Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

         
 

Certyfikowane warsztaty online LIVE

Jak w prawidłowy i korzystny sposób rozliczać ciepło i wodę w budynkach spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej

według aktualnych przepisów Prawa energetycznego i rozporządzenia z grudnia 2021?

Ekspercka wiedza + praktyczne przykłady + sprawdzone rozwiązania

Celem szkolenia jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat rozliczania mediów w budynkach oraz przeanalizowanie zmian wynikających z przepisów prawa energetycznego. Doświadczony ekspert wskaże dobre praktyki i sprawdzone rozwiązania w odniesieniu do rozliczania ciepła, omówi podstawowe zasady doboru wodomierzy i ciepłomierzy oraz zaprezentuje zasady podziału kosztów rozliczania wody zimnej i ciepłej i ogrzewania w budynkach wielorodzinnych.

Odbiorcy:
 • Członkowie i zarządcy wspólnot mieszkaniowych,
 • Pracownicy spółdzielni mieszkaniowych,
 • Zarządcy nieruchomości,
 • Osoby odpowiedzialne za rozliczanie mediów w nieruchomościach.
To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • Jak zarządzać dostawami mediów do budynków i lokali zgodnie z obowiązującymi przepisami?
 • Jakie obowiązki w odniesieniu do rozliczania ciepła posiada właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego?
 • Jak prawidłowo przygotować regulamin rozliczania i dlaczego jest on tak ważny?
 • Jak dobierać urządzenia pomiarowe według obowiązujących przepisów?
 • Co jest powodem najczęstszych problemów z rozliczaniem mediów i jak im zapobiegać?

Weź udział w praktycznym szkoleniu online z doświadczonym zarządcą nieruchomości i dowiedz się, jak rozliczać ciepło i ciepłą i zimną wodę w budynkach oraz jak planować swoją pracę, żeby unikać najczęstszych problemów w rozliczaniu mediów.

Po warsztatach online:
 • Zyskasz praktyczne wskazówki niezbędne w czasie tworzenia regulacji wewnętrznych (umowy i uchwały), dzięki którym prawidłowo rozliczysz koszty zużycia mediów w budynkach wielolokalowych,
 • Dowiesz się, co dokładnie należy do Twoich obowiązków i poznasz zakres odpowiedzialności właściciela lub zarządcy budynku,
 • Poznasz zasady doboru wodomierzy i ciepłomierzy, przez co łatwiej podejmiesz właściwą decyzję o ich wdrożeniu w swojej nieruchomości,
 • Dowiesz się, które błędne decyzje i zaniechania powodują późniejsze problemy z rozliczaniem ciepła i dzięki zaprezentowanym przykładom zabezpieczysz swoje interesy i unikniesz pomyłek,
 • Na podstawie case study przeanalizujesz z ekspertem, jakie są możliwe sposoby obniżenia strat ciepła w budynku.
Program warsztatów online
Moduł I

Rozliczanie mediów a aktualne przepisy prawne. Jakie obowiązki posiada właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego?

 • Omówienie ustawy o prawie energetycznym, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o utrzymaniu czystości w gminach.
 • Kto powinien rozliczać ciepło dostarczane do budynku i jakie dokładnie obowiązki spoczywają na właścicielach i zarządcach nieruchomości?
 • Dobór metody rozliczania mediów – jakimi kryteriami się kierować?
 • W jaki sposób przygotować budynek do rozliczania mediów? 
Moduł II

Przygotowanie i wdrożenie w życie regulaminu rozliczania mediów

 • Jakimi zasadami się kierować, żeby przygotować kompletny i praktyczny regulamin rozliczania mediów?
 • W jaki sposób wdrożyć regulamin w życie? Omówienie procedury krok po kroku oraz analiza przykładowego regulaminu.
 • Jakie systemy rozliczania można najczęściej spotkać w regulaminach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych?
Moduł III

Zasady doboru urządzeń pomiarowych

 • Dobór urządzeń pomiarowych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 • Praktyczne i techniczne uwagi przy doborze urządzeń pomiarowych: liczniki ciepła, podzielniki ciepła, wodomierze.
 • Legalizacja urządzeń pomiarowych
Moduł IV

Zasady rozliczania ciepła – case study

 • W jaki sposób rozliczać ciepło w przypadku pełnego i częściowego opomiarowania budynku?
 • Omówienie przykładów, z którymi zarządcy spotykają się na co dzień.
 • Błędy w rozliczaniu ciepła  - co jest powodem pojawiania się błędów i w jaki sposób można ich unikać? Skuteczne porady minimalizujące ryzyko błędnego rozliczania.
 • Co robić, żeby obniżać straty ciepła w budynku?
 • Audyt energetyczny. Cel jego sporządzenia i odpowiedź na pytanie, czy to się opłaca?
Panel specjalny

Pozostałe rozliczenia

 • Jak rozliczać zimną wodę i ścieki?
 • Co to jest uchyb i jak go rozliczać?
 • Częściowe opomiarowanie budynku
 • Co nowego przyniosły nam zmiany w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków?
Prelegent
Michał Substyk
Michał Substyk

Licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Nr 7687 uzyskana w 2001 r.). Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od połowy lat 90 ubiegłego stulecia. Swoje doświadczenie zawodowe budował zarządzając nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot i podmiotów gospodarczych. Posiada również długoletnią praktykę w prowadzeniu inwestycji budowlanych, nadzorując wszystkie etapy: przygotowanie, realizację, odbiór i oddanie do użytkowania. Członek zwykły Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości "Warecka", oraz członek honorowy Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach. Autor licznych publikacji, wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.

Korzyści udziału w szkoleniu w formie online:
 • Łatwy dostęp - do udziału w szkoleniu wystarczy komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu,
 • Wygoda - w szkoleniu można uczestniczyć przebywając w dowolnym miejscu (w domu lub w biurze), bez potrzeby wyjazdu,
 • Nowoczesność - szkolenie jest organizowane w nowoczesnej i bardzo przystępnej formie przy wykorzystaniu profesjonalnych platform umożliwiających przeprowadzanie szkoleń online na żywo,
 • Oszczędność czasu i pieniędzy – szkolenie online jest o wiele tańsze niż szkolenie w formie stacjonarnej, a dodatkowo nie ma konieczności ponoszenia kosztów delegacji,
 • Szkolenie na żywo - szkolenie jest przeprowadzane przez prelegenta w czasie rzeczywistym, uczestnicy widzą i słyszą prelegenta, a także przygotowaną przez niego prezentację i materiały,
 • Kontakt z prelegentem - uczestnicy mogą komunikować się z prelegentem i zadawać pytania na czacie,
 • Dostęp po szkoleniu - uczestnicy w wersji PREMIUM otrzymają dostęp do nagrania szkolenia na 14 od jego zakończenia.
 • Certyfikat - gwarantujemy certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez jedną z najlepszych firm szkoleniowych w kraju.
Uwaga!

W zależności od Twoich potrzeb i preferencji możesz wybrać jedną z poniższych wersji szkolenia:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo,
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję

 

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy