Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizatorzy:

Centrum Kompetencji    Forum Nowoczesnego Budownictwa

 

SZKOLENIE ONLINE LIVE

Odbiory budowlane wg najnowszych wytycznych na 2021 rok

Jak zabezpieczyć odpowiedzialność stron w procesie inwestycyjnym i doprowadzić do bezproblemowego zakończenia budowy?

Szkolenie dla inwestorów, kierowników budowy, wykonawców robót budowlanych

Jeżeli chcesz:
 • dowiedzieć się, jak zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ustaw towarzyszących i warunków technicznych obowiązujących w 2021 roku dokonać odbiorów częściowych i końcowych,
 • otrzymać gotowe wskazówki, jak poprawnie dokonać odbioru prac zanikających i ulegających zakryciu, aby uniknąć problemów na kolejnych etapach procesu budowlanego,
 • dostać gotowe wytyczne, na jakie elementy budynku i pomieszczeń zwrócić szczególną uwagę podczas odbiorów i kontroli, aby szybko wychwycić potencjalne przyczyny powstawania usterek i wad budowlanych,
 • wyposażyć się w kompletną dokumentację, która pomoże w sprawnym zakończeniu procesu budowlanego i pozytywnej ocenie NB, PSP czy SANEPIDU,

to weź udział w jedynych na rynku praktycznych warsztatach online, podczas których dowiesz się, jak zabezpieczyć swoją odpowiedzialność i sprawnie zakończyć proces budowlany zgodnie z najnowszymi przepisami.

Dzięki udziałowi w szkoleniu:
 • Przygotujesz się ma inspekcję PSP, Sanepidu czy Nadzoru Budowlanego i przedstawisz kompletną, wzorcową dokumentację, która przyspieszy wydanie pozytywnej opinii kontrolerów,
 • Będziesz potrafił prawidłowo interpretować przepisy budowlane dotyczące odbiorów i bezbłędnie wskażesz, które regulacje mają pierwszeństwo, jeśli wytyczne ustaw nachodzą na siebie,
 • Dowiesz się, jakie przepisy w 2021 roku regulują odbiory budowlane i zakończenie procesu inwestycyjnego i dostosujesz wszystkie procedury i dokumentację,
 • Będziesz miał pewność, że już na etapie podpisywania umowy odpowiednio i z korzyścią dla obu stron procesu budowlanego uregulujesz zasady dotyczące przeprowadzenia odbioru robót,
 • Dowiesz się, w jakich sytuacjach można dokonać jednostronnego odbioru budowlanego i zabezpieczysz swoją odpowiedzialność na wypadek ewentualnych problemów,
 • Stworzysz kompletną dokumentację odbiorczą zgodną z obowiązującymi przepisami, dzięki czemu będziesz mieć gwarancję bezpieczeństwa w sytuacji kontroli,
Program szkolenia
Blok I

Odpowiedzialność wykonawcy i inwestora za przeprowadzenie odbioru robót w 2021 roku

 • Kiedy powstaje obowiązek odbioru robót budowlanych i od czego warto uzależnić skuteczność odbioru?
 • Jak uregulować kwestię odbioru na etapie podpisywania umowy między wykonawcą a inwestorem. Analiza najczęstszych zapisów umownych – na co zwrócić uwagę, a jakich klauzul szczególnie unikać?
 • Czy inwestor w każdym przypadku, gdy wykonawca zgłosi gotowość oddania wykonanych robót, ma obowiązek dokonać odbioru – nawet w wypadku wystąpienia wad budowlanych?
 • Jak zabezpieczyć się na wypadek zwlekania z odbiorem końcowym prac przez inwestora?
 • Kiedy istnieje bezwzględny obowiązek odbioru częściowych robót budowlanych?
 • Jakie są obowiązki inspektora nadzoru w związku z odbiorem i czego należy od niego wymagać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego?

ANALIZA: Praktyczna analiza wyroków sądów oraz orzeczeń w zakresie momentu zakończenia robót budowlanych i odpowiedzialności inwestora oraz wykonawcy względem odbioru – analiza wykluczających się stanowisk Sądu Najwyższego.

Blok II

Warunki techniczno-prawne wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem nowych przepisów prawnych po 1 stycznia 2021

 • Jakie warunki musi spełniać obiekt budowlany, aby uzyskać niezbędne odbiory w 2021?
 • Warunki i tryb dokonywania odbioru obiektów budowlanych – jakie ustalenia wiążą strony na podstawie Kodeksu cywilnego i zapisów zawartych w umowie o roboty budowlane zgodnie z art. 647 KC?
 • Czy odbiór prac jest obowiązkowy, czy można odmówić jego dokonania –kompleksowe wyjaśnienia na podstawie praktyki budowlanej i wyroku sądów.
 • Kto i w jakich terminach jest zobligowanych do wyeliminowania wady i błędów wykrytych podczas odbiorów, kiedy odpowiedzialność ponosi wykonawca, a kiedy właściciel/inwestor?
 • Protokoły odbiorów – jak je wypełniać, aby zabezpieczyć swoje interesy i przygotować się na kontrolę NB?
Blok III

Jak w sposób praktyczny i korzystny dla inwestora i wykonawcy zorganizować odbiór robót

 • Jak z korzyścią dla wszystkich stron zaplanować cały proces odbiorów, zwłaszcza, gdy inwestycja ma złożony charakter? W przypadku jakich robót sprawdzą się częstsze odbiory częściowe, a kiedy można polegać na odbiorze końcowym?
 • Znaczenie odbioru dla rozliczeń finansowych między inwestorem a wykonawcą – czy częściowe rozliczenia finansowe robót (po oddaniu części inwestycji) skutkują wygaśnięciem zobowiązań wykonawcy?
 • Czy poprzez odwlekanie w czasie podpisania protokołu odbioru końcowego robót inwestor może „w nieskończoność” wstrzymywać wypłatę wynagrodzenia wykonawcy?
 • Nieistotne oraz istotne odstępstwo od projektu budowlanego – jakie ma skutki w procesie odbioru?
 • Jak uzasadnić i udokumentować, że mimo odstępstwa od projektu obiekt nadaje się do użytkowania?
 • Odbiór budynku a odbiór poszczególnych lokali użytkowych – kto oprócz inwestora oraz kierownika budowy powinien uczestniczyć w odbiorze poszczególnych lokali w zależności od ich przeznaczenia oraz wyposażenia w instalacje?
 • Jakie prawa i jakie kompetencje powinna posiadać komisja odbiorowa – kto powinien wchodzić w jej skład?

CASE STUDY: Inwestor rozpoczyna użytkowanie obiektu lub jego części przez zgłoszeniem przez wykonawcę gotowości do obioru – jakie konsekwencje ma to dla odbioru końcowego?

BLOK IV

Procedury postępowania przy wykryciu podczas odbioru wad i usterek budowlanych

 • Kiedy warto domagać się odkrycia robót lub elementów zakrytych - co podczas odbioru jednoznacznie wskazuje na nieprawidłowości podczas wykonywania prac?
 • Jak postępować, gdy podczas odbioru stwierdzono wady, a podwykonawca w trakcie realizacji inwestycji uległ zmianie, zbankrutował lub rozwiązał działalność?
 • Jakie możliwości dla inwestora, a jakie dla wykonawcy dają przepisy o gwarancji jakości za roboty budowlane?
 • Jak przygotować skuteczne wezwanie o usunięcie stwierdzonych usterek budowlanych stwierdzonych podczas odbioru – obowiązkowe elementu pisma roszczeniowego wg wytycznych na 2021 rok.
 • Odpowiedzialność wykonawcy za wady budowlane – w jaki sposób wykonawca może udowodnić, że wywiązał się z umowy? Omawiamy decydujące wyroki rozstrzygające spory między inwestorem a wykonawcą.

CASE STUDY: Podczas procesu odbiorowego jednoznacznie stwierdzono wady budowlane, jednak mimo tego inwestor dokonuje odbioru robót – czy w takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy dotyczące rękojmi?

BLOK V

Dokumentacja odbiorowa

 • Protokół odbioru prac budowlanych – co powinno się w nim znaleźć i kiedy możliwe jest sporządzenie jednostronnego protokołu przez wykonawcę?
 • Zawiadomienie o zakończeniu robót – co powinno zawierać i jaką mieć formę, aby skutecznie i sprawnie dokonać „rozliczenia” między wykonawcą a inwestorem?
 • Dokumentacja odbiorowa – podpowiemy, w jaki sposób ją zgromadzić, wypełnić i komu przekazać z uwzględnieniem najnowszych druków:
  • Dokumentacji koniecznej do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie obiektu
  • Wniosku o pozwolenie na użytkowanie
  • Dokumentacji powykonawczej
  • Dokumentacji gwarancyjnej i eksploatacyjnej do przekazania właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego.
Dodatkowo otrzymasz:
 • gotową listę kontrolną dokumentacji z budowy umożliwiającą przeprowadzenie odbioru i kontroli budynku,
 • gotowe do wykorzystania wzory pism i oświadczeń zabezpieczających interes inwestora.

Korzyści udziału w szkoleniu w formie online:

 • Łatwy dostęp - do udziału w szkoleniu wystarczy komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu,
 • Wygoda - w szkoleniu można uczestniczyć przebywając w dowolnym miejscu (w domu lub w biurze), bez potrzeby wyjazdu,
 • Nowoczesność - szkolenie jest organizowane w nowoczesnej i bardzo przystępnej formie przy wykorzystaniu profesjonalnych platform umożliwiających przeprowadzanie szkoleń online na żywo,
 • Oszczędność czasu i pieniędzy – szkolenie online jest o wiele tańsze niż szkolenie w formie stacjonarnej, a dodatkowo nie ma konieczności ponoszenia kosztów delegacji,
 • Szkolenie na żywo - szkolenie jest przeprowadzane przez prelegenta w czasie rzeczywistym, uczestnicy widzą i słyszą prelegenta, a także przygotowaną przez niego prezentację i materiały,
 • Kontakt z prelegentem - uczestnicy mogą komunikować się z prelegentem i zadawać pytania na czacie,
 • Dostęp po szkoleniu - uczestnicy otrzymają dostęp do nagrania szkolenia, dzięki czemu będzie mogli w dowolnym momencie do niego powrócić,
 • Certyfikat - gwarantujemy certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez jedną z najlepszych firm szkoleniowych w kraju.
Prelegent
Andrzej Kulak
Andrzej Kulak

Adwokat, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Od 2011 roku współpracuje z wiodącymi poznańskimi kancelariami.

W latach 2013-2015 odbył aplikację adwokacką pod patronatem członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Jest wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. W praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych dotyczących procesu budowlanego i prac projektowych. Współpracuje z podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie realizacji przez te podmioty inwestycji budowlanych.

WERSJA STANDARD

699 zł netto

499 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 30 dni po zakończeniu,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy