Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator: 

Audyt obiektu budowlanego przed sezonem wiosennym 2024

Jak po trudnym okresie zimowym prawidłowo przeprowadzić przeglądy i kontrole obiektów budowlanych, placów zabaw oraz terenów przyległych, zgodnie z najnowszymi wytycznymi GUNB i prawem budowlanym?

Warsztaty poprowadzi: Michał Substyk

Podczas warsztatów online:
 • szczegółowo przeanalizujesz najnowsze przepisy i wytyczne dotyczące prowadzenia obowiązkowych przeglądów i kontroli budynków przed sezonem wiosennym 2024 oraz dowiesz się, na co należy zwrócić uwagę podczas prowadzenia audytów,
 • wyposażysz się we wzorcowe dokumenty, w tym protokoły z przeglądów instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych i wentylacyjnych, a także elewacji zewnętrznych i wewnętrznych oraz części wspólnych,
 • dowiesz się, jak sprawdzić i przygotować do użytkowania place zabaw zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami PB, aby zabezpieczyć własne interesy na wypadek roszczeń stron trzecich,
 • pod okiem prowadzącego przećwiczysz dokumentowanie przeglądów i zdarzeń na obiekcie w KOB i zobaczysz, jak powinny wyglądać prawidłowe zapisy w książce obiektu, aby otrzymać pozytywną ocenę NB podczas kontroli.

Warsztaty wzbogacą Cię o:
 • katalog wskazówek, który podpowie, na co podczas kontroli przeprowadzanych przed sezonem wiosennym 2024 będą zwracać uwagę inspektorzy i jak się do nich przygotować,
 • gotowe listy kontrolne umożliwiające przeprowadzenie okresowych przeglądów i kontroli oraz gotowe do zastosowania dokumenty potwierdzające dokonanie sprawdzeń,
 • komplet dokumentacji, która zabezpieczy Twoje interesy na wypadek usterek, awarii, czy katastrofy budowlanej,
 • zestaw pomysłów na racjonalne decyzje remontowe i konserwacyjne z uwzględnieniem opłacalności finansowej.
Program warsztatów online:
BLOK I

Wymagania dotyczące kontroli budynków przed sezonem wiosennym zgodnie z najnowszym prawem i wymaganiami inspektorów – co zmienia się w 2024 r.?

 • Co zgodnie z zaleceniami GINB i PSP należy w pierwszej kolejności sprawdzić w budynku w czasie trwania sezonu grzewczego i tuż po jego zakończeniu?
 • Jak zgodnie z obowiązującym prawem przygotować budynek do sezonu wiosennego z uwzględnieniem występujących w tym okresie zagrożeń?
 • Jakie wymagania dotyczące dokumentowania okresowych przeglądów i badań technicznych budynku będą obowiązywać w 2024 r.?
 • Jak po 1 stycznia 2024 roku dokonać kontroli placów zabaw i terenów przyległych oraz jak to prawidłowo udokumentować?
 • Na co w 2024 r. będą zwracać uwagę inspektorzy NB i PSP podczas rutynowych kontroli zarządzanych budynków i dokumentacji?

Warsztat dokumentacyjny
Jakie dokumenty należy sporządzać, aby potwierdzić bezpieczeństwo budynku: wzorcowo wypełnione protokoły.

Co wpisać w KOB?
Co obowiązkowo należy ewidencjonować w Książce Obiektu Budowlanego: przykłady zdarzeń, które muszą zostać zawarte w KOB, gotowe zapisy prawidłowo dokumentujące uprawnienia osób wykonujących przeglądy.

BLOK II

Szczegółowy zakres kontroli poszczególnych elementów budynku – co koniecznie sprawdzić tuż po zimie?

 • Które elementy budynku są najbardziej narażone na uszkodzenia spowodowane działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych – co trzeba skontrolować w pierwszej kolejności?
 • Jak prawidłowo ocenić stan techniczny m.in. elewacji, izolacji, konstrukcji, przegród, dachów i stropów? Ranking najbardziej awaryjnych części budynku.
 • Przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne – pod jakim kątem je sprawdzić w sezonie grzewczym oraz zakonserwować tuż po jego zakończeniu?
 • Jak przygotować wzorcowe protokoły pokontrolne, kto powinien je wypełnić i podpisać, i jak prawidłowo odnotować przeprowadzenie przeglądów w KOB?

Warsztat dokumentacyjny
Kto odpowiada za przygotowanie formularzy dotyczących bezpieczeństwa instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych oraz grzewczych i co powinny zawierać, prezentacja poprawnie wypełnionych protokołów pokontrolnych?

Co wpisać w KOB?
Wzorcowo wypełnione strony dotyczące rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego obiektu: jakie dokumenty należy podpiąć do kolejnych stron?

BLOK III

Bezpieczne użytkowanie obiektów budowlanych – na co szczególnie zwrócić uwagę w okresie zimowym?

 • Jak sprawdzić stan instalacji przeciwpożarowej i dobrać dodatkowe elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego, aby mieć 100% gwarancję ochrony?
 • Co kontrolować w instalacjach elektrycznych, kiedy i jakie badania oraz pomiary należy wykonać, aby uniknąć przeciążeń i ewentualnych pożarów?
 • Jak zabezpieczyć budynek na wypadek wyładowań atmosferycznych, silnych wiatrów, ulew czy gradobicia – punkty kontrolne dla instalacji piorunochronnych, przykłady zabezpieczeń.
 • Jak zapewnić szczelność i sprawność urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz drożność i właściwy ciąg przewodów wentylacyjnych, aby były gotowe do kolejnego sezonu – rady zarządców.

Warsztat dokumentacyjny
W jakich sytuacjach uaktualniać dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa – zasady przygotowania obligatoryjnej dokumentacji ppoż.

Co wpisać w KOB?
Przykładowe wpisy do KOB w przypadku awarii i katastrofy budowlanej - kiedy bezwzględnie zakwalifikować zdarzenie jako katastrofę i jak to opisać w dokumentacji.

BLOK IV

Decyzje remontowe na podstawie oceny technicznej budynku – jak na podstawie analizy wyników zdecydować o koniecznych remontach?

 • Jak zaplanować wymagane prace remontowe w oparciu o przeprowadzone kontrole techniczne, obowiązujące regulacje budowlane i przepisy księgowe – jak interpretować wyniki kontroli i na tej podstawie planować roboty konserwacyjne, naprawy bieżące i naprawy główne, aby zapobiegać większym awariom?
 • Jakie uchybienia są najczęściej popełniane podczas realizacji robót budowlano-remontowych – na co zwrócić uwagę i jak się zabezpieczyć, aby nie powielać błędów innych?
 • Jaki rodzaj umowy wybrać przy realizacji prac budowlano-remontowych ze względu na specyfikę planowanej inwestycji, długość trwania przedsięwzięcia i zakres prac – obowiązkowe zapisy w umowie gwarantujące naprawienie usterek i uzyskanie zadowalającego odszkodowania.
 • Jak skutecznie zareklamować wadliwe prace budowlane i uzyskać pozytywne rozpatrzenie wniosku – praktyczne omówienie postępowania reklamacyjnego wraz z wykazem obowiązkowej dokumentacji technicznej.

Warsztat dokumentacyjny
Przykłady kompletnych planów remontowych w podziale na obiekty mieszkalne, biurowe i przemysłowe, ćwiczenie dokumentowania remontów i napraw w KOB – jak dokonywać wpisów w zakresie przeprowadzonych na obiekcie czynności i prac?

Co wpisać w KOB?
Jak właściwie dokumentować remonty i modernizacje obiektów? Kiedy dokumentować drobne naprawy instalacji i urządzeń?

BLOK SPECJALNY

Przeglądy i kontrole placów zabaw zgodnie z najnowszymi wytycznymi

 • Rodzaje przeglądów placu zabaw wynikające z wymogów PN-EN 1176-7:2009 oraz Prawa Budowlanego – jak się do nich przygotować, lista kontrolna placu zabaw.
 • Jak przeprowadzić przegląd placu zabaw, jakie elementy podlegają obowiązkowej kontroli, jakie kompetencje muszą mieć osoby, które je wykonują?

Dziennik Placu Zabaw:

 • Podstawowa dokumentacja używana przy placach zabaw, wg listy w Dzienniku.
 • Jak prowadzić formularz rejestracji, Plan Kontroli, Harmonogram Konserwacji, procedury BHP i rejestracja wypadków.
 • Jak przygotować formularze służące do przeprowadzania przeglądów i jak spisać protokół, by zabezpieczyć się na wypadek kontroli?
 • Jak konserwować urządzenia na placu zabaw i na co należy zwracać uwagę, by zapewnić bezpieczeństwo zabawy?
Warsztaty poprowadzi:
Michał Substyk
Michał Substyk

Licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Nr 7687 uzyskana w 2001 r.). Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od połowy lat 90 ubiegłego stulecia. Swoje doświadczenie zawodowe budował zarządzając nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot i podmiotów gospodarczych. Posiada również długoletnią praktykę w prowadzeniu inwestycji budowlanych, nadzorując wszystkie etapy: przygotowanie, realizację, odbiór i oddanie do użytkowania. Członek zwykły Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości "Warecka", oraz członek honorowy Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach. Autor licznych publikacji, wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy