Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Centrum Kompetencji

 

OGÓLNOPOLSKIE CERTYFIKOWANE WARSZTATY ONLINE

AUDYT I KONTROLA OBIEKTU BUDOWLANEGO w 2022 roku w świetle najnowszych zmian w przepisach budowlanych  – szczególne wymagania po zimie i wytyczne na sezon wiosenny

Warsztaty poprowadzi Michał Substyk

Podczas warsztatów online:
 • przeanalizujesz z ekspertem najnowsze zmiany w prawie budowlanym, które mają wpływ na kontrole i audyty obiektu budowlanego w 2022 roku oraz poznasz szczegółowe wytyczne dotyczące przeprowadzania kontroli i dokumentowania okresowych przeglądów technicznych,
 • zyskasz konkretne wskazówki dotyczące przygotowania wzorcowych protokołów pokontrolnych w 2022 roku i dowiesz się, kto odpowiada za ich prawidłowe wypełnienie i podpisanie, a także za odnotowanie przeprowadzania przeglądów w KOB,
 • otrzymasz pakiet wzorcowych dokumentów, w tym protokoły z przeglądów instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych i wentylacyjnych, a także elewacji zewnętrznych i wewnętrznych oraz części wspólnych,
 • pod okiem prowadzącego przećwiczysz dokumentowanie przeglądów i zdarzeń na obiekcie w KOB i zobaczysz, jak powinny wyglądać prawidłowe zapisy w książce obiektu, aby otrzymać pozytywną ocenę NB podczas kontroli w świetle najnowszych przepisów,
 • dowiesz się, jak krok po kroku rozsądnie zaplanować prace remontowe i naprawcze, żeby odpowiednio wcześniej przygotować się do sezonu wiosennego, uwzględniając przy tym trudne warunki atmosferyczne, w tym intensywne opady śniegu i mróz, występujące w okresie zimowym.
Po warsztatach online otrzymasz:
 • konkretne wytyczne, dzięki którym po 1 stycznia 2022 roku dokonasz – zgodnie z obowiązującymi przepisami – kontroli obiektów budowlanych, placów zabaw i terenów przyległych oraz zyskasz wiedzę, jak właściwie udokumentować przeprowadzane kontrole,
 • zestaw cennych wskazówek, dzięki którym dowiesz się na co zwracają uwagę inspektorzy w czasie kontroli i tym samym unikniesz najczęściej pojawiających się błędów zabezpieczając swoje interesy przed nałożeniem kary za ewentualne wykryte nieprawidłowości,
 • niezbędną wiedzę, która pomoże Ci podjąć racjonalne decyzje remontowe na podstawie oceny technicznej budynku oraz zadecydować, które roboty konserwacyjne i naprawy zlecić do wykonania w pierwszej kolejności, aby uchronić się przed większymi awariami,
 • pakiet informacji potrzebnych do prawidłowego sprawdzenia stanu instalacji przeciwpożarowej oraz do podjęcia decyzji o wyborze dodatkowych elementów zabezpieczających, które zapewnią ochronę i bezpieczeństwo użytkownikom obiektu budowlanego,
 • najnowsze wytyczne, które informacje i w jakim momencie wpisać w KOB – jak poprawnie udokumentować remonty i mniejsze naprawy instalacji oraz urządzeń tak, żeby mieć pewność, że KOB prowadzona jest poprawnie, a informacje w niej aktualizowane są na bieżąco

 

Program warsztatów online
BLOK I

Wymagania dotyczące kontroli budynków w sezonie wiosna 2022 zgodnie z najnowszym prawem i wymaganiami inspektorów – co zmienia się w tym roku?

 • Co zgodnie z zaleceniami GINB i PSP należy w pierwszej kolejności sprawdzić w budynku w czasie trwania sezonu grzewczego i tuż po jego zakończeniu?
 • Jak zgodnie z obowiązującym prawem przygotować budynek do sezonu wiosennego z uwzględnieniem występujących w tym okresie zagrożeń oraz trudnych warunków atmosferycznych występujących w poprzedzających miesiącach zimowych?
 • Jakie wymagania dotyczące dokumentowania okresowych przeglądów i badań technicznych budynku będą obowiązywać w 2022 r.?
 • Jak po 1 stycznia 2022 roku dokonać kontroli placów zabaw i terenów przyległych oraz jak to prawidłowo udokumentować?
 • Na co w 2022 r. będą zwracać uwagę inspektorzy NB i PSP podczas rutynowych kontroli zarządzanych budynków i dokumentacji?

Warsztat dokumentacyjny: Jakie dokumenty należy sporządzać, aby potwierdzić bezpieczeństwo budynku oraz wzorcowo wypełnić protokoły.

Co wpisać w KOB: Co obowiązkowo należy ewidencjonować w Książce Obiektu Budowlanego - przykłady zdarzeń, które muszą zostać zawarte w KOB, gotowe zapisy prawidłowo dokumentujące uprawnienia osób wykonujących przeglądy.

BLOK II

Szczegółowy zakres kontroli poszczególnych elementów budynku – co koniecznie sprawdzić tuż po mroźnej zimie z nasilonymi opadami śniegu?

 • Które elementy budynku są najbardziej narażone na uszkodzenia spowodowane działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych – co trzeba skontrolować w pierwszej kolejności?
 • Jak prawidłowo ocenić stan techniczny m.in. elewacji zew./ wew., izolacji pionowych i poziomych, konstrukcji, przegród wew. i zew., dachów i stropów? Ranking najbardziej awaryjnych części budynku.
 • Przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne – pod jakim kątem je sprawdzić w sezonie grzewczym oraz zakonserwować tuż po jego zakończeniu?
 • Jak przygotować wzorcowe protokoły pokontrolne, kto powinien je wypełnić i podpisać, i jak prawidłowo odnotować przeprowadzenie przeglądów w KOB?

Warsztat dokumentacyjny: Kto odpowiada za przygotowanie formularzy dotyczących bezpieczeństwa instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych oraz grzewczych i co powinny zawierać, prezentacja poprawnie wypełnionych protokołów pokontrolnych.

Co wpisać w KOB: Wzorcowo wypełnione strony dotyczące rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego obiektu (s. 8-44 KOB), jakie dokumenty należy podpiąć do kolejnych stron.

BLOK III

Bezpieczne użytkowanie obiektów budowlanych – na co szczególnie zwrócić uwagę po okresie zimowym?

 • Jak sprawdzić stan instalacji przeciwpożarowej i dobrać dodatkowe elementy zabezpieczenia ppoż., aby mieć gwarancję 100% ochrony?
 • Co kontrolować w instalacjach elektrycznych, kiedy i jakie badania oraz pomiary należy wykonać, aby uniknąć przeciążeń i ewentualnych pożarów?
 • Jak zabezpieczyć budynek na wypadek wyładowań atmosferycznych, silnych wiatrów i mrozów, ulew czy gradobicia – punkty kontrolne dla instalacji piorunochronnych, przykłady zabezpieczeń.
 • Jak zapewnić szczelność i sprawność urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz drożność i właściwy ciąg przewodów wentylacyjnych, aby były gotowe do kolejnego sezonu – rady zarządców.

Warsztat dokumentacyjny: W jakich sytuacjach uaktualniać dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa – zasady przygotowania obligatoryjnej dokumentacji ppoż.

Co wpisać w KOB: Przykładowe wpisy do KOB w przypadku awarii i katastrofy budowlanej - kiedy bezwzględnie zakwalifikować zdarzenie jako katastrofę i jak to opisać w dokumentacji (instrukcja wypełniania s. 70-73).

BLOK IV

Decyzje remontowe na podstawie oceny technicznej budynku – jak na podstawie analizy wyników zdecydować o koniecznych remontach?

 • Jak zaplanować wymagane prace remontowe w oparciu o przeprowadzone kontrole techniczne, obowiązujące regulacje budowlane i przepisy księgowe - jak interpretować wyniki kontroli i na tej podstawie planować roboty konserwacyjne, naprawy bieżące i naprawy główne, aby zapobiegać większym awariom?
 • Jakie uchybienia są najczęściej popełniane podczas realizacji robót budowlano-remontowych – na co zwrócić uwagę i jak się zabezpieczyć aby nie powielać błędów innych?
 • Jaki rodzaj umowy wybrać przy realizacji prac budowlano-remontowych ze względu na specyfikę planowanej inwestycji, długość trwania przedsięwzięcia i zakres prac - obowiązkowe zapisy w umowie gwarantujące naprawienie usterek i uzyskanie zadowalającego odszkodowania.
 • Jak skutecznie zareklamować wadliwe prace budowlane i uzyskać pozytywne rozpatrzenie wniosku - praktyczne omówienie postępowania reklamacyjnego wraz z wykazem obowiązkowej dokumentacji technicznej.

Warsztat dokumentacyjny: Zaprezentujemy 3 przykłady kompletnych planów remontowych w podziale na obiekty mieszkalne, biurowe i przemysłowe, przećwiczymy dokumentowanie remontów i napraw w KOB -  jak dokonywać wpisów w zakresie przeprowadzonych na obiekcie czynności i prac.

Co wpisać w KOB: Jak właściwie dokumentować remonty i modernizacje obiektów - kiedy dokumentować drobne naprawy instalacji i urządzeń, jak krok po kroku wypełnić strony 45-69 i 74 ?

BLOK SPECJALNY

Przeglądy i kontrole placów zabaw zgodnie z najnowszymi wytycznymi

 • Rodzaje przeglądów placu zabaw wynikające z wymogów PN-EN 1176-7:2009 oraz Prawa Budowlanego - jak się do nich przygotować, lista kontrolna placu zabaw?
 • Jak przeprowadzić przegląd placu zabaw, jakie elementy podlegają obowiązkowej kontroli, jakie kompetencje muszą mieć osoby, które je wykonują?
 • Dziennik Placu Zabaw:
  • Podstawowa dokumentacja używana przy placach zabaw, wg listy w Dzienniku.
  • Jak prowadzić formularz rejestracji, Plan Kontroli, Harmonogram Konserwacji, procedury BHP i rejestracja wypadków.
  • Jak przygotować formularze służące do przeprowadzania przeglądów i jak spisać protokół by zabezpieczyć się na wypadek kontroli?
  • Jak konserwować urządzenia na placu zabaw i na co należy zwracać uwagę, by zapewnić bezpieczeństwo zabawy?
Prelegent
Michał Substyk
Michał Substyk

Licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Nr 7687 uzyskana w 2001 r.). Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od połowy lat 90 ubiegłego stulecia. Swoje doświadczenie zawodowe budował zarządzając nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot i podmiotów gospodarczych. Posiada również długoletnią praktykę w prowadzeniu inwestycji budowlanych, nadzorując wszystkie etapy: przygotowanie, realizację, odbiór i oddanie do użytkowania. Członek zwykły Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości "Warecka", oraz członek honorowy Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach. Autor licznych publikacji, wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.

Opinie uczestników poprzednich edycji szkoleń:

Jan Jóźwiak, zarządca nieruchomości, Poznań

„Dzięki warsztatom skróciłem czas przygotowania się do przeglądów i opracowania dokumentacji o jakieś 20 procent. To zaskakujący wynik, bo nie wierzyłem, że coś takiego się uda. Polecam!”

Anna Rychwalska, specjalista ds. nieruchomości w firmie produkcyjnej, Łódź

„Zarządzanie obiektami produkcyjnymi jest bardzo trudne, jednak szkolenie odpowiedziało na niemal wszystkie moje pytania, a na pewno rozwiało największe wątpliwości! Fajnie, że z prelegentem można też było porozmawiać w cztery oczy już po szkoleniu.”

Andrzej Kiełkowski, specjalista ds. inwestycji i zarządzania majątkiem trwałym, Kalisz

„Profesjonalny prelegent, kompleksowe ujęcie tematu i dobra kawa. Do niczego nie mogę się przyczepić.”

Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w 3 różnych wersjach:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu
 • wersja SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + 30-dniowy dostęp do nagrania szkolenia Książka Obiektu Budowlanego z września 2021 r. (szkolenie prowadzone przez Michała Substyka). Dzięki temu szkoleniu uczestnicy uzyskają m.in.:
  • Możliwość przećwiczenia prowadzenie KOB i tworzenie dokumentacji „krok po kroku”,
  • Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania związane z udokumentowaniem w KOB modernizacji, przebudowy i remontu każdego rodzaju budynku,
  • Wykaz elementów budynków, które muszą zostać poddane obowiązkowym kontrolom oraz przykładowe druki dokumentujące wykonane przeglądy i sprawdzenia.
Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • 30-dniowy dostęp do nagrania szkolenia Książka Obiektu.
Wybierz swoją wersję

 

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy