Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizatorzy:

Centrum Kompetencji    https://www.mieszkanie-i-wspolnota.pl/

 

SZKOLENIE ONLINE LIVE

Najnowsze zmiany w Prawie Budowlanym od 2022 r.

Jak zabezpieczyć odpowiedzialność stron w procesie budowlanym i zgodnie z nowymi przepisami realizować inwestycje - Polski Ład, cyfryzacja, zmienione obowiązki i uprawnienia

Szkolenie online dla inwestorów, projektantów, kierowników budowy, wykonawców robót budowlanych, właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Szkolenie poprowadzi adw. Andrzej Kulak

Jeżeli chcesz:
 • otrzymać gotowe wytyczne na temat zmian w prawie budowlanym, które zostały wprowadzone od stycznia 2022 r. w ramach rządowego programu Polski Ład, aby uniknąć problemów i jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy,
 • krok po kroku przeanalizować z ekspertem prawa budowlanego nowe obowiązki i zakres odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego aktualne i tym samym ustrzec się przed nałożeniem surowej kary w czasie kontroli,
 • uzyskać kompleksowe informacje na temat wszystkich  zmian wprowadzonych w obrębie cyfryzacji procedur inwestycyjno-budowlanych, ponieważ chcesz realnie skrócić czas oczekiwania na decyzje administracyjne,
 • chcesz otrzymać gotowe praktyczne wskazówki dotyczące nowych przepisów i postępowania w przypadku samowoli budowlanych i dowiedzieć się, jak zgodnie z najnowszymi wytycznymi sprawnie przejść przez proces ich legalizacji.

Weź udział w specjalistycznym szkoleniu prowadzonym przez znanego i doświadczonego eksperta, adw. Andrzeja Kulaka. Podczas szkolenia przewidziano czas na zadawanie pytań i konsultacje z ekspertem na temat konkretnych problemów, z jakimi mierzysz się w swojej pracy.

Dzięki udziałowi w warsztatach:
 • Skonsultujesz swoje wątpliwości związane z kluczowymi zmianami w prawie budowlanym, w tym dotyczącymi Polskiego Ładu, i zyskasz konkretne wskazówki, jak prawidłowo interpretować wprowadzane regulacje i przekładać je na realizację poszczególnych etapów inwestycji budowlanej,
 • Skutecznie zabezpieczysz swoje interesy w przypadku spraw spornych i problematycznych oraz dowiesz się, jakich argumentów używać w rozmowie i negocjacjach. Przeanalizujesz, jak po zmianach kształtują się obowiązki i uprawnienia poszczególnych uczestników procesu budowlanego,
 • Dowiesz się, jak w oparciu o nowe przepisy prawidłowo zgłaszać roboty budowlane, żeby cały proces przebiegł sprawnie i szybko, dzięki czemu unikniesz opóźnień na budowie,
 • Otrzymasz katalog wskazówek opracowanych na podstawie najnowszych orzeczeń sądowych, dzięki którym dowiesz się, na co w 2022 r. będą zwracać uwagę organy sądowe podczas sporów w związku z nowymi przepisami.
Program warsztatów
Blok I

Polski Ład – omówienie krok po kroku zmian w Prawie budowlanym obowiązującym od 3 stycznia 2022 r.

 • W jaki sposób regulacje budowlane wprowadzone w ramach rządowego programu Polski Ład wpływają na budownictwo mieszkaniowe? Co dokładnie musi wiedzieć o nich inwestor i wykonawca, żeby zabezpieczyć swoje interesy?
 • Jakich obowiązków trzeba dopełnić w zakresie budowy domów jednorodzinnych do
  70 m²? Jakie dokumenty należy dołączyć do zgłoszenia budowy domu i jakich terminów należy przestrzegać?
 • Jak wykorzystać cyfryzację procedur inwestycyjno-budowlanych, żeby realnie uprościć i przyspieszyć realizację planowanych inwestycji? Omówienie centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego w systemie teleinformatycznym (system e-CRUB) oraz rządowych planów dot. wprowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej (system EDB) i elektronicznej książki obiektu budowlanego (system EKOB).
 • Jakie zmiany zostały wprowadzone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jak wpłyną one na plany budowy oraz zagospodarowania terenu na osiedlach mieszkaniowych?
Blok II

Zmiany w procedurach poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych w 2022 r.

 • Jakie budowy i roboty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę i zgłoszenia? Omówienie wprowadzenia nowego katalogu robót realizowanych bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia oraz konsekwencji zmian przepisów.
 • Jak prawidłowo zgłaszać roboty budowlane i jakie załączniki należy przygotować, żeby bez problemu przejść przez procedurę zgłoszenia? Jakie istotne zmiany w tym obszarze zostały wprowadzone wraz z nowelizacją?
 • Jak wygląda specyfika postępowań w przypadku zgłoszenia budowy budynku, w tym mieszkalnego wielorodzinnego i rekreacji indywidualnej?
 • Jakie rodzaje rozbiórek wymagają uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, jakie jedynie zgłoszenia, a które można przeprowadzić pozwolenia i zgłoszenia? Omówienie najważniejszych zmian w przepisach.
Blok III

Pozwolenie na budowę w świetle nowych przepisów w 2022 r.

 • Jakie zmiany zaszły w zakresie dokumentów, które trzeba dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę? Nowy wzór oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością oraz rezygnacja ze wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Co zmieniło się w zakresie zawartości projektu budowlanego? Omówienie nowego stadium projektowego – projektu technicznego i zmian wprowadzonych w zakresie zasad sprawdzania wniosku o pozwolenie na budowę.
 • Jakie zmiany wprowadziła nowelizacja z czerwca 2021 r. dotycząca nowego rozporządzenia wykonawczego o zakresie i formie projektu budowlanego z 11 września 2020 r.?
 • W jaki sposób zmieniły się regulacje dotyczące odstąpień od zatwierdzonych projektów budowlanych i zasad dotyczących wprowadzenia odstąpień?
Blok IV

Nowe obowiązki i uprawnienia uczestników procesu budowlanego

 • Jakie zmiany zostały wprowadzone w obowiązkach projektanta, obowiązkach ustanowienia kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego?
 • Jakie skutki niesie za sobą wprowadzenie nowego centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane?
 • Jak prawidłowo prowadzić dziennik budowy mając na uwadze wprowadzone zmiany, żeby ustrzec się konsekwencji prawnych i nałożenia kary? Jakie są zadania i obowiązki kierownika budowy, które musi dopilnować przed rozpoczęciem budowy?
Blok V

Samowola budowlana – cyfryzacja od 1 lipca 2021 r.

 • Jak wygląda procedura postępowania w przypadku samowoli budowlanej i jakie procedury legalizacyjne obowiązują w 2022 r.?
 • Jak krok po kroku przejść przez procedurę legalizacyjną i jaki jest koszt opłat legalizacyjnych, które musi ponieść właściciel? Legalizacja na wniosek po zmienionych procedurach oraz legalizacja 20 letnich samowoli od 19 września 2020 r.
 • Jakie sankcje karne obowiązują za dopuszczenie się samowoli budowlanej?
PANEL DODATKOWY

Q&A Z PRELEGENTEM

Czas na konsultacje online. Za pośrednictwem czatu opiszesz swój problem i zadasz konkretne pytanie, na które uzyskasz natychmiastową odpowiedź. To doskonała okazja do tego, żeby podzielić się swoimi wątpliwościami i znaleźć skuteczne rozwiązanie w trudnych sytuacjach występujących na budowie.

Prelegent
Andrzej Kulak
Andrzej Kulak

Adwokat, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Od 2011 roku współpracuje z wiodącymi poznańskimi kancelariami.

W latach 2013-2015 odbył aplikację adwokacką pod patronatem członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Jest wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. W praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych dotyczących procesu budowlanego i prac projektowych. Współpracuje z podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie realizacji przez te podmioty inwestycji budowlanych.

WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy