Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Patronat:

Mieszkanie i wspólnota    

 

Odbiory budowlane i proces inwestycyjny w 2022 roku

W jaki sposób zabezpieczyć odpowiedzialność stron w procesie inwestycyjnym i uniknąć problemów podczas zakończenia budowy?

Szkolenie dla inwestorów, kierowników budowy, wykonawców robót budowlanych.

Weź udział w szkoleniu, jeśli chcesz:
 • Zyskać niezbędną przy odbiorach wiedzę, kto i w jakich przypadkach ponosi odpowiedzialność za wyeliminowanie wad i błędów wykrytych podczas odbiorów,
 • Poznać wytyczne, w jaki sposób dokonać odbiorów częściowych i końcowych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego i warunkami technicznymi obowiązującymi w 2022 roku,
 • Dowiedzieć się, jak zaplanować pracę i na jakie kwestie prawne i techniczne zwracać uwagę, żeby zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów na etapie zakończenia budowy,
 • Wyposażyć się w konkretne i praktyczne wskazówki dotyczące odbioru prac zanikających i ulegających zakryciu, dzięki czemu unikniesz problemów na kolejnych etapach procesu budowlanego,
 • W prawidłowy sposób uregulować temat odbioru na etapie podpisywania umowy pomiędzy wykonawcą a inwestorem i dowiedzieć się jakich klauzul w umowach unikać,

 

Weź udział w praktycznym szkoleniu online z doświadczonym ekspertem prawa budowlanego i dowiedz się, jak sprawnie przejść przez odbiory budowlane i proces inwestycyjny i zabezpieczyć w nich swoje interesy.

Podczas szkolenia ekspert z prawa nieruchomości wskaże Ci m.in., jak:
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i wytycznymi technicznymi przeprowadzić odbiory budowlane i zaplanować pracę tak, żeby proces inwestycyjny zakończył się bezproblemowo,
 • Zadbać o prawidłowość procedur i przygotować kompletną dokumentację odbiorczą i tym samym dobrze przygotować się na kontrolę Nadzoru Budowlanego, inspekcję PSP czy Sanepidu,
 • Interpretować zmieniające się przepisy budowlane dotyczące odbioru i dzięki temu dowiesz się, które regulacje mają pierwszeństwo, jeśli wytyczne usta nachodzą na siebie,
 • Zadbać o interesy wszystkich stron w procesie odbiorów i pokierować nim w przypadku, kiedy inwestycja ma złożony charakter,
 • Dokonać jednostronnego odbioru budowlanego i w jakich sytuacjach jest on możliwy,
 • Reagować w sytuacji, kiedy inwestor zwleka z odbiorem końcowym
UNIKALNE CECHY I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W NASZYM SZKOLENIU
 • SZKOLENIE PROWADZONE PRZEZ EKSPERTA
  Współpracujemy wyłącznie ze specjalistami, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny warsztatów i szkoleń i są najlepiej oceniani przez uczestników szkoleń.
   
 • 100% PRAKTYKI
  Podczas warsztatów skupiamy się wyłącznie na takich  rozwiązaniach, którą mogą Państwo z powodzeniem wprowadzić od razu do swojego gabinetu.
   
 • IMIENNY CERTYFIKAT UCZESTNICTWA
  Gwarantujemy certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez jedną z najlepszych firm szkoleniowych w kraju.
Program warsztatów online
Blok I

Odpowiedzialność wykonawcy i inwestora za przeprowadzenie odbioru robót w 2022 roku

 • Kiedy powstaje obowiązek odbioru robót budowlanych i od czego warto uzależnić skuteczność odbioru?
 • Jak uregulować kwestię odbioru na etapie podpisywania umowy między wykonawcą a inwestorem. Analiza najczęstszych zapisów umownych – na co zwrócić uwagę, a jakich klauzul szczególnie unikać?
 • Czy inwestor w każdym przypadku, gdy wykonawca zgłosi gotowość oddania wykonanych robót, ma obowiązek dokonać odbioru – nawet w wypadku wystąpienia wad budowlanych?
 • Jak zabezpieczyć się na wypadek zwlekania z odbiorem końcowym prac przez inwestora?
 • Kiedy istnieje bezwzględny obowiązek odbioru częściowych robót budowlanych?
 • Jakie są obowiązki inspektora nadzoru w związku z odbiorem i czego należy od niego wymagać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego?

ANALIZA: Praktyczna analiza wyroków sądów oraz orzeczeń w zakresie momentu zakończenia robót budowlanych i odpowiedzialności inwestora oraz wykonawcy względem odbioru – analiza wykluczających się stanowisk Sądu Najwyższego.

Blok II

Warunki techniczno-prawne wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem nowych przepisów prawnych po 1 stycznia 2022

 • Jakie warunki musi spełniać obiekt budowlany, aby uzyskać niezbędne odbiory w 2022?
 • Warunki i tryb dokonywania odbioru obiektów budowlanych – jakie ustalenia wiążą strony na podstawie Kodeksu cywilnego i zapisów zawartych w umowie o roboty budowlane zgodnie z art. 647 KC?
 • Czy odbiór prac jest obowiązkowy, czy można odmówić jego dokonania – kompleksowe wyjaśnienia na podstawie praktyki  budowlanej i wyroku sądów.
 • Kto i w jakich terminach jest zobligowany do wyeliminowania wad i błędów wykrytych podczas odbiorów, kiedy odpowiedzialność ponosi wykonawca, a kiedy właściciel/inwestor?
 • Protokoły odbiorów – jak je wypełniać, aby zabezpieczyć swoje interesy i przygotować się na kontrolę NB.
Blok III

Jak w sposób praktyczny i korzystny dla inwestora i wykonawcy zorganizować odbiór robót

 • Jak z korzyścią dla wszystkich stron zaplanować cały proces odbiorów, zwłaszcza, gdy inwestycja ma złożony charakter? W przypadku jakich robót  sprawdzą się częstsze odbiory częściowe, a kiedy można polegać na odbiorze końcowym?
 • Znaczenie odbioru dla rozliczeń finansowych między inwestorem a wykonawcą – czy częściowe rozliczenia finansowe robót (po oddaniu części inwestycji) skutkują wygaśnięciem zobowiązań wykonawcy?
 • Czy poprzez odwlekanie w czasie podpisania protokołu odbioru końcowego robót inwestor może „w nieskończoność” wstrzymywać wypłatę wynagrodzenia wykonawcy?
 • Nieistotne oraz istotne odstępstwo od projektu budowlanego – jakie ma skutki w procesie odbioru?
 • Jak uzasadnić i udokumentować, że mimo odstępstwa od projektu obiekt nadaje się do użytkowania?
 • Odbiór budynku a odbiór poszczególnych lokali użytkowych – kto oprócz inwestora oraz kierownika budowy powinien uczestniczyć w odbiorze poszczególnych lokali w zależności od ich przeznaczenia oraz wyposażenia w instalacje?
 • Jakie prawa i jakie kompetencje powinna posiadać komisja odbiorowa – kto powinien wchodzić w jej skład?

CASE STUDY: Inwestor rozpoczyna użytkowanie obiektu lub jego części przez zgłoszeniem przez wykonawcę gotowości do obioru – jakie konsekwencje ma to dla odbioru końcowego?

BLOK IV

Procedury postępowania przy wykryciu podczas odbioru wad i usterek budowlanych

 • Kiedy warto domagać się odkrycia robót lub elementów zakrytych - co podczas odbioru jednoznacznie wskazuje na nieprawidłowości podczas wykonywania prac?
 • Jak postępować, gdy podczas odbioru stwierdzono wady, a podwykonawca w trakcie realizacji inwestycji uległ zmianie, zbankrutował lub rozwiązał działalność?
 • Jakie możliwości dla inwestora, a jakie dla wykonawcy dają przepisy o gwarancji jakości za roboty budowlane?
 • Jak przygotować skuteczne wezwanie o usunięcie stwierdzonych usterek budowlanych stwierdzonych podczas odbioru – obowiązkowe elementu pisma roszczeniowego wg wytycznych na 2022 rok.
 • Odpowiedzialność wykonawcy za wady budowlane – w jaki sposób wykonawca może udowodnić, że wywiązał się z umowy? Omawiamy decydujące wyroki rozstrzygające spory między inwestorem a wykonawcą.

CASE STUDY: Podczas procesu odbiorowego jednoznacznie stwierdzono wady budowlane, jednak mimo tego inwestor dokonuje odbioru robót – czy w takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy dotyczące rękojmi?

BLOK V

Dokumentacja odbiorowa

 • Protokół odbioru prac budowlanych – co powinno się w nim znaleźć i kiedy możliwe jest sporządzenie jednostronnego protokołu przez wykonawcę?
 • Zawiadomienie o zakończeniu robót – co powinno zawierać i jaką mieć formę, aby skutecznie i sprawnie dokonać „rozliczenia” między wykonawcą a inwestorem?
 • Dokumentacja odbiorowa – podpowiemy, w jaki sposób ją zgromadzić, wypełnić i komu przekazać z uwzględnieniem najnowszych druków:
  • Dokumentacji koniecznej do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie obiektu
  • Wniosku o pozwolenie na użytkowanie
  • Dokumentacji powykonawczej
  • Dokumentacji gwarancyjnej i eksploatacyjnej do przekazania właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego.
KORZYŚCI ZE SPOTKAŃ W FORMULE ONLINE
 • SPOTKANIA NA ŻYWO
  Gwarantujemy, że wszystkie nasze spotkania są prowadzone w czasie rzeczywistym. Uczestnicy widzą i słyszą prelegenta, a także przygotowaną przez niego prezentację i materiały.
   
 • ŁATWY DOSTĘP
  Do udziału w szkoleniu wystarczy komputer, tablet lub smartfon z dostępem do Internetu.
   
 • WYGODA
  W szkoleniu możesz uczestniczyć przebywając w dowolnym miejscu (w domu lub w biurze), bez potrzeby wyjazdu.
   
 • NOWOCZESNOŚĆ
  Szkolenie jest organizowane w nowoczesnej i bardzo przystępnej formie przy wykorzystaniu profesjonalnych platform umożliwiających przeprowadzanie szkoleń online na żywo.
   
 • OSZCZĘDNOŚĆ
  Szkolenie online jest o wiele tańsze niż szkolenie w formie stacjonarnej, a dodatkowo nie trzeba ponosić kosztów delegacji.
   
 • KONTAKT Z PRELEGENTEM
  W trakcie szkolenia zapewniamy stały kontakt z prowadzącym, dzięki czemu skonsultujesz swoje wątpliwości z ekspertem.
   
 • DOSTĘP DO NAGRAŃ
  Wybierając wersję PREMIUM zyskasz dostęp do nagrania szkolenia (na 14 dni), dzięki czemu ponownie przeanalizujesz cały przebieg szkolenia.
PRELEGENT
Jakub Elegańczyk
Jakub Elegańczyk

Adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, założyciel i właściciel Kancelarii Adwokackiej Adwokat Jakub Elegańczyk, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nieruchomościami zajmuje się od niemal 10 lat. Współpracuje z podmiotami gospodarczymi z branży nieruchomości i budowlanej oraz z prywatnymi inwestorami, wspólnotami mieszkaniowymi, zarządcami nieruchomości, uczestnikami procesu budowlanego. Adwokat Jakub Elegańczyk zna proces budowlany od strony praktycznej oraz z różnych perspektyw. W swej codziennej pracy zajmuje się nieruchomościami i inwestycjami budowlanymi na każdym etapie: od wykonania audytu prawnego nieruchomości, poprzez przygotowanie i przeprowadzenie transakcji obrotu nieruchomościami (w tym rolnymi), uzyskanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji budowlanej, doradztwo podczas realizacji procesu budowlanego, przygotowanie i przeprowadzanie dalszej sprzedaży nieruchomości, organizację formalną wspólnot mieszkaniowych po obsługę negocjacji i sporów z kontrahentami z każdego etapu realizacji inwestycji i obrotu nieruchomościami. Autor publikacji naukowych oraz w czasopismach specjalistycznych. Uczestnik i prelegent ogólnopolskich szkoleń specjalistycznych i konferencji naukowych.

Wybierz swoją wersję szkolenia!

Sam decydujesz, w jaki sposób chcesz uczestniczyć w szkoleniu, wybierając wersję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

 1. STANDARD
  • udział w szkoleniu na żywo
 2. PREMIUM
  • udział w szkoleniu na żywo
  • 14-dniowy dostęp do nagrania szkolenia po jego zakończeniu
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy