Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Ogólnopolskie Warsztaty

Prawidłowe postępowanie powypadkowe i prewencyjne w firmie na 2019 i 2020 rok

Jeżeli chcesz:
 • wyposażyć się w praktyczną wiedzę i nie dać zaskoczyć się żadnym obowiązkom w 2019 i 2020 r. odnośnie postępowania powypadkowego,
 • mieć pewność, że dokumentacja powypadkowa jest kompletna i prowadzona w prawidłowy sposób, dzięki czemu nie zostanie podważona przez ZUS i PIP,
 • otrzymać praktyczną wiedzę i poznać sprawdzone sposoby na zmniejszenie wypadków przy pracy w Twojej firmie,
 • mieć dostęp do gotowych wzorów druków i rejestrów, które zagwarantują prawidłowe prowadzenie obligatoryjnej dokumentacji BHP,

To weź udział w praktycznym, warsztatowym szkoleniu!

Nie może Cię zabraknąć na najbardziej konkretnych i wartościowych warsztatach na rynku, podczas których dowiesz się, przeanalizujesz na przykładach i przećwiczysz:
 • Jak stworzyć wzorcową dokumentację powypadkową, chorób zawodowych i zagrożeń, oceny ryzyka, badań i szkoleń BHP, dopasowaną do przedsiębiorstwa, aby pozytywnie przejść przez wszystkie punkty na liście kontrolnej inspektora PIP i PIS,
 • Jakie są uprawnienia inspekcji podczas kontroli, a jakie obowiązki kontrolowanego – gotowa lista obowiązków kontrolowanego na konkretnych przykładach,
 • Jakie uchybienia wzbudzają czujność inspektorów, które wydają się przeoczeniem, a są traktowane jako poważne naruszenie,
 • Jak w 5 krokach przejść przez ocenę ryzyka zawodowego i mieć pewność, że będzie ona wykonana poprawnie i nie zostanie zakwestionowana podczas kontroli,
 • Jak skompletować i prawidłowo wypełnić dokumentację powypadkową – gotowe wzory dokumentów, w tym omówienie projektu nowego wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku zgodnego z wymogami RODO – NOWOŚĆ!
 • Jak uzyskać dofinansowanie z programu ZUSu na 2020 r. na projekty m.in.: zmniejszające zagrożenia wypadkami przy pracy/chorobach zawodowych oraz z zakresu planowania i monitorowania działań prewencyjnych w zakresie BHP – NOWOŚĆ!
Program szkolenia
Blok 1

Regulacje prawne i wytyczne dotyczące prowadzenia postępowania powypadkowego

Na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz rozporządzeń z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz innych obowiązujących aktów prawnych i orzeczeń sądowych.

 • Przejrzysty rejestr aktualnych obowiązków behapowca i pracodawcy zgodny z KP, rozporządzeniem w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, Ustawą o ubezpieczeniu społecznym oraz wytycznymi PIP oraz ZUS.
 • Kodeks cywilny i karny – zestawienie praw i obowiązków oraz rozwiązań prawnych, które pomogą ograniczyć odpowiedzialność specjalisty ds. BHP i pracodawcy w razie wypadku.
 • NOWOŚĆ! Uprawnienia inspektora pracy w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przez zakład pracy - procedura ponownego uruchamiania maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane.
Blok 2

Sprawdzone zasady kwalifikacji zdarzeń - na podstawie obowiązujących aktów prawnych i orzeczeń sądowych oraz praktycznych przykładów

 • W jakiej sytuacji możemy zakwalifikować zdarzenie jako wypadek przy pracy, wypadek w drodze do/z pracy, wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy?
 • Kluczowe zasady postępowania w sytuacji wypadku poza zakładem pracy oraz  jak w sytuacjach nietypowych udowodnić związek z pracą - wypadek w drodze do/z pracy, w trakcie podróży służbowej i wyjazdu integracyjnego.
 • Zasady opisywania, zgłaszania i rejestracji wypadków w podziale na konkretne typy zdarzeń – praktyczne ujęcie.
Blok 3

Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku - krok po kroku

 • Badanie miejsca wypadku – powiemy wprost, jak unikać błędów przy oględzinach miejsca zdarzenia, stanu technicznego maszyn i urządzeń ochronnych oraz zaprezentujemy zasady dokumentowania oględzin akceptowane w czasie kontroli.
 • Jak rozmawiać z poszkodowanym w zależności od jego stanu i kiedy można przyjąć jego wyjaśnienia? Obowiązujące procedury odbierania wyjaśnień od poszkodowanego wg MPIPS.
 • Informacje świadków wypadku w praktyce – na przykładach omówimy różne metody, specyfikę czynności, zasady sporządzania pisemnych wyjaśnień, a także psychologiczne aspekty przesłuchania osób.
 • Jak zachować się, gdy poszkodowany i/lub świadkowe mówią nieprawdę? Podpowiemy, co powinien wówczas uczynić zespół powypadkowy.
Blok 4

Dokumentacja powypadkowa – jak bezbłędnie skompletować i zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością

 • Co obowiązkowo powinny zawierać formularze wg. Dz.U. NR 105, poz. 870, m.in. pisemne informacje uzyskane od świadków i wyjaśnienia poszkodowanego, rejestry, formularze odszkodowań i odwołań na potrzeby ZUS?
 • Co zrobić, gdy poszkodowany pracownik odmawia odebrania protokołu albo złożenia pisemnych wyjaśnień w sprawie wypadku?
 • Kto może uzyskać dokumentację medyczną w sprawie wypadku, jaka jest rola zespołu powypadkowego, a jaka bliskich poszkodowanego?
 • Obligatoryjne i rekomendowane dokumenty, które należy przygotowywać i gromadzić jako załączniki do protokołu powypadkowego na potrzeby kontroli PIP i ZUS.
 • Wzorcowa, statystyczna kartę wypadku i rejestr wypadków przy pracy. Prezentacja na podstawie konkretnych zdarzeń.
 • NOWOŚĆ! Jak zmieni się protokół powypadkowy po zmianie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298), wymuszonej przez RODO, co zrobić w przypadku wszczęcia postępowań w trackie zmiany przepisów?
Blok 5

Najczęściej pojawiające się błędy podczas prowadzenia postępowania powypadkowego w układzie „wypadek – przyczyna – skutki – popełnione błędy”

 • Sporządzanie protokołu powypadkowego - błędne zapisy najczęściej zawierane w protokole, przyczyny wypadku przy pracy oraz zestaw środków profilaktycznych.
 • Jak prawidłowo wykorzystać dane o wypadkach przy pracy do sporządzania kompletnych raportów o stanie bhp i analizy wypadkowości?
 • Przypadki odmowy przyznania świadczeń przez ZUS – na konkretnych przykładach powiemy co było zrobione źle, jak można było tego uniknąć oraz jak nie popełnić najczęstszych błędów?
Blok 6

Sprawdzone sposoby zmniejszenia liczby wypadków w zakładzie – na podstawie realnych rozwiązań wdrożonych w polskich firmach

 • Jak potwierdzić dokumentacją podjęte działania profilaktyczne i jakie obligatoryjne informacje należy uwzględnić w ocenie ryzyka zawodowego?
 • Jak unikać wypadków powtarzalnych? Skuteczne metody zapobiegania wypadkom w pracy.
 • Jak prowadzić skuteczne kontrole wewnętrzne, które pozwolą znacznie zredukować ilość niepożądanych zdarzeń?
 • NOWOŚĆ! Jak można uzyskać środki finansowe na poprawę warunków pracy z ZUS-u?
 • NOWOŚĆ! Jak prawidłowo wypełnić druk IWA, aby nie narazić się na podwyższenie składki wypadkowej?
Prelegent
Dawid Andrzejewski

Specjalista ds. bhp, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Poznańskiej. Były pracownik Służb BHP. Wykonujący czynności nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp oraz występujący przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych oraz o wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika.

Miejsce i termin

31.07.2019, Warszawa

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA
 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1099 zł. W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:

  • Gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,

  • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,

  • Poczęstunek.
UWAGA!
Każdy uczestnik otrzyma pakiet wzorcowej dokumentacji zawierającej wzory pism w formie elektronicznej:
 • Listy kontrolne, m. in: obowiązki powypadkowe dla służb BHP i pracodawcy
 • Prawidłowo wypełnione dokumenty, m. in: karta wypadku, wyjaśnienia poszkodowanego, informacje udzielone przez świadka wypadku, polecenie powypadkowe
 • Wzorcowe protokoły, m. in: z oględzin miejsca wypadku przy pracy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
 • Korespondencja z ZUS, m. in: Wniosek o jednorazowe odszkodowanie, zawiadomienie o wszczęciu postępowania powypadkowego, IWA
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy