Ogólnopolskie warsztaty dla służb BHP

Dokumentacja BHP według wymagań na 2020 r.

Jak prawidłowo prowadzić, przechowywać i aktualizować niezbędną dokumentację BHP, aby zabezpieczyć swoje interesy i zebrać dowody potwierdzające właściwe wykonywanie obowiązków?

Jeżeli:
 • chcesz dowiedzieć się, jakie zmiany w zakresie BHP będą obowiązywać od stycznia 2020 roku, również w zakresie dokumentacji bhp przy zatrudnianiu obcokrajowców,
 • musisz uaktualnić obowiązkową dokumentację dotyczącą BHP w firmie i chcesz mieć pewność, że jest ona kompletna i nie zostanie zakwestionowana przez instytucje kontrolne,
 • chcesz poznać uchybienia wykrywane podczas kontroli i zebrać dowody potwierdzające prawidłowe wykonywanie obowiązków w zakresie BHP, które zabezpieczą Twoje interesy,
 • chcesz wyposażyć się w gotowe wzory druków i rejestrów, które zagwarantują prawidłowe prowadzenie obligatoryjnej dokumentacji BHP.
 
'

Z warsztatów wyjadą Państwo z:

 


  wykazem aktualnych wytycznych dotyczących obligatoryjnej dokumentacji podlegającej kontroli PIP w 2020 r.

  gotowymi wzorami obowiązkowych dokumentów,

  listami weryfikującymi poprawność dokumentacji,

  wypracowanymi narzędziami umożliwiającymi prawidłowe stworzenie oceny ryzyka zawodowego,

 

Nie może Państwa zabraknąć na najbardziej konkretnych i wartościowych warsztatach na rynku, podczas których dowiecie się, przeanalizujecie na przykładach i przećwiczycie:
 

 • Jak prowadzić wzorcową dokumentację powypadkową, chorób zawodowych i zagrożeń, oceny ryzyka zawodowego, czynników szkodliwych i niebezpiecznych, badań profilaktycznych i szkoleń BHP, dopasowaną do przedsiębiorstwa, aby pozytywnie przejść przez kontrolę zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 • Uprawnienia inspekcji podczas kontroli – gotowa lista obowiązków kontrolowanego na konkretnych przykładach.
 • Jakie uchybienia wzbudzają czujność inspektorów, które wydają się przeoczeniem a są traktowane jako poważne naruszenie?
 • Jak w 5 krokach przejść przez ocenę ryzyka zawodowego i mieć pewność, że będzie ona wykonana poprawnie i nie zostanie zakwestionowana podczas kontroli?
 • Jak skompletować i prawidłowo wypełnić dokumentację powypadkową – gotowe wzory dokumentów,
 • Jakie dokumenty bhp dotyczą cudzoziemców ? W jaki sposób należy je sporządzać?
Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

   100 % gwarancja praktycznej wiedzy
prezentujemy tylko niezbędną teorię, resztę prelegent omawia na praktycznych przykładach

   Tylko konkretne przykłady
prelegent pracuje na realnych przykładach, które sprawiają Państwu problemy w codziennej pracy

   Wysokiej klasy specjaliści i fachowcy
kadra szkoleniowców została specjalnie wyselekcjonowana. To eksperci w swoich dziedzinie i gwarancja wysokiego poziomu szkolenia

Program szkolenia:

1. Zmiany w prawie, uprawnienia inspektorów, zmienione obowiązki pracodawców, specjalistów ds. BHP i kierowników w 2020 r.

 • Jak zmienią się obowiązki specjalisty BHP i pracodawcy po wejściu w życie najnowszych zmian prawnych w 2020 r.?
 • UWAGA – Nowelizacja rozporządzenia dotycząca BHP przy urządzeniach energetycznych, która wchodzi w życie od marca 2020
 • Kalendarz obowiązkowych działań pracodawcy oraz specjalisty ds. bhp w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na 2020 r.
 • Na jakie przepisy oraz newralgiczne obszary w I półroczu 2020 r. będą zwracać szczególną uwagę kontrolujący?
 • Co zmieniło się w zakresie dokumentacji i rejestrów obowiązujących w zakładzie wg aktualnych przepisów w 2020r.?
 • Jak bezbłędnie prowadzić, przechowywać i aktualizować niezbędną dokumentację BHP –
 • NOWOŚĆ Jak odpowiednio zabezpieczyć zakład pod kątem technicznym i organizacyjnym – na podstawie analizy najczęściej występujących wypadków

2. Jak prawidłowo prowadzić dokumentację wypadkową, chorób zawodowych i zagrożeń zgodnie z obowiązującym prawem? – warsztat z przygotowania dokumentacji

 • Co powinna zawierać kompletna dokumentacja powypadkowa – jak ją wypełniać, jakie informacje koniecznie uzyskać od świadka i poszkodowanego i jak je prawidłowo zapisać w dokumentacji?
 • Jak bezbłędnie opisać w protokole wypadek przy pracy, jego przyczyny oraz stan poszkodowanego, tak aby  nie zakwestionowano protokołu i dokonanych ustaleń?
 • Kiedy koniecznie należy prowadzić rejestry prac w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi, rejestr pracowników wykonujących takie prace, spis substancji i preparatów niebezpiecznych – co powinny zawierać?

3. Jak właściwie dokumentować ocenę ryzyka i zagrożeń występujących na stanowisku pracy?

 • Jak poprawnie ustalić zagrożenia i czynniki szkodliwe na stanowisku pracy, aby nie zostać  posądzonym o błędną klasyfikacje skutków
 • Jakie informacje należy bezwzględnie zawrzeć w karcie i przedstawić pracownikowi – przebieg oceny, wykryte zagrożenia, przypisane środki
 • Jak dokumentować wyniki pomiarów, aby podczas kontroli nikt ich nie zakwestionował?
 • Jakie zmiany należy uwzględnić przy weryfikacji sporządzonej oceny wg wytycznych k.p.?
 • TYLKO U NAS Analiza najczęściej popełnianych błędów w karcie oceny ryzyka

4. Co powinna zawierać kompletna dokumentacja badań profilaktycznych i szkoleń BHP? – warsztat z przygotowania dokumentacji

 • Jak tworzyć instruktaże stanowiskowe oraz programy szkoleń dla pracowników dostosowane do specyfiki zakładu pracy i konkretnego stanowiska?
 • Jak powinna wyglądać obowiązkowa dokumentacja potwierdzająca odbyte szkolenie?
 • Jak skonstruować ramowe programy szkoleń wstępnych i okresowych BHP zgodne z obowiązującym stanem prawnym?

5. Jak prowadzić obowiązkowe rejestry i dzienniki w zakładzie pracy?

 • Jak prawidłowo prowadzić obowiązkowy rejestr chorób zawodowych zgodnie z najnowszym wykazem chorób zawodowych?
 • Jak prowadzić rejestr: szkoleń, badań, wypadków, odzieży roboczej, aby nie zostały zakwestionowane podczas kontroli.
 • Jak wypełniać rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych (chemiczne, fizyczne, biologiczne, pyły) – obligatoryjne wzory

6. Jak przygotować dokumentację do kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

 • Jak przebiega kontrola. W jaki sposób postępować, aby nie narazić się na zarzut jej utrudniania ?
 • Ile trwa kontrola, gdzie jest prowadzona i przez kogo należy przedkładać dokumenty ?
 • Które dokumenty inspektorzy PIP sprawdzają obligatoryjne przy każdej kontroli i jakie błędy najczęściej w nich znajdują – wytyczne, jak ich nie powielać?
 • Kiedy i za jakie błędy Inspektorzy karzą mandatem specjalistę ds. BHP, inspektora ppoż., brygadzistów, kierowników, kadry
 • Jakie są uprawnienia kontrolowanego przy zapoznaniu z treścią protokołu kontroli oraz w trakcie prowadzonego postępowania w sprawach o wykroczenie.
Bonus

7. Jakie dokumenty bhp dotyczą cudzoziemców? W jaki sposób należy je sporządzać?

Opinie uczestników poprzedniej edycji szkolenia:

Przemysław Kossakowski, Starszy Specjalista ds. BHP w firmie produkcyjnej, Lublin

„Dzięki szkoleniu dowiedziałem się o nowych zmianach dotyczących prowadzenia dokumentacji BHP. Pozwoliło mi to odpowiednio przygotować się do kontroli PIP, którą przedsiębiorstwo przeszło bez większych problemów”

Anna Pazuch, Specjalista ds. BHP

„Przede wszystkim jestem zadowolona z sposobu prezentacji przez prelegenta, który okazał się bardzo pomocny i odpowiadał na wszystkie pytania”

Krystyna Paliszewska, właściciel przedsiębiorstwa, Szczecin

„Temat został omówiony szeroko i wnikliwie, jednak z naciskiem na praktyczną wiedzę, która okazała się pomocna przy niedawnej kontroli”

Prelegent
Dawid Andrzejewski

Specjalista ds. bhp, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Poznańskiej. Były pracownik Służb BHP. Wykonujący czynności nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp oraz występujący przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych oraz o wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika.

Termin i miejsce

Warszawa, 28.01.2020 r.

Koszt uczestnictwa:
KOSZT UCZESTNICTWA
 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1099 zł. W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:

  • Gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,

  • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,

  • Poczęstunek.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy