Uwaga! Sprzedaż zakończona! Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą >>
Warsztaty poprowadzi:
Witold Malinowski

Inżynier mechanik elektronik, licencjonowany zarządca nieruchomości (od 2002 r.). Zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi. Prezes Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości WARECKA . W latach 2005 - 2011 - dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo-Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie. Były członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej - podkomisji ds. zarządzania nieruchomościami.

Zaangażowany w działalność szkoleniową w zakresie zarządzania nieruchomościami, Wykładowca problematyki związanej z zarządzeniem nieruchomościami. m.in. SGH. Prowadzący praktyki i szkolenia zawodowe dla zarządców oraz szkolenia specjalistyczne w zakresie zarządzania nieruchomościami publicznymi i komercyjnymi.

Program kursu
1

Jak przeprowadzić obowiązkowe przeglądy i kontrole budynku przed sezonem zimowym 2018/19 zgodnie z aktualnymi wymaganiami NB

 • Co zgodnie z zaleceniami GINB i PSP na 2018 należy w pierwszej kolejności sprawdzić w budynku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego?
 • Jak zgodnie z obowiązującym prawem przygotować budynek do sezonu zimowego z uwzględnieniem występujących w tym okresie zagrożeń: obciążenia śniegiem, silnych wiatrów, intensywnych opadów i mrozu?
 • Jakie wymagania dotyczące dokumentowania okresowych przeglądów i badań technicznych budynku obowiązują w 2018 r.?
 • Na co w 2018 r. i 2019 r. będą zwracać uwagę inspektorzy NB i PSP podczas rutynowych kontroli zarządzanych budynków i dokumentacji?
2

Co koniecznie trzeba sprawdzić przed sezonem zimowym w obiektach mieszkaniowych, komercyjnych i produkcyjnych – wytyczne dla poszczególnych elementów budynków?

 • Które części budynku są najbardziej narażone na uszkodzenia spowodowane działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych -co trzeba skontrolować w pierwszej kolejności?
 • Jak prawidłowo ocenić stan techniczny m.in. elewacji zew./ wew., izolacji pionowych i poziomych, konstrukcji, przegród wew. i zew., dachów i stropów - ranking najbardziej awaryjnych części budynku
 • Kiedy podjąć decyzję o niezwłocznym usunięciu usterki w pełnym zakresie , a kiedy zastosować niezbędne zabezpieczenia i wstrzymać się z pełnym remontem?
 • Jak przygotować wzorcowe protokoły pokontrolne, kto powinien je wypełnić i podpisać, i jak prawidłowo odnotować przeprowadzenie przeglądów w KOB?
3

Na co zwrócić uwagę podczas przeglądów instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i grzewczych?

 • W jaki sposób przeprowadzić sprawdzenie stanu technicznego instalacji w budynkach mieszkaniowych, komercyjnych i produkcyjnych - jakie warunki powinny spełniać instalacje zgodnie z obowiązującym prawem?
 • Jak uniknąć przeciążeń w instalacjach w sezonie zimowym - kiedy oraz jakie badania i pomiary należy wykonać, aby uniknąć awarii?
 • Jak odpowiednio przygotować i zabezpieczyć poszczególne instalacje przed zimą?
 • Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych oraz grzewczych - na przykładach poprawnie wypełnionych protokołów pokontrolnych.
4

Przewody kominowe – jak zadbać o ich bezpieczną eksploatację w sezonie grzewczym

 • Przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne - pod jakim kątem je sprawdzić przed sezonem grzewczym i jak je przygotować do intensywnego użytkowania?
 • Jak zgodnie z przepisami należy dbać o przewody kominowe zimą, w jaki sposób zabezpieczyć budynek na wypadek ulatniania się tlenku węgla?
 • Jak często należy czyścić przewody, aby uniknąć katastrof
 • Co musi być obowiązkowo ujęte w protokole z przeglądu przewodów?
5

Jak szybko poprawić bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych?

 • W jaki sposób skutecznie dokonać sprawdzenia stanu instalacji ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami i na co koniecznie zwrócić uwagę przed zimą?
 • Jak właściwie zabezpieczyć budynek na wypadek pożaru na przykładach dobrych praktyk zarządców obiektów mieszkaniowych, komercyjnych i produkcyjnych?
 • Jak odpowiednio zaplanować rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego w budynku i kiedy przeprowadzić próbną ewakuację?
 • Kiedy koniecznie należy zaktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i co powinna zawierać zgodnie z wytycznymi na 2018 i 2019 r.?
6

Jak przygotować obowiązkową dokumentację budynku i prawidłowo wypełniać Książkę Obiektu Budowlanego - na jakie elementy zwraca szczególną uwagę NB oraz PSP?

 • Jakie dokumenty należy sporządzić aby potwierdzić bezpieczeństwo budynku oraz zabezpieczyć własne interesy?
 • Jak właściwie ewidencjonować wykonane prace w Książce Obiektu Budowlanego - wzorcowo wypełnione protokoły i tablice KOB, które zabezpieczą nasze interesy podczas kontroli Nadzoru Budowlanego.
 • Omówienie wzorów protokołów, które powinny być obowiązkowo uzupełnione przed sezonem zimowym.
 • Jak prawidłowo prowadzić i archiwizować dokumentację techniczną instalacji i urządzeń budynkowych.

Materiałami szkoleniowymi PREMIUM, które zawierają kluczowe, wzorcowo wypełnione strony KOB i najbardziej problematyczne załączniki

Gotowymi listami kontrolnymi umożliwiającymi przeprowadzenie okresowych przeglądów i kontroli oraz gotowymi do zastosowania dokumentami potwierdzającymi dokonanie sprawdzeń

Co najmniej kilkoma pomysłami na racjonalne decyzje remontowe i konserwacyjne z uwzględnieniem opłacalności finansowej

Z warsztatów wyjedziesz z:

Katalogiem wskazówek opracowanym na podstawie raportu NB, który podpowie, na co podczas kontroli będą zwracać uwagę inspektorzy i jak się do niej przygotować

Kompletem dokumentacji na CD, która zabezpieczy Państwa interesy na wypadek usterek, awarii, czy katastrofy budowlanej

Po udziale w warsztatach gwarantujemy Ci, że:
 • Dokonasz fachowego przeglądu poszczególnych elementów obiektu przed sezonem zimowym i będziesz miał pewność, że zakres kontroli nie zostanie zakwestionowany przez inspektorów NBł
 • Dowiesz się jakie zmiany w prowadzeniu okresowych kontroli obiektów zostały wprowadzone w wyniku zmian w Prawie budowlanym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,1529, z 2018 r. Poz. 12, 317, 352, 650)ł
 • Będziesz wiedział, jak postępować i dokumentować działania związane z dokonaniem nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust 2.;
 • Dobierzesz i wprowadzisz potrzebne zabezpieczenia, które ochronią Twój budynek przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych: śniegu, mrozu, czy wiatru;
 • Zgromadzisz dokumentację potwierdzającą prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, które zabezpieczą Twoje interesy na wypadek kontroli NB;
 • Oszczędzisz czas przy prowadzeniu KOB dzięki jasnym wytycznym, jak dokonywać wpisów do poszczególnych tablic i rozdziałów książki;
 • Wyposażysz się w płytę CD, na której znajdziesz gotowe do wykorzystania listy kontrolne, dokumenty niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej inwentaryzacji obiektowej, protokoły odbioru, zawiadomienia oraz wzory umów, które umożliwią właściwe udokumentowanie przeglądów i kontroli obiektów budowlanych.
Jeżeli:
 • chcesz poznać istotne zmiany w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2285 z dnia 14 listopada 2017 r.);
 • chcesz poznać sprawdzone, proste do zastosowania rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo obiektu i minimalizujące ryzyko wystąpienia sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników budynku;
 • chcesz mieć dostęp do kompletnej obowiązującej w 2018 roku dokumentacji administracyjno-technicznej potwierdzającej prawidłowe zarządzanie budynkiem, aby zabezpieczyć swoje interesy na wypadek kontroli organów zewnętrznych;
 • chcesz znacznie skrócić czas przygotowania dokumentacji technicznej, w tym prowadzenia KOB, i mieć pewność, że nie zostanie ona zakwestionowana przez NB;

To nie może Cię zabraknąć na jedynych tak kompleksowych warsztatach na rynku:

Warsztaty praktyczne + konsultacje + bogate materiały szkoleniowe

Obowiązkowe przeglądy i kontrole budynku przed sezonem zimowym 2018/2019

Jak poprawnie przeprowadzić przegląd techniczny budynku oraz wypełnić obowiązkową dokumentację?

26 września 2018

Warszawa
godz. 10:00 - 17:30

27 września 2018

Poznań
godz. 10:00 - 17:30

Sprawdź program
Koszt uczestnictwa
Wersja STANDARD

1099 zł netto

 • Ta wersja zawiera:
 • Gwarancję uczestnictwa w praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonego i cenionego specjalistę
 • Możliwość konsultacji zawodowych z prelegentami
 • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach
 • Prezentację szkoleniową w wersji elektronicznej
 • Płytę CD, na której znajdziesz gotowe do wykorzystania listy kontrolne, dokumenty niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej inwentaryzacji obiektowej, protokoły odbioru, zawiadomienia oraz wzory umów, które umożliwią właściwe udokumentowanie przeglądów i kontroli obiektów budowlanych
Wersja PREMIUM

1299 zł netto

 • Ta wersja zawiera:
 • Gwarancję uczestnictwa w praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonego i cenionego specjalistę
 • Możliwość konsultacji zawodowych z prelegentami
 • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach
 • Prezentację szkoleniową w wersji elektronicznej
 • Płytę CD, na której znajdziesz gotowe do wykorzystania listy kontrolne, dokumenty niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej inwentaryzacji obiektowej, protokoły odbioru, zawiadomienia oraz wzory umów, które umożliwią właściwe udokumentowanie przeglądów i kontroli obiektów budowlanych
Wybierz swoją wersję
Zgłoś się

Ostatnie miejsca!

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy