Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizatorzy:

realestate magazine

Certyfikowane warsztaty online LIVE

Odbiór i przejmowanie nieruchomości od dewelopera

Kompetencje zarządcy w procesie przejmowania nieruchomości i omówienie kluczowych procedur, jakie należy wziąć pod uwagę podczas odbioru

 

Jeżeli jako zarządca nieruchomości chcesz dowiedzieć się:
 • jak kompleksowo przygotować się do procedury przekazania i przejęcia nieruchomości od dewelopera,
 • kto powinien być zaangażowany w proces odbioru i przejęcia nieruchomości,
 • jakie błędy i zaniedbania najczęściej występują podczas przejęcia nieruchomości przez zarządcę i jak reagować, kiedy się pojawią,
 • jakie ważne treści z perspektywy zarządcy są zawarte w dokumentacji nieruchomości,
 • w jaki sposób poprawnie przygotować protokół z przekazania i przejęcia nieruchomości,
 • jak egzekwować od dewelopera usunięcia pojawiających się wad i usterek,
 • jaka jest różnica pomiędzy gwarancją a rękojmią w kontekście przekazania nieruchomości od dewelopera,

to weź udział w jedynych tak praktycznych na rynku warsztatach, które poprowadzi ekspert w dziedzinie zarządzania nieruchomościami – Michał Substyk!

Podczas warsztatów pokażemy i omówimy na przykładach, w jaki sposób:
 • opierając się o aktualne przepisy prawa koordynować proces przejęcia nieruchomości od dewelopera,
 • wykryć najczęściej pojawiające się błędy i zaniedbania po stronie dewelopera i tym samym zabezpieczyć swój interes jako zarządca nieruchomości,
 • bezbłędnie przygotować protokół z przekazania i przejęcia nieruchomości,
 • kompletować dokumentację techniczną, administracyjną, finansową i księgową oraz jednocześnie trzymać się wyznaczonych terminów,
 • reagować w przypadku niedotrzymania umowy przez dewelopera i egzekwować usunięcie pojawiających się wad,
 • przekazać wspólnocie mieszkaniowej uprawnienia, dzięki którym jej członkowie będą mogli domagać się usunięcia wad z tytułu rękojmi.

Program warsztatów:
BLOK I

Procedura przekazania i przejęcia nieruchomości. Zakres odpowiedzialności zarządcy nieruchomości

 • Jakie obowiązki musi spełnić przekazujący, a jakie zarządca przejmujący nieruchomość? Omówienie aktualnych przepisów prawa, które trzeba wziąć pod uwagę podczas trwania całego procesu przejęcia budynku.
 • Przekazanie i przejęcie nieruchomości od dewelopera – kto powinien  uczestniczyć w tym procesie? Analiza procedury krok po kroku i omówienie najważniejszych jej etapów.
 • Na co zwrócić uwagę podczas odbioru nieruchomości od dewelopera? Omówienie najczęstszych błędów i zaniedbań, o których warto pamiętać, żeby jako zarządca zabezpieczyć się przed koniecznością finansowania ich napraw.
BLOK II

Dokumentacja nieruchomości – rodzaje, kluczowe terminy i przygotowanie protokołu

 • Omówienie rodzajów dokumentacji nieruchomości i ważnych dla zarządców treści, jakie są w nich zawarte.
 • Jak powinien wyglądać poprawnie przygotowany protokół z przekazania i przejęcia nieruchomości? Wskazanie najistotniejszych informacji, których nie można pominąć w protokole. Prezentacja przykładowego protokołu i omówienie jego kluczowych elementów.
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej, administracyjnej, finansowej i księgowej – jak prawidłowo kompletować dokumentację, biorąc pod uwagę obowiązujące terminy?
BLOK III

Uprawnienia zarządcy w stwierdzeniu wady w nieruchomości po stronie dewelopera

 • Egzekwowanie usunięcia zarówno widocznych, jak i pojawiających się po kilku latach usterek od dewelopera – przykład parapetów, tarasów i balkonów. Omówienie długości trwania rękojmi dla różnych przestrzeni i obszarów nieruchomości.
 • Różnica pomiędzy gwarancją a rękojmią. W jaki sposób deweloper odpowiada za przekazanie wadliwego budynku?
 • Nieprawidłowe wykonanie umowy przez dewelopera – co może zrobić zarządca nieruchomości w przypadku niedotrzymania umowy i braku właściwej realizacji prac w niej zawartych?
 • Zgłaszanie wad i usterek przez właścicieli lokali a rola zarządcy. Przekazanie wspólnocie mieszkaniowej uprawnień pozwalających domagać się usunięcia wad z tytułu rękojmi.
 • Analiza katalogu uprawnień kupującego – czego można domagać się od dewelopera po stwierdzeniu wady?
 • Stwierdzenie wad w części wspólnej – omówienie przebiegu postępowania krok po kroku w przypadku wad pojawiających się na klatce schodowej, windzie i elewacji budynku.
BLOK IV
Panel dodatkowy

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

 • Czym jest Deweloperski Fundusz Gwarancyjny i jakie zmiany na rynku nieruchomości wprowadzi wdrożenie go w życie? Omówienie zmian po stronie dewelopera i klienta.
 • Dotychczasowa ustawa deweloperska a Deweloperski Fundusz Gwarancyjny – jakie różnice pomiędzy nimi występują i które z nich są ważne z perspektywy klienta?
Warsztaty poprowadzi:
Michał Substyk
Michał Substyk

Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych. Jest związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczącym rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Od 2009 prowadzi firmy działające w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie prowadzania szkoleń i kursów. W zakresie zarządzania nieruchomościami specjalizuje się w działalności zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami wymagającymi prowadzenia inwestycji takich jak rewitalizacje obiektów zabytkowych, remonty, modernizacje i rozbudowy. Prowadzona przez niego działalność w obszarze szkoleń obejmuje obszar, w którym posiada największe doświadczenie zawodowe, to jest zarządzanie nieruchomościami oraz prowadzenie inwestycji budowlanych.

Prowadzi szkolenia i kursy nie tylko dla zarządców i administrator nieruchomości, ale także dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlany, a także dla pracowników urzędów, a w tym dla architektury i nadzoru budowlanego. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Szkolenie skierowane jest do:
 • członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
 • zarządców budynków,
 • administratorów nieruchomości,
 • właścicieli obiektów i budowli (hal, magazynów)
 • działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych.
 • pracowników urzędów - osób, które zarządzają mieniem własności publicznej.
Koszt uczestnictwa:
WERSJA STANDARD

799 zł netto

599 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

899 zł netto

699 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy