Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Patronat:

Menedżer produkcji        Służby Utrzymania Ruchu

 

CERTYFIKOWANE WARSZTATY MASZYNOWE

KONSULTACJE Z EKSPERTEM NA ŻYWO

Przygotowanie, aktualizacja lub odtworzenie kompletnej dokumentacji maszynowej zgodnie z przepisami na 2023 rok

Jak skutecznie zabezpieczyć odpowiedzialność firmy posiadającej park maszynowy, który podlega Dyrektywie Maszynowej oraz innym Dyrektywom Nowego Podejścia?

Prowadzący szkolenie: Włodzimierz Łabanowski
– nadinspektor w Państwowej Inspekcji Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie. 
PODCZAS WARSZTATÓW PROWADZĄCY W OPARCIU O SWOJE DOŚWIADCZENIE I PRZYKŁADY Z PRAKTYKI PRODUKCYJNEJ ODPOWIE NA NAJBARDZIEJ NURTUJĄCE PYTANIA:
 • Co zrobić, jeśli chcemy sprowadzić lub posiadamy w zakładzie maszynę spoza UE – jak właściwie przeprowadzić analizę bezpieczeństwa i czy można samodzielnie dokonać oceny zgodności?
 • Jak sprawdzić, czy maszyny/urządzenia/produkty spełniają wymagania formalno-techniczne obowiązujące na terenie UE?
 • Jak skompletować dokumentację dla maszyn starych, których producent już nie istnieje, zmodernizowanych lub tych, które zmieniły swoje przeznaczenie?
 • Jak prawidłowo określić czy urządzenie, dla którego chcesz opracować dokumentację techniczną jest maszyną, zespołem maszyn, osprzętem czy elementem bezpieczeństwa?
PROGRAM WARSZTATÓW ONLINE:
Blok 1

Audyt dokumentacji maszynowej w zakresie zgodności z obowiązującymi dyrektywami nowego podejścia oraz dyrektywami powiązanymi

 • Jaką dokumentację należy posiadać dla maszyny ukończonej, a jak traktować maszyny nieukończone?
 • Dyrektywa maszynowa czy dyrektywa narzędziowa? – kiedy stosować wymagania minimalne BHP, a kiedy wymagania zasadnicze?
 • Co sprawdzić i jakie dokumenty zgromadzić dla maszyn używanych, które zostały poddane tzw. głębokiej modernizacji?
 • Jak traktować linie produkcyjne i w jaki sposób dzielić linię technologiczną na poszczególne maszyny zespolone?
Blok 2

Jak dokonać prawidłowej oceny zgodności na podstawie znowelizowanych przepisów Ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2018 poz. 1338)

 • Jakich maszyn i urządzeń technicznych dotyczą wymagania dyrektyw UE i polskiej ustawy o systemach oceny zgodności (w tym: dyrektywa PED 2014/68/WE, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, SPVD 2014/29/UE) i jakie obowiązki na 2023 rok wprowadzają?
 • Jak w praktyce przeprowadzić ocenę zgodności eksploatowanych lub wytwarzanych maszyn i urządzeń według wymagań nowej Ustawy o Systemach Oceny Zgodności?
 • Jak powinna wyglądać procedura oceny zgodności maszyn wytworzonych jednostkowo na własny użytek, a jak w produkcji seryjnej?
 • Jakie są sprawdzone sposoby, które można wykorzystać do zweryfikowania stopnia dostosowania maszyny oraz zbadania jej stanu technicznego? – praktyczne listy kontrolne.
Blok 3

Kompletny Paszport Maszyny – jakie dokumenty powinna posiadać każda maszyna zgodnie z prawem?

 • Jakie elementy bezwzględnie musi zawierać DTR maszyny, aby mieć pewność bezpieczeństwa podczas ewentualnej kontroli?
 • Jak prawidłowo opracować DTR dla linii produkcyjnej składającej się z ciągu maszyn: od jednego producenta i od wielu producentów?
 • Jak opracować instrukcję obsługi maszyny, aby była zgodna z obowiązującymi przepisami oraz czytelna dla użytkowników?
 • Co powinna zawierać instrukcja konserwacji maszyn i urządzeń?
 • Jak właściwie przechowywać i gromadzić dane o maszynie – co koniecznie należy zbierać?
 • Jak dokumentować przeglądy maszyn i jak długo należy te dokumenty przechowywać dla celów kontrolnych?
Blok 4

Ocena ryzyka technicznego maszyny wg normy PN-EN ISO 12100

 • Zasady oceny ryzyka maszyn zgodnie z normą PN-EN ISO 12100 i dyrektywą maszynową 2006/42/WE.
 • W jakich sytuacjach po remoncie lub modernizacji maszyny należy ponownie przeprowadzić ocenę ryzyka technicznego?
 • Obowiązujące wymagania podczas analizy zagrożeń i szacowania ryzyka technicznego maszyn "od A do Z" – ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych dyrektyw UE oraz nowej Ustawy o Systemach Oceny Zgodności.
 • Wykaz działań zmniejszających poziom ryzyka maszyny, które można wprowadzić od ręki – zalecane środki zapobiegawcze.
Blok 5

Obowiązkowe wpisy w dokumentacji maszynowej "krok po kroku"

 • Odtworzenie brakującej instrukcji obsługi w urządzeniach, których producent już nie istnieje.
 • Zasady wprowadzania zmian w DTR po modyfikacji maszyny – jak dokonywać wpisów?
 • Przygotowanie instrukcji eksploatacji maszyn i urządzeń z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
   – analiza zagrożeń i ocena ryzyka technicznego maszyny.
 • Ocena poprawności dokumentów dołączanych do maszyn wprowadzanych do użytku oraz wytworzonych lub zmodyfikowanych na własny użytek wg 2006/42/WE.
 • Przykład dostosowania dokumentacji maszyny po remoncie i modernizacji wg nowych wymagań minimalnych i zasadniczych na 2023 r.
Blok 6

Jak przygotować firmę do kontroli w 2023 roku w kontekście najnowszych zmian prawnych i zmienionych procedur stosowanych przez PIP

 • Kiedy i na jakich zasadach mogą być przeprowadzane w 2023 r.  kontrole w zakładach przemysłowych i jak się do nich przygotować?
 • Jakie konsekwencje prawne wynikają ze stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowego przygotowania i wyposażenia stanowiska pracy w dokumentację techniczną oraz wymagane prawnie instrukcje obsługi?
 • Kto poza inspektorem może uczestniczyć w kontroli, które branże i zakłady pracy będą na celowniku w pierwszej kolejności w 2023 roku i jak w czasie kontroli uniknąć pułapek w sytuacjach prawnie ryzykownych?
 • Co zweryfikować na stanowiskach pracy przed samą kontrolą, aby stan rzeczywisty firmy zgadzał się z dokumentacją, co może być uznane przeoczeniem, a co naruszeniem przepisów?
 • Praktyczna checklista – najczęściej występujące niezgodności w dokumentacji technicznej maszyn.
PO UDZIALE W WARSZTATACH:
 • Samodzielnie przygotujesz instrukcję obsługi maszyny na podstawie przykładowych wpisów, odniesień do wymagań dyrektyw UE, norm technicznych oraz praktycznych wskazówek i interpretacji PIP, które przekaże prelegent
 • Będziesz potrafił wystawić Poświadczenie zgodności lub Deklaracje WE według wzorów zgodnych z obowiązującymi wytycznymi przepisów o ocenie zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia maszyn
 • Będziesz wiedział, jak wystawić Znak CE zgodny z obowiązującymi wytycznymi oraz jak przygotować projekt tabliczki znamionowej
 • Sprawdzisz poziom dostosowania parku maszynowego do aktualnych, surowych wymagań minimalnych i zasadniczych zawartych w znowelizowanych Dyrektywach Nowego Podejścia oraz nowej Ustawie
 • Skompletujesz dokumentację maszynową na 2023 rok, która w pełni zabezpieczy Twoją odpowiedzialność z tytułu KP, cywilną i karną dla każdego szczebla odpowiedzialności w firmie: szefa, kierownika produkcji/UR, brygadzisty, mistrza, kierownika zmiany na wypadek kontroli lub wypadku w zakładzie
PROWADZĄCY WARSZTATY:
Włodzimierz Łabanowski
Włodzimierz Łabanowski

Absolwent Wydziału Mechanicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, w latach 1989 – 1992 pracownik naukowy ART, od 1992 roku zatrudniony w Państwowej Inspekcji Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie, obecnie na stanowisku nadinspektora. Od samego początku funkcjonowania nadzoru rynku w Polsce prowadzi i koordynuje w OIP Olsztyn tematy kontrolne z zakresu spełniania wymagań zasadniczych dla maszyn i innych urządzeń technicznych oraz środków ochrony indywidualnej. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Autor szeregu ulotek i broszur dotyczących bezpieczeństwa budowy i użytkowania maszyn, wydanych nakładem Państwowej Inspekcji Pracy. Jego publikacje można również znaleźć w czasopismach branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania ruchu.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W WARSZTACH ONLINE:
 • Łatwy dostęp do udziału w szkoleniu – wystarczy komputer, tablet lub smartfon z dostępem do Internetu
 • Wygoda – w szkoleniu możesz uczestniczyć, przebywając w dowolnym miejscu (w domu, w biurze, wszędzie!)
 • Oszczędność czasu i pieniędzy – szkolenie online jest o wiele tańsze niż szkolenie w formie stacjonarnej, a dodatkowo nie ma konieczności ponoszenia kosztów delegacji
 • Szkolenie na żywo – szkolenie jest przeprowadzane przez prelegenta w czasie rzeczywistym, uczestnicy widzą i słyszą prelegenta, a także przygotowaną przez niego prezentację i materiały
 • Kontakt z prelegentem – uczestnicy mogą komunikować się z prelegentem i zadawać pytania na czacie
 • Dostęp do nagrań - wybierając wersję PREMIUM zyskasz dostęp do nagrania szkolenia (na 14 dni), dzięki czemu ponownie przeanalizujesz cały przebieg szkolenia.
 • Imienny certyfikat – otrzymasz certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez jedną z najlepszych firm szkoleniowych w kraju.
Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w 3 różnych wersjach:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu
 • wersja SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + pakiet dodatkowych materiałów: przykłady wzorcowych instrukcji obsługi maszyn dostosowane do aktualnego stanu prawnego (w zawodzie garbarza; pracy przy wiertarkach), filmy szkoleniowe oraz materiały merytoryczne dotyczące:
  • analizy i obliczania podstawowych wskaźników niezawodnościowych w UR
  • poprawy efektywności zbierania danych z maszyn
  • analizy danych z maszyn i procedur – praktyczna dokumentacja
  • skutecznego systemu do zgłaszania awarii maszyn i urządzeń
  • analizy krytyczności komponentów maszyn i systemów technicznych
  • sposobu przeprowadzania i dokumentowania przeglądów, aby wyciągać właściwe wnioski służące zapobieganiu awarii
KOSZT UCZESTNICTWA:
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • udział w szkoleniu na żywo.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • udział w szkoleniu na żywo,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • udział w szkoleniu na żywo,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • pakiet dodatkowych materiałów: przykłady wzorcowych instrukcji obsługi maszyn dostosowane do aktualnego stanu prawnego (w zawodzie garbarza; pracy przy wiertarkach), filmy szkoleniowe oraz materiały merytoryczne.
Wybierz swoją wersję

Przedsprzedaż!

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy