Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

      

 

Certyfikowane szkolenie online

Odpowiedzialność karna i zawodowa kierownika budowy

Jak w sytuacji zmieniających się przepisów prawa budowlanego uniknąć błędów, zabezpieczyć się na wypadek usterek, awarii czy katastrofy budowlanej?

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Mateja

Dodatek specjalny dla uczestników dostępny tylko w wersji superpremium

TOOLBOX „Odpowiedzialność kierownika budowy – wzorcowa dokumentacja”

to baza wiedzy i praktycznych narzędzi, dzięki którym zabezpieczysz swoją odpowiedzialność na wypadek kontroli!

Ostatnie, liczne zmiany w prawie budowlanym nałożyły na kierownika budowy i osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie szereg nowych obowiązków oraz obostrzeń.

Zyskaj pewność, że działasz zgodnie z prawem i nie grożą Ci konsekwencje wynikające z odpowiedzialności karnej i/lub zawodowej. Dowiedz się też, w jakiej sytuacji masz prawo odmówić przyjęcia mandatu oraz jak poprawnie sformułować pismo ze skargą, by zwiększyć jego szanse na pozytywne rozpatrzenie.

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania:
 • Jakie kary obowiązują w sytuacji pociągania do odpowiedzialności kierownika budowy oraz jakie cztery ustawy regulują tę odpowiedzialność?
 • Jaka jest procedura dochodzenia w sprawie odpowiedzialności zawodowej oraz w jakich sytuacjach grozi utrata prawa do wykonywania zawodu?
 • Kto, w jakich sytuacjach oraz na jakiej podstawie, może zostać ukarany za niewypełnienie zleceń po kontroli organu nadzorczego?
 • Jakie procedury zostają uruchomione przez organ nadzoru budowlanego w sytuacji katastrofy budowlanej?
 • Jakie konsekwencje wyciągane są wobec kierownika budowy w sytuacji wystąpienia katastrofy budowlanej oraz jak kierownik może uwodnić należytą staranność, a tym samym brak swojej winy?
 • Jak poprawnie sporządzić pismo z zażaleniem, by dobrze uargumentować brak zasadności, np. nałożonej kary, aby nie zostało odrzucone przez urząd?
Korzyści ze szkolenia:
 • Dowiesz się, za co w kontekście zmieniających się przepisów regulowanych m.in. nowelizacją ustawy Prawo budowlane czy Rozporządzeniami Ministra Rozwoju i Technologii, możesz odpowiadać karnie lub zawodowo,
 • Przedstawione zostaną praktyczne wskazówki, jak możesz dochodzić swoich praw i argumentować brak zasadności, np. nałożonego mandatu lub pociągania do odpowiedzialności wraz z wskazaniem, jaka dokumentacja dowodowa zapewni Ci wiarygodność,
 • Otrzymasz gotowe listy kontrolne, umożliwiające przeprowadzenie okresowych przeglądów i kontroli oraz gotowe do zastosowania dokumenty potwierdzające dokonanie sprawdzeń i wykonanie zaleceń kontroli okresowej,
 • Wyposażysz się w komplet dokumentacji, która zabezpieczy Twoje interesy na wypadek usterek, awarii, czy katastrofy budowlanej,
 • Dzięki sesji Q&A podczas szkolenia uzyskasz odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej w budownictwie.
PROGRAM SZKOLENIA
Moduł I

Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

 • Które przepisy regulują kwestie związane z odpowiedzialnością zawodową w budownictwie?
 • Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – kogo obejmuje ta definicja, jakie warunki należy spełnić?
 • Kto i w jakich sytuacjach podlega odpowiedzialności zawodowej w budownictwie?
 • Kto odpowiada za przygotowanie formularzy dotyczących bezpieczeństwa instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych oraz grzewczych i co powinny zawierać, prezentacja poprawnie wypełnionych protokołów pokontrolnych
 • Jakie kary grożą za popełnienie czynów powodujących odpowiedzialność zawodową
  w budownictwie?
 • Jakie są etapy postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej i jakie działania w ich ramach są dokonywane?
 • Wpis do centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej – jak informacje identyfikujące decyzję o nałożonej każe zostają zamieszczone w spisie?
Moduł II

Skutki i konsekwencje braku wykonania zaleceń kontroli okresowej

 • Jakie uchybienia są najczęściej popełniane podczas realizacji robót budowlano-remontowych – na co zwrócić uwagę i jak się zabezpieczyć aby nie powielać błędów innych?
 • Na co w 2024 r. będą zwracać uwagę inspektorzy NB podczas rutynowych kontroli robót budowlanych i dokumentacji?
 • Jakie obowiązki ciążą na osobie dokonującej kontroli okresowej? Jakie informacje, jako osoba kontrolowana, musisz otrzymać?
 • Warsztat dokumentacyjny: Dokumentacja pokontrolna związana z kontrolami okresowymi stanu technicznego.
 • W jakich przypadkach interweniuje organ nadzoru budowlanego – cztery sytuacje, które podlegają kontroli i mogą skutkować nakazami.
 • Jakie nakazy wydaje organ nadzoru budowlanego w związku z nieprawidłowym stanem technicznym obiektu budowlanego?
 • Ile czasu przewidziano na usunięcie nieprawidłowości?
 • Kto i w jakich sytuacjach podlega odpowiedzialności karnej za niewykonanie zaleceń?
Moduł III

Odpowiedzialność karna w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego

 • Które ustawy regulują odpowiedzialność karną w budownictwie?
 • Odpowiedzialność za wykroczenie – jak należy rozumieć jej niezależność od innych reżimów odpowiedzialności, w tym od konsekwencji opisanych w ramach pozostałych przepisów ustawy Prawo budowlane?
 • Kto i w jakich sytuacjach podlega odpowiedzialności karnej w budownictwie?
 • Kara grzywny – jakie kryteria brane są pod uwagę podczas wymierzania kary grzywny oraz kiedy grzywna może być zamieniona na prace społeczne, a w dalszej konsekwencji areszt?
 • Jakie inne kary grożą za popełnienie czynów skutkujących odpowiedzialność karną w budownictwie oraz jak są regulowane?
 • Jakie przepisy regulują postępowanie mandatowe oraz jakie warunki muszą być spełnione, aby nałożyć mandat?
 • Kto może nałożyć mandat i kto wydaje upoważnienie do jego nakładania – obowiązki przedstawiciela organów nadzorczych.
 • Jak wygląda wzór mandatu oraz na co musisz uważać, gdy jest on na Ciebie nakładany?
 • Kiedy możesz odmówić przyjęcia mandatu?
Moduł IV

Katastrofy budowlane – jaka odpowiedzialność ciąży na kierowniku budowy w sytuacji katastrofy?

 • Co jest, a co nie jest katastrofą budowlaną – które elementy definicji są kluczowe dla orzeczenia, czy wystąpiła katastrofa budowlana?
 • Jakie obowiązki spoczywają na kierowniku budowy w sytuacji katastrofy budowlanej?
 • Jakie obowiązują sankcje karne za niedopełnienie obowiązków kierownika budowy w przypadku zaistnienia katastrofy?
 • Jakie działania podejmuje organ nadzoru budowlanego w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej?
 • Dokumenty, które będą sprawdzane bezpośrednio po katastrofie budowlanej oraz jaka dokumentacja techniczna będzie tworzona w toku postępowania w sprawie katastrofy budowlanej?
Moduł V

Postępowanie skargowe – składanie skargi i jej rozpatrywanie przez właściwy organ administracyjny.

 • Kwestie i zagadnienia najczęściej poruszane w skargach – wobec czego masz prawo złożyć zażalenie?
 • Rozpatrywanie skarg przez organy – co musisz wiedzieć, by od strony petenta dopilnować wszystkich procedur?
 • Sposób prawidłowego złożenia skargi w sprawie indywidualnej – na jakie błędy w piśmie skargowym uważać, by nie zostało odrzucone?

Dodatek specjalny dla uczestników dostępny tylko w wersji superpremium

TOOLBOX „Odpowiedzialność kierownika budowy – wzorcowa dokumentacja”

Chcesz zyskać pewność, że prowadzona przez Ciebie dokumentacja jest nie tylko kompletna, ale także prowadzona zgodnie z obowiązującymi wytycznymi? Dzięki niezbędnikowi zabezpieczysz swoją odpowiedzialność na wypadek kontroli!

Dlaczego warto kupić TOOLBOX „Odpowiedzialność kierownika budowy – wzorcowa dokumentacja”:

 • Otrzymasz komplet zabezpieczającej, wzorcowej i aktualnej dokumentacji, która jest niezbędna, by wykazać należytą staranność podczas kontroli organów nadzorczych.
 • Będziesz wiedział, jak przygotować się na kontrole instytucji zewnętrznych i jakie dokumenty podlegają sprawdzeniu.

Dzięki TOOLBOXOWI „Odpowiedzialność kierownika budowy – wzorcowa dokumentacja” zyskasz dostęp do vazy wzorcowych i edytowalnych dokumentów z zakresu zarządzania budową i nieruchomościami, a wśród nich:

 • wnioski, zgłoszenia i oświadczenia,
 • listy kontrolne,
 • wzory protokołów.

TOOLBOX „Odpowiedzialność kierownika budowy – wzorcowa dokumentacja”
to baza wiedzy i praktycznych narzędzi, dzięki którym zabezpieczysz swoją odpowiedzialność na wypadek kontroli!

Warsztaty poprowadzi:
Katarzyna Mateja
Katarzyna Mateja

Ukończyła studia w specjalności Inżynieria Miejska w stopniu inżyniera oraz w specjalności Inżynieria Procesów Budowlanych – Technologię i Zarządzanie w Budownictwie w stopniu magistra na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W 2005 roku odbyła staż w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rybniku. Od 2006 roku do 2015 roku pracowała w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Chorzowie. W lipcu 2015 roku została powołana na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piekarach Śląskich. Od 2009 roku współpracuje z Wydawnictwem FORUM Media Polska m.in. jako autor tekstów.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • specjalny dodatek w formie TOOLBOXA.
Wybierz swoją wersję

 

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy