Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Patronat:

Menedzer produkcji

 

Szkolenie online

OBOWIĄZKI BHP W DOBIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

Jak organizować pracę i zapewnić bezpieczeństwo pracowników zgodnie z najnowszymi wytycznymi GIS i władz państwa?

szkolenie w wersji transmisji LIVE online

Jeżeli odpowiadasz za BHP w firmie i musisz:
 • na bieżąco znać i wdrażać najnowsze wytyczne GIS i rządu w kwestii minimalizacji ryzyka zarażenia pracowników koronawirusem,
 • wdrożyć środki ostrożności przeciwdziałające COVID-19 w zakładach pracy, tak by zapewnić bezpieczeństwo pracowników i nie dopuścić do wstrzymania prac,
 • zorganizować pracę w wieloosobowych zespołach, korzystających z przestrzeni wspólnych i sanitarnych, ograniczając jednocześnie kontakty międzyludzkie,

Weź udział w najbardziej praktycznym na rynku szkoleniu online prowadzonym na żywo przez prelegenta i dowiedz się, jak dostosować zakład pracy do aktualnych wytycznych i zapewnić pracownikom bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

Dzięki udziałowi w szkoleniu online:
 • Otrzymasz kompletne i aktualne informacje o nowych obowiązkach służb w związku z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Zaleceniami WHO,
 • Dowiesz się, jakie procedury wdrażają służby bhp w innych zakładach produkcyjnych, by nie dopuścić do kwarantanny i zamknięcia fabryki,
 • Poznasz przykładowe metody zapewniania bezpieczeństwa pracownikom w przestrzeniach sanitarnych, wspólnych i na halach produkcyjnych,
 • Otrzymasz wskazówki, jak przeprowadzać szkolenia okresowe dla pracowników budowlanych, by nie narażać ich na zarażenie COVID-19,
 • Poznasz sposoby na bezpieczne zorganizowanie wspólnego transportu do firmy, przerw w pracy oraz korzystania z przestrzeni wspólnych,
 • Dowiesz się, jak przeprowadzić postępowanie powypadkowe, kiedy pracownik pracuje zdalnie.
Kto powinien wziąć udział?

Specjaliści bhp

Dyrektorzy i kierownicy firm produkcyjnych

Kierownicy budowy

Podwykonawcy kontraktowi z branży budowlanej

Program szkolenia online
Moduł I

Rola służb bhp w dobie zagrożenia epidemiologicznego – nowe obowiązki wynikające ze zmian w przepisach prawa

 • Procedury zapobiegawcze w zakładzie pracy – wdrożenie bezdotykowego mierzenia temperatury przed wejściem do zakładu w kontekście przepisów RODO, zapewnienie ochrony twarzy i rąk pracowników, dostawców oraz gości, dostosowanie grafiku godzinowego pracowników w celu ograniczenia korzystania z przestrzeni wspólnych oraz inne rozwiązania, które można wdrożyć w zakładzie.
 • Prowadzenie szkoleń okresowych w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego – w jaki sposób przeprowadzić szkolenia, by zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem? Jak zastąpić tradycyjne szkolenie z udziałem szkolącego i prezentacji?
 • Praca zdalna a wypadek przy pracy – jak postępować przy procedurze powypadkowej nieuregulowanej ustawowo? Czy poparzenie się kawą w czasie pracy lub upadek ze schodów można zakwalifikować do wypadku przy pracy? Przykłady i gotowe odpowiedzi z praktyki służb bhp.
 • Aktualizacja kart oceny ryzyka zawodowego w dobie koronawirusa – omówienie stanowisk pracy, dla których konieczne jest uwzględnienie zagrożenia zakażeniem. Jakie działania profilaktyczne należy wskazać w dokumentacji według zaleceń związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się zarażenia COVID-19?
 • Bieżąca kontrola wyposażenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych oraz wyposażenia pracowników na poszczególnych stanowiskach – czy pracownik służb bhp podczas czynności kontrolnych może skorzystać z nagrań monitoringu? Jak sprawnie przekazać zalecenia pokontrolne, tak by pracodawca mógł szybko i efektywnie je wdrożyć?
Moduł II

Obowiązki pracodawcy i specjalisty bhp w zakresie przeciwdziałania koronawirusa – jakie procedury wdrożyć w zakładzie pracy, by nie dopuścić do wstrzymania działalności?

 • Procedury, gdy stwierdzono u pracownika zakażenie COVID-19 – jakie kroki musi niezwłocznie podjąć pracodawca, by zapewnić bezpieczeństwo pozostałych pracowników oraz nie dopuścić do zamknięcia zakładu? Jaki jest zakres obowiązków specjalisty bhp w uruchamianiu i wdrażaniu tej procedury?
 • Zalecana odległość między stanowiskami pracy – jak zabezpieczyć pracę na stanowiskach robotniczych jeśli z powodów konstrukcyjnych nie jest możliwe zachowanie 1,5 metrowej odległości?
 • Środki ochrony indywidualnej – w jakie dodatkowe środki musi być wyposażony każdy pracownik w świetle obowiązujących przepisów? Jaką rolę pełni specjalista bhp w ich dostarczaniu? Czy podczas 8-godzinnej zmiany pracownik może używać tej samej maseczki ochronnej? Na jakich stanowiskach konieczne jest wyposażenie pracowników w kombinezony ochronne ? Co zrobić jeżeli na rynku będą dostępne rękawiczki i maseczki bez CE ?
 • Czy pracodawca ma prawo nie dopuścić pracownika do pracy, jeżeli podejrzewa u niego zakażenie COVID-19 ? Czy możemy wysłać zatrudnionego na badania, gdy wraca z kwarantanny lub odizolowania ?
 • Organizacja przerw na papierosa – czy pracodawca może zabronić pracownikom przerw na papierosa w związku z epidemią? Jak zapewnić bezpieczeństwo przed zarażeniem w palarniach na terenie zakładu?
Moduł III

Przeciwdziałanie epidemii COVID-19 w branżach zatrudniających dużą liczbę pracowników – jak dostosować pracę ludzi do nowych wymagań i obowiązków ustawowych?

 • Minimalizacja zagrożenia epidemiologicznego w szatniach oraz na stołówkach – sprawdzone sposoby na dezynfekcję powierzchni roboczych i miejsc do przechowywania żywności. Jak często należy przeprowadzać dezynfekcję, by była skuteczna? W jaki sposób ograniczyć przebywanie w szatniach wszystkich pracowników kończących zmianę? 
 • Wspólny transport pracowników do miejsca pracy– jakie środki zapobiegawcze zastosować w busach dowożących pracowników? Czym i co dezynfekować w pojazdach?
 • Postępowanie z pracownikami gospodarczymi – czy mogą pracować zespołowo? Jak zorganizować bezpieczną pracę w grupach i jakie obowiązki ciążą na służbach bhp w kontekście COVID-19?
 • Jakie są zalecenia dla pracowników sprzątających i jak chronić ich przed zakażeniem ? Co zrobić jeżeli sprząta firma zewnętrzna ? Czy można żądać informacji, w jakich innych zakładach sprzątają pracownicy firm zewnętrznych?
 • Na jaki czas przedłużone są badania lekarskie okresowe pracowników ? Do kiedy zachowują ważność badania wstępne i kontrole, przeprowadzane przez lekarza rodzinnego lub innego lekarza niebędącego lekarzem medycyny pracy?
 • Odpowiedzialność pracodawcy a kierownika budowy i menedżera produkcji– jakie obowiązki ciążą na pracodawcy, a jakie na kierowniku w kontekście zapewniania bezpieczeństwa przed zarażeniem?
 • Zatrudnianie podwykonawców kontraktowych w zakładzie pracy– kto odpowiada za ich bezpieczeństwo na placu budowy, w fabryce? Jak ograniczyć ryzyko kwarantanny w firmach podwykonawczych, która finalnie może wstrzymać prace generalnego wykonawcy?
 • Organizacja przestrzeni wspólnych i pomieszczeń sanitarnych – dodatkowe umywalki, ograniczenie liczby miejsc na stołówkach, wprowadzenie rotacji w korzystaniu z przerw oraz inne rozwiązania minimalizujące zagrożenie zarażeniem COVID-19.
 • Wydzielanie stref w dużym zakładzie pracy – w jaki sposób najlepiej podzielić zakład pracy na obszary, by uniknąć konieczności zamknięcia całego zakładu w przypadku zachorowania pracownika z określonej strefy?
 • Sprawozdanie pracowników z kontaktów międzyludzkich w czasie pracy - poznaj sposób monitorowania działań pracowników, który pozwala ustalić z kim pracownik, u którego stwierdzono koronawirusa, miał kontakt i kogo trzeba objąć kwarantanną.
Termin i miejsce

szkolenie online, 16.06.2020 r.

Koszt uczestnictwa:
KOSZT UCZESTNICTWA
 • Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 799 zł netto.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy