Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE      Charaktery     

 

Warsztaty online LIVE

Wykorzystanie terapii ACT w pracy z dziećmi i młodzieżą

Specjalistyczny warsztat doskonalący dla psychologów i psychoterapeutów dziecięcych i rodzinnych, który umożliwia poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy na temat wykorzystania "Terapii Akceptacji i Zaangażowania" jako metody wspierającej w terapii zaburzeń depresyjnych, lękowych, problemów emocjonalnych oraz w przypadku przeżywanej przez dziecko straty lub żałoby.

Głównym celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do korzystania z metod i technik z obszaru "Terapii Akceptacji i Zaangażowania" (ACT), które zwiększą skuteczność oddziaływań terapeutycznych i diagnostycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

W oparciu o konkretne studia przypadków pokażemy jak dzięki ACT wspierać dzieci i młodzież może w pracy nad poprawą poczucia własnej wartości, regulacją emocji oraz w przygotowaniu i uporaniu się dzieci i młodzieży z trudnymi i stresującymi wydarzeniami w ich życiu, jak np. rozwód rodziców.

Weź udział w warsztacie jeśli:
 • Zauważasz, że coraz więcej dzieci i nastolatków manifestuje objawy związane z lękiem, nadmiernym stresem i napięciem, a Ty chcesz wiedzieć, jak przy użyciu "Terapii Akceptacji i Zaangażowania" wspomóc małoletniego klienta w regulacji własnych stanów emocjonalnych
 • Pragniesz wprowadzić do swojej praktyki nową metodę pracy oraz narzędzia terapeutyczne i wdrożysz ją umiejętnie do swojej dotychczasowej pracy z dziećmi i nastolatkami
 • Nauczysz się w taki sposób korzystać z terapii ACT, aby dostosować ją do realiów i przypadków dzieci, z którymi pracujesz na co dzień w swoim gabinecie terapeutycznym
W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • W jaki sposób wykorzystać techniki z obszaru "Terapii Akceptacji i Zaangażowania" na końcowym etapie procesu terapeutycznego dziecka lub nastolatka zmagającego się z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi wywołanymi pandemią i izolacją?
 • Jak przy użyciu ACT pracować z dziećmi i młodzieżą, która boryka się z problemami emocjonalnymi? Praktyczne wykorzystanie metody w pracy z zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi i w regulacji emocji.
 • Jak dzięki zastosowaniu programu uważności przygotować i pomóc przejść dziecku lub nastolatkowi przez stresujące i traumatyczne sytuacje w jego życiu jak np. rozwód rodziców, strata bliskiej osoby czy zwierzęcia?
 • Dlaczego tak ważna w "Terapii Akceptacji i Zaangażowania" jest relacja terapeutyczna?  Nawiązanie i podtrzymanie kontaktu oraz odsłonienie terapeuty jako kluczowe momenty terapii.
 • W jaki sposób w terapii ACT przygotować konceptualizacje pracy z klientem małoletnim według modelu elastyczności psychologicznej? Praktyczne wskazówki do wykorzystania na etapie procesu diagnostycznego. 
 • Jak dzięki zastosowaniu technik i narzędzi ACT nauczyć dziecko identyfikować i adekwatnie komunikować własne potrzeby i emocje? Praktyczne ćwiczenia pomocne w pracy z klientem małoletnim w gabinecie terapeuty.
 • Jak Terapia Akceptacji i Zaangażowania może wspierać i wzmacniać efekty procesu terapeutycznego? Zmiana sposobu postrzegania trudnych sytuacji życiowych, praca z koncentracją oraz poczuciem własnej wartości.
Program kursu:
Moduł 1

Wykorzystanie ACT w terapii konkretnych problemów i zaburzeń

 • Oddziaływanie współczesnych uwarunkowań społecznych i zmian w funkcjonowaniu psychofizycznym dzieci i młodzieży na pojawienie się zaburzeń lękowych i depresyjnych – wykorzystanie ACT jako formy wzmocnienia przebytej przez dziecko/nastolatka terapii.
 • Zaburzenia i problemy emocjonalne oraz trudności związane z regulacją emocji. Jak poprzez pracę na metaforach i doświadczeniach pracować z dziećmi i młodzieżą nad sposobem odczuwania i wyrażania emocji?
 • Jak przygotować dziecko/nastolatka do stresującej i traumatycznej w jego życiu sytuacji jaką jest rozwód rodziców lub śmierć bliskiej osoby czy zwierzęcia? Wykorzystanie programu uważności w pracy z dziećmi i młodzieżą nad akceptacją trudnych doświadczeń życiowych.
 • Zaburzenia i problemy związane z koncentracją uwagi wśród dzieci i młodzieży powracających do szkół po czasie pandemii. Jak poprzez zastosowanie technik ACT wspierać uwagę i koncentrację?
 • Niskie poczucie własnej wartości oraz niska samoocena związane ze współczesnym światem nastolatka i presją wywoływaną przez otoczenie. Jakie techniki z obszaru ACT wykorzystać w pracy z małoletnim klientem nad odbudowaniem pozytywnego obrazu siebie?
Moduł 2

Proces diagnostyczny i relacja terapeutyczne w ACT

 • Nawiązanie i podtrzymanie relacji terapeuta – dziecko/nastolatek. Dlaczego dla prawidłowego przebiegu terapii ACT tak ważny jest kontakt z terapeutą?
 • Odsłonienie terapeuty jako kluczowy moment procesu diagnostycznego. Jak uzewnętrznienie uczuć i emocji terapeuty pomaga w procesie diagnostycznym i wpływa na jakość relacji terapeutycznej?
 • Konceptualizacja pracy z klientem małoletnim według modelu elastyczności psychologicznej – praktyczne ujęcie procesu diagnostycznego według "Terapii Akceptacji i Zaangażowania".
 • Identyfikacja i adekwatne komunikowanie własnych potrzeb i emocji - praktyczne ćwiczenia z obszaru ACT pomocne w pracy z klientem małoletnim na etapie procesu diagnostycznego.
 • „Maski” problemów emocjonalnych u dzieci i młodzieży. W jakich sytuacjach zachowania opozycyjno-buntownicze, brawura czy nieadekwatna do wieku powaga mogą maskować u dziecka/nastolatka odczuwany przez niego lęk, stres i problemy z samooceną? Możliwe pułapki diagnostyczne.

Moduł 3

Narzędzia i techniki wykorzystywane w pracy z dziećmi i młodzieżą

 • Programy uważności oraz praca nad poprawą elastyczności psychicznej. Jak podczas terapii złagodzić negatywne stany emocjonalne oraz pracować nad regulacją emocji i poprawą koncentracji uwagi?
 • Praca z bajkami, metaforami, opowieściami i doświadczeniami. Jak podczas procesu terapeutycznego nauczyć dziecko/nastolatka tworzenia własnych historii, które pomogą mu w pracy z trudnymi i stresującymi sytuacjami w jego życiu?
 • W pracy z jakimi problemami emocjonalnymi oraz zaburzeniami psychicznymi skuteczna może okazać się defuzja? Praktyczne wskazówki i ćwiczenia do wykorzystania w terapii klienta małoletniego
 • Praca z wartościami jako skuteczny sposób na podniesienie poczucia własnej wartości oraz zbudowanie pozytywnej samooceny dziecka i nastolatka - zdystansowanie się, oddzielenie od swoich myśli i uczuć jako skuteczny sposób na pracę z postrzeganiem siebie jako osoby wartościowej.
 • Wykorzystanie "Terapii Akceptacji i Zaangażowania" jako terapii wspierającej proces terapeutyczny. Narzędzia i techniki przydatne w pracy nad podtrzymaniem efektów terapii.

Moduł 4

Analiza przypadków i propozycje praktycznych rozwiązań w pracy z dziećmi

 • Omówimy konkretne studia przypadków, dzięki którym dowiesz się, jak krok po kroku przeanalizować obszary wykorzystania "Terapii Akceptacji i Zaangażowania" w swojej praktyce terapeutycznej.
 • Przybliżymy Ci techniki oraz narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne z obszaru ACT, pomagające ułożyć plan terapii oraz zakres ćwiczeń, który będziesz mógł zastosować w pracy z klientem małoletnim.
 • Wskażemy możliwe efekty pracy terapeutycznej, które można osiągnąć w przypadku terapii młodych osób dzięki wykorzystaniu "Terapii Akceptacji i Zaangażowania".
Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w 2 różnych wersjach:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu
Prowadząca:
Marta Osińska-Białczyk
Marta Osińska-Białczyk

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog. Pracuje z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi w wieku od 6 lat. Ukończyła czteroletnią podyplomową Szkołę Terapii Poznawczo-Behawioralnej, akredytowane przez ISST (Międzynarodowe Towarzystwo Terapii Schematu) szkolenia podstawowe i zaawansowane w Terapii Schematu. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT) z wykorzystaniem technik Terapii Schematu oraz ACT (Terapia Akceptacji i Zaangażowania) i Mindfulness. Korzysta z regularnych superwizji indywidualnych oraz grupowych. Stale się szkoli i rozwija umiejętności, by być na bieżąco z najbardziej skutecznymi i udowodnionymi empirycznie metodami. Udziela także konsultacji online. Pomaganie innym to nie tylko jej praca, ale i pasja.

Koszt uczestnictwa:
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy