W imieniu Zarządu Forum Media Polska sp. z o.o. informujemy, że wszystkie szkolenia stacjonarne, które miały odbyć się w marcu br., odbędą się w formie transmisji online.
O szczegółach poinformujemy wszystkich uczestników zapisanych na dane szkolenie drogą mailową.

Zarząd Forum Media Polska

Organizatorzy:

Real Estate Manager      wspólnota i mieszkanie

 

OGÓLNOPOLSKIE CERTYFIKOWANE WARSZTATY

Obowiązkowy audyt obiektu budowlanego po zimie – edycja 2020

Jak prawidłowo prowadzić przeglądy i kontrole obiektów budowlanych, placów zabaw oraz terenów przyległych zgodnie z najnowszymi wytycznymi GUNB i prawem budowlanym po 1 stycznia 2020 roku?

Podczas warsztatów:
 • szczegółowo przeanalizujesz najnowsze przepisy i wytyczne dotyczące prowadzenia obowiązkowych przeglądów i kontroli budynków po sezonie zimowym i dowiesz się, na co należy zwrócić uwagę podczas prowadzenia audytu,
 • wyposażysz się we wzorcowe dokumenty, w tym protokoły z przeglądów instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych i wentylacyjnych, a także elewacji zewnętrznych i wewnętrznych oraz części wspólnych,
 • dowiesz się, jak sprawdzić i przygotować do użytkowania place zabaw zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami PB, aby zabezpieczyć własne interesy na wypadek roszczeń stron trzecich,
 • pod okiem prowadzącego przećwiczysz dokumentowanie przeglądów i zdarzeń na obiekcie w KOB i zobaczysz, jak powinny wyglądać prawidłowe zapisy w książce obiektu, aby otrzymać pozytywną ocenę NB podczas kontroli.
Z warsztatów wyjedziesz z:
 • katalogiem wskazówek opracowanym na podstawie raportu NB za 2019 rok, który podpowie, na co podczas kontroli będą zwracać uwagę inspektorzy i jak się do niej przygotować,
 • gotowymi listami kontrolnymi umożliwiającymi przeprowadzenie okresowych przeglądów i kontroli oraz gotowymi do zastosowania dokumentami potwierdzającymi dokonanie sprawdzeń,
 • kompletem dokumentacji, która zabezpieczy Twoje interesy na wypadek usterek, awarii, czy katastrofy budowlanej,
 • co najmniej kilkoma pomysłami na racjonalne decyzje remontowe i konserwacyjne z uwzględnieniem opłacalności finansowej.
Opinie uczestników poprzednich edycji szkoleń:

Jan Jóźwiak, zarządca nieruchomości, Poznań
„Dzięki warsztatom skróciłem czas przygotowania się do przeglądów i opracowania dokumentacji o jakieś 20%. To zaskakujący wynik, bo nie wierzyłem, że coś takiego się uda. Polecam!”

Anna Rychwalska, specjalista ds. nieruchomości w firmie produkcyjnej, Łódź
„Zarządzanie obiektami produkcyjnymi jest bardzo trudne, jednak szkolenie odpowiedziało na niemal wszystkie moje pytania, a na pewno rozwiało największe wątpliwości! Fajnie, że z prelegentem można też było porozmawiać w cztery oczy już po szkoleniu.”

Andrzej Kiełkowski, specjalista ds. inwestycji i zarządzania majątkiem trwałym, Kalisz
„Profesjonalny prelegent, kompleksowe ujęcie tematu i dobra kawa. Do niczego nie mogę się przyczepić.”

Dla chętnych – wersja PREMIUM

Zamawiając szkolenie w wersji PREMIUM uczestnicy otrzymają dodatkowo pakiet profesjonalnych materiałów do wykorzystania od zaraz w codziennej pracy:

 1. Dziennik budowy:
  1. jak należy prowadzić dziennik budowy krok po kroku (format dziennika budowy, strona tytułowa, pierwsza strona, kolejne strony)
  2. dokonywanie wpisów w dzienniku
  3. dostęp do dziennika
 2. Decyzje środowiskowe według nowych przepisów:
  1. środowiskowe uwarunkowania
  2. wydanie decyzji środowiskowej
  3. wymagane decyzje
  4. zwolnienie z uzyskania decyzji
  5. zmiana przepisów
  6. udostępnianie i ochrona informacji
  7. szczegółowe omówienie zmian ustawy
 3. Przykładowy protokół organu nadzoru budowlanego, który sporządzany jest podczas kontroli z użytkowanego obiektu budowlanego.
Program warsztatów:
BLOK I

Wymagania dotyczące kontroli budynków po sezonie zimowym zgodnie z najnowszym prawem i wymaganiami inspektorów – co zmienia się w 2020 r.?

 • Co zgodnie z zaleceniami GINB i PSP należy w pierwszej kolejności sprawdzić w budynku po zakończeniu sezonu grzewczego?
 • Jak zgodnie z obowiązującym prawem przygotować budynek do sezonu wiosenno-letniego z uwzględnieniem występujących w tym okresie zagrożeń?
 • Jakie wymagania dotyczące dokumentowania okresowych przeglądów i badań technicznych budynku obowiązują w 2020 r.?
 • Jak po 1 stycznia 2020 roku dokonać kontroli placów zabaw i terenów przyległych oraz jak to prawidłowo udokumentować?
 • Na co w 2020 r. będą zwracać uwagę inspektorzy NB i PSP podczas rutynowych kontroli zarządzanych budynków i dokumentacji?

 

Warsztat dokumentacyjny:  Jakie dokumenty należy sporządzać, aby potwierdzić bezpieczeństwo budynku, wzorcowo wypełnione protokoły?

Co wpisać w KOB:  Co obowiązkowo należy ewidencjonować w Książce Obiektu Budowlanego? - przykłady zdarzeń, które muszą zostać zawarte w KOB, gotowe zapisy prawidłowo dokumentujące uprawnienia osób wykonujących przeglądy.

BLOK II

Szczegółowy zakres kontroli poszczególnych elementów budynku – co koniecznie sprawdzić po zimie?

 • Które elementy budynku są najbardziej narażone na uszkodzenia spowodowane działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych – co trzeba skontrolować w pierwszej kolejności?
 • Jak prawidłowo ocenić stan techniczny m.in. elewacji zew./ wew., izolacji pionowych i poziomych, konstrukcji, przegród wew. i zew., dachów i stropów – ranking najbardziej awaryjnych części budynku
 • Przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne – pod jakim kątem je sprawdzić po sezonie grzewczym i jak je zakonserwować ?
 • Jak przygotować wzorcowe protokoły pokontrolne, kto powinien je wypełnić i podpisać, i jak prawidłowo odnotować przeprowadzenie przeglądów w KOB?

 

Warsztat dokumentacyjny:  Kto odpowiada za przygotowanie formularzy dotyczących bezpieczeństwa instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych oraz grzewczych i co powinny zawierać, prezentacja poprawnie wypełnionych protokołów pokontrolnych?

Co wpisać w KOB:  Wzorcowo wypełnione strony dotyczące rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego obiektu (s. 8-44 KOB), jakie dokumenty należy podpiąć do kolejnych stron.

BLOK III

Bezpieczne użytkowanie obiektów budowlanych – na co szczególnie zwrócić uwagę w okresie wiosenno-letnim?

 • Jak sprawdzić stan instalacji przeciwpożarowej i dobrać dodatkowe elementy zabezpieczenia ppoż., aby mieć gwarancję 100% ochrony?
 • Co kontrolować w instalacjach elektrycznych, kiedy i jakie badania oraz pomiary należy wykonać, aby uniknąć przeciążeń i ewentualnych pożarów?
 • Jak zabezpieczyć budynek na wypadek wyładowań atmosferycznych, silnych wiatrów, ulew czy gradobicia – punkty kontrolne dla instalacji piorunochronnych, przykłady zabezpieczeń
 • Jak zapewnić szczelność i sprawność urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz drożność i właściwy ciąg przewodów wentylacyjnych, aby były gotowe do kolejnego sezonu – rady zarządców

 

Warsztat dokumentacyjny:  W jakich sytuacjach uaktualniać dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa? – zasady przygotowania obligatoryjnej dokumentacji ppoż.

Co wpisać w KOB: Przykładowe wpisy do KOB w przypadku awarii i katastrofy budowlanej - kiedy bezwzględnie zakwalifikować zdarzenie jako katastrofę i jak to opisać w dokumentacji (instrukcja wypełniania s. 70-73)?

BLOK IV

Decyzje remontowe na podstawie oceny technicznej budynku – jak na podstawie analizy wyników zdecydować o koniecznych remontach?

 • Jak zaplanować wymagane prace remontowe w oparciu o przeprowadzone kontrole techniczne, obowiązujące regulacje budowlane i przepisy księgowe - jak interpretować wyniki kontroli i na tej podstawie planować roboty konserwacyjne, naprawy bieżące i naprawy główne, aby zapobiegać większym awariom?
 • Jakie uchybienia są najczęściej popełniane podczas realizacji robót budowlano-remontowych – na co zwrócić uwagę i jak się zabezpieczyć aby nie powielać błędów innych?
 • Jaki rodzaj umowy wybrać przy realizacji prac budowlano- remontowych ze względu na specyfikę planowanej inwestycji, długość trwania przedsięwzięcia i zakres prac - obowiązkowe zapisy w umowie gwarantujące naprawienie usterek i uzyskanie zadowalającego odszkodowania
 • Jak skutecznie zareklamować wadliwe prace budowlane i uzyskać pozytywne rozpatrzenie wniosku - praktyczne omówienie postępowania reklamacyjnego wraz z wykazem obowiązkowej dokumentacji technicznej

Warsztat dokumentacyjny:  Zaprezentujemy 3 przykłady kompletnych planów remontowych w podziale na obiekty mieszkalne, biurowe i przemysłowe, przećwiczymy dokumentowanie remontów i napraw w KOB - jak dokonywać wpisów w zakresie przeprowadzonych na obiekcie czynności i prac?

Co wpisać w KOB:  Jak właściwie dokumentować remonty i modernizacje obiektów - kiedy dokumentować drobne naprawy instalacji i urządzeń, jak krok po kroku wypełnić strony 45-69 i 74?

 

BLOK SPECJALNY

Przeglądy i kontrole placów zabaw zgodnie z najnowszymi wytycznymi

 • Rodzaje przeglądów placu zabaw wynikające z wymogów PN-EN 1176-7:2009 oraz Prawa Budowlanego - jak się do nich przygotować, lista kontrolna placu zabaw
 • Jak przeprowadzić przeglądy placu zabaw, jakie elementy podlegają obowiązkowej kontroli, jakie kompetencje muszą mieć osoby, które je wykonują?
 • Dziennik Placu Zabaw:
  1. Podstawowa dokumentacja używana przy placach zabaw, wg listy w Dzienniku.
  2. Jak prowadzić formularz rejestracji, Plan Kontroli, Harmonogram Konserwacji, procedury BHP i rejestracja wypadków.
  3. Jak przygotować formularze służące do przeprowadzania przeglądów i jak spisać protokół, by zabezpieczyć się na wypadek kontroli?
  4. Jak konserwować urządzenia na placu zabaw i na co należy zwracać uwagę, by zapewnić bezpieczeństwo zabaw?
Prelegent:
Michał Substyk
Michał Substyk

licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Nr 7687 uzyskana w 2001 r.). Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od połowy lat 90 ubiegłego stulecia. Swoje doświadczenie zawodowe budował zarządzając nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot i podmiotów gospodarczych. Posiada również długoletnią praktykę w prowadzeniu inwestycji budowlanych, nadzorując wszystkie etapy: przygotowanie, realizację, odbiór i oddanie do użytkowania. Członek zwykły Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości "Warecka", oraz członek honorowy Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach. Autor licznych publikacji, wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.

Miejsce i termin:

Warszawa, 18.03.2020 r.
Poznań, 19.03.2020 r.

KOSZT UCZESTNICTWA
udział STANDARD

1199 zł netto

999 zł netto

 • Ta wersja zawiera:
 • Gwarancję uczestnictwa w praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonych i cenionych specjalistów
 • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach
 • Poczęstunek
udział PREMIUM

1399 zł netto

1199 zł netto

 • Ta wersja zawiera:
 • Gwarancję uczestnictwa w praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonych i cenionych specjalistów
 • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach
 • Poczęstunek
 • Pakiet profesjonalnych materiałów do wykorzystania od zaraz w codziennej pracy (Dziennik budowy + Decyzje środowiskowe według nowych przepisów + Przykładowy protokół organu nadzoru budowlanego, który sporządzany jest podczas kontroli z użytkowanego obiektu budowlanego)
Wybierz swoją wersję!
PRZEDSPRZEDAŻ!

Przy zgłoszeniu do 29 lutego 2020 r. cena niższa o 200 zł netto!

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy