Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Zabezpieczenie interesów uczestników procesu budowlanego w 2019 r.

Najnowsze obowiązki i wymagania wobec: projektantów, inwestorów, kierowników budowy oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodne z najnowszymi wytycznymi

(warsztaty + konsultacje)

Sprawdź program
Jeżeli chcesz wiedzieć:
 • kto i za jakie błędy może odpowiedzieć w 2019 r. na poszczególnych etapach procesu budowlanego,
 • jak w 2019 r. zadbać o swój interes jako uczestnika procesu budowlanego i czego żądać od pozostałych stron,
 • jak zabezpieczyć się na wypadek nieuczciwości lub zaniedbań którejś ze stron,
 • jakie zapisy w umowach oraz praktyki doświadczonych specjalistów skutecznie umożliwią egzekwowanie odpowiedzialności inwestora, projektanta i wykonawcy,

To zapraszamy na najbardziej uznane i praktyczne warsztaty na rynku!

W trakcie warsztatów wyjaśnimy na przykładach:
 • Jak zweryfikować poprawność projektu budowlanego i jak wyegzekwować sprawne usunięcie wad przez projektanta?
 • Jakich formalności i dokumentów musi dopilnować inwestor, aby mieć pewność, że rozpocznie i zakończy budowę w terminie?
 • Co powinien zadbać wykonawca, jeśli zależy mu na terminowej zapłacie wynagrodzenia?
 • Czego powinien dopilnować kierownik budowy, aby nie ryzykować pociągnięcia do odpowiedzialności za wady i błędy budowlane?
 • Jak skonstruować zapisy umowy o roboty budowlane, by zadbać o interesy każdej ze stron?
Szczegółowy program warsztatów:
Blok I

JAK ZABEZPIECZYĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA zgodnie z obowiązującym w 2019 r. prawem budowlanym

 • Specjalnie dla uczestników warsztatów!
  Lista kontrolna dokumentacji, którą powinien zgromadzić inwestor w toku całego procesu budowlanego zgodnie z najaktualniejszymi wymogami prawnymi, aby zabezpieczyć swoje interesy w 2019 r.
 • Szczegółowo omawiamy zaktualizowane wzory dokumentów, które należy gromadzić na każdym etapie inwestycji, aby nie zostać pociągniętym za błędy najczęściej popełniane w dokumentacji inwestorskiej
 • Kiedy i na jakich zasadach inwestor może otrzymać zgodę na budowę i rozbudowę obiektu na terenie nieobjętym planem miejscowym – Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Jakich formalności należy dopełnić, aby obiekt mógł zostać przekazany do użytkowania – jakie konsekwencje może ponieść inwestor, gdy samowolnie zmieni sposób użytkowania obiektu lub dopuści się samowoli budowlanej?
 • Na podstawie konkretnych przypadków inwestycji realizowanych w ostatnich latach przedstawimy katalog najczęstszych pułapek dla inwestora – o jakich wymaganiach prawnych należy bezwzględnie pamiętać, żeby uniknąć negatywnych konsekwencji i jak się przed nimi zabezpieczyć!
Blok II

ZA CO DOKŁADNIE ODPOWIADA PROJEKTANT po ostatnich zmianach w prawie budowlanym?

 • Najczęstsze wady w dokumentacji projektowej – na co koniecznie zwracać uwagę w projekcie i jak się zabezpieczyć, aby inwestor nie odstąpił od umowy i zapłacił wynagrodzenie?
 • Kiedy projektant może być pociągnięty do odpowiedzialności, mimo że to inwestor dokonał zmian w projekcie – jaką dokumentację powinien posiadać projektant, aby praktycznie zabezpieczyć swoje interesy na wypadek roszczeń?
 • Przykłady: na konkretnych przykładach pokazujemy najczęstsze sytuacje powodujące spory między projektantem a pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
 • Jak w praktyce wygląda nowe zgłoszenie budowy z projektem budowlanym? – szczegółowo wskazujemy, jakich dokładnie budynków dotyczy oraz z jakimi formalnościami się wiąże
 • Z jakimi aktami prawa miejscowego musi być aktualnie zgodny projekt budowlany?
 • Jak projektant powinien prawidłowo – na podstawie jakich przepisów – wyznaczyć obszar oddziaływania projektu budowlanego?
Blok III

KLUCZOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY wobec pozostałych uczestników procesu budowlanego

 • Czego musi dopilnować kierownik budowy, aby ustrzec się przed pociągnięciem do odpowiedzialności karnej, zawodowej i cywilnej?
 • Nieistotne oraz istotne odstępstwo od projektu budowlanego –jak zabezpieczyć swoje interesy na wypadek ich wystąpienia?
 • Na co powinien zwrócić uwagę kierownik budowy jeszcze przed rozpoczęciem prac – czego żądać od inwestora, aby zabezpieczyć swoje interesy?
 • Jakie uprawnienia wobec kierownika budowy ma inspektor inwestorski w czasie trwania prac? Na co można mu pozwolić, a do czego absolutnie nie dopuszczać?
 • Jaka jest odpowiedzialność kierownika budowy za poprawność wykonywanych prac po zmianach w Prawie Budowlanym – jak skutecznie rozgraniczyć zadania poszczególnych uczestników procesu budowlanego?
 • Obowiązkowy odbiór na budowie – co kierownik musi bezwzględnie sprawdzić i jakie dokumenty przygotować, aby zabezpieczyć swoje interesy? 

UWAGA!
Specjalnie dla uczestników szkolenia pokażemy wzory poprawnie wypełnionych protokołów odbiorczych!

Blok IV

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO – jakie są jego prawa?

 • Jakie są uprawnienia inspektora w stosunku do pozostałych uczestników procesu budowlanego? Pokazujemy kompletny wykaz zadań zgodnie z aktualnym Prawem Budowlanym
 • W jakich sytuacjach inspektor ma prawo przerwać budowę i zlecić wykonanie dodatkowych czynności?
 • Przykłady: na konkretnych przykładach omawiamy konsekwencje przerwania procesu budowlanego dla inspektora, inwestora i kierownika budowy!
 • Jakich dokumentów ma prawo żądać inspektor w toku procesu budowlanego, zgodnie z najnowszym Prawem Budowlanym?
Blok V
Warsztat specjalny

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE – jak skutecznie i zgodnie z prawem rozgraniczyć zakresy obowiązków i zabezpieczyć interesy każdej ze stron?

 • Kto ponosi odpowiedzialność za wady i błędy budowlane w zależności od ich rodzaju i etapu budowy? – analizujemy różne sytuacje w trakcie inwestycji
 • Omówimy jak przygotować najlepszą umowę, która zagwarantuje należyte wykonanie obowiązków przez wszystkich uczestników procesu budowlanego oraz umożliwi dochodzenie swoich praw
 • Jakie zapisy w umowie skutecznie zabezpieczają na wypadek niewłaściwego wykonania umowy przez wykonawcę lub podwykonawcę? 
Prelegent:
Andrzej Kulak
Andrzej Kulak

Adwokat, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Od 2011 roku współpracuje z wiodącymi poznańskimi kancelariami.

W latach 2013-2015 odbył aplikację adwokacką pod patronatem członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Jest wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. W praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych dotyczących procesu budowlanego i prac projektowych. Współpracuje z podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie realizacji przez te podmioty inwestycji budowlanych.

Koszt uczestnictwa:
Wersja STANDARD
1399 zł netto

1099 zł netto

 • Ta wersja zawiera:
 • Gwarancję uczestnictwa w praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonego i cenionego specjalistę
 • Możliwość konsultacji zawodowych z prelegentami
 • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach
 • Prezentację szkoleniową w wersji elektronicznej
 • E-book Ochrona budynków przed hałasem i drganiami – zawierający praktyczne omówienie zagadnień komfortu akustycznego i drganiowego w budynkach, z uwzględnieniem dokonywania oceny zagrożeń oraz doboru najlepszych rozwiązań w zakresie izolacyjności akustycznej
 • E-book Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – zestawienie aktualnych wymagań prawnych, obligatoryjnych procedur oraz sprawdzonych rozwiązań w zakresie identyfikacji i redukcji zagrożeń na placu budowy
Wersja PREMIUM
1499 zł netto

1199 zł netto

 • Ta wersja zawiera:
 • Gwarancję uczestnictwa w praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonego i cenionego specjalistę
 • Możliwość konsultacji zawodowych z prelegentami
 • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach
 • Prezentację szkoleniową w wersji elektronicznej
 • E-book Ochrona budynków przed hałasem i drganiami – zawierający praktyczne omówienie zagadnień komfortu akustycznego i drganiowego w budynkach, z uwzględnieniem dokonywania oceny zagrożeń oraz doboru najlepszych rozwiązań w zakresie izolacyjności akustycznej
 • E-book Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – zestawienie aktualnych wymagań prawnych, obligatoryjnych procedur oraz sprawdzonych rozwiązań w zakresie identyfikacji i redukcji zagrożeń na placu budowy
Wybierz swoją wersję!
Sprzedaż wejściówek zakończyła się. Sprawdź aktualną ofertę szkoleń lub skontaktuj się z nami.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy