Uwaga! Sprzedaż szkolenia zakończyła się!

Organizator:

Sposób na VAT Doradca prawny w zarządzaniu nieruchomościami

 

szkolenie online “na żywo”

Aktualne zasady prowadzenia rachunkowości przez Wspólnotę Mieszkaniową

VAT, CIT, JPK oraz kwestie sporne i wątpliwe

SPRZEDAŻ ZAKOŃCZONA
Jeżeli chcesz:
 • poznać praktyczne aspekty prowadzenia rachunkowości we wspólnotach mieszkaniowych, zwłaszcza kwestie sporne i wątpliwe po zmianie przepisów w kwietniu b.r.,
 • opanować nowe zasady rozliczeń w świetle najnowszych zmian prawnych i rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące rozliczania JPK_VAT i podatku dochodowego CIT,
 • rozwiać wątpliwości ze swojej codziennej pracy, np. czy sprawozdanie finansowe małej wspólnoty różni się o sprawozdania dużej wspólnoty oraz jak powinno wyglądać wzorcowe sprawozdanie finansowe dla Wspólnoty Mieszkaniowej,

Weź udział w jedynym takim szkoleniu na rynku!

Po udziale w szkoleniu będziesz wiedział:
 • jak opodatkować wynagrodzenia członków zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • czy poprzez fakultatywne ustanowienie funduszu remontowego należy prowadzić osobny rachunek bankowy w celu uiszczania zaliczek,
 • jakie są różnice pomiędzy ewidencją księgową i pozaksięgową i jaki ma to wpływ na prowadzoną przez Ciebie rachunkowość Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • jak wprowadzać korekty zeznań podatkowych po zmianach prawnych z października 2020,
 • jakie są zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i rejestrowania zdarzeń wpływających na finanse wspólnot,
 • jak rozliczać koszty wykonanych remontów w świetle najnowszych przepisów.
Program szkolenia
Moduł I

Prowadzenie wzorcowej ewidencji we wspólnotach mieszkaniowych - w jaki sposób przekazywać przejrzyste rozliczenia właścicielom lokali

 • Ewidencja księgowa i pozaksięgowa – czym różnią się od siebie? Czy można prowadzić obie ewidencje? Jak ustalić zasady prowadzenia ewidencji? Czy powierzenie zarządu nieruchomością podmiotowi podlegającemu zasadom prawa budżetowego?
 • Ewidencja pozaksięgowa – jakie informacje muszą się w niej znaleźć? Jak rozliczyć koszty zarządu, a jak koszty dostawy mediów? Jakie są metody wyceny aktywów i pasywów? Dlaczego wspólnota powinna prowadzić odrębną ewidencję dla przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych jako element ewidencji księgowej – zakładowy plan kont, ustalenie wyniku finansowego i wykaz ksiąg rachunkowych.  Jakie zasady rachunkowości obowiązują podczas prowadzenia ewidencji?
 • Przetwarzanie danych księgowych – jakie zasady przyjąć w celu przechowywania dowodów księgowych i innej dokumentacji, by spełniały wymagania prawne? Czy można przekazywać lokatorom do informacji wykaz dłużników?
Moduł II

Aspekty podatkowe we wspólnotach mieszkaniowych – rozliczenia VAT i podatek dochodowy CIT wg najnowszych przepisów

 • Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik CIT – czy jest ona zobowiązana do zapłaty podatku CIT z każdego uzyskanego dochodu? Jakie są warunki stosowania obniżonej stawki CIT 19%?
 • Zwolnienia w podatku CIT dla branży.
 • JPK_VAT we wspólnocie – nowe zasady rozliczeń po zmianach prawnych z października 2020 r. Jak dokonać korekty zeznań złożonych przed nowelizacją? Jakie grupy towarów i usług należy wskazać w JPK_VAT mimo tego, że nie widnieją one na fakturze?
 • Opodatkowanie wynagrodzeń członków zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej – kiedy PIT-11, a kiedy PIT-8C?
Moduł III

Przedstawienie sytuacji ekonomicznej wspólnoty, czyli jak sporządzić sprawozdanie finansowe?

 • Jakie elementy powinno zawierać pełne sprawozdanie finansowe? Czy sprawozdanie finansowe małej wspólnoty różni się o sprawozdania dużej wspólnoty? Jakie sankcję grożą za brak sporządzenia sprawozdania finansowego?
 • Straty wykazane w sprawozdaniu – co należy zrobić, gdy koszty przewyższają przychody?
 • Co w sytuacji wystąpienia nadwyżki? Jak należy ją rozliczyć? Kto decyduje o jej podziale? Czy można przeznaczyć je na poczet funduszu remontowego?
Moduł IV

Fundusz remontowy – określenie zasad i rozliczanie kosztów wykonanych remontów.

 • Na jakich zasadach powinien działać fundusz remontowy i w jakiej formie je określić?
 • W jakie koszty należy wliczyć koszty remontu i jak je rozliczyć? Czy poprzez fakultatywne ustanowienie funduszu remontowego należy prowadzić osobny rachunek bankowy w celu uiszczania zaliczek?
 • Co w przypadku zbycia lokalu przez właściciela? Czy należy mu się zwrot wpłacanych zaliczek? Czy zarząd może ustanowić kolejną uchwałę o ich przeksięgowaniu do następnego okresu rozliczeniowego?
Prelegent
Samir Kayyali

Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze, jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 699 zł.

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy