Uwaga! Trwa przedsprzedaż! Sprawdź szczegóły >>
Prelegent:
Andrzej Kulak
Andrzej Kulak

Adwokat, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Od 2011 roku współpracuje z wiodącymi poznańskimi kancelariami.

W latach 2013-2015 odbył aplikację adwokacką pod patronatem członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Jest wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. W praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych dotyczących procesu budowlanego i prac projektowych. Współpracuje z podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie realizacji przez te podmioty inwestycji budowlanych.

Nasi wykładowcy są oceniani przez uczestników

Współpracujemy wyłącznie z tymi, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny warsztatów i szkoleń

Wsparcie w rozwiązaniu indywidualnych problemów

Prelegent wspiera uczestników, udzielając wskazówek do pytań i zgłaszanych problemów. Jesteśmy również do Państwa dyspozycji w przeciągu tygodnia po dacie warsztatów – odpowiemy na każde Państwa pytanie!.

Market research

Program warsztatów przygotowany w oparciu o badania firm w całej Polsce i dotychczasowe edycje warsztatów – to gwarancja, że tematy są najlepiej dobrane do potrzeb naszych Klientów

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania:

Tylko u nas!

Koncentrujemy się na sprytnych i unikalnych rozwiązaniach, które okazały się niezwykle sprawne i skutecznie funkcjonują w innych firmach

100% praktycznych porad

Podczas warsztatów przytaczamy wyłącznie przykłady, które można przenieść bezpośrednio na realia Państwa działalności. Wszystkie zajęcia prowadzone są w czytelny i zrozumiały sposób metodą krok po kroku

Opinie uczestników poprzedniej edycji warsztatów:

Podczas warsztatów uzyskałam szereg ciekawych rozwiązań dotyczących zabezpieczania umów, które mogę zastosować w swojej codziennej pracy. Polecam!
Bożena Rudzka, dział prawny, firma budowlana, Polkowice

Dużo przykładów, odniesień do praktyki, ze wskazówkami do wprowadzenia od zaraz. Prelegent wskazuje najczęstsze błędy występujące w umowach budowlanych, kilka znalazłem także w swoich dokumentach i teraz wiem jak ich uniknąć. Naprawdę warto wziąć udział.
Józef Maliszewski, kierownik kontraktu, Toruń

Dzięki wiedzy zdobytej na warsztatach, wiem jak zabezpieczyć swoje interesy i od tamtej pory nie mam problemów z opóźnieniami płatności za wystawione faktury.
Stefan Zakroczny, szef firmy remontowej, Zamość

Uczestnicy:
 • kierownicy budów i kierownicy kontraktów
 • menedżerowie budów
 • firmy budowlane, remontowe i podwykonawcze
 • deweloperzy i inwestorzy
 • wszystkie osoby, które w swojej praktyce podpisują umowy o roboty budowlane
Program warsztatów:
Blok 1

Katalog kluczowych regulacji KC, PB i PZP, które trzeba wykorzystać przy przygotowywaniu korzystnych kontraktów w 2019 r.

 • Jakie przepisy zabezpieczają interesy inwestora, a które wykonawców robót; jakich klauzul w umowach należy unikać i kto odpowiada za błędy budowlane?
 • Jakie regulacje obowiązują bezwzględnie, niezależnie od postanowień umów o roboty budowlane, i jakie wynikają z nich konsekwencje prawne?
 • Jaki rodzaj umowy wybrać ze względu na specyfikę planowanej inwestycji, długość trwania przedsięwzięcia i zakres prac?
 • Jakie newralgiczne postanowienia umowy o roboty budowlane często umykają uwadze, jakie są skutki ich pominięcia?
 • Zapisy umowne kontra sytuacje sporne - jak ustalić, kto jest odpowiedzialny za wadę i skutecznie dochodzić jej usunięcia, co zrobić w przypadku, gdy strona odpowiedzialna uchyla się od wykonania naprawy?
Blok 2

Analiza szczególnych zapisów w umowach o roboty budowlane – na co zwrócić uwagę, a jakich klauzul unikać?

 • Jak właściwie określać przedmiot umowy, zakres zlecanych prac oraz terminy w umowie o roboty budowlane?
 • Jak prawidłowo rozgraniczyć w umowie odpowiedzialność inwestora, projektanta, wykonawcy a także reguły podwykonawstwa, aby jednoznacznie określała zobowiązania stron?
 • Kiedy warto umówić się na wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysowe, a kiedy mieszane – od czego zależy, która wersja będzie korzystniejsza dla stron umowy?
 • Odpowiedzialność za nieterminowe opłacanie faktur – jak się zabezpieczyć?
 • W jaki sposób uregulować w umowie roboty zamienne lub dodatkowe na wypadek konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wykonawczym?
 • Jak zabezpieczyć się na wypadek: niewłaściwego wykonania umowy przez wykonawcę lub inwestora, braku wykwalifikowanych pracowników czy zwlekania z odbiorem końcowym prac, jak również ryzyka wystąpienia tzw. siły wyższej?
Blok 3

Klauzule i zabezpieczenia umowne – jak skutecznie zgłaszać reklamacje budowlane i dochodzić swoich praw z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady?

 • Niewypłacalność, upadłość, rozwiązanie działalności wykonawcy – jakie możliwości w zakresie dochodzenia roszczeń lub ich odrzucenia mają obie strony umowy?
 • W jaki sposób dochodzić roszczeń, jeśli wady zostały ujawnione w trakcie wykonywanych robót?
 • Kiedy zastosowanie ma rękojmia, a kiedy gwarancja jakości, co robić, jeśli w umowie nie określono konkretnie jej zasad?
 • Czy można egzekwować odpowiedzialność wykonawcy robót za wady ujawnione po upływie terminu gwarancji i rękojmi?
 • Czy zgodnie z Kc. strona  może mieć jednoczesne roszczenia z rękojmi i z umownej gwarancji? – zasady ogólne, wyjątki i przypadki kontrowersyjne
Blok 4

Granice odpowiedzialności inwestorów, projektantów, wykonawców i zarządców nieruchomości w razie wad i błędów budowlanych

 • Jakie prawa mają poszczególni uczestnicy procesu inwestycyjnego i za pomocą jakich zapisów zabezpieczyć interes każdej ze stron?
 • Jak zgodnie z prawem rozliczyć projektanta czy wykonawcę w przypadku błędów budowlanych? – sprawdzone sposoby
 • Kiedy za błędy i wady odpowiada inwestor lub właściciel obiektu, a w jakich przypadkach zarządca nieruchomości?
 • Sytuacje sporne - jak ustalić kto jest odpowiedzialny za wadę i skutecznie dochodzić jej usunięcia, co zrobić w przypadku, gdy strona odpowiedzialna uchyla się od wykonania naprawy?
Blok 5

Obowiązkowa dokumentacja i procedury egzekwowania roszczeń po wykryciu wad i błędów budowlanych

 • Jaką dokumentację powinien prowadzić każdy uczestnik procesu budowlanego, aby zabezpieczyć się na wypadek roszczeń innych uczestników?
 • Na co koniecznie zwrócić uwagę podczas odbiorów prac remontowych, modernizacyjnych i naprawczych? -  obowiązkowe punkty kontrolne
 • Jak udokumentować znalezioną wadę lub usterkę, aby móc dochodzić z tego tytułu przysługujących roszczeń?
 • Jak wyegzekwować sprawne usunięcie wad wykonanych prac? Które zapisy w umowie skutecznie to ułatwią?
 • Co zawrzeć w zgłoszeniu błędów budowlanych? - wskazówki przy zbieraniu dowodów i przygotowaniu dokumentacji stwierdzającej wady wykonawcze
 • Procedura składania dokumentacji roszczeniowej za błędy budowlane i projektowe przy wykorzystaniu dokumentacji powykonawczej – jak opisywać dokumenty i zdjęcia?
Warsztaty
Panel specjalny

Jak przygotować prawidłowe i bezpieczne umowy o roboty budowlane

 • omówimy, jak krok po kroku przygotować umowę gwarantującą należyte wykonanie prac budowlanych
 • podpowiemy, co obowiązkowo umieścić w umowie, aby móc w przyszłości wyegzekwować usunięcie powstałych wad i usterek lub uzyskać odszkodowanie
 • wskażemy najczęściej popełniane błędy w umowach, które uniemożliwiają dochodzenie praw

Uczestnicy uzyskają fachowe wyjaśnienia najbardziej newralgicznych punktów, które zdarzają się przy negocjowaniu umów. Podczas panelu uczestnicy będą mogli również skonsultować z prelegentem umowy zawarte wcześniej lub te, które będą podpisywane w najbliższej przyszłości.

Z umiejętności nabytych podczas warsztatów skorzystają Państwo w sytuacji:
 • negocjowania korzystnych zapisów oraz klauzul w umowie gwarantujących bezpieczeństwo prawne
 • problemów przy regulowaniu i dokumentowaniu robót dodatkowych lub zamiennych
 • rozliczania kontraktu i egzekwowania gwarancji za wykonane roboty w przypadku upadłości lub odstąpienia od umowy jednej ze stron
 • reklamowania wadliwie wykonanych prac oraz egzekwowana roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi
 • ustalania odpowiedzialności za błędy i szkody wyrządzone przez podwykonawców budowlanych
Z warsztatów wyjadą Państwo z:
 • konkretnymi wytycznymi, jak dobrać rodzaj umowy do wielkości i specyfiki planowanej inwestycji lub usług budowlanych zgodnie z obowiązującymi w 2019 roku przepisami cywilno–prawnymi, budowlanymi oraz PZP
 • wyciągiem przepisów chroniących Ciebie i Twoją firmę przed odpowiedzialnością w przypadku nieuzasadnionego zarzutu o wadliwe wykonanie zobowiązań umownych,
 • wykazem zapisów i klauzul, które zagwarantują bezpieczeństwo Twoich interesów na wypadek błędów i wad budowlanych
 • wzorcowymi protokołami odbiorowymi i dokumentami związanymi z przerobowym odbiorem robót do celu fakturowania 
 • zestawieniem kilkunastu korzystnych sformułowań i klauzul, które gwarantują zapłatę pełnego wynagrodzenia za wykonane prace lub usługi
 • przykładami zapisów, dzięki którym udokumentujesz i rozliczysz roboty dodatkowe lub zamienne nieujęte w projekcie
Weź udział w szkoleniu, jeżeli chcesz się dowiedzieć:
 • jakie zapisy powinny się znaleźć w kontraktach budowlanych, aby składając podpis mieć pewność, że Twoje interesy zostały właściwie zabezpieczone
 • jakich klauzul i zabezpieczeń użyć na wypadek nieuczciwości lub zaniedbań ze strony kontrahenta
 • jakie dowody i dokumenty zebrać, aby skutecznie egzekwować usunięcie błędów i wad budowlanych z tytułu reklamacji, gwarancji lub rękojmi

Przez niekorzystne zapisy w umowach o roboty budowlane, aż 47% wykonawców nadal czeka na swoje wynagrodzenie, a 63% ma problem z wyegzekwowaniem od inwestora odbioru końcowego. 43% inwestorów natomiast ma problem z uzyskaniem od wykonawcy gwarancyjnego usunięcia usterek.

Aby mogli się Państwo zabezpieczyć na wypadek nieuczciwości jednej ze stron, zapraszamy na warsztaty szkoleniowe, podczas których na przykładach umów o roboty budowlane omówimy kontrowersyjne zapisy najczęściej pojawiające się w kontraktach, wskażemy, jakie sformułowania są najbardziej korzystne dla inwestora i wykonawcy oraz jak negocjować ich pojawienie się w umowie.

Certyfikowane Warsztaty Prawa Budowlanego

Kontrowersyjne zapisy w umowach o roboty budowlane - jak skutecznie zabezpieczyć interesy stron?

warsztaty + szczegółowa analiza zapisów kontraktowych

Sprawdź program
Koszt uczestnictwa:
KOSZT UCZESTNICTWA
 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1099 zł. W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:

  • Gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,

  • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,

  • Poczęstunek.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy