Ogólnopolskie Warsztaty

Kompletna dokumentacja bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków 2019

Jak właściwie eksploatować i kontrolować instalacje ppoż., elektryczne i gazowe wg wytycznych PSP i NB, aby zabezpieczyć budynek?

Sprawdź program
Jeśli odpowiadasz za ludzkie życie oraz powierzone mienie i chcesz:
 • uniknąć wypadków i katastrof oraz zabezpieczyć obiekt budowlany na wypadek nieszczelności instalacji elektrycznych, grzewczych i gazowych,
 • przystosować budynek do wymagań ppoż. zgodnie z najnowszymi wymaganiami PSP i NB odnośnie m.in.: kontroli urządzeń i instalacji ppoż., sprzętu gaśniczego oraz dróg i wyjść ewakuacyjnych
 • prawidłowo wypełnić obligatoryjne wymagania dotyczące kontroli instalacji wraz z harmonogramami przeglądów m.in.: kiedy i jakie badania oraz pomiary należy wykonać, aby uniknąć przeciążeń,
 • wyposażyć się we wzorcowo opracowaną dokumentację ppoż.: instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, plany obiektów, protokoły z przeglądów instalacji w obiektach czy regulaminy ochrony

Redakcje wiodących na rynku czasopism „Doradca prawny w zarządzaniu nieruchomościami” oraz „Real Estate Manager”,  które już od ponad 10 lat dostarczają fachowej i sprawdzonej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa obiektów mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych opracowały dla Ciebie jedyne na rynku praktyczne szkolenie!

Dlaczego nasze szkolenie jest wyjątkowe?
 • Zaprezentujemy kompletną dokumentację, którą trzeba posiadać, aby pozytywnie przejść ocenę inspektorów PSP, PIP I NB
 • Formułę szkolenia oparliśmy o studia przypadków – ekspert na konkretnych przykładach pokaże, jak prawidłowo wypełnić wszystkie obowiązki dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków i skompletować wymaganą dokumentację
 • Tylko u nas poznasz sprawdzone sposoby na przystosowanie budynków do obowiązujących przepisów ppoż. oraz najnowszych wymagań PSP i NB przy zachowaniu niewielkich budżetów
 • Poruszamy problemy dopasowane do realiów zarządzania bezpieczeństwem obiektów: komercyjnych, magazynowych, produkcyjnych oraz użyteczności publicznej – pokazujemy skuteczne rozwiązania w ramach ograniczeń budżetowych – gotowe propozycje optymalnie ulokowanego budżetu w zależności od profilu działalności firmy i rodzaju obiektu.
 • Piszą dla nas tylko wybitni specjaliści w branży i przedstawiciele organów kontrolnych – podpatrzysz rozwiązania stosowane przez najlepszych na rynku!
Program szkolenia:
CZĘŚĆ 1

Najnowsze wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pożarowego wg wytycznych PSP na 2019

 • Aktualne obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego
 • Jak przystosować obiekty do wymagań ppoż. zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami oraz projektowanymi zmianami w prawie?
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników i osób przebywających w obiekcie wg nowych przepisów - co musi wiedzieć pracodawca, właściciel i administrator budynku?
 • Jak powinien być przygotowany każdy budynek i teren do prowadzenia akcji ratowniczej? - zgodnie z obowiązującymi wytycznymi PSP
 • Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom znajdującym się w budynkach użyteczności publicznej i obiektach, gdzie przebywa duża liczba osób? – czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony ppoż.
 • Co zgodnie z najnowszymi zaleceniami PSP powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego i jak należy ją aktualizować?
 • Szkolenia dotyczące ochrony przeciwpożarowej i pomocy przedlekarskiej – powiemy, jaki powinny mieć przebieg i zakres oraz jak dokumentować szkolenia na wypadek kontroli PSP
CZĘŚĆ 2

Obowiązkowe przeglądy obiektów budowlanych pod kątem bezpieczeństwa

 • Obowiązkowe kontrole etap po etapie - co należy sprawdzić w obiektach hal i magazynów budynkach użyteczności publicznej: szkołach, urzędach, kinach i teatrach, obiektach sportowych, szpitalach, centrach handlowych?
 • Harmonogramy i procedury przeglądów, w tym mi.in.: instalacje elektroenergetyczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne - wiążące omówienie zaleceń i konkretnych działań
 • W jaki sposób dokonywać kontroli efektywności instalacji piorunochronnej, przewodów kominowych, dymowych, wentylacyjnych - co powinien zawierać wzorcowy protokół kontroli?
 • Zasady zapobiegania powstawaniu pożarów (obowiązki i wymagania w zakresie zabezpieczeń, rozmieszczenie sprzętu, instalacja sygnalizacji ppoż.)
 • Odpowiedzialność za wyposażenie i przeglądy instalacji, urządzeń i sprzętu gaśniczego - jak określić zasady doboru i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego budynkach – obowiązkowe wytyczne zgodnie z nową regulacją?
 • Obowiązkowe informacje o sposobach poddawania sprzętu przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym – o czym należy pamiętać w 2019 roku?
CZĘŚĆ 3

Punkty kontrolne i wymagania dla instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i grzewczych oraz przewodów kominowych

 • Jak zgodnie z przepisami należy dbać o przewody kominowe?
 • W jaki sposób dokonywać kontroli instalacji piorunochronnej, przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych? – sposoby i terminy badań oraz pomiarów w układzie krok po kroku
 • W jaki sposób zabezpieczyć budynek na wypadek ulatniania się tlenku węgla?
 • Jak często należy czyścić przewody, aby uniknąć katastrof?
 • Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli instalacji - kto odpowiada za przygotowanie formularzy dotyczących bezpieczeństwa instalacji
 • Harmonogramy przeglądów m.in., kiedy i jakie badania i pomiary należy wykonać, aby uniknąć przeciążeń
 • Zasady przygotowania obowiązkowych protokołów z przeglądów instalacji w budynkach na przykładzie prawidłowo wypełnionych druków
CZĘŚĆ 4

Zewnętrzne kontrole stanu przeciwpożarowego w budynku – jak się przygotować

 • Jakimi ścieżkami po firmie, obiekcie mieszkaniowym, komercyjnym i produkcyjnym poruszają się kontrole z PIP, PSP i NB i w których punktach szukają błędów w pierwszej kolejności?
 • Błędy, jakie najczęściej wykrywają w dokumentacji budynku inspektorzy - jak ich uniknąć, aby nie ponieść kary
 • Co robić, gdy dojdzie do wykrycia błędów w trakcie kontroli – kiedy i w jaki sposób można odwołać się od decyzji inspektora i jak poprawnie udokumentować wykonanie zaleceń pokontrolnych?
 • Co się zmieniło w dokumentacji dołączanej do IBP? – komentarz do elementów składowych instrukcji
 • Jak poprawnie wdrożyć i zaktualizować instrukcję oraz informować pracowników i osoby przebywające o nowych obowiązkach?
 • Jak weryfikować poprawność IBP na wypadek kontroli zewnętrznej? – zdradzamy najnowsze wymagania PSP
 • Aktualne wytyczne dla pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych, inwentarskich oraz informacje na temat pomieszczeń socjalnych, klatki schodowej, przejść, dojść i placów
 • Jak szybko sprawdzić, które elementy budynku nie spełniają zaleceń – jak szybko i prawidłowo wprowadzić wymagane zmiany?
CZĘŚĆ 5

Kompletna dokumentacja ppoż i przeglądów technicznych

 • Jak prawidłowo sporządzać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i plany sytuacyjne wraz z koniecznymi załącznikami?
 • Jakie informacje należy zebrać przed przystąpienie do sporządzania lub aktualizowana instrukcji bezpieczeństwa pożarowego? - wytyczne PSP
 • Zasady wypełniania KOB i przechowywania protokołów pokontrolnych
 • Elementy składowe, wytyczne w zakresie opracowania IBP oraz zasady obowiązkowej aktualizacji instrukcji
 • Wymagana dokumentacja z bieżących przeglądów i kontroli instalacji elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych, urządzeń i sprzętu gaśniczego

PLUS : Gotowa dokumentacja

 • Protokół z kontroli obiektu budowlanego,
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,
 • Protokoły z kontroli sprzętu p.poż.,
 • Harmonogram przeglądów (przykład z szatą graficzną).
Prelegent
Michał Substyk

Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych.

Jest związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczącym rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Od 2009 prowadzi firmy działające w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie prowadzania szkoleń i kursów.

W zakresie zarządzania nieruchomościami specjalizuje się w działalności zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami wymagającymi prowadzenia inwestycji takich jak rewitalizacje obiektów zabytkowych, remonty, modernizacje i rozbudowy.

Prowadzona przez niego działalność w obszarze szkoleń obejmuje obszar, w którym posiada największe doświadczenie zawodowe, to jest zarządzanie nieruchomościami oraz prowadzenie inwestycji budowlanych. Prowadzi szkolenia i kursy nie tylko dla zarządców i administrator nieruchomości, ale także dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlany, a także dla pracowników urzędów, a w tym dla architektury i nadzoru budowlanego.

Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

KOSZT UCZESTNICTWA
 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1199 zł netto. W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:

  • gwarancję uczestnictwa w praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonego i cenionego specjalistę,

  • drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach,

  • poczęstunek.
PRZEDSPRZEDAŻ!

Niższa cena przy zgłoszeniu do 14 czerwca 2019 r.!
Tylko 899 zł netto (zamiast 1199 zł netto)!

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy