Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

         
 

Certyfikowane warsztaty online LIVE

Konstruowanie umów o roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami

Na jakie postanowienia w umowach zwracać uwagę, żeby zabezpieczyć interesy stron?

Warsztaty poprowadzi Andrzej Kulak

Niezbędna wiedza i sprawdzone wskazówki, które pomogą w 2022 r. przygotować i zawierać umowy o roboty budowlane oraz podpowiedzą, jak mądrze negocjować jej warunki.

Analiza kontrowersyjnych postanowień umów, które sprawiają najwięcej trudności i prowadzą do konfliktów pomiędzy stronami umowy.

Warsztat z doświadczonym prawnikiem i ekspertem, który omówi aktualne przepisy i zasady dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów.

Weź udział w warsztatach jeżeli chcesz:
 • Poznać przepisy prawa budowlanego obowiązujące w 2022 roku i wspólnie z prawnikiem przejrzeć stosowane szablony umów, żeby móc swobodnie poruszać się w temacie konstruowania umów o roboty budowlane,
 • Zaktualizować wiedzę i zrozumieć skomplikowane zapisy, dzięki czemu będziesz wiedzieć, jak rozwiązywać najczęstsze problemy pojawiające się przy regulowaniu i dokumentowaniu robót budowlanych,
 • Dowiedzieć się, jak negocjować umowy, żeby ich zapisy były korzystne, a klauzule w umowie gwarancyjnej zapewniały bezpieczeństwo prawne,
 • Nauczyć się, jak przewidywać możliwe zagrożenia wynikające z nieprawidłowych zapisów w umowach i unikać kłopotliwych sformułowań,
 • Skorzystać z praktycznych wskazówek dotyczących skutecznego egzekwowania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi i tym samym dowiedzieć się, jak reklamować wadliwie wykonane prace,
 • Dowiedzieć się, kto ponosi odpowiedzialność za błędy wyrządzone podczas prowadzenia robót budowlanych oraz jak skutecznie egzekwować roszczenia za powstałe wady.
Kogo zapraszamy do udziału w warsztatach:
 • kierowników budów i kierowników kontraktów,
 • firmy budowlane, remontowe i podwykonawcze,
 • deweloperów i inwestorów,
 • wszystkie osoby, które w swojej praktyce podpisują umowy o roboty budowlane.
Dzięki udziałowi w warsztatach dowiesz się, jak:
 • odnaleźć się w zawiłych i trudnych do przyswojenia przepisach i zapisach umów i tym samym uporządkować wiedzę,
 • zabezpieczyć swoje interesy na wypadek, gdyby jedna ze stron postępowała nieuczciwie i unikała poniesienia odpowiedzialności za popełniane błędy,
 • konstruować umowy, które będą zawierać korzystne dla obu stron postanowienia gwarantujące bezpieczeństwo prawne i jakich problematycznych sformułowań unikać,
 • egzekwować gwarancję za wykonane roboty, także w sytuacji odstąpienia od umowy jednej ze stron,
 • przygotować wzorcowe protokoły odbiorowe i dokumenty związane z odbiorem robót,
 • gromadzić dokumentację i dowody, zapewniające większą skuteczność w procesie egzekwowania usunięcia wad i błędów budowlanych z tytułu reklamacji, gwarancji lub rękojmi.
Program
Blok 1

Przygotowywanie umów o roboty budowlane w 2022 roku. Analiza regulacji KC i PB niezbędnych do przygotowania korzystnych i zgodnych z prawem umów.

 • Omówienie katalogu obowiązujących przepisów, które zabezpieczają interesy inwestora i wykonawcę robót budowlanych. Zwrócenie uwagi na zapisy i klauzule, które należy unikać.
 • Regulacje prawne, które obowiązują niezależnie od postanowień umów o roboty budowlane. Jakie konsekwencje prawne z nich wynikają i o czym należy koniecznie pamiętać?
 • Wybór rodzaju umowy ze względu na specyfikę planowanej inwestycji – jaką umowę wybrać, biorąc pod uwagę długość trwania całego przedsięwzięcia oraz zakres planowanych prac budowlanych?
 • Najczęściej pomijane postanowienia występujące w umowie o roboty budowlane – jakie skutki i konsekwencje prawne grożą nam, jeśli o nich zapomnimy?
Blok 2

Najważniejsze postanowienia w umowach o roboty budowlane – omówienie postanowień, dzięki którym zabezpieczysz swoje interesy oraz tych, jakie należy unikać podczas konstruowania umowy.

 • Odpowiedzialność inwestora, projektanta i wykonawcy – w jaki sposób konstruować umowę, żeby poprawnie rozgraniczyć odpowiedzialność poszczególnych stron? Ustalanie zasad i reguł podwykonawstwa jednoznacznie określających zobowiązania stron w umowie.
 • Prawidłowe określanie przedmiotu umowy oraz terminów w umowie. O czym trzeba pamiętać, żeby mieć pewność, że umowa jest poprawna i zawiera wszystkie najważniejsze informacje?
 • Kryteria wyboru rodzaju wynagrodzenia, które będzie najkorzystniejsze dla stron umowy: ryczałtowe, kosztorysowe i mieszane.
 • Postanowienia w umowie, które pomagają zabezpieczyć odpowiedzialność w sytuacji nieterminowego opłacania faktur oraz uregulować w umowie roboty zamiennie lub dodatkowe, oraz sytuacje kiedy w projekcie budowlanym konieczne jest wprowadzenie zmian.
 • Omówienie krok po kroku toku postępowania na wypadek niewłaściwego wykonania umowy przez wykonawcę lub inwestora oraz przedłużania terminu odbioru końcowych prac. Zwrócenie uwagi na okoliczności, które pojawiają się najczęściej, a które są najbardziej problemowe.
Blok 3

Zgłaszanie reklamacji budowlanych. Jak na podstawie zabezpieczeń umownych dochodzić swoich praw i zgłaszać wady z tytułu gwarancji jakości i rękojmi?

 • Kto i za co odpowiada w przypadku stwierdzenia wad i błędów budowlanych?
 • Kiedy gwarancja jakości, a kiedy rękojmia? Omówienie podobieństw i kluczowych różnic oraz odpowiedź na pytanie, kiedy w praktyce mają one zastosowanie. Jakie uprawnienia z ich tytułu przysługują inwestorom?
 • W jaki sposób ustalać odpowiedzialność za wady i wyegzekwować ich usunięcie?
 • Wady nieistotne i wady istotne – kiedy można odmówić odbioru robót budowlanych? Jakie roszczenia przysługują po ich odbiorze?
Blok 4

Stwierdzenie wad i błędów budowlanych a odpowiedzialność inwestorów, projektantów, wykonawców.

 • Rozliczanie projektanta i wykonawcy w sytuacji, kiedy zostają stwierdzone błędy budowlane – jak zrobić to zgodnie z obowiązującymi przepisami?
 • Omówienie postępowania w sytuacji, kiedy strona odpowiedzialna za wadę odmawia jej naprawy. Kiedy warto zdecydować się na mediacje?
 • Jak skutecznie udowodnić i jakich argumentów prawnych użyć, żeby wyegzekwować usunięcie wad?
 • Co zrobić w przypadku upadłości wykonawcy, zakończenia jego działalności oraz w sytuacji, kiedy nie stać go na usunięcie stwierdzonej wady?
Blok 5

Prowadzenie dokumentacji niezbędnej do skutecznego egzekwowania roszczeń po wykryciu wad i błędów budowlanych. Proces sądowy dotyczący inwestycji budowlanych.

 • Przegląd dokumentacji zabezpieczającej interesy poszczególnych uczestników procesu budowlanego.
 • Dokumentacja stwierdzająca wady wykonawcze – jak ją przygotować i jak prawidłowo gromadzić dowody niezbędne podczas zgłaszania błędów budowlanych?
 • Poprawne opisywanie dokumentów i zdjęć wykorzystywanych przy składaniu dokumentacji roszczeniowej za błędy budowlane. Wskazówki, które ułatwią przygotowanie kompletnej dokumentacji. Przykłady dokumentacji fotograficznej wad budowlanych, w tym z wykorzystaniem zasad kryminalistyki.

Ćwiczenie. Jak należy gromadzić dowody i przedstawiać je w sądzie w procesie dotyczącym inwestycji budowlanych? Szczególne zasady w postępowaniu w sprawach gospodarczych. Omówienie błędnych wniosków dowodowych na przykładach.

PANEL SPECJALNY

Omówienie stosowanych postanowień umownych, które skutkują ograniczeniem lub zwolnieniem z odpowiedzialności z tytułu gwarancji czy rękojmi. Praktyczne porady oraz przykłady z orzecznictwa sądów.

Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę i fachowy komentarz do obowiązujących przepisów mających zastosowanie w przypadku konstruowania umowy o roboty budowlane. Podczas trwania spotkania będzie możliwość skonsultowania z prelegentem swoich wątpliwości oraz zasięgnięcia porady dotyczącej przygotowywanych umów.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu z ekspertem?
 • Konkretne instrukcje i porady, jak w 2022 roku prawidłowo przygotować umowę o roboty budowlane, żeby jej treść odpowiadała wielkości i specyfice planowanej inwestycji,
 • Przekrój najważniejszych i najtrudniejszych zapisów i klauzul, które zabezpieczą Twoje interesy w przypadku wystąpienia wad i usterek budowlanych,
 • Przegląd dokumentacji i omówienie poszczególnych zapisów w niej występujących, potrzebnych do skutecznego egzekwowania roszczeń za wady i błędy budowlane,
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo – każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat potwierdzający realizację programu warsztatów, świadczący o chęci podnoszenia kwalifikacji i zdobywaniu nowej wiedzy.
Szkolenie poprowadzi
Andrzej Kulak
Andrzej Kulak

Adwokat, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Od 2011 roku współpracuje z wiodącymi poznańskimi kancelariami.

W latach 2013-2015 odbył aplikację adwokacką pod patronatem członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Jest wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. W praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych dotyczących procesu budowlanego i prac projektowych. Współpracuje z podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie realizacji przez te podmioty inwestycji budowlanych.

Korzyści udziału w szkoleniu w formie online:
 • Łatwy dostęp - do udziału w szkoleniu wystarczy komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu,
 • Wygoda - w szkoleniu można uczestniczyć przebywając w dowolnym miejscu (w domu lub w biurze), bez potrzeby wyjazdu,
 • Nowoczesność - szkolenie jest organizowane w nowoczesnej i bardzo przystępnej formie przy wykorzystaniu profesjonalnych platform umożliwiających przeprowadzanie szkoleń online na żywo,
 • Oszczędność czasu i pieniędzy – szkolenie online jest o wiele tańsze niż szkolenie w formie stacjonarnej, a dodatkowo nie ma konieczności ponoszenia kosztów delegacji,
 • Szkolenie na żywo - szkolenie jest przeprowadzane przez prelegenta w czasie rzeczywistym, uczestnicy widzą i słyszą prelegenta, a także przygotowaną przez niego prezentację i materiały,
 • Kontakt z prelegentem - uczestnicy mogą komunikować się z prelegentem i zadawać pytania na czacie,
 • Uczestnicy w wersji PREMIUM otrzymają dostęp do nagrania szkolenia na 14 od jego zakończenia,
 • Certyfikat - gwarantujemy certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez jedną z najlepszych firm szkoleniowych w kraju.
Uwaga!

W zależności od Twoich potrzeb i preferencji możesz wybrać jedną z poniższych wersji szkolenia:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo,
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy