Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

 

Szkolenie online live

Certyfikat charakterystyki energetycznej budynku 2023

Jakie zmiany wprowadza od 28 kwietnia 2023 roku nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej oraz ustawy o Prawie budowlanym z 7 października 2022 roku i co musisz wiedzieć, by uniknąć odpowiedzialności finansowej lub karnej?

Szkolenie poprowadzi Andrzej Kulak

Weź udział w szkoleniu, jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • jakie zmiany w sporządzaniu certyfikatu charakterystyki energetycznej budynku wprowadziła nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej oraz ustawy o Prawie budowlanym z 7 października 2022 roku,
 • jak zmieniły się przepisy w zakresie kontroli energetycznej budynków,
 • jak uzyskać wpis do wykazu osób uprawnionych w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków?
 • kogo i od kiedy zgodnie z nowymi przepisami obowiązuje sporządzenie certyfikatu charakterystyki budynku, a kto z tego obowiązku jest zwolniony?
 • jak nowelizacja ustawy wpływa na przebieg sprzedaży lub najmu budynku i lokalu mieszkalnego?
 • jak poprawnie sporządzić certyfikat charakterystyki energetycznej budynku by uniknąć odpowiedzialności karnej lub finansowej?
Podczas szkolenia dowiesz się:
 • czego musisz dopilnować, jeśli chcesz uzyskać zgodę na użytkowanie budynku lub zaświadczenie o zakończeniu budowy,
 • jak długo jest ważny certyfikat charakterystyki energetycznej budynku i w przypadku jakich warunków przedwcześnie wygasa jego ważność,
 • jakie kwalifikacje i uprawnienia są wymagane, by móc sporządzać certyfikat charakterystyki energetycznej budynku,
 • co musi zawierać certyfikat energetycznej budynku i według jakiej metodologii się go sporządza.
Korzyści ze szkolenia:
 • Uczestnicy dowiedzą się jakie zmiany w zakresie charakterystyki energetycznej wprowadziła nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej oraz ustawy o Prawie budowlanym.
 • Powiemy od kiedy obowiązek posiadania certyfikatu charakterystyki energetycznej obiektu zaczyna dotyczyć nowych podmiotów.
 • Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jak powinien wyglądać poprawnie sporządzony certyfikat charakterystyki energetycznej budynku.
 • Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem uzyskają Państwo odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania z zakresu nowej charakterystyki energetycznej i certyfikatu charakterystyki energetycznej budynku.
Szkolenie skierowane jest do:
 • Inwestorów i deweloperów
 • Zarządców i administratorów nieruchomości
 • Kierowników budowy
 • Właścicieli nieruchomości
Program szkolenia
Moduł I

Zmiany prawne z zakresu charakterystyki energetycznej obowiązujące od 28 kwietnia 2023 roku – na podstawie jakich aktów prawnych i z czym się wiążą?

 • Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej oraz ustawy o Prawie budowlanym z 7 października 2022 roku – jakie są najważniejsze zmiany obowiązujące od 28 kwietnia 2023 roku i jakie nowe obowiązki nakładają na obywateli?
 • Przepisy dyrektyw Parlamentu Europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i ich efektywności energetycznej – jak nowe przepisy odpowiadają na potrzebę dostosowania polskiego prawa do unijnych reżimów związanych z charakterystyką energetyczną budynków?
 • Zmiany w zakresie kontroli budynków mieszkalnych i użytkowych wprowadzone wraz z nowelizacją ustawy, kryteria dotyczące obiektów podlegających kontroli i częstotliwości ich przeprowadzania.
 • Obowiązek montażu systemów automatyki i sterowania od 2025 roku – kogo obowiązuje, na czym polega i do kiedy musi zostać spełniony?
Moduł II

Centralny Rejestr Charakterystyki Energetycznej Budynków (CRCHEB) – jak uzyskać uprawnienia do sporządzania certyfikatu charakterystyki energetycznej budynku?

 • Jakie wykazy zawiera Centralny Rejestr Charakterystyki Energetycznej Budynków?
 • Jak uzyskać wpis do wykazów osób uprawnionych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków?
Moduł III

Certyfikat charakterystyki energetycznej budynku (inaczej nazywany świadectwem charakterystyki energetycznej budynku lub paszportem energetycznym) – najważniejsze przepisy obowiązujące od 28 kwietnia 2023 roku

 • Kogo dotyczy obowiązek sporządzenia certyfikatu charakterystyki energetycznej budynku?
 • Kto ma obowiązek zlecić wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku?
 • Jakie uprawnienia i kwalifikacje musi posiadać osoba sporządzająca certyfikat charakterystyki energetycznej budynku?
 • Jakie typu budynków są zwolnione z obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku? Czy świadectwo jest obowiązkowe w przypadku budynku pozostającego w użytku własnym?
 • Jakie formy odpowiedzialności za niedopilnowanie prawidłowego sporządzenia certyfikatu charakterystyki energetycznej budynku przewiduje ustawodawca dla audytorów energetycznych oraz właścicieli nieruchomości?
 • Jakie dodatkowe obowiązki nakłada nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej na inwestora (dewelopera i inwestora indywidualnego) w sytuacji zakończenia budowy lub składania wniosku o pozwolenie na użytkowanie?
 • Umowa najmu i umowa sprzedaży mieszkania lub domu – jakie obowiązki wprowadza nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej, co w sytuacji gdy umowa dotyczy części budynku, jakie prawa przysługują nabywcy i najemny oraz czy mogą się ich zrzec?
 • W jakiej formie należy przekazać świadectwo charakterystyki energetycznej i co w tej kwestii zmienia nowelizacja przepisów z 28 kwietnia 2023?
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku odnotowane w akcie notarialnym – jaka odpowiedzialność grozi w przypadku braku przekazania dokumentu?
 • Jak długo ważne jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i w przypadku jakich okoliczności traci ważność przed upływem określonego czasu?
 • W przypadku jakiego typu budynków świadectwo charakterystyki energetycznej budynku musi być umieszczone w widocznym miejscu?
 • Jakie informacje zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku należy podawać w reklamie budynku od 28 kwietnia 2023r.?
Moduł IV

Jak poprawnie sporządzić certyfikat charakterystyki energetycznej budynku?

 • Co określa certyfikat charakterystyki energetycznej budynku w przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej?
 • Jakie informacje musi zawierać certyfikat charakterystyki energetycznej budynku by być poprawnie sporządzony?
 • Metodologia wyznaczania charakterystyki energetycznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego – na czym polega obowiązująca metodologia określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynku?
Moduł V

Case study

 • Czy  umieszczenie w budynku kapliczki może zwolnić inwestora oddającego do użytkowania nowo powstały budynek od obowiązku sporządzania i przedstawiania świadectw charakterystyki energetycznej?
 • W przypadku jakich programów konieczne jest przedstawienie świadectwa energetycznego, a jakich przeprowadzenie audytu energetycznego, by otrzymać dofinansowanie?
Warsztaty poprowadzi:
Andrzej Kulak
Andrzej Kulak

Adwokat, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Od 2011 roku współpracuje z wiodącymi poznańskimi kancelariami.

W latach 2013-2015 odbył aplikację adwokacką pod patronatem członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Jest wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. W praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych dotyczących procesu budowlanego i prac projektowych. Współpracuje z podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie realizacji przez te podmioty inwestycji budowlanych.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy