Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

     

 

Certyfikowane szkolenie online

Praca z rodziną dysfunkcyjną - pomoc socjalna w oparciu o metody Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR)

Warsztat poprowadzi Paula Klemińska

Specjalistyczny warsztat dla pracowników społecznych i socjalnych oraz psychologów i interwentów kryzysowych współpracujących z ośrodkami pomocy społecznej. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do udzielania skutecznej, krótkoterminowej pomocy członkom rodzin dysfunkcyjnych, w tym rodzinom uwikłanym w przemoc, uzależnienia i mającym problemy prawne.

Dołącz do warsztatu, jeśli:
 • poszukujesz profesjonalnej metody prowadzenia interwencji, która daje rezultaty nawet po jednym spotkaniu z klientem,
 • chcesz poznać konkretne i uniwersalne narzędzia, dzięki którym wesprzesz swoich dorosłych i nieletnich podopiecznych w odnalezieniu optymalnych rozwiązań, także w obliczu ekstremalnie trudnych sytuacji życiowych,
 • zależy Ci na nabyciu umiejętności prowadzenia interwencji pomocowych dla osób będących w kryzysie, cierpiących z powodu przemocy, problemów finansowych, zdrowotnych i uzależnień w swoim środowisku,
 • pracujesz na co dzień ze sprawcami przemocy fizycznej, psychicznej i finansowej i chcesz wiedzieć jakie podejście przyjąć, by otworzyć ich na zmianę dotychczasowego postępowania.
W trakcie warsztatów omówimy na przykładach:
 • Dlaczego Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) jest odpowiednia do pracy z każdym z członków rodziny: dzieckiem, dorosłym stosującym przemoc i dorosłym w roli ofiary? – praktyczne zastosowanie zasady szacunku i poufności z klientami.
 • Jak w praktyce zastosować zasadę „klient posiada wszystkie narzędzia do rozwiązania swojego problemu”, przyjąć w relacji z klientem postawę niewiedzy i jakie efekty można dzięki temu uzyskać?
 • W jaki sposób techniki TSR mogą pomóc w polepszeniu komunikacji z podopiecznym i stworzeniu relacji zaufania?
 • Jak model TSR definiuje pojęcia zmiany i zasobów oraz jak czerpiące z nich techniki mogą wesprzeć podopiecznych w poradzeniu sobie w sytuacji przemocy, uzależnienia, problemów prawnych czy finansowych?
 • W jaki sposób możemy odkryć motywację podopiecznego do dokonania zmiany w swoim życiu oraz jak metody TSR „radzą sobie” z oporem klienta?
PROGRAM SZKOLENIA
Moduł 1

Wybrane metody pracy w podejściu TSR

 • Podążanie za klientem – omówimy na przykładach z gabinetu, jaka jest rola terapeuty w nurcie TSR i jak wspiera klienta w szukaniu własnych rozwiązań problemów, zachowując postawę niewiedzy i uważnie obserwując to, co jest istotne dla klienta.
 • Komplementowanie – przećwiczymy budowanie terapeutycznego komplementu, który podkreśla mocne strony nawet tam, gdzie pozornie ich nie widać oraz opowiemy o tym, jakie rezultaty może on przynieść.
 • Praca na wyjątkach – podpowiemy jakich technik TSR użyć, gdy klient uważa, że w jego życiu nie ma mocnych stron, nie widzi szans na poprawę i jest w ogromnym kryzysie?
 • Informacja zwrotna – dlaczego warto określić konkretne kroki, które można podjąć, by zbliżyć się do zmiany oraz jak w praktyce udzielić prawidłowej informacji zwrotnej?
Moduł 2

Praca z osobą doznającą przemocy rodzinnej

CASE STUDY

Do Ośrodka Pomocy Społecznej zgłosiła się kobieta w wieku 23 lat. Ma 4-miesięczne dziecko i od 2 lat jest po ślubie z mężem, który stosuje wobec niej przemoc finansową oraz nadużywa alkoholu, co często prowadzi do agresji. Kobieta, obawiając się o bezpieczeństwo swoje i dziecka, poszukuje wsparcia i porady w znalezieniu rozwiązania tej trudnej sytuacji.

 • Rozmowa poza problemem – Jaką rolę w budowaniu relacji opartej na zaufaniu oraz odnajdywaniu rozwiązania życiowych trudności pełni rozmowa o wartościach, mocnych stronach?
 • Wzbudzanie w kliencie poczucia mocy i sprawczości – Jakich technik użyć by mimo trudnej sytuacji życiowej pomóc podopiecznemu skupić się na pozytywach, teraźniejszości i przyszłości, a nie na porażkach i ograniczeniach?
 • Pozytywne spojrzenie na rzeczywistość – Jakie pytania terapeutyczne stosować, by pomóc klientowi znaleźć sytuacje w których radzi sobie lepiej i rozszerzyć je na inne sytuacje i sfery życia?
Moduł 3

Praca z klientem niedobrowolnym

CASE STUDY

Mężczyzna w średnim wieku został skierowany do Domu Pomocy Społecznej z uwagi na pogarszający się stan zdrowia fizycznego i psychicznego oraz liczne zatargi prawne. Żyjąc na ulicy często nie stosował się do zasad porządku społecznego, co prowadziło do licznych interwencji policji. Mężczyzna wykazuje opór wobec przyjęcia pomocy i integracji społecznej.

 • Opór w podejściu TSR – Jak zacząć pracę z klientem niedobrowolnym, który nie widzi problemu, winą za trudności obarcza innych lub nie rozumie dlaczego został skierowany do ośrodka pomocy?
 • Motywacja do zmiany – Z jakich metod TSR skorzystać, aby klient niedobrowolny dostrzegł korzyści, jakie może wynieść ze spotkania z pomagaczem i zaczął widzieć potrzebę zmiany?
 • Otwarta postawa – Podamy wskazówki, jak pracować ze swoimi emocjami i negatywnymi postawami, gdy udzielamy pomocy sprawcom przestępstw czy przemocy?
Moduł 4

Wskazówki do pracy z rodziną dysfunkcyjną

CASE STUDY

Kurator skierował do OPS rodziców, którzy zmagają się z częstymi ucieczkami z domu oraz wagarami ich nastoletniej córki. Rodzice bardzo dużo pracują, zmagają się z problemami finansowymi i opieką nad innym niepełnosprawnym dzieckiem, mają trudności w radzeniu sobie z jej zachowaniem.

 • Nieletni klient – Jak pracować z klientem poniżej 18 roku życia zachowując szacunek, podkreślając sprawczość raz dostosowując techniki TSR do poziomu rozwoju dziecka?
 • Pomoc systemowi rodzinnemu – Co zrobić, by pomóc członkom rodziny w odnalezieniu wspólnego języka, pogłębieniu wzajemnego zrozumienia i nauce wyrażania swoich potrzeb w sposób zrozumiały, adekwatny i przynoszący najwięcej dobrego?
 • Wskazówki do pracy z rodziną – W jaki sposób w pracy z dysfunkcyjną rodziną znaleźć przestrzeń do wprowadzenia technik TSR wśród wielu procedur, których musimy przestrzegać?
Warsztaty poprowadzi
Paula Klemińska
Paula Klemińska

Mgr pedagogiki specjalnej (specjalność resocjalizacja i wspomaganie rodziny) i magister psychologii (specjalność psychologia kliniczna), certyfikowana specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeutka TSR w procesie certyfikacji.

Od lat związana zawodowo ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, które w swojej pracy opiera się na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach. W Stowarzyszeniu „Niebieska Linia” jest m. in. Wykładowczynią Studium Przeciwdziałania Przemocy Domowej (SPPwR I stopnia). Trenerka Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, gdzie prowadzi zajęcia kursu TSR I stopnia oraz warsztat „Język serca w gabinecie”.

Świadczy indywidualną pomoc psychologiczną dla osób doznających przemocy domowej, stosujących przemoc oraz innych osób znajdujących się w sytuacji kryzysu. Prowadzi także oddziaływania grupowe, np. grupę korekcyjno-edukacyjną dla osób stosujących przemoc domową, warsztaty umiejętności społecznych i rodzicielskich.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy