Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE      

 

Certyfikowane szkolenie online live

Samookaleczenia i autoagresja wśród dzieci i młodzieży – skuteczne sposoby diagnozy oraz protokoły postępowania terapeutycznego

Specjalistyczny warsztat doskonalący dla psychologów i psychoterapeutów, który pozwoli na pogłębienie wiedzy oraz wyposaży specjalistów w niezbędne narzędzia terapeutyczne do pracy z małoletnim klientem prezentującym zachowania autoagresywne lub myśli samobójcze czy depresyjne

Warsztaty poprowadzi Monika Gochnia

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi z inicjatywy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę*, 16% polskich dzieci okaleczało się, a 7% dzieci próbowało popełnić samobójstwo. Są to dane alarmujące, ponieważ pokazują, że statystycznie co szóste dziecko potrzebuje pomocy w tym zakresie, a w przypadku dziewczynek jest to nawet co czwarta nastolatka.

Głównym celem warsztatu jest uwrażliwienie specjalistów na sygnały, które mogą świadczyć o występowaniu u dziecka czy nastolatka zachowań samouszkadzających lub autoagresywnych. Podczas szkolenia omówione zostaną na konkretnych przykładach z praktyki gabinetowej metody terapeutyczne skuteczne w pracy z młodym klientami z autoagresją lub myślami samobójczymi.

*Badanie „Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, przeprowadzone w 2018 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dzieci i młodzieży w wieku 11–17 lat.

Weź udział w warsztacie, jeśli:
 • Pracujesz z dziećmi lub młodzieżą i chcesz nauczyć się skutecznie rozpoznawać i reagować na konkretne zachowania mogące świadczyć o podejmowaniu przez małoletniego zachowań autoagresywnych lub doświadczaniu przez niego myśli samobójczych,
 • W Twoim gabinecie pojawiają się małoletni klienci przejawiający zachowania autoagresywne lub myśli samobójcze, a Ty chcesz pogłębić swoją wiedzę z zakresu diagnozowania tych zaburzeń zgodnie z aktualnymi kryteriami diagnostycznymi,
 • Chcesz wyposażyć się w praktyczne metody terapeutyczne, które pozwolą Ci prowadzić skuteczną terapię Twoich małoletnich klientów tak, aby zniwelować doświadczane przez nich negatywne stany emocjonalne i pomóc im w powrocie do zdrowych schematów zachowań.
W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • W jaki sposób przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna wpływają na dobrostan psychofizyczny dziecka lub nastolatka, a w związku z tym również na ryzyko wystąpienia u niego myśli samobójczych lub samouszkodzeń?
 • Jak na podstawie informacji o codziennym funkcjonowaniu dziecka oraz oceny jego impulsywności i pobudliwości określić ryzyko pojawienia się u niego zachowań autoagresywnych?
 • Jaki związek z autoagresją mają inne zaburzenia psychiczne, jak np. depresja, PTSD, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia odżywiania czy zaburzenia adaptacyjne?
 • Jak za pomocą aktualnych kryteriów ICD-11 i DSM-V przeprowadzić skuteczną diagnozę różnicową i postawić trafną diagnozę zgłaszanych przez małoletniego klienta trudności?
 • W jaki sposób przeprowadzić skuteczną interwencję kryzysową i pracować z nastolatkiem o nasilonych tendencjach samobójczych?
 • W jaki sposób pracować z małoletnim klientem z autoagresją, w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej lub terapii dialektyczno-behawioralnej, aby skutecznie wyeliminować szkodliwe zachowania i przekonania?
 • Jak poprzez terapię skierowaną na ciało pomóc dziecku lub nastolatkowi w zaakceptowaniu i zaopiekowaniu się własnym ciałem oraz w nauce rozumienia i wyrażania swoich emocji?
Program warsztatów
Moduł I

Czynniki ryzyka i mechanizmy powstawania zachowań autoagresywnych wśród dzieci i młodzieży

 • Brak wiary w siebie, ryzykowne zachowania, stany depresyjne, izolacja od rówieśników, przemoc czy odrzucenie jako przykłady czynników ryzyka oraz sygnałów alarmowych – wskazówki przydatne do identyfikowania autoagresji i samouszkodzeń podczas kontaktu z dzieckiem, przedstawione na podstawie studium przypadku.
 • Pośrednie i bezpośrednie zachowania autodestrukcyjne, czyli na jakie dodatkowe elementy zachowania zwrócić uwagę w pracy terapeutycznej?
 • W jaki sposób doświadczana przez dziecko przemoc fizyczna, psychiczna lub seksualna czy doświadczenie choroby wpływają na jego postrzeganie własnej osoby, samoocenę, podejście do swojego ciała oraz poczucie sprawczości? – skutki emocjonalne, na które warto zwrócić uwagę podczas pracy terapeutycznej z małoletnim klientem z autoagresją
 • Dziecko impulsywne i wysoko pobudliwe w gabinecie specjalisty – w jaki sposób wykorzystać wiedzę o zależnościach występujących między autoagresją a impulsywnością i pobudliwością do zaplanowania efektywnej pracy terapeutycznej z małoletnim klientem?
 • Budowanie relacji terapeutycznej – w jaki sposób rozmawiać, na co zwracać uwagę w rozmowie i własnych zachowaniach?
Moduł II

Skuteczna diagnoza samouszkodzeń i zachowań autoagresywnych u dzieci i młodzieży

 • Specyfika procesu diagnostycznego w przypadku dziecka lub nastolatka z podejrzeniem zachowań autoagresywnych lub myślami samobójczymi – pułapki diagnostyczne oraz praktyczne wskazówki niezbędne do przeprowadzenia efektywnej diagnozy opartej na współpracy między terapeutą a małoletnim klientem i jego rodzicami lub opiekunami – aktualne kryteria ICD-11 i DSM-V
 • W jaki sposób współwystępujące zaburzenia psychiczne, jak np. depresja, PTSD, choroba afektywna dwubiegunowa, ADHD, zaburzenia odżywiania czy zaburzenia adaptacyjne, wpływają na podjęcie przez dziecko zachowań autoagresywnych? Jakie pytania diagnostyczne zadać oraz na jakie sygnały zwrócić uwagę, aby zidentyfikować pierwotne źródło problemu i zaplanować efektywne działania terapeutyczne?
 • Ocena tendencji samobójczych za pomocą C-SSRS (skala Columbia) – dokładna charakterystyka narzędzia diagnostycznego, które w efektywny sposób pozwoli ocenić poziom tendencji samobójczych u dziecka lub nastolatka i dzięki temu zaplanować trafne interwencje pomocowe
 • Stosowanie procedury CAMS  do oceny i zarządzania ryzykiem samobójczym – omówienie stosowania formularzy i analizy ryzyka, planowanie postępowania terapeutycznego na podstawie studium przypadku.
Moduł III

Metody pracy i profilaktyka – postępowanie terapeutyczne w przypadku zachowań autoagresywnych wśród dzieci i młodzieży

 • Terapia poznawcza oraz Trening Umiejętności Zastępczych – jak pracować z młodym klientem nad jego autoagresją i samookaleczaniem, aby zmniejszyć częstotliwość podejmowania tych zachowań, a z czasem wyeliminować je całkowicie?
 • Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) w pracy z dziećmi i młodzieżą z myślami samobójczymi lub po próbie samobójczej – dokładne omówienie metod pracy DBT, jak np. łańcuch behawioralny czy program Family Connections, dzięki którym możliwe jest połączenie terapii indywidualnej, treningu umiejętności oraz terapii rodzinnej.
 • Wzmacnianie odporności psychicznej oraz psychoedukacja klienta i jego rodziny – jakie działania profilaktyczne podjąć, aby skutecznie zmniejszyć ryzyko nawrotu autoagresywnych zachowań lub myśli samobójczych?
 • Postępowanie w przypadku zjawiska „zarażania się” samouszkodzeniami w grupie rówieśniczej – w jaki sposób pracować z dziećmi i młodzieżą, aby nie dopuścić do powielania autoagresywnych zachowań?
 • Interwencja kryzysowa w przypadku nastolatka z myślami samobójczymi – w jaki sposób pracować z nastolatkiem o nasilonych tendencjach samobójczych, który odmawia współpracy, aby ustabilizować jego stan emocjonalny i zapewnić mu kompleksową opiekę w sytuacji kryzysu?
 • Leczenie farmakologiczne u dzieci i nastolatków z autoagresją – jak na etapie procesu diagnostycznego rozpoznać, czy  w terapii dziecka czy nastolatka niezbędne jest wdrożenie farmakoterapii?
Moduł IV

Warsztat praktyczny – case studies

Przykład 1

14-latka przyprowadzona do psychologa przez rodziców ze względu na jej długotrwałe wycofanie i izolację. Dziewczynka zrezygnowała z dotychczasowego hobby, którym było pływanie, nie chce spotykać się z przyjaciółmi, spędza wiele godzin zamknięta w swoim pokoju. Rodzice sygnalizują zwiększoną impulsywność córki oraz podejrzewają, że może sięgać po papierosy. W trakcie konsultacji okazuje się, że dziewczynka regularnie samookalecza się poprzez nacięcia skóry.

Przykład 2

Rodzice 11-letniej dziewczynki zgłosili się do psychologa, kiedy zauważyli rany i siniaki na rękach córki. W trakcie rozmowy z dziewczynką okazuje się, że zidentyfikować można u niej także zaburzenia odżywiania. Aby zaplanować skuteczną interwencję terapeutyczną psycholog musi ustalić, jaka zależność występuje między współistniejącymi problemami.

Szkolenie poprowadzi
Monika Gochnia

Absolwentka studiów psychologicznych na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym (specjalizacja: psycholog kliniczny) oraz studiów podyplomowych z zakresu „Stosowanej Analizy Zachowania” przygotowujących do pracy z osobami cierpiącymi na różne zaburzenia zachowania i rozwoju. Swoją praktykę rozpoczęła od pracy z dziećmi rozwijając ich kompetencje w trakcie Treningów Umiejętności Społecznych oraz indywidualnych spotkań w ramach programu „Ułatwiamy Życie z Nadpobudliwością”. Posiada również uprawnienia Trenera TUS ukończywszy Szkołę TUS w Przystani Psychologicznej. Uczestniczyła w szkoleniu TZA (Trening Zastępowania Agresji). Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego łączącego nurt poznawczo-behawioralny z założeniami Dialogu Motywującego. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje pod stałą superwizją, co umożliwia ciągłe rozwijanie możliwości i polepszanie warsztatu pracy.

Wybierz swoją wersję szkolenia!

Sam decydujesz, w jaki sposób chcesz uczestniczyć w szkoleniu, wybierając wersję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

 • STANDARD – udział w szkoleniu na żywo
 • PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu
 • SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + 4-tygodniowy dostęp do kursu "Dziecko w kryzysie psychicznym – terapia przy zaburzeniach lękowych"
Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • 4-tygodniowy dostęp do kursu "Dziecko w kryzysie psychicznym – terapia przy zaburzeniach lękowych".
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy