony jednego z partnerów?  
 • Jak skutecznie włączyć do procesu terapeutycznego metody i techniki wykorzystywane w terapii poznawczo-behawioralnej, podczas treningu umiejętności społecznych czy podczas pracy terapeutycznej z ciałem?
 • Jakie procedury należy zastosować i jakie działania podjąć w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia jednego z partnerów?
Program warsztatów
Moduł 1

Przyczyny oraz formy przemocy w związku

 • Czynniki środowiskowe, osobowościowe lub sytuacyjne, jak np. zażywanie środków psychoaktywnych jako możliwe przyczyny przemocy w relacji – omówienie czynników ryzyka, które mogą predysponować do stosowania przez daną osobę przemocy wobec swojego partnera/partnerki oraz przełożenie teoretycznej wiedzy na praktykę gabinetową.
 • Gaslighting, kontrola czy umniejszanie – jak pozostać czujnym w trakcie kontaktu z klientem i skutecznie identyfikować przejawy przemocy nie tylko w wymiarze fizycznym, ale też psychicznym? Wskazówki i niuanse diagnostyczne.
 • Niebezpieczny i dysfunkcyjny związek a syndrom sztokholmski – jakie mechanizmy psychologiczne są odpowiedzialne za wykształcenie się dysfunkcyjnej więzi między partnerami w toksycznej relacji?
 • Jak w praktyce mogą wyglądać poszczególne fazy cyklu przemocy?
 • CASE STUDY: Studium przypadku pary z tematem przemocy wraz z omówieniem kolejnych faz cyklu przemocy i praktycznymi wskazówkami, które pomogą uniknąć pułapek diagnostycznych
 • Stosowanie przez partnera/partnerkę manipulacji, sadyzmu, agresji i wykorzystywania jako jedne z głównych predyktorów do wykształcenia się zaburzeń lękowych, depresyjnych i PTSD – jakie metody terapeutyczne wykorzystać w pracy z klientem, który tkwi w toksycznej relacji?
Moduł 2

Diagnoza i identyfikowanie zachowań przemocowych w związku

 • Dbająca o swój wygląd, uprzejma, dobroczynna, odnosząca sukcesy i pozytywna osoba w gabinecie terapeuty – jak nie popaść w pułapkę błędnych przekonań i pozostać uważnym na sygnały, które wysyłają klienci podczas pracy terapeutycznej?
 • W jaki sposób poprowadzić proces diagnostyczny, aby zdobyć zaufanie osoby, która doświadcza manipulacji, agresji i wykorzystywania ze strony partnera/partnerki? Strategie postępowania w pracy z klientem.
 • Narcyzm, makiawelizm i psychopatia – w jaki sposób wykorzystać wiedzę na temat cech osobowości z mrocznej triady w diagnozie i pracy z parą zgłaszającą problem dotyczący przemocy w związku?
 • Kryteria diagnostyczne według klasyfikacji DSM-V, ICD-10 i ICD-11 – jak skutecznie identyfikować w realiach gabinetu zachowania spełniające kryteria diagnostyczne zachowań przemocowych?  
 • Jakim zaburzeniom psychicznym mogą towarzyszyć zachowania o charakterze przemocowym i w jakim momencie warto zaproponować obok terapii pary także terapię indywidualną?
 • CASE STUDY: Omówienie studium przypadku pary, w której sprawca przemocy wykazuje równocześnie przejawy zaburzeń osobowości.
Moduł 3

Metody terapeutyczne w pracy z parą

 • Przy użyciu jakich metod terapeutycznych pracować z parą, u której pojawia się problem manipulacji, oszczerstw, wykorzystywania ze strony jednego z partnerów? Przełożenie wiedzy teoretycznej na realia pracy w gabinecie.
 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) – jak z wykorzystaniem metod i technik terapii poznawczo-behawioralnej przeprowadzić proces terapeutyczny pary z tematem przemocy, aby osiągnąć zaplanowane cele terapeutyczne?
 • CASE STUDY: Przedstawienie na podstawie studium przypadku najważniejszych metod terapeutycznych stosowanych w CBT
 • Wykorzystanie elementów treningu umiejętności społecznych (TUS) w pracy terapeutycznej ze sprawcą przemocy – w jaki sposób pracować ze sprawcą, aby skutecznie podnieść jego umiejętności społeczne i emocjonalne?
 • Praca z ciałem – jak poprzez techniki pracy z ciałem pomóc ofierze przemocy poradzić sobie z negatywnymi skutkami doświadczanej przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz wspierać ją w odzyskiwaniu poczucia sprawstwa?
 • Jakie kroki terapeutyczne podjąć w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia jednego z partnerów?
 • CASE STUDY: Omówienie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, które mają miejsce w przemocowej relacji.
Prowadzący
Michał Sawicki

Psycholog, seksuolog, terapeuta w trakcie certyfikacji Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Od lat zajmuje się promocją zdrowia seksualnego i edukacją mającą na celu normalizowanie szeroko pojętej seksualności, głównie z ramienia Fundacji Projekt: Polska. W internecie działa pod nickiem: @michal_seksuolog.

Wybierz swoją wersję szkolenia!

Sam decydujesz, w jaki sposób chcesz uczestniczyć w szkoleniu, wybierając wersję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dostęp lifetime do kursu "Komunikacja w związku. Treningi i testy dla par nie tylko w kryzysie".
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy