Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE      

 

Certyfikowane warsztaty online

Wyzwania terapeutyczne i diagnoza różnicowa schizofrenii oraz schizotypowych i schizoidalnych zaburzeń osobowości

Specjalistyczne warsztaty przeznaczone dla psychologów i psychoterapeutów, poszerzające wiedzę  z zakresu pracy z klientem zmagającym się z różnymi typami schizofrenii oraz schizotypowymi lub schizoidalnymi zaburzeniami osobowości

Objawy wytwórcze, takie jak halucynacje lub urojenia, najczęściej przypisywane są schizofrenii. Choć zazwyczaj występują właśnie przy tej jednostce chorobowej, mogą pojawiać się także w przypadku innych zaburzeń. Przeprowadzenie prawidłowej diagnozy różnicowej bywa problematyczne i wymaga od specjalisty zebrania dokładnego wywiadu i umiejętności dotarcia do zdezorganizowanego świata wewnętrznego klienta.

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do przeprowadzania wnikliwej diagnostyki i podejmowania skutecznej interwencji terapeutycznej wśród osób z podejrzeniem schizofrenii oraz zaburzeń schizotypowych i schizoidalnych. Specjalistka omówi rolę psychologa i psychoterapeuty w procesie leczenia, a także wyjaśni, jak ważna dla poprawy stanu zdrowia klienta jest współpraca pomiędzy różnymi specjalistami.

Weź udział w szkoleniu jeśli:
 • w Twoim gabinecie pojawiają się klienci o spłyconym afekcie, z tendencją do izolowania się, nie spełniający jednak kryteriów depresji i innych zaburzeń nastroju, których prawidłowa diagnoza stanowi duże wyzwanie
 • pragniesz poszerzyć swoje kompetencje z zakresu rozpoznania zaburzeń psychotycznych o ciężkim i umiarkowanie ciężkim przebiegu
 • chcesz pozyskać wiedzę o narzędziach diagnostycznych przydatnych w procesie stawiania diagnozy schizofrenii, jak np. MMPI-2, WAIS-R, Test PEF czy Przesiewowa Skala CSSS
 • zależy Ci na poznaniu konkretnych metod terapeutycznych, dzięki którym pomożesz psychotycznym klientom radzić sobie z codziennymi problemami związanymi z ich chorobą
Podczas szkolenia omówimy na przykładach:
 • Jakie pytania należy uwzględnić w wywiadzie diagnostycznym i jakie informacje o kliencie warto wziąć pod uwagę podczas oceny ryzyka wystąpienia schizofrenii oraz zaburzeń schizotypowych i schizoidalnych?
 • Za pomocą jakich metod trafnie identyfikować, czy sytuacje, o których opowiada klient są przejawem jego objawów wytwórczych, czy rzeczywistymi zdarzeniami z życia?
 • W jaki sposób korzystać z nowej klasyfikacji chorób ICD-11 i jak wpływa ona na procedurę diagnostyczną schizofrenii oraz schizotypowych i schizoidalnych zaburzeń osobowości?
 • Jak przeprowadzić skuteczną diagnozę różnicową schizotypowych i schizoidalnych zaburzeń osobowości na podstawie konkretnych zachowań i wypowiedzi mogących świadczyć o występowaniu tych zaburzeń?
 • Jaka jest rola psychologa i psychoterpeuty przy stawianiu diagnozy schizofrenii, a jaka w rozpoznawaniu zaburzeń osobowości typu schizotypowego i schizoidalnego?
 • Jak zawrzeć możliwie trwały i stabilny sojusz terapeutyczny i pozostać z chorym w dobrym kontakcie, by skutecznie pomóc mu pokonywać przeszkody stawiane przez uporczywe objawy negatywne i wytwórcze?
 • Jakie są najbardziej znaczące różnice w pracy z klientem hospitalizowanym oraz przebywającym w domu? – przegląd metod leczenia m. in.: farmakoterapia, elektrowstrząsy, psychoterapia, rehabilitacja psychospołeczna, trening umiejętności społecznych
 • Jak powinna przebiegać efektywna współpraca w interdyscyplinarnym zespole specjalistów opiekujących się klientem z diagnozą schizofrenii?
 • Za pomocą jakich technik terapeutycznych pracować z klientem ze schizofrenią, aby zadbać o jego komfort funkcjonowania zarówno w czasie remisji, jak i nawrotów choroby?
Program warsztatów
Moduł I

Źródła i mechanizmy powstawania schizofrenii, zaburzeń schizotypowych i schizoidalnych oraz pierwszy kontakt z klientem

 • Jakie podłoże mają: schizofrenia, zaburzenia schizotypowe oraz zaburzenia schizoidalne? – na jakie czynniki bio-psycho-społeczne należy zwrócić uwagę podczas oceny ryzyka wystąpienia tych zaburzeń oraz jak te czynniki różnią się między sobą w zależności od jednostki chorobowej
 • Schizofrenia wypisana w genach – znaczenie podłoża biologicznego w kształtowaniu się zaburzenia, czyli jakie znaczenie dla trafnego rozpoznania zaburzenia ma kompleksowy wywiad o chorobach w rodzinie klienta
 • Dlaczego moment wystąpienia pierwszych objawów schizofrenii wpływa na przyszłe rokowania? – omówienie mechanizmów powstawania zaburzenia oraz ich oddziaływania na tożsamość klienta, a także ich znaczenia w ocenie przewidywanego przebiegu choroby
 • Mechanizmy psychologiczne odpowiedzialne za powstawanie urojeń, czyli interakcja czynników biologicznych, psychologicznych oraz środowiskowych, które wpływają na wystąpienie objawów pozytywnych – dokładna analiza, która pozwoli dogłębnie poznać podłoże występowania urojeń, a tym samym lepiej zrozumieć klienta i specyfikę jego symptomów
 • Jak prawidłowo odróżnić objawy wytwórcze od rzeczywistych zdarzeń z życia klienta oraz w jaki sposób pomóc choremu uświadomić sobie, co jest objawem, a co rzeczywistością? – zasady prowadzenia uważnego wywiadu diagnostycznego 
Moduł II

Typy schizofrenii, niuanse diagnostyczne w diagnozie różnicowej oraz trafna diagnoza zaburzeń psychotycznych

 • Na co zwrócić uwagę, aby skutecznie rozpoznawać nie zawsze oczywiste początki choroby? – wskazanie na konkretne zachowania i symptomy, które mogą świadczyć o początku choroby, a które łatwo mogą zostać pominięte lub pomylone z zaburzeniami o podobnych objawach, jak depresja czy inne zaburzenia nastroju
 • Jak rozróżnić, czy mamy do czynienia ze schizofrenią paranoidalną, hebefreniczną czy rezydualną? – konkretne przykłady wskazujące na charakterystykę i różnorodność symptomów, jakie mogą występować w przebiegu schizofrenii oraz praktyczne wskazówki, które pomogą je odróżnić od symptomów zaburzeń o podobnym przebiegu
 • Jakie narzędzia diagnostyczne warto wykorzystać podczas przeprowadzania diagnozy schizofrenii? Dokładne przedstawienie sposobu wykorzystania m.in. MMPI-2, WAIS-R, Testu BRIEF-A, Testu PEF czy Przesiewowej Skali CSSS.
 • Schizofrenia oraz inne pierwotne zaburzenia psychotyczne – omówienie istotnych zmian dotyczących diagnozowania zgodnie z nowymi kryteriami klasyfikacji ICD-11, które pozwoli trafnie stawiać diagnozę leczonych klientów
 • Za pomocą jakich metod skutecznie odróżniać schizofrenię od zaburzeń o podobnym przebiegu, jak np. zaburzenia afektywne, schizoafektywne, schizotypowe, urojeniowe, osłupienie depresyjne, ostre psychozy, osobowość paranoiczna, a także choroby somatyczne? – przedstawienie w oparciu o studium przypadku
 • W jaki sposób trafnie identyfikować zaburzenia i problemy towarzyszące schizofrenii, np. uzależnienie od przyjmowania substancji psychoaktywnych, zaburzenia osobowości typu borderline, zaburzenia osobowości o typie narcystycznym, zaburzenia nastroju – omówienie przykładowej diagnozy opartej na wywiadzie i dzienniku klienta
Moduł III

Metody, techniki i narzędzia terapeutyczne niezbędne w procesie efektywnej terapii

 • Jak sytuacja zewnętrzna, czyli zdarzenia społeczne i polityczne, wpływa na stan klientów ze schizofrenią oraz schizotypowymi i schizoidalnymi zaburzeniami osobowości? – analiza na podstawie aktualnych zdarzeń, jak wojna w Ukrainie i pandemia Covid-19
 • W jaki sposób zawrzeć trwały i stabilny sojusz terapeutyczny z klientem? – sprawdzone sposoby na nawiązanie więzi terapeutycznej z klientem psychotycznym oraz praktyczne wskazówki, jak podtrzymać jego motywację do leczenia w różnych stadiach nasilenia choroby
 • W jaki sposób efektywnie współpracować z psychiatrą i neurologiem w przypadku klienta z rozpoznaniem schizofrenii? – specyfika prowadzenia procesu leczenia w zespole interdyscyplinarnym i jego rola w osiąganiu satysfakcjonujących efektów leczenia
 • Farmakoterapia, elektrowstrząsy i psychoterapia – jak dostosowywać metody i techniki terapeutyczne w zależności od tego, czy osoba jest aktualnie hospitalizowany czy przebywa w domu? – przegląd stosowanych metod leczenia, które pozwolą na jak najbardziej zindywidualizowane podejście do klienta ,
 • Terapia poznawczo-behawioralna, trening umiejętności społecznych i rehabilitacja społeczna w pracy z klientem psychotycznym – przy użyciu jakich technik psycholog lub psychoterapeuta może wesprzeć klienta w prowadzeniu satysfakcjonującego życia zarówno w czasie remisji, jak i nawrotów choroby?
 • Psychoedukacja w przebiegu chorób psychotycznych – w jaki sposób rozmawiać z klientem i jego bliskimi, by zachęcić ich do systematycznego uczestnictwa w procesie leczenia, a tym samym zwiększyć efektywność prowadzonych działań terapeutycznych?
Moduł IV

Warsztat praktyczny – case studies

 • Na podstawie historii klientów zaczerpniętych z praktyki własnej prelegenta lub uczestników szkolenia omówione zostaną konkretne metody pracy z osobami cierpiącymi z powodu schizofrenii, zaburzeń schizotypowych oraz schizoidalnych
Warsztaty poprowadzi
Adam Elżanowski

Magister psychologii, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralnym (Certyfikat nr 500 PTTPB oraz certyfikowanym terapeuta European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (Europejski Certyfikat EABCT), w trakcie szkolenia podyplomowego – prowadzącego do uzyskania certyfikatu superwizora, dydaktyka w terapii poznawczo – behawioralnej. Posiada blisko 10 letnie doświadczenie w pracy klinicznej, w tym pracy na oddziałach dziennych, poradni zdrowia psychicznego. Pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 16 r.ż. Pracował m.in. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii (zamknięty ośrodek leczenia dzieci i młodzieży z podwójną diagnozą), Centrum Psychoterapii, Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego, Mazowieckim Szpitalu Bródnowskiego (Oddział dzienny leczenia zaburzeń lękowo – depresyjnych, PZP).

Organizujęe szkolenia z psychoterapii ACT (Acceptance and Commitment Therapy) – 3 fali terapii poznawczo – behawioralnej, psychoterapii PTSD (zespół stresu pourazowego) metodą przedłużonej ekspozycji. Jest w trakcie certyfikacyjnego szkolenia z Terapii Schematu w Centrum CBT, ukończył zaawansowane szkolenie w terapii ACT (akceptacji i zaangażowania), ACT w pracy z traumą (Russ Harris), DBT PE (Dialectical Behaviour Therapy, Prolonged Exposure) w British Isles DBT (Melanie Harned) i wiele innych.

Wybierz swoją wersję szkolenia!

Sam decydujesz, w jaki sposób chcesz uczestniczyć w szkoleniu, wybierając wersję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dostęp lifetime do kursu "Skuteczne metody terapii uzależnień na miarę XXI w."
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy