Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE      

 

Warsztaty online LIVE

Diagnoza  i terapia zaburzeń depresyjnych dorosłych

Specjalistyczny warsztat doskonalący dla psychologów i psychoterapeutów, który umożliwia poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy na temat diagnozy i terapii zaburzeń depresyjnych.

Głównym celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do korzystania z metod i technik, które zwiększą skuteczność oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych w pracy z osobami borykającymi się z zaburzeniami depresyjnymi. Na przykładzie konkretnych studiów przypadków pokażemy sytuacje z życia, z którymi mierzą się osoby cierpiące na depresję oraz wskażemy skuteczne rozwiązania terapeutyczne pomocne w pracy z klientem w gabinecie. 

Weź udział w warsztacie jeśli:
 • Zauważasz, że coraz więcej osób zwraca się do Twojego gabinetu z objawami związanymi z zaburzeniami depresyjnymi, a Ty chcesz wiedzieć, jakie są obecnie najczęściej pojawiające się mechanizmy powstawania tych zaburzeń i za pomocą jakich metod pracować z klientem
 • Chcesz nauczyć się rozpoznawać objawy zaburzeń depresyjnych oraz dowiedzieć się, jak przeprowadzać diagnostykę, gdy współwystępują one z innymi zaburzeniami psychicznymi
 • Pragniesz wprowadzić do swojej praktyki terapeutycznej nowe i sprawdzone przez specjalistów-praktyków strategie, metody, techniki prewencji i terapii zaburzeń depresyjnych u osób dorosłych

W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • W jaki sposób przechorowanie COVID-19 wpływa na zwiększenie ryzyka wystąpienia zaburzeń depresyjnych? – nowe metody terapeutyczne do pracy z „depresją pocovidową”.
 • Jak życie w nowej codzienności wpływa na pojawienie się zaburzeń depresyjnych? – mniej kontaktów społecznych, niestabilność zatrudnienia oraz niepewność związana z dniem jutrzejszym jako predyktory obniżonego nastroju.
 • W jaki sposób długoterminowa izolacja i autoizolacja społeczna oraz podwyższający się poziom niepokoju i napięcia wpływają na kształtowanie zaburzeń depresyjnych?
 • Jak współczesny styl życia – przewlekły stres oraz nadmiar wykonywanych obowiązków wpływają na specyfikę powstawania zaburzeń depresyjnych?
 • Jakie mechanizmy psychologiczne, czynniki psychogenne i biologiczne są obecnie najczęściej odpowiedzialne za powstawanie zaburzeń depresyjnych? – kryteria oraz przykładowe techniki diagnostyczne i terapeutyczne do zastosowania w pracy z klientem.
 • Jak zidentyfikować „maski depresji” i choroby współistniejące, które mogą występować razem z zaburzeniami depresyjnymi? – strategie rozpoznawania zaburzeń lękowych, psychosomatycznych i napadów paniki.
 • Jakie są najczęściej pojawiąjące się objawy psychiczne, somatyczne i fizyczne wśród zaburzeń depresyjnych? - praktyczne wskazówki, na co warto zwracać uwagę podczas kontaktu terapeutycznego.
 • Jakie są najczęstsze kontrowersje oraz pułapki diagnostyczne dotyczące zaburzeń depresyjnych – jak je identyfikować, jak sobie z nimi radzić i jakie scenariusze pracy wykorzystywać w praktyce terapeutycznej?
 • W jaki sposób integrować ze sobą różne metody i techniki terapeutyczne odpowiadające na potrzeby współczesnego świata, aby zmaksymalizować efekty terapii?

Program kursu:
Moduł 1

Mechanizmy powstawania zaburzeń depresyjnych

 • Depresja postcovidowa – w jaki sposób przechorowanie COVID-19 wpływa na pojawienie się stanów depresyjnych, obniżonego nastroju i problemów ze snem? – podpowiedzi specjalistów praktyków jak w gabinecie terapeuty rozpoznać nową formę depresji,
 • Długotrwała izolacja społeczna i spowodowane nią poczucie utraty kontroli nad własnym życiem jako jedne z przyczyn powstawania zaburzeń depresyjnych, negatywnych stanów emocjonalnych oraz chronicznie odczuwanego przygnębienia i przytłoczenia – przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę psychologiczną w postaci konkretnych wytycznych do prowadzenia terapii,
 • Oddziaływanie współczesnego stylu życia, ciągłego napięcia i stresu oraz nadmiaru obowiązków na funkcjonowanie osoby dorosłej – jak nowy dyskurs społeczny wpływa na powstawanie zaburzeń depresyjnych,
 • Dyskomfort związany z życiem w „nowej codzienności” oraz niepewność dnia jutrzejszego po długotrwałej izolacji  – utrata pracy, zmiana obowiązków zawodowych, niepewność zatrudnienia, jako czynniki pojawienia się zaburzeń depresyjnych – konkretne wskazówki terapeutyczne przedstawione w oparciu o studium przypadku,
 • Jak  rozpoznawać mechanizmy obronne redukujące poziom negatywnych uczuć oraz na co szczególnie zwrócić uwagę przed rozpoczęciem terapii z osobą borykającą się z depresją? – praktyczne wskazówki.
Moduł 2

Specyfika diagnozy zaburzeń depresyjnych

 • Jak podczas procesu diagnostycznego rozpoznać, że mamy do czynienia z klientem, który boryka się z depresją pocovidową? – wskazówki oraz przykładowe pytania diagnostyczne do zastosowania na wstępnym etapie pracy z klientem,
 • Zaburzenia depresyjne oraz długotrwałe doświadczanie negatywnych emocji i przygnębienia a specyfika obecnej sytuacji związanej z pandemią i odczuwaną niepewnością – przykłady metod diagnostycznych odpowiadających na potrzeby współczesnego świata,
 • Praca z osobą chorą na zaburzenia depresyjne – nawiązanie i podtrzymanie kontaktu, specyfika procesu diagnostycznego, rozpoznanie objawów oraz „masek depresji”,
 • Jakie zaburzenia psychiczne, somatyczne lub psychosomatyczne mogą współwystępować razem z zaburzeniami depresyjnymi? – kryteria diagnostyczne oraz omówienie najistotniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę podczas pracy z klientem,
 • Związek stanów depresyjnych z zachowaniami autodestrukcyjnymi - skala i charakterystyka problemu samouszkodzeń oraz zachowań samobójczych. Jakie narzędzia terapeutyczne zastosować, aby pomóc osobie po próbie samobójczej.
Moduł 3

Terapia zaburzeń depresyjnych – metody pracy

 • Jak zmniejszyć częstość nawrotów choroby oraz nasilenie objawów depresyjnych z wykorzystaniem terapii systemowej? – dyrektywy dotyczące pracy z objawem,
 • Poszukiwanie i określanie zasobów, rozwijanie zdolności do przeżywania trudności poprzez wykorzystanie terapii systemowej – jak pomóc klientowi w poradzeniu sobie ze stanami depresyjnymi, natłokiem negatywnych myśli oraz problemami, tak aby poczuł spokój i odzyskał kontrolę nad własnym życiem?
 • Przeżywanie choroby jako okazja do rozwoju, oceny celów życiowych, mobilizacji sił niewykorzystanych wcześniej, a także do pogłębienia sensu życia – omówienie strategii i technik interweniowania w terapii systemowej,
 • Farmakoterapia – jaką rolę w leczeniu choroby afektywnej jednobiegunowej odgrywają leki stabilizujące nastrój oraz przeciwdepresyjne?
 • Psychoedukacja w profilaktyce nawrotów zaburzeń depresyjnych – rozeznanie pacjenta w charakterystycznych dla niego objawach poprzedzających nawrót choroby oraz wskazówki i wiedza, jak w takim przypadku postępować.
Moduł 4
Warsztat praktyczny

Case study – praca nad studium przypadku

 • Omówimy konkretne studia przypadku, dzięki którym dowiesz się, jak krok po kroku przeanalizować objawy pojawiające się u osób zmagających się z zaburzeniami depresyjnymi oraz jakie techniki terapii zastosować,
 • Przybliżymy Ci metody oraz narzędzia diagnostyczne pomagające ułożyć plan terapii oraz zakres ćwiczeń, który będziesz mógł zastosować w pracy z klientem,
 • Wskażemy możliwe efekty pracy terapeutycznej, które można osiągnąć w przypadku leczenia osób z zaburzeniami depresyjnymi wywołanymi przewlekłym napięciem psychospołecznym i długoterminową izolacją oraz autoizolacją.
Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w 3 różnych wersjach:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu
 • wersja SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + pakiet dodatkowych materiałów dotyczących  zapobiegania i terapii depresji (2 filmy szkoleniowe + artykuł)

Zamawiając szkolenie w wersji SUPERPREMIUM uczestnicy otrzymają dodatkowo pakiet materiałów przybliżający temat nawrotów depresji: 2 filmy szkoleniowe oraz artykuł:

 • Filmy szkoleniowe „Terapia poznawcza oparta na uważności jako program ukierunkowany na zapobieganie nawrotom depresji - część 1 i 2”

Autor filmów: Tomasz Kryszczyński

Jak dzięki wykorzystaniu technik uważności pracować z osobą zmagającą się z nawrotami depresji? – materiał filmowy prezentujący wykorzystanie metody MBCT w terapii zaburzeń depresyjnych. Praktyczne wskazówki oraz podpowiedzi specjalisty do wykorzystania w realiach gabinetu.

 • Artykuł „Regulacja emocji a ryzyko nawrotu w depresji”

Autor artykułu: Anna Cwojdzińska

Jakie są możliwe źródła nawrotu w depresji? – uwzględnienie trudności w zakresie regulacji emocji i poznania społecznego oraz wskazanie i uzasadnienie, że oba te czynniki nie powinny być rozpatrywane odrębnie.


Prowadząca:
Alicja Antczak-Kuczyńska
Alicja Antczak-Kuczyńska

Certyfikowana psychoterapeutka, członkini Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Zajmuje się zaburzeniami lękowymi, nerwicami, fobiami, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania, problemami wieku dojrzewania, problemami emocjonalnymi, żałobą i stratą. Wspomaga rozwój osobisty. Prowadzi psychoterapie rodzinne, par oraz indywidualne.

Koszt uczestnictwa:
WERSJA STANDARD

699 zł netto

499 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

799 zł netto

599 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

899 zł netto

699 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • pakiet dodatkowych materiałów dot. zapobiegania i terapii depresji.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy