Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Menedżer produkcji        

 

szkolenie online LIVE

Jak bezbłędnie przygotować raport do KOBIZE oraz Urzędu Marszałkowskiego za 2021 rok?

Prawidłowa sprawozdawczość i kompletny proces raportowania „krok po kroku” wg najnowszych poradników, interpretacji i przepisów prawnych

Jeżeli chcesz:
 • dowiedzieć się, jakie górne i jednostkowe stawki opłat należy zastosować w rozliczeniach za 2021 rok zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (M.P. 2020 poz. 961),
 • nauczyć się, jak prawidłowo raportować emisje w 2022 roku i jakie dane koniecznie należy gromadzić, aby bez problemów wywiązać się z obowiązków,
 • mieć pewność, że przygotowana przez Ciebie dokumentacja ewidencyjna i sprawozdawcza jest bezbłędna i nie narazi Twojego przedsiębiorstwa na kary finansowe,

Weź udział w jedynym w Polsce tak praktycznych warsztatach, podczas których skorzystasz z wiedzy doświadczonych praktyków i otrzymasz kompleksową odprawę przed złożeniem obowiązkowych raportów! Tylko u nas przećwiczysz cały proces raportowania krok po kroku pod okiem prowadzącego.

Po udziale w naszych warsztatach masz gwarancję, że:
 • Poznasz konkretne stawki opłat za korzystanie ze środowiska dla najczęściej emitowanych gazów lub pyłów (tlenek węgla, tlenki azotu, pył itp.). Dowiesz się jak sprawdzić aktualną stawkę opłaty za daną substancję, dzięki czemu wywiążesz się z obowiązku środowiskowego w nieprzekraczalnych terminach
 • Poprawnie obliczysz wysokość opłat za korzystanie ze środowiska
 • Krok po kroku przejdziesz procedurę raportowania do KOBIZE, aby samodzielnie zrobić to za pierwszym podejściem
 • Dowiesz się, jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów i pomyłek w rozliczaniu emisji do środowiska i zyskasz pewność, że nic Cię nie zaskoczy w trakcie kontroli WIOŚ i UM po 1 stycznia 2022 r.
Dlaczego nasze szkolenie jest wyjątkowe:
 • Tylko u nas otrzymasz materiały, które ułatwią szybkie i bezbłędne złożenie kompletnego raportu
 • Doświadczony trener-praktyk, podczas spotkania wskaże, jak wypełnić zestawienia bezbłędnie za pierwszym podejściem
 • Poznasz zalecenia kontrolne organów i przygotujesz się do kontroli – wskażemy, na co zwracają uwagę inspektorzy i których błędów należy się bezwzględnie wystrzegać, aby nie ryzykować otrzymaniem kary
Program szkolenia
PANEL PRAWNY

Najnowsze zasady, interpretacje i wytyczne gwarantujące bezbłędne raportowanie za 2021 rok

 • Kto jest zobowiązany do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska i sporządzania wykazu do KOBIZE?
 • Jakie dane są niezbędne do naliczenia opłat oraz sporządzania wykazu i gdzie szukać tych danych?
 • Obliczenia opłat w praktyce – przykłady obliczeń metodami ryczałtowymi i wskaźnikowymi
 • Jak rozliczyć emisję z klimatyzacji – o czym warto pamiętać prowadząc rozliczenie
 • Kogo dotyczy opłata podwyższona (stawka x 6)?
 • Stawki opłat środowiskowych za poszczególne lata.
 • Termin składania sprawozdań i uiszczania opłaty?
 • Kiedy występuje zwolnienie z opłaty, a kiedy ze złożenia sprawozdania?
 • Naliczanie opłaty środowiskowej się na podstawie raportu do KOBIZE – na co się przygotować?
 • Kary za nienaliczanie opłat i nieskładanie wykazu w terminie – w jakich przypadkach marszałek województwa wymierza opłatę samodzielnie?
 • Naliczanie opłat zaległych wraz z odsetkami – w jakich sytuacjach zostają uruchomione procedury i w jaki sposób przebiegają?
PANEL WARSZTATOWY

Jak bezbłędnie i szybko złożyć raport do KOBIZE w 2022 r. krok po kroku?

Temat I. Konkretne wytyczne w zakresie rejestracji w Kobize w 2022

 • Jakie podmioty są objęte obowiązkiem rejestracji w KB i złożenia obligatoryjnego raportu: zasady, miejsce i termin rejestracji – praktyczne wyjaśnienia
 • Etapy zakładania konta krok po kroku: prawidłowe wypełnianie formularza, aktywacja konta, złożenie wniosku
 • Jak zmienić dane dotyczące upoważnionego przedstawiciela, struktury własności w zakładzie?

Temat II. Obowiązujące zasady sporządzania raportów – wymagania na 2022 r.

 • Zasady sporządzania raportu w przypadku działania kilku zakładów w ramach jednego przedsiębiorstwa – pokazujemy w jaki sposób wprowadzać wymagane informacje
 • Jakie informacje należy przygotować, aby wypełnić raport do KOBIZE?
 • Jak właściwie określić współrzędne geograficzne emitorów – omówienie na przykładach
 • Problematyczne rubryki sprawozdań – wspólnie wyliczymy jak określić wielkość emisji dla charakterystycznych procesów technologicznych, np. użytkowania zbiorników na ON, uwolnienie czynników chłodniczych, procesów spawania; jak wskazać emisję z małych kotłów?
 • Jak utrzymać spójność pomiędzy raportem do KOBIZE i wykazem opłat środowiskowych?
 • Struktura danych w raporcie – instalacje – źródła – emitory- zużycia – emisje. Jak poprawnie wypełniać te elementy?

Temat III. Raport do UM a raport do KOBIZE – wspólne dane, zależności, różnice

 • Różnice pomiędzy wykazem do UM a raportem do KOBiZE – sposoby wypełniania, składanie dokumentów, zakres danych, wprowadzanie informacji o emisji
 • Metody wyznaczania wielkości emisji - czy każde metody obliczeń można wykorzystywać na potrzeby raportu do KOBIZE?
PANEL KONTROLNY

Najczęstsze problemy i błędy powstałe w raportowaniu – na co zwrócić uwagę w nowym raporcie

 • Które organy zobowiązane są do kontroli raportów przygotowywanych do KOBIZE oraz UM i jakie błędy najczęściej w nich znajdują? – na przykładach autentycznych zestawień
 • Jakie dokumenty są sprawdzane i analizowane w celu weryfikacji prawidłowości sprawozdania i wysokości naliczonych opłat? – czego na pewno będą żądać inspektorzy
 • Jak wygląda postępowanie, które jest wszczynane w przypadku stwierdzenia błędów i uchybień w raporcie do KOBIZE oraz UM – objaśnienie procedury krok po kroku
 • Czy i jakie są sankcje za rozbieżności danych w zestawieniach do KOBIZE i UM?
Szkolenie poprowadzą
Dominika Jokiel

Absolwentka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku zarządzanie środowiskiem. Na co dzień zajmuje się stałą obsługą firm w zakresie przepisów ochrony środowiska, dla których opracowuje wnioski o wydanie decyzji administracyjnych oraz przygotowuje dokumenty sprawozdawcze wynikające z przepisów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach (sprawozdawczość z zakresu gospodarki odpadami, raporty do KOBiZE, wykazy opłat środowiskowych). Jeden z autorów newslettera oraz porad dotyczących stosowania przepisów ochrony środowiska w praktyce w Serwisie odpady-help.pl.

Katarzyna Staszek

Absolwentka Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej na kierunku Ochrona Środowiska oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jakością oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada ponad 15-letni staż pracy w administracji publicznej, brała udział w kontrolach przeprowadzanych m.in. przez WIOŚ. Opiniowała m.in. karty informacyjne przedsięwzięć oraz raporty oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Obecnie zajmuje się stałą obsługą firm w zakresie przepisów ochrony środowiska, dla których prowadzi audyty środowiskowe oraz opracowuje wnioski o wydanie decyzji administracyjnych. Jedna z autorów newslettera oraz porad dotyczących stosowania przepisów ochrony środowiska w praktyce w Serwisie odpady-help.pl.

Koszt uczestnictwa:
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy