Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE      Charaktery     Głos pedagogiczny

 

Certyfikowane warsztaty online LIVE

Wykorzystanie metody Self-Regulation w pracy z dziećmi i młodzieżą

Trening samoregulacji emocji

Specjalistyczny warsztat doskonalący dla psychologów i psychoterapeutów dziecięcych i rodzinnych, pedagogów szkolnych oraz nauczycieli, który umożliwia poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy na temat samoregulacji emocji oraz terapii dzieci i młodzieży wysoko wrażliwej, z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi, prezentującymi zachowania opozycyjno-buntownicze z wykorzystaniem metody Self-Regulation.

Głównym celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do korzystania z metody Self-Regulation w pracy z dziećmi, które mają problemy z samoregulacją własnych emocji, czują się zestresowane i przytłoczone przeobrażającą się rzeczywistością oraz nadmiernymi wymaganiami w szkole czy w domu.

Weź udział w warsztacie, jeśli:
 • Zauważasz, że coraz więcej dzieci i nastolatków manifestuje objawy związane z lękiem, nadmiernym stresem i napięciem, a Ty chcesz wiedzieć, jak przy użyciu metody Self-Regulation pomóc małoletnim klientom w regulacji własnych stanów emocjonalnych,
 • Chcesz nauczyć się rozpoznawać objawy oraz trafnie identyfikować sytuacje i stresory, które mogą mieć wpływ na problemy emocjonalne dzieci i ich dezadaptacyjne zachowania,
 • Pragniesz wprowadzić do swojej praktyki nową metodę pracy oraz narzędzia terapeutyczne i dostosować ją umiejętnie do swojej pracy z dziećmi i nastolatkami,
 • Nauczysz się w taki sposób korzystać z metody Self-Regulation, aby dostosować ją do realiów i przypadków dzieci, z którymi pracujesz na co dzień w swoim gabinecie terapeutycznym.

W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • W jaki sposób przeobrażająca się rzeczywistość i strach związany z życiem w nowej codzienności mogą zakłócać obszar społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży i powodować pojawienie się zaburzeń lękowych czy depresyjnych? – jak dostosować metody i techniki terapeutyczne do zmian cywilizacyjnych?
 • Jak zaburzenia w obszarze biologicznym mogą wpływać na problemy z samoregulacją emocjonalną? – zły sen, niewłaściwa dieta, brak ruchu, nadwrażliwość na bodźce wzrokowe, słuchowe i węchowe jako jedne z głównych stresorów wśród dzieci i młodzieży
 • Jak przy użyciu metody Self-Regulation pracować z dziećmi, które czują się przebodźcowane i pojawiają się u nich zachowania opozycyjno-buntownicze? – analiza wpływu nadmiaru emocji na samopoczucie fizyczne i psychiczne dzieci i młodzieży
 • Jak sytuacja rodzinna oraz zmiany w jakości funkcjonowania dzieci i nastolatków oddziałują na powstawanie zaburzeń emocjonalnych i lękowych? – sposoby rozpoznawania sytuacji stresujących na poziomie poznawczym i prospołecznym
 • Jak po zidentyfikowaniu stresorów, w różnych obszarach funkcjonowania dzieci i młodzieży, pracować nad redukcją napięcia oraz rozwijać wśród małoletnich samoświadomość dotyczącą unikania sytuacji przeciążenia? – przykład zastosowania metody 5 kroków w procesie regulacji emocjonalnej
 • W jaki sposób negatywne emocje rodziców/opiekunów, ich stres oraz towarzyszące im napięcie i niepokój mogą wpływać na jakość funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich potrzeby emocjonalne? – wytyczne do pracy z rodziną z wykorzystaniem metody Self-Regulation
 • Jak dzięki zastosowaniu metod i technik samoregulacji nauczyć dziecko identyfikować i adekwatnie komunikować własne potrzeby i emocje? – praktyczne ćwiczenia pomocne w pracy z klientem małoletnim w gabinecie
Program warsztatów
Moduł 1

Mechanizmy powstawania stresorów

 • Oddziaływanie współczesnych uwarunkowań społecznych i zmian w funkcjonowaniu psychofizycznym dzieci i młodzieży na pojawienie się problemów emocjonalnych i zaburzeń lękowych – przeobrażona rzeczywistość jako jedno z głównych źródeł stresorów wśród młodych osób
 • Zaburzenia w obszarze biologicznym oraz sytuacja rodzinna a problemy z samoregulacją emocjonalną i adekwatnością w wyrażaniu własnych potrzeb – jak zakłócenia w codziennej rutynie i sytuacje stresujące w domu mogą wywoływać napięcie i lęk wśród dzieci?
 • Przebodźcowanie nadmiarem informacji i zbyt duże obciążenie obowiązkami a występowanie zachowań opozycyjno-buntowniczych wśród dzieci i młodzieży – praca z klientem małoletnim nad regulacją emocji i samoświadomością własnych potrzeb w oparciu o strategię pięciu kroków
 • Jak problemy dorosłych, skłonność do odreagowywania napięcia i frustracji rodziców/opiekunów na dzieciach wpływają na emocje małoletnich? – praca metodą Self-Regulation z rodziną w gabinecie terapeuty
 • Mechanizmy obronne przed lękiem i stresem –  praktyczne wskazówki, jak je rozpoznawać u dzieci i nastolatków oraz na co szczególnie zwrócić uwagę przed rozpoczęciem terapii
Moduł 2

Specyfika diagnozy dzieci i młodzieży w kontekście pracy metodą Self-Regulation

 • Identyfikacja źródeł nadmiernego stresu na różnych etapach rozwoju dzieci – analiza objawów psychopatologicznych, behawioralnych i wegetatywno-somatyzacyjnych wraz ze wskazówkami diagnostycznymi do pracy z klientem małoletnim
 • Jak przy użyciu metody Self-Regulation rozpoznać stresory i trudności związane z samoregulacją emocji u dzieci wysoko wrażliwych? – zastosowanie odpowiednich technik i narzędzi na etapie diagnozy 
 • „Maski” problemów emocjonalnych u dzieci i młodzieży – w jakich sytuacjach zachowania opozycyjno-buntownicze, brawura czy nieadekwatna do wieku powaga mogą maskować u dziecka odczuwany przez niego lęk, strach i problemy z samoregulacją – możliwe pułapki diagnostyczne
 • Stres, zaburzenia lękowe i depresyjne a rodzina – dlaczego dla efektywnej terapii istotna jest współpraca z opiekunami klienta – przykłady metod i technik diagnostycznych możliwych do wykorzystania w terapii rodzinnej
Moduł 3

Wykorzystanie metody Self-Regulation w pracy z dziećmi i młodzieżą

 • Strategie pracy metodą Self-Regulation z dziećmi, które cierpią na zaburzenia lękowe, emocjonalne i depresyjne – jak podczas terapii złagodzić negatywne stany emocjonalne i zapanować nad dezadaptacyjnymi zachowaniami?
 • Jak dzięki wykorzystaniu metody 5 kroków uwrażliwić dziecko na obserwowanie i rozumienie konkretnych sytuacji, które wywołują u niego stres? – analiza obszarów, w których mogą pojawić się czynniki stresogenne
 • W jaki sposób podczas terapii rodzinnej wykorzystać metodę Self-Regulation, aby pomóc dzieciom poradzić sobie z trudnymi sytuacjami i napadami złości? – identyfikacja potrzeb dzieci przez rodziców/opiekunów i dobór odpowiednich ćwiczeń pomocnych w samoregulacji emocjonalnej
 • Psychoedukacja – praktyczne wskazówki i ćwiczenia dla rodziców/opiekunów, jak wykorzystywać elementy metody Self-Regulation w życiu codziennym dzieci i młodzieży
Moduł 4

Analiza przypadków i propozycje praktycznych rozwiązań w pracy z dziećmi i młodzieżą

 • Omówimy konkretne studia przypadku, dzięki którym dowiesz się, jak krok po kroku przeanalizować obszary stresorów wśród dzieci i młodzieży
 • Przybliżymy Ci metody oraz narzędzia diagnostyczne pomagające ułożyć plan terapii oraz zakres ćwiczeń, który będziesz mógł zastosować w pracy z klientem małoletnim
 • Wskażemy możliwe efekty pracy terapeutycznej, które można osiągnąć w przypadku terapii młodych osób z zaburzeniami emocjonalnymi wywołanymi różnymi czynnikami psychologicznymi i społecznymi
Warsztaty poprowadzi:
Dr Jagoda Sikora
Dr Jagoda Sikora

Pracuje jako psycholog w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka (Szpital Kliniczny nr 6 w Katowicach). Jest autorką programów profilaktycznych dotyczących zdrowia psychicznego skierowanych do dzieci i młodzieży. Ukończyła Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach, m.in. praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego, wczesne interwencje w przypadku traumatycznych zdarzeń. Jest certyfikowanym trenerem edukacji HeroicImagination Project prof. Philipa Zimbardo. Ukończyła kurs podstawowy w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest facylitatorem metody Self-Reg – ukończyła zarówno kurs foundation jaki i facylitator, organizowany przez Mehrit Centre w Kanadzie.

Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w 3 różnych wersjach:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo,
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • wersja SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + pakiet materiałów dodatkowych w postaci artykułów:
  • Podejście systemowe w terapii zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży (Autor: Ewa Golbik-Madej)
  • Zaburzenia lękowe u dzieci. Pułapki diagnostyczne (Autor: Jagoda Sikora)
  • Nauka samoregulacji. Self-Reg w pracy psychologa dziecięcego (Autor: Jagoda Sikora)
  • Różne oblicza lęku u dzieci. Dlaczego rodzina jest ważna w terapii? (Autor: Anna Kaźmierczyk)
  • Specyfika diagnozy zaburzeń lękowych u dzieci (Autor: Magdalena Goetz)

Koszt uczestnictwa:
WERSJA STANDARD

699 zł netto

499 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

799 zł netto

599 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

899 zł netto

699 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • pakiet materiałów dodatkowych dot. diagnozy terapii i zaburzeń lękowych u dzieci.

Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy