Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Real Estate Magazine

 

Certyfikowane warsztaty online live

CZYNSZ I OPŁATY SERWISOWE W NIERUCHOMOŚCIACH KOMERCYJNYCH - podsumowanie roku 2023 i przewidywania na 2024

Ekspercka wiedza + praktyczne przykłady + sprawdzone rozwiązania

Celem szkolenia jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat rozliczania czynszów i opłat serwisowych w budynkach użytkowych oraz przeanalizowanie zmian wynikających z przepisów prawa. Doświadczony ekspert wskaże dobre praktyki i sprawdzone rozwiązania w tworzeniu analizy finansowej, optymalizacji wysokości czynszu korzystnego dla właściciela i użytkownika, jasnej komunikacji między zarządcą a najemcą.

Odbiorcy:
 • Właściciele i zarządcy obiektów komercyjnych,
 • Najemcy lokali i nieruchomości użytkowych,
 • Wszyscy, którzy potrzebują ugruntowania wiedzy z zakresu zarządzania opłatami i kosztami nieruchomości.

 

 

 

 

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • Jak szacować wysokość opłat z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń w prowadzeniu działalności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi,
 • Jak zabezpieczyć interes najemcy i właściciela nieruchomości, wprowadzając elastyczne zapisy w umowie najmu,
 • Jak przeprowadzić szczegółowy audyt finansowy nieruchomości, aby uwzględnić wszystkie koszty i na tej podstawie ustalić wysokość czynszu,
 • Jak wystrzegać się najczęstszych błędów w naliczaniu opłat serwisowych, aby uniknąć wejścia na drogę sądową,
 • Jakie są przewidywania zmian przepisów i regulacji w obszarze czynszu i opłat serwisowych na rok 2024.

Weź udział w praktycznym szkoleniu online z Dyrektorem działu powierzchni handlowych i dowiedz się, jak podejmować decyzje pozwalające zwiększać przychody nieruchomości i unikać zbędnych kosztów!

Po warsztatach online:
 • Zyskasz praktyczne wskazówki niezbędne w czasie tworzenia regulacji wewnętrznych (umowy i uchwały), dzięki którym prawidłowo rozliczysz koszty czynszu i opłat serwisowych,
 • Dowiesz się, jak liczyć koszty powierzchni wspólnych i pustostanów przy jak najwyższej ich optymalizacji,
 • Poznasz zasady tworzenia raportów kosztowych i przejrzystych komunikatów, dzięki którym zapobiegniesz powstawaniu niejasności i pomyłek,
 • Jakie elementy składają się na service charge, a jakich nie wolno tam zawrzeć,
 • Poznasz przewidywania eksperta na kolejny rok, co umożliwi Ci przygotowanie się na nadchodzące zmiany i bycie o krok przed innymi.
Program warsztatów
Panel I

Jak stworzyć wzorcową analizę finansową nieruchomości, aby właściwie wyznaczyć poziom opłat?

 • Jak praktycznie ocenić ekonomiczną efektywność nieruchomości i jakie wskaźniki brać pod uwagę?
 • Jakie koszty niekontrolowane i kontrolowane należy wziąć pod uwagę w analizie finansowej budynku i które z nich wpłyną na wysokość czynszu i service charge?
 • Co powinny zawierać raporty kosztowe i jak je prawidłowo tworzyć, aby zyskać maksymalną przejrzystość rozliczeń?

Ćwiczenie: Przygotowanie raportu kosztowego dla obiektu komercyjnego

Panel II

Jak optymalnie kalkulować wysokość czynszu, który będzie korzystny dla najemców i właściciela nieruchomości?

 • Jak wyznaczyć wysokość czynszu – jakie koszty należy uwzględnić w kalkulacji, aby opłata była zachęcająca dla najemców i korzystna dla właścicieli? Przykładowe kalkulacje.
 • Jakie są kryteria, według których można naliczać wysokość czynszu i opłat dodatkowych?
 • Kiedy i na jakiej podstawie najemca jest uprawniony do zwolnienia z opłacania czynszu?
 • Jak liczyć i przypisywać koszty powierzchni wspólnych oraz pustostanów?
 • Jak uwzględnić indeksację w długoterminowej umowie najmu?

Ćwiczenie: Jak negocjować wysokość czynszu z "trudnym" kontrahentem?

Panel III

Jak naliczać opłaty serwisowe w nieruchomościach, aby uniknąć konfliktów i niejasności pomiędzy właścicielem a najemcą?

 • Jakie części powinny być zawarte w ramach opłaty serwisowej w różnych modelach współpracy i który model wybrać?
 • Co decyduje o wysokości kosztów i w jaki sposób kontrolować ich rzeczywiste powstawanie?
 • Jakie elementy nie mogą być ujęte w service charge?
 • Które części składowe trzeba wziąć pod uwagę wyznaczając wysokość service charge (biurowe, logistyczne, magazynowe i handlowe)?
 • Jakie modele rozliczeń service charge najlepiej sprawdzają się w praktyce (terminy i sposób ich rozliczania)?
 • Jak ustalać poziom opłat dodatkowych i które z nich powinny się znaleźć w umowie najmu?
  • Fundusz marketingowy
  • Fundusz remontowy
  • Czynsze od obrotu w nieruchomościach handlowych
  • Add-on factors w nieruchomościach biurowych
  • Refakturowanie i dostawa mediów
  • Tenant incentives, entrance fees

Warsztat: Kalkulowanie optymalnego poziomu opłat - korzystnego dla właściciela i najemcy.

Panel IV

Jak obniżać koszty najmu dzięki rozwiązaniom podatkowym i finansowym?

 • Jak poprzez odpowiednie oscylowanie podatkami stworzyć atrakcyjniejszą ofertę wynajmu?
 • Kiedy można i kiedy opłaca się określić wysokość czynszu w euro lub dolarach?
 • W jaki sposób i na jakich zasadach podnosić wysokość czynszu i opłat?
 • Kiedy, pod względem podatkowym, bardziej opłaca się zlecenie urządzenia biura właścicielowi nieruchomości, a kiedy korzystniej jest jeśli najemca ponosi koszty urządzenia?

Case study: Jakie "kruczki" w prawie podatkowym umożliwią obniżenie wydatków związanych z wynajmem nieruchomości komercyjnych?

Panel V

Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów przy rozliczeniach service charge

 • Jakie zapisy szczególne należy uwzględnić w umowie danego najemcy (np. najemca posiada ustalony w umowie próg kosztów do swojego rozliczenia)?
 • Jak prawidłowo przypisać okres najmu, np. kiedy najemca wszedł do budynku w połowie roku rozliczeniowego?
 • Jak potwierdzić obmiary obiektu oraz przedmiot najmu, aby uniknąć nieścisłości związanych z wzięcia do rozliczenia danych z projektu budowlanego?
 • Jak prawidłowo w uwzględnić strukturę obiektu, aby nie zaliczyć kosztów innych budynków do kosztu budynku najemcy w przypadku kompleksów obiektów np. biurowych)?

Case study: Jak ustalić prawidłowy katalog kosztów wzięty do rozliczenia service charge, aby był zgodny z katalogiem ustalonym w umowie i uniknąć kosztów nienależnych w rozliczeniu?

Panel specjalny

Podsumowanie roku 2023 i przewidywania na 2024

Prelegent
Mariusz Majkowski

Director/Head of Landlord Representation w dziale powierzchni handlowych w CBRE. Poprzednio pracował w Echo Investment S.A. oraz Atrium Poland Real Estate Management Sp. z o. o. Specjalizuje się w przygotowywaniu strategii wynajmu dla powierzchni handlowych. Do jego zadań należy prowadzenie negocjacji i podpisywanie umów najmu. Był zaangażowany w liczne projekty dotyczące powierzchni handlowych w Polsce i zagranicą, m.in. w komercjalizację galerii handlowych, budynków biurowych i retail parków. Absolwent studiów MBA.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy