Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Real Estate Magazine

 

Certyfikowane warsztaty online live

Czynsz i opłaty serwisowe w nieruchomościach komercyjnych 2023

Jak oszacować poziom opłat w budynku, który będzie interesujący dla najemców i korzystny dla właścicieli?

Szkolenie poprowadzi Mariusz Majkowski (Head of Landlord Representation)

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?
 • Poznasz skuteczne praktyki pozwalające optymalnie kalkulować czynsz i opłaty serwisowe w nieruchomościach.
 • Dowiesz się, jak podejmować decyzje pozwalające zwiększać przychody nieruchomości i unikać zbędnych kosztów.
 • Zgłębisz praktyki negocjowania najkorzystniejszych stawek.
 • Nauczysz się zabezpieczać interes obydwu stron umowy, a także, jakie klauzule wprowadzić, żeby móc szybko reagować w sytuacji kryzysowej.
 • Dowiesz się, jak optymalizować koszty kontrolowane i tworzyć szczegółowe raporty finansowe, które przełożą się na systematyczne oszczędności w utrzymaniu i zarządzaniu lub wynajmie nieruchomości.
Kogo zapraszamy do udziału w warsztatach:
 • Właścicieli i zarządców obiektów komercyjnych (biurowych, handlowych, przemysłowych),
 • Najemców lokali i obiektów komercyjnych,
 • Wszystkich potrzebujących praktycznych wskazówek i ugruntowanej wiedzy z zakresu zarządzania opłatami i kosztami nieruchomości.

Weź udział w jedynych tak praktycznych warsztatach online, podczas których przeanalizujesz wszystkie koszty związane z nieruchomością i przygotujesz optymalną kalkulację czynszu i service charge.

Podczas praktycznego warsztatu dowiesz się jak:
 • szacować wysokość opłat z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń w prowadzeniu działalności spowodowanych przez trwającą pandemię,
 • zabezpieczyć interes najemcy i właściciela nieruchomości, wprowadzając elastyczne zapisy w umowie najmu – sytuacja dzisiaj i prognozy na kolejne miesiące,
 • przeprowadzić szczegółowy audyt finansowy nieruchomości, aby wyłonić wszystkie koszty i na tej podstawie ustalić wysokość czynszu i opłat serwisowych,
 • stworzyć katalog opłat serwisowych, które muszą się znaleźć w umowie najmu,
 • obniżać koszty związane z nieruchomością, aby móc zapewnić korzystniejszą wysokość opłat,
 • stworzyć bezpieczną umowę najmu, która będzie zgodna z prawem i ochroni interesy właściciela obiektu oraz najemcy,
 • zabezpieczyć interesy prawne właściciela i najemcy na wypadek sporów – wnioski z rozpraw sądowych z ostatnich lat,
 • wystrzegać się najczęstszych błędów w naliczaniu opłat serwisowych, żeby uniknąć wejścia na drogę sądową.
Program warsztatów
Panel I

Jak stworzyć wzorcową analizę finansową nieruchomości, aby właściwie wyznaczyć poziom opłat?

 • Jak praktycznie ocenić ekonomiczną efektywność nieruchomości i jakie wskaźniki brać pod uwagę?
 • Jakie koszty niekontrolowane i kontrolowane należy wziąć pod uwagę w analizie finansowej budynku i które z nich wpłyną na wysokość czynszu i service charge?
 • Co powinny zawierać raporty kosztowe i jak je prawidłowo tworzyć, aby zyskać maksymalną przejrzystość rozliczeń?

Ćwiczenie: Przygotowanie raportu kosztowego dla obiektu komercyjnego

Panel II

Jak optymalnie kalkulować wysokość czynszu, który będzie korzystny dla najemców i właściciela nieruchomości?

 • Jak wyznaczyć wysokość czynszu – jakie koszty należy uwzględnić w kalkulacji, aby opłata była zachęcająca dla najemców i korzystna dla właścicieli? Przykładowe kalkulacje.
 • Jakie są kryteria, według których można naliczać wysokość czynszu i opłat dodatkowych?
 • Kiedy i na jakiej podstawie najemca jest uprawniony do zwolnienia z opłacania czynszu?
 • Jak liczyć i przypisywać koszty powierzchni wspólnych oraz pustostanów?
 • Jak uwzględnić indeksację w długoterminowej umowie najmu?

Ćwiczenie: Jak negocjować wysokość czynszu z "trudnym" kontrahentem?

Panel III

Jak naliczać opłaty serwisowe w nieruchomościach, aby uniknąć konfliktów i niejasności pomiędzy właścicielem a najemcą?

 • Jakie części powinny być zawarte w ramach opłaty serwisowej w różnych modelach współpracy i który model wybrać?
 • Co decyduje o wysokości kosztów i w jaki sposób kontrolować ich rzeczywiste powstawanie?
 • Jakie elementy nie mogą być ujęte w service charge?
 • Które części składowe trzeba wziąć pod uwagę wyznaczając wysokość service charge (biurowe, logistyczne, magazynowe i handlowe)?
 • Jakie modele rozliczeń service charge najlepiej sprawdzają się w praktyce (terminy i sposób ich rozliczania)?
 • Jak ustalać poziom opłat dodatkowych i które z nich powinny się znaleźć w umowie najmu?
  • Fundusz marketingowy
  • Fundusz remontowy
  • Czynsze od obrotu w nieruchomościach handlowych
  • Add-on factors w nieruchomościach biurowych
  • Refakturowanie i dostawa mediów
  • Tenant incentives, entrance fees

Warsztat: kalkulowanie optymalnego poziomu opłat - korzystnego dla właściciela i najemcy.

Panel IV

Jak obniżać koszty najmu dzięki rozwiązaniom podatkowym i finansowym?

 • Jak poprzez odpowiednie oscylowanie podatkami stworzyć atrakcyjniejszą ofertę wynajmu?
 • Kiedy można i kiedy opłaca się określić wysokość czynszu w euro lub dolarach?
 • W jaki sposób i na jakich zasadach podnosić wysokość czynszu i opłat?
 • Kiedy, pod względem podatkowym, bardziej opłaca się zlecenie urządzenia biura właścicielowi nieruchomości, a kiedy korzystniej jest jeśli najemca ponosi koszty urządzenia?

Case study: Jakie "kruczki" w prawie podatkowym 2023 umożliwią obniżenie wydatków związanych z wynajmem nieruchomości komercyjnych?

Panel V

Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów przy rozliczeniach service charge

 • Jakie zapisy szczególne należy uwzględnić w umowie danego najemcy (np. najemca posiada ustalony w umowie próg kosztów do swojego rozliczenia)?
 • Jak prawidłowo przypisać okres najmu, np. kiedy najemca wszedł do budynku w połowie roku rozliczeniowego?
 • Jak potwierdzić obmiary obiektu oraz przedmiot najmu, aby uniknąć nieścisłości związanych z wzięcia do rozliczenia danych z projektu budowlanego?
 • Jak prawidłowo uwzględnić strukturę obiektu, aby nie zaliczyć kosztów innych budynków do kosztu budynku najemcy w przypadku kompleksów obiektów np. biurowych)?

Case study: Jak ustalić prawidłowy katalog kosztów wzięty do rozliczenia service charge, aby był zgodny z katalogiem ustalonym w umowie i uniknąć kosztów nienależnych w rozliczeniu?

Panel specjalny

Sytuacja sektora nieruchomości w dobie wysokiej inflacji i wojny na Ukrainie (logistyka, handel, biura)?

Kto zyskał, a kto stracił? Renegocjacje umów w czasie trwania okresu najmu i prognozy na kolejne miesiące.

Warsztaty poprowadzi
Mariusz Majkowski

Director/Head of Landlord Representation w dziale powierzchni handlowych w CBRE. Poprzednio pracował w Echo Investment S.A. oraz Atrium Poland Real Estate Management Sp. z o. o. Specjalizuje się w przygotowywaniu strategii wynajmu dla powierzchni handlowych. Do jego zadań należy prowadzenie negocjacji i podpisywanie umów najmu. Był zaangażowany w liczne projekty dotyczące powierzchni handlowych w Polsce i zagranicą, m.in. w komercjalizację galerii handlowych, budynków biurowych i retail parków. Absolwent studiów MBA.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy