Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

OGÓLNOPOLSKIE CERTYFIKOWANE WARSZTATY

Obowiązkowe przeglądy i kontrole budynku w sezonie zimowym i wiosennym 2019

Jak poprawnie przeprowadzić przegląd techniczny budynku oraz wypełnić obowiązkową dokumentację?

Warsztaty praktyczne + konsultacje + bogate materiały szkoleniowe
Po udziale w warsztatach gwarantujemy Ci, że:
 • Dokonasz fachowego przeglądu poszczególnych elementów obiektu w sezonie zimowym, przygotowując się do sezonu wiosennego oraz będziesz miał pewność, że zakres kontroli nie zostanie zakwestionowany przez inspektorów NB
 • Dowiesz się jakie zmiany w prowadzeniu okresowych kontroli obiektów zostały wprowadzone w wyniku zmian w Prawie budowlanym
 • Będziesz wiedział, jak postępować i dokumentować działania związane z dokonaniem nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust 2
 • Dobierzesz i wprowadzisz potrzebne zabezpieczenia, które ochronią Twój budynek przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych: śniegu, mrozu, czy wiatru
 • Zgromadzisz dokumentację potwierdzającą prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, które zabezpieczą Twoje interesy na wypadek kontroli NB
 • Oszczędzisz czas przy prowadzeniu KOB dzięki jasnym wytycznym, jak dokonywać wpisów do poszczególnych tablic i rozdziałów książki
 • Wyposażysz się w gotowe do wykorzystania listy kontrolne, dokumenty niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej inwentaryzacji obiektowej, protokoły odbioru, zawiadomienia oraz wzory umów, które umożliwią właściwe udokumentowanie przeglądów i kontroli obiektów budowlanych
Z warsztatów wyjedziesz z:
 • Katalogiem wskazówek opracowanym na podstawie raportu NB, który podpowie, na co podczas kontroli będą zwracać uwagę inspektorzy i jak się do niej przygotować
 • Kompletem dokumentacji, która zabezpieczy Państwa interesy na wypadek usterek, awarii czy katastrofy budowlanej
 • Gotowymi listami kontrolnymi umożliwiającymi przeprowadzenie okresowych przeglądów i kontroli oraz gotowymi do zastosowania dokumentami potwierdzającymi dokonanie sprawdzeń
 • Co najmniej kilkoma pomysłami na racjonalne decyzje remontowe i konserwacyjne z uwzględnieniem opłacalności finansowej
 • Materiałami szkoleniowymi PREMIUM, które zawierają kluczowe, wzorcowo wypełnione strony KOB i najbardziej problematyczne załączniki
Program warsztatów:
Blok I

Obowiązki zarządcy i właściciela obiektu zgodnie z najnowszymi wytycznymi Nadzoru Budowlanego na 2019 r.

 • Bieżące regulacje przepisów prawa budowlanego związane z instalacjami budowlanymi – jakie informacje (dokumentacja) dotyczące instalacji wewnętrznych należy dołączyć do KOB-a w zakresie remontu i przebudowy instalacji
 • Jak prawidłowo użytkować obiekt budowlany i jaka odpowiedzialność za użytkowany obiekt spoczywa na właścicielu oraz zarządcy zgodnie z najnowszymi wytycznymi NB i zapisami PB– jakich zmian należy się jeszcze spodziewać w 2019r.?
 • Jakie wymagania dotyczące dokumentowania okresowych przeglądów i badań technicznych budynku obowiązują w I poł. 2019 r.?
 • Plany sytuacyjne, opracowania techniczne dotyczące obiektu, protokoły odbioru robót remontowych oraz protokoły awarii i katastrof budowlanych? Co i w jakim zakresie należy dodatkowo umieścić w KOB wg aktualnych wytycznych NB?
 • Utrzymanie właściwego stanu technicznego, czyli obowiązki nałożone przepisami prawa – art. 5 ust. 2, art. 61 ust.1 i art. 66 ustawy Prawo budowlane.
Blok II

Przeglądy i kontrole stanu technicznego budynków oraz zasady dokumentowania ich w KOB

 • Co w sezonie zimowym, a następnie wiosennym, trzeba skontrolować w pierwszej kolejności w zależności od rodzaju sprawdzanego budynku oraz jakie dokumenty i wpisy umieścić w KOB?
 • Co najczęściej ulega zniszczeniom w konstrukcjach, elewacjach zewnętrznych i wewnętrznych i może wpłynąć na bezpieczeństwo obiektu, kiedy podjąć decyzję o usunięciu usterki, a kiedy można się z nią wstrzymać?
 • Wymagania dotyczące kontroli instalacji w 2019r. – które z instalacji budynków mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych podlegają przeglądom w okresie zimowo-wiosennym? W jakich terminach i jakie badania oraz pomiary należy wykonać oraz jak przygotować poprawnie wypełnione dokumenty przeglądowe?
 • Protokoły z kontroli obiektu, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz inne dokumenty, – kiedy powinny być dołączone? Co zrobić z protokołami, które nie wymagają wpisu?
 • Plany fermentowe, czyli praktyczne wykorzystanie informacji zawartych w protokołach z kontroli stanu technicznego obiektu.
Blok III

Warsztat prowadzenia KOB krok po kroku – praktyczny instruktaż wypełniania

Podczas panelu warsztatowego wskażemy przykłady zdarzeń, które muszą zostać zawarte w KOB, przećwiczymy dokumentowanie remontów i napraw – jak dokonywać wpisów w zakresie przeprowadzonych na obiekcie czynności i prac z uwzględnieniem najbardziej newralgicznych działań zarządczych, a przede wszystkim powiemy po co prowadzi się KOB i czemu ona służy.

 • Strona 2-7 – kto może dokonywać wpisów, jaka dokumentacja obowiązkowo powinna być dołączona do KOB, jak określić dane techniczne obiektu.
 • Strona 8-29 – jak prawidłowo dokumentować roczne i pięcioletnie kontrole stanu technicznego obiektu, praktyczne zestawienie obowiązkowych protokołów.
 • Strona 30-44 – w jakich sytuacjach wymagane jest przygotowanie ekspertyzy lub opinii dotyczącej obiektu, w jaki sposób rejestrować wyniki badań technicznych, jak prowadzić wymaganą ewidencję.
 • Strona 45-69 – w jaki sposób przygotowywać specyfikacje i protokoły odbioru remontów, przebudów i modernizacji, aby zabezpieczyć się na wypadek kontroli, które zdarzenia i w jaki sposób koniecznie trzeba odnotowywać w KOB, czy drobne naprawy instalacji i urządzeń zlokalizowanych na nieruchomości należy również dokumentować w KOB.
 • Strona 70-73 – kiedy zakwalifikować zdarzenie, jako katastrofę budowlaną i jak to odnotować w KOB, w jaki sposób zabezpieczyć swoje interesy na wypadek awarii bądź katastrofy budowlanej.
 • Strona 74 – jak powinien wyglądać prawidłowo przygotowany wniosek o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu.
Blok IV

Analiza wniosków z kontroli NB przeprowadzonych w 2018 roku – jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów?

 • Na co zwracają szczególną uwagę inspektorzy NB podczas kontroli dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej budynku? Jakie są sankcje karne z tytułu stwierdzonych zaniedbań?
 • Jakie błędy w dokumentacji budynku najczęściej znajdują inspektorzy i jakie kary grożą za to zarządcy?
 • Co robić, gdy dojdzie do wykrycia błędów w trakcie kontroli NB - jakie uprawnienia i obowiązki posiada zarządca budynku, kiedy i w jaki sposób można odwołać się od decyzji inspektora?
 • Jak poprawnie udokumentować wykonanie zaleceń pokontrolnych zgodnie z wytycznymi co do ich pilności? Jakie adnotacje o dodatkowej dokumentacji są niezbędne?
Blok V

Ćwiczenia + dyskusja

Na państwa specjalne życzenie na koniec szkolenia nastąpi sesja ćwiczeń w zakresie pracy z dokumentem. Dodatkowo podczas dyskusji kierowanej prelegent rozwiąże praktyczne problemy uczestników i odpowie na wszystkie szczegółowe pytania.

Prelegent
Michał Substyk
Michał Substyk

Licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Nr 7687 uzyskana w 2001 r.). Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od połowy lat 90 ubiegłego stulecia. Swoje doświadczenie zawodowe budował zarządzając nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot i podmiotów gospodarczych. Posiada również długoletnią praktykę w prowadzeniu inwestycji budowlanych, nadzorując wszystkie etapy: przygotowanie, realizację, odbiór i oddanie do użytkowania. Członek zwykły Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości "Warecka", oraz członek honorowy Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach. Autor licznych publikacji, wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.

WERSJA STANDARD

1099 zł netto

1399 zł netto

 • Ta wersja zawiera:
 • Gwarancję uczestnictwa w praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonego i cenionego specjalistę
 • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach
 • Prezentację szkoleniową w wersji elektronicznej
 • Możliwość konsultacji zawodowych z prelegentami
WERSJA PREMIUM

1299 zł netto

1599 zł netto

 • Ta wersja zawiera:
 • Gwarancję uczestnictwa w praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonych i cenionych specjalistów
 • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach
 • Prezentację szkoleniową w wersji elektronicznej
 • Możliwość konsultacji zawodowych z prelegentami
 • Pakiet dokumentów, który zawiera:
  1. •   gotowe do wykorzystania listy kontrolne,
  2. •   dokumenty niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej inwentaryzacji obiektowej,
  3. •   protokoły odbioru,
  4. •   zawiadomienia oraz wzory umów, które umożliwią właściwe udokumentowanie przeglądów i kontroli obiektów budowlanych
Koszt uczestnictwa
Wybierz swoją wersję!
Zgłoś się

Przedsprzedaż!

Przy zgłoszeniu do 20 stycznia 2019 r. cena niższa o 300 zł netto! 
Jeżeli:
 • chcesz poznać istotne zmiany w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • chcesz poznać sprawdzone, proste do zastosowania rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo obiektu i minimalizujące ryzyko wystąpienia sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników budynku,
 • chcesz mieć dostęp do kompletnej obowiązującej w 2019 roku dokumentacji administracyjno-technicznej potwierdzającej prawidłowe zarządzanie budynkiem, aby zabezpieczyć swoje interesy na wypadek kontroli organów zewnętrznych,
 • chcesz znacznie skrócić czas przygotowania dokumentacji technicznej, w tym prowadzenia KOB, i mieć pewność, że nie zostanie ona zakwestionowana przez NB,


To nie może Cię zabraknąć na jedynych tak kompleksowych warsztatach na rynku!

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy