Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Patronat:

    

 

Certyfikowane szkolenie online

Odbiory budowlane i proces inwestycyjny 2023 roku

W jaki sposób zabezpieczyć odpowiedzialność stron w procesie inwestycyjnym i uniknąć problemów podczas zakończenia budowy?

Szkolenie online dla inwestorów, kierowników budowy, wykonawców robót budowlanych.

Weź udział w szkoleniu, a:
 • dowiesz się, kto i w jakich przypadkach ponosi odpowiedzialność za wyeliminowanie wad i błędów wykrytych podczas odbiorów, aby uniknąć kosztownych problemów,
 • poznasz wytyczne dotyczące odbiorów częściowych i końcowych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego i warunkami technicznymi obowiązującymi w 2023 roku, co pozwoli Ci na sprawną koordynację procesu inwestycyjnego,
 • otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące planowania pracy i uwzględniania kwestii prawnych i technicznych, dzięki czemu zminimalizujesz ryzyko wystąpienia problemów na etapie zakończenia budowy,
 • dowiesz się, jak prawidłowo dokonywać odbioru prac zanikających i ulegających zakryciu, aby uniknąć kosztownych problemów na kolejnych etapach procesu budowlanego.
 • poznasz kluczowe elementy regulacji odbioru na etapie podpisywania umowy pomiędzy wykonawcą i inwestorem i dowiesz się, jakich klauzul w umowach unikać, aby chronić swoje interesy.

Weź udział w praktycznym szkoleniu online z doświadczonym ekspertem prawa budowlanego i dowiedz się, jak sprawnie przejść przez odbiory budowlane i proces inwestycyjny i zabezpieczyć w nich swoje interesy.

Jakie korzyści przyniesie Ci szkolenie:
 • Zyskasz wiedzę na temat procesu odbiorów budowlanych, dzięki której unikniesz późniejszych problemów i sporów. Opanujesz aktualne przepisy i wytyczne techniczne oraz dowiesz się, jak prawidłowo zaplanować i przeprowadzić odbiory, aby proces inwestycyjny zakończył się bez żadnych trudności.
 • Zadbasz o prawidłowość procedur i przygotujesz kompletną dokumentację odbiorczą. Będziesz w stanie dobrze przygotować się na kontrolę Nadzoru Budowlanego, inspekcję PSP czy Sanepidu, co pomoże Ci uniknąć kłopotów w trakcie i po zakończeniu inwestycji.
 • Pozwoli Ci na bieżąco śledzić zmieniające się przepisy budowlane dotyczące odbioru. Dzięki temu będziesz wiedział, które regulacje mają pierwszeństwo, gdy wytyczne na siebie nachodzą, co pozwoli Ci skutecznie działać w każdej sytuacji.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat interesów wszystkich stron w procesie odbiorów i nauczysz się nimi kierować w przypadku, gdy inwestycja ma złożony charakter. Dzięki temu będziesz w stanie sprawnie i skutecznie zarządzać procesem odbiorów i uniknąć nieporozumień z inwestorem, wykonawcą czy innymi zainteresowanymi stronami.
 • Nauczy Cię, jak dokonywać jednostronnego odbioru budowlanego i w jakich sytuacjach jest on możliwy. Pozwoli Ci to na lepszą ochronę swoich interesów i uniknięcie niepotrzebnych opóźnień w procesie inwestycyjnym.
 • Dowiesz się, jak reagować w sytuacji, kiedy inwestor zwleka z odbiorem końcowym. Dzięki temu będziesz w stanie zminimalizować skutki takiej sytuacji i skutecznie zabezpieczyć swoje interesy.
Po szkoleniu otrzymasz:
 • gotową przykładową listę kontrolną dokumentacji z budowy umożliwiającą przeprowadzenie odbioru i kontroli budynku,
 • gotowe do wykorzystania wzory pism i oświadczeń zabezpieczających interes inwestora.
Program szkolenia
Blok I

Odpowiedzialność wykonawcy i inwestora za przeprowadzenie odbioru robót w 2023 roku

 • Kiedy powstaje obowiązek odbioru robót budowlanych i od czego warto uzależnić skuteczność odbioru?
 • Jak uregulować kwestię odbioru na etapie podpisywania umowy między wykonawcą a inwestorem. Analiza najczęstszych zapisów umownych – na co zwrócić uwagę, a jakich klauzul szczególnie unikać?
 • Czy inwestor w każdym przypadku, gdy wykonawca zgłosi gotowość oddania wykonanych robót, ma obowiązek dokonać odbioru – nawet w wypadku wystąpienia wad budowlanych?
 • Jak zabezpieczyć się na wypadek zwlekania z odbiorem końcowym prac przez inwestora?
 • Kiedy istnieje bezwzględny obowiązek odbioru częściowego robót budowlanych?
 • Jakie są obowiązki inspektora nadzoru w związku z odbiorem i czego należy od niego wymagać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego?

ANALIZA: Praktyczna analiza wyroków sądów oraz orzeczeń w zakresie momentu zakończenia robót budowlanych i odpowiedzialności inwestora oraz wykonawcy względem odbioru – analiza stanowisk Sądu Najwyższego

Blok II

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem nowych przepisów prawnych po 1 stycznia 2023

 • Jakie warunki musi spełniać obiekt budowlany, aby uzyskać niezbędne odbiory w 2023?
 • Warunki i tryb dokonywania odbioru obiektów budowlanych – jakie ustalenia wiążą strony na podstawie Kodeksu cywilnego i zapisów zawartych w umowie o roboty budowlane zgodnie z art. 647 KC?
 • Czy odbiór prac jest obowiązkowy, czy można odmówić jego dokonania – kompleksowe wyjaśnienia na podstawie praktyki  budowlanej i wyroku sądów.
 • Kto i w jakich terminach jest zobligowanych do wyeliminowania wad i błędów wykrytych podczas odbiorów, kiedy odpowiedzialność ponosi wykonawca, a kiedy właściciel/inwestor?
 • Protokoły odbiorów – jak je wypełniać, aby zabezpieczyć swoje interesy?
Blok III

Jak w sposób praktyczny i korzystny dla inwestora i wykonawcy zorganizować odbiór robót

 • Jak z korzyścią dla wszystkich stron zaplanować cały proces odbiorów, zwłaszcza, gdy inwestycja ma złożony charakter? W przypadku jakich robót  sprawdzą się częstsze odbiory częściowe, a kiedy można polegać na odbiorze końcowym?
 • Znaczenie odbioru dla rozliczeń finansowych między inwestorem a wykonawcą – czy częściowe rozliczenia finansowe robót (po oddaniu części inwestycji) skutkują wygaśnięciem zobowiązań wykonawcy?
 • Czy poprzez odwlekanie w czasie podpisania protokołu odbioru końcowego robót inwestor może „w nieskończoność” wstrzymywać wypłatę wynagrodzenia wykonawcy?
 • Nieistotne oraz istotne odstępstwo od projektu budowlanego – jakie ma skutki w procesie odbioru?
 • Jak uzasadnić i udokumentować, że mimo odstępstwa od projektu obiekt nadaje się do użytkowania?
 • Odbiór budynku a odbiór poszczególnych lokali – kto oprócz inwestora oraz kierownika budowy powinien uczestniczyć w odbiorze poszczególnych lokali w zależności od ich przeznaczenia?
 • Jakie prawa i jakie kompetencje powinna posiadać komisja odbiorowa – kto powinien wchodzić w jej skład?

CASE STUDY: Inwestor rozpoczyna użytkowanie obiektu lub jego części przez zgłoszeniem przez wykonawcę gotowości do obioru – jakie konsekwencje ma to dla odbioru końcowego?

BLOK IV

Procedury postępowania przy wykryciu podczas odbioru wad i usterek budowlanych

 • Jak postępować, gdy podczas odbioru stwierdzono wady, a podwykonawca w trakcie realizacji inwestycji uległ zmianie, zbankrutował lub zakończył działalność?
 • Jakie możliwości dla inwestora, a jakie dla wykonawcy dają przepisy o rękojmi za wady i gwarancji jakości?
 • Jak przygotować skuteczne wezwanie do usunięcia stwierdzonych usterek budowlanych stwierdzonych podczas odbioru? – obowiązkowe elementy pisma wg wytycznych na 2023 rok.
 • Odpowiedzialność wykonawcy za wady budowlane – w jaki sposób wykonawca może udowodnić, że wywiązał się z umowy w sposób należyty? Omawiamy wyroki sądów rozstrzygające spory między inwestorem a wykonawcą.

CASE STUDY: Podczas procesu odbiorowego jednoznacznie stwierdzono wady budowlane, jednak mimo tego inwestor dokonuje odbioru robót – czy w takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy dotyczące rękojmi?

BLOK V

Dokumentacja odbiorowa

 • Protokół odbioru prac budowlanych – co powinno się w nim znaleźć i kiedy możliwe jest sporządzenie jednostronnego protokołu przez wykonawcę?
 • Zawiadomienie o zakończeniu robót – co powinno zawierać i jaką mieć formę, aby skutecznie i sprawnie dokonać „rozliczenia” między wykonawcą a inwestorem?
 • Dokumentacja odbiorowa – podpowiemy, w jaki sposób ją zgromadzić, wypełnić i komu przekazać z uwzględnieniem:
  • dokumentacji koniecznej do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie obiektu,
  • wzoru wniosku o pozwolenie na użytkowanie,
  • wzorcowych wytycznych dla dokumentacji powykonawczej,
  • wzorcowych dokumentów gwarancyjnych i instrukcji eksploatacyjnych przekazywanych inwestorowi, właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego.
Prelegent:
Andrzej Kulak
Andrzej Kulak

Adwokat, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Od 2011 roku współpracuje z wiodącymi poznańskimi kancelariami.

W latach 2013-2015 odbył aplikację adwokacką pod patronatem członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Jest wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. W praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych dotyczących procesu budowlanego i prac projektowych. Współpracuje z podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie realizacji przez te podmioty inwestycji budowlanych.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
Ostatnie miejsca w przedsprzedaży!

Przy zgłoszeniu do 2 kwietnia 2023 r. - taniej o 200 zł netto!

online

21.04.2023

Udział STANDARD

online

21.04.2023

Premium

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy