Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE      

 

Certyfikowane szkolenie online live

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i zaburzenia osobowości anankastycznej – diagnoza różnicowa oraz proces terapeutyczny

Specjalistyczny warsztat doskonalący dla psychologów i psychoterapeutów, poszerzający wiedzę na temat zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz zaburzeń osobowości anankastycznej

Warsztaty poprowadzi Paulina Domagała

Online

23 maja 2023 r.
godz. 9:00–14:00

Głównym celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do korzystania z metod i technik, które zwiększą skuteczność oddziaływań diagnostycznych, szczególnie w zakresie diagnozy różnicowej, i terapeutycznych w pracy z osobami borykającymi się z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi oraz zaburzeniami osobowości anankastycznej.

Na przykładzie konkretnych studiów przypadków zobrazujemy różnice występujące między obsesjami, kompulsjami a zaburzenia typowymi dla osobowości anankastycznej. Przedstawimy kryteria diagnostyczne i charakterystyczne objawy oraz wskażemy, jak ustrzec się pułapek diagnostycznych.

Weź udział w warsztacie jeśli:
 • zauważasz, że coraz więcej osób zwraca się do Twojego gabinetu z objawami związanymi z obsesjami, kompulsjami lub ponadprzeciętnym perfekcjonizmem czy pracoholizmem, a Ty chcesz wiedzieć, jakie są mechanizmy powstawania tych zachowań i za pomocą jakich metod pracować z tego typu klientem,
 • chcesz nauczyć się rozpoznawać objawy zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz zaburzeń osobowości anankastycznej i dowiedzieć się, jak prowadzić skuteczną diagnostykę, w tym różnicową wskazanych zaburzeń,
 • pragniesz wzbogacić swoją praktykę terapeutyczną o nowe i sprawdzone przez specjalistów metody pracy i narzędzia terapeutyczne, które będą adekwatne do zmieniających się potrzeb i uwarunkowań funkcjonowania psychospołecznego Twoich klientów.

W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jakie mechanizmy psychologiczne, czynniki biologiczne oraz społeczne są odpowiedzialne za powstawanie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz zaburzeń osobowości anankastycznej? 
 • Jakie zachowania są najbardziej charakterystyczne i występują najczęściej w przebiegu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i zaburzeń osobowości anankastycznej oraz jak je skutecznie zidentyfikować w trakcie rozmowy/wywiadu z klientem?
 • Czego najczęściej dotyczą obsesje oraz kompulsje zgłaszane przez klientów, co może być ich przyczyną oraz jak je rozpoznać pomimo niestandardowego obrazu klinicznego? 
 • Jak skutecznie przełożyć wiedzę na temat kryteriów diagnostycznych DMS-V, ICD-10 i ICD-11 na praktyczny proces diagnostyczny klienta zgłaszającego objawy świadczące o OCD lub zaburzeniach osobowości anankastycznej?
 • Jakie są najbardziej powszechne kontrowersje oraz pułapki diagnostyczne dotyczące diagnozy różnicowej zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz zaburzeń osobowości anankastycznej– jak je identyfikować, jak sobie z nimi radzić i jakie scenariusze pracy wykorzystywać w praktyce terapeutycznej? 
 • Jak OCD oraz zaburzenia osobowości anankastycznej zmieniają życie zawodowe, prywatne i społeczne klienta oraz jak za pomocą konkretnych metod zminimalizować negatywne skutki odczuwane przez daną osobę? 
 • Jakich metod terapeutycznych użyć w przypadku planowania efektywnego procesu terapeutycznego klienta z zaburzeniami osobowości anankastycznej lub zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi?
 • Za pomocą jakich metod wesprzeć klienta, którego codzienne życie podporządkowane jest natrętnym myślom, perfekcjonizmowi i niezdecydowaniu, aby zwiększyć komfort jego funkcjonowania?
 • Jak występowanie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych może wpłynąć na wykształcenie się zaburzeń lękowych u klienta, jak temu zapobiec i jak leczyć już występujące zaburzenia?
 • W jaki sposób integrować ze sobą różne metody i techniki terapeutyczne, aby efektywnie odpowiadać na problemy i potrzeby zgłaszane przez klientów oraz zmaksymalizować efekty prowadzonej terapii? 
Program warsztatów online
Moduł 1

Mechanizmy powstawania zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i zaburzeń osobowości anankastycznej

 • Rola czynników psychologicznych, biologicznych i społecznych w powstawaniu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz zaburzeń osobowości anankastycznej – jakie mechanizmy warunkują powstanie określonych zaburzeń i trudności w funkcjonowaniu?
 • Jak  rozpoznawać mechanizmy obronne redukujące poziom niepokoju i napięcia oraz na co szczególnie zwrócić uwagę przed rozpoczęciem terapii z klientem z osobowością anankastyczną lub z klientem borykającym się z nerwicą natręctw – praktyczne wskazówki.
 • Wysoka potrzeba kontroli, doświadczenie przemocy w dzieciństwie oraz wyuczone zachowania jako predyktory do powstania OCD – przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę psychologiczną i analiza konkretnych sytuacji terapeutycznych.
 • Brak elastyczności, potrzeba kontroli, pracoholizm, problemy z wyrażaniem emocji, nadmierna ostrożność i drobiazgowość jako możliwe przejawy osobowości anankastycznej – jak wygląda typowy wzorzec funkcjonowania oraz jakie niestandardowe formy może przybierać w przypadku klientów z zaburzeniami osobowości anankastycznej?
 • Wpływ zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz zaburzeń osobowości anankastycznej na życie prywatne, zawodowe i społeczne – jakie negatywne skutki dla codziennego funkcjonowania klienta mogą mieć towarzyszące mu myśli natrętne, przymusowe zachowania, nadmierna drobiazgowość czy niezdecydowanie?
Moduł 2

Specyfika diagnozy oraz diagnoza różnicowa zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i zaburzeń osobowości anankastycznej

 • Z jakimi obsesjami i kompulsjami współcześnie najczęściej zmagają się klienci zgłaszający się po pomoc psychologiczną/psychoterapeutyczną? – schemat diagnozy oraz wskazówki diagnostyczne do wykorzystania w realiach pracy gabinetu.
 • Kryteria diagnostyczne OCD według klasyfikacji ICD-10 i DSM-V w przełożeniu na praktykę gabinetową – jakie są najczęstsze pułapki diagnostyczne dotyczące nerwicy natręctw i jak się ich ustrzec w trakcie pracy z klientem?
 • Zaburzenia osobowości anankastycznej według kryteriów DSM-V, ICD-10 oraz ICD-11 – jakie podobieństwa i różnice można odnaleźć w przedstawionych klasyfikacjach i jakie znaczenie mają one dla planowania i prowadzenia procesu diagnostycznego?
 • Związek zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych z zaburzeniami lękowymi – na co warto zwrócić uwagę podczas procesu diagnostycznego, aby postawić trafną diagnozę i jakich narzędzi użyć w pracy z klientem?
 • Diagnoza różnicowa OCD oraz zaburzeń osobowości anankastycznej – jakie objawy są najbardziej mylące i wymagają pogłębionej analizy w przypadku omawianych zaburzeń oraz na jakie symptomy warto zwrócić szczególną uwagę, aby dokonać trafnej diagnozy?
  CASE STUDY: Analiza przypadku klienta o niespecyficznym obrazie objawów klinicznych wraz z praktycznymi wskazówkami do diagnozy
Moduł 3

Skuteczne metody terapeutyczne przy zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych oraz zaburzeniach osobowości anankastycznej

 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) – jak poprzez trening skupiania uwagi, rozmowę motywacyjną oraz wskazówki dotyczące organizacji czasu, pomóc klientowi w walce z OCD i zaburzeniami osobowości anakastycznej? Praktyczne wskazówki do pracy w realiach gabinetu psychoterapeutycznego.
 • Terapia ekspozycji i powstrzymania reakcji (ERP) jako kluczowa metoda w terapii zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz zaburzeń osobowości anankastycznej – jakie korzyści dla zminimalizowania zgłaszanych przez klienta objawów niesie wprowadzenie do procesu terapeutycznego oddziaływań z zakresu ERP?
 • Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) – jak za pomocą technik ACT wypracować z klientem większą elastyczność psychiczną i skutecznie pomóc mu radzić sobie z uciążliwymi objawami zaburzeń osobowości anankastycznej oraz OCD?
 • Mindfulness i Terapia poznawcza oparta na uważności (MBCT) jako sposób na niwelowanie zachowań wywołujących u klienta dyskomfort – w jaki sposób wprowadzić metody mindfulness do procesu terapeutycznego, aby stały się one elementem wykorzystywanym przez klienta do samodzielnej pracy z objawami OCD?
 • Farmakoterapia – jak ułożyć proces terapii klienta, który jednocześnie przyjmuje leki np. serotoninowe? Integracja różnych metod terapii i leczenia farmakologicznego w pracy z klientami z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi.
Moduł 4
Warsztat praktyczny

Case study – Praca nad studium przypadku

 • Omówimy konkretne studia przypadku, dzięki którym dowiesz się, jak krok po kroku przeanalizować objawy pojawiające się u osób zmagających się z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi oraz zaburzeniami osobowości anankastycznej oraz jakie techniki terapii zastosować.
 • Przybliżymy Ci metody oraz narzędzia diagnostyczne pomagające ułożyć proces diagnostyczny, plan terapii oraz zakres ćwiczeń, które będziesz mógł zastosować w pracy psychologicznej/psychoterapeutycznej z klientem.
 • Wskażemy możliwe efekty pracy terapeutycznej, które można osiągnąć w przypadku terapii osób z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi oraz zaburzeniami osobowości anankastycznej wywołanymi różnymi czynnikami.
Warsztaty poprowadzi
mgr Paulina Domagała
mgr Paulina Domagała

Przygodę ze studiami rozpoczęłam na Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Skończyłam tam jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, studia licencjackie na kierunku socjologia i 2-letnie studium pedagogiczne. Następnie skorzystałam z oferty Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie skończyłam 2-letnie studia podyplomowe na kierunku seksuologia kliniczna. W tym samym czasie rozpoczęłam również 4-letnie podyplomowe szkolenie z  zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematów. Pierwsze doświadczenie zawodowe z zakresu psychologii zdobyłam w trakcie studiów, jako wolontariusz na świetlicach socjoterapeutycznych, praktykant w szkole podstawowej i szkole średniej. Po studiach rozpoczęłam pracę w prywatnym gabinecie. Byłam również psychologiem szkolnym w jednym z warszawskich techników i nauczycielem wspomagającym dla dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Mam doświadczenie zawodowe w pracy z dorosłymi i dziećmi powyżej 3 r.ż. Obecnie pracuję z dziećmi i młodzieżą zmagającymi się z różnego rodzaju trudnościami z obszaru psychologii, wliczając w to problemy natury seksuologicznej. Nie jest mi obca praca z młodymi osobami posiadającymi niską samoocenę, mającymi problem w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji, posiadającymi trudność w identyfikowaniu swoich emocji, cierpiącymi z powodu napadów złości, zmagającymi się z depresją. Dokładam wszelkich starań by każdy pacjent, bez względu na wyznawane przez niego wartości, podczas wizyty czuł się bezpiecznie i komfortowo. Do każdej osoby podchodzę indywidualnie i z szacunkiem. Moją pracę poddaję superwizji.

Wybierz swoją wersję szkolenia!

Sam decydujesz, w jaki sposób chcesz uczestniczyć w szkoleniu, wybierając wersję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

 

WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

 

WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po jego zakończeniu.

 

WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dostęp do kursu "SKUTECZNE METODY TERAPII UZALEŻNIEŃ NA MIARĘ XXI".
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy