Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Menedżer produkcji        Służby Utrzymania Ruchu         

 

Profesjonalne Warsztaty Szefów Produkcji z wizytą na produkcji!

Jak skutecznie optymalizować produkcję i organizować procesy na przykładzie rozwiązań stosowanych w fabryce Strauss Cafe Poland?

Jedyne praktyczne warsztaty połączone z wizytą w fabryce Strauss Cafe!

Tylko u nas Q&A na żywo!

Jeśli chcesz:
 • poznać metody TPM, 5S, Kaizen, Kanban, dzięki którym zakład produkcyjny Strauss Cafe Poland realizuje niemal 100% zamówień w planowanym terminie dostawy dla Klientów,
 • na żywo podpatrzeć innowacyjne rozwiązania stosowane w zakładzie, którego działalność stanowi 20 % rynku w branży,
 • podpatrzeć systemy, dzięki którym jest możliwa natychmiastowa identyfikacja odchylenia od planu, co pozwala szybko przeplanować produkcję,
 • dowiedzieć się, w jaki sposób budować zespoły autonomiczne w oparciu o tzw. mini centra zysków / kosztów,
 • dowiedzieć się, jak Strauss Cafe krok po kroku wdrażało sprawdzone rozwiązania w zakresie zarządzania produkcją i zasobami ludzkimi.

Zapraszamy na wyjątkowe, praktyczne warsztaty!

Podczas warsztatów prelegenci opowiedzą i pokażą na przykładach z własnej praktyki:
 • Dlaczego zdecydowano się na wdrożenie jednego kompleksowego systemu zarządzania?
 • Jak przygotować zespół do wdrożenia zmiany – z jakimi problemami trzeba się zmierzyć na początku i jak sobie z nimi radzić?
 • Jak dobrać elementy Lean Manufacturing do zamierzonych celów produkcyjnych oraz dlaczego na wybranym fragmencie produkcji Dyrektor zdecydował się wdrożyć system Kanban?
 • Jak skutecznie utrzymać i doskonalić narzędzia, aby przynosiły zamierzone efekty - jakie znaczenie ma konsekwencja w utrzymaniu wysokiego standardu funkcjonowania systemów?
 • TPM czyli Towarzystwo Przyjaciół Maszyn jako element prewencji i poprawy współpracy na linii Produkcja – Maintenance
 • Jak wygląda organizacja struktury na produkcji, która pozwala na realizację zamierzonych wysokich osiągów jakościowych i ilościowych?
 • W jaki sposób system KAIZEN może pomóc przy budowaniu systemu premiowego dla pracowników?
 • Kiedy system sugestii pracowniczych może stać się efektywnym narzędziem angażowania i lojalizowania pracowników, a kiedy nie warto w niego inwestować?
 • Jak wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania opartego na wiedzy i doświadczeniu Kierownika Produkcji pomaga w planowaniu i optymalizacji  procesów produkcyjnych?
Program warsztatów
Moduł I

Jak doskonalić procesy produkcyjne wykorzystując scentralizowane systemy zarządzania? Przegląd rozwiązań stosowanych w fabryce Strauss Cafe Poland.

 • System Kaizen w praktyce – jak przy pomocy pomysłów czy sugestii pracowników poprawić organizację pracy i zwiększyć zaangażowanie pracowników?
 • Wybrane narzędzia koncepcji Lean i 5S wykorzystywane w fabryce do realizacji zamierzonych celów produkcyjnych – co sprawdzi się w zależności od celu jaki chcemy osiągnąć?
 • Które elementy TPM sprawdzą się w organizacji działań prewencyjnych oraz poprawy współpracy na linii Produkcja – Utrzymanie Ruchu?
 • Jak połączyć dwa systemy na jednej linii? Analiza rozwiązania Kanban wdrożonego na części linii produkcyjnej funkcjonującego w Strauss Cafe

Case study: Proces planowania produkcji na przykładzie wdrożonego systemu.

Moduł II

Jak Strauss Cafe udało się zwiększyć efektywność działu produkcji o kilkanaście procent?

 • Data-driven decision making - taktyka i strategia Strauss Café. Jak powinien wyglądać proces projektowania zmian na hali produkcyjnej? Uwzględnienie specyfiki i celów rozwojowych firmy
 • Proces digitalizacji w duchu Industry 4.0. Wykorzystania automatyzacji oraz przetwarzania danych w innowacyjny sposób, wdrażanie nowych technologii w produkcji Strauss Cafe
 • Praktyczne zastosowanie teorii ograniczeń w Zakładzie Produkcyjnym Strauss Cafe- z jakimi problemami na co dzień boryka się Dyrektor Produkcji (np. konserwacje maszyny, urlopy, przestoje) i jak sobie z nimi radzi?
Moduł III

Struktura oraz organizacja pracy w Dziale Operacyjnym – Produkcja, Technika, Jakość – przykład wdrożenia koncepcji Zespołów Autonomicznych oraz Liderów.

 • Koncepcja zarządzania pracownikami oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników w zależności od zajmowanego stanowiska
 • Performance Management System na przykładzie fabryki Strauss Cafe - budowany i doskonalony od lat system do zarządzania efektywnością: zarzadzanie KPI’ami, systemem spotkań, zarządzanie projektami
 • Budowany od lat system Strauss Cafe do zarządzania efektywnością, narzędzie które łączy zarzadzanie KPI’ami, systemem spotkań i wewnętrzną komunikacją opartą o wyniki, zarzadzanie projektami oraz problem solving
 • Jak przeszkolić ludzi, aby działy produkcji i utrzymania ruchu nie stanowiły wąskiego gardła i dobrze ze sobą współpracowały? Projekt wprowadzania standardu kompetencji managerskich dla niższej/średniej kadry zarządzającej - zmiana mindset’u na system motywacja 3.0 oraz procesy digitalizacji w duchu Industry 4.0 i data-driven decision making
 • Jak tworzyć Zespoły Autonomiczne i jak dobierać do nich osoby, aby mieć pewność, że wypracowane przez nie rozwiązania będą najlepsze i przyniosą oczekiwane efekty? System spotkań i wewnętrzna komunikacja w oparciu o wyniki
 • Jak układać współpracę pomiędzy poszczególnymi działami w celu niwelowania nieporozumień, aby osiągać wspólne cele biznesowe? Zarządzanie projektami oraz Problem Solving

Harmonogram
09:00 – 11:15 powitanie
I część merytoryczna
11:15 – 11:30 przerwa kawowa
11:30 – 13:00 tour po fabryce
13:00 – 14:00 przerwa lunchowa
14:00 – 16:30 II część merytoryczna
sesja Q&A
pożegnanie
Unikalne korzyści z udziału w naszych warsztatach:
 • 100% praktycznych porad - Podczas warsztatów przytaczamy wyłącznie przykłady, które można zastosować bezpośrednio w swojej firmie, kadra zarządzająca Strauss Cafe na bieżąco tłumaczy, jak przystosować je do własnego obiektu
 • Tylko u nas tour po fabryce-  na żywo zaobserwujesz sprytne i innowacyjne rozwiązania na liniach produkcyjnych
 • Wyjątkowe firmy – Obrót roczny firmy Strauss Cafe to 300 milionów złotych - dowiedz się, jak zostać pionierem na rynku w swojej branży
 • Formuła „Case Study” - Nasi prelegenci koncentrują się na sprytnych i unikalnych rozwiązaniach stosowanych przez nich w praktyce, a które okazały się niezwykle sprawne i skutecznie funkcjonują
Warsztaty poprowadzą:
Katarzyna Malina
Katarzyna Malina

Dyrektor Personalny Strauss Cafe Poland od 2019. Wcześniej przez kilka lat pełniła funkcje związane z wdrażaniem narzędzi Lean oraz budowaniem kultury ciągłego doskonalenia. W Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. zajmowała się implementacją Performance Management, kaskadowaniem celów i wskaźników oraz prowadzeniem projektów doskonalących procesy oraz systemy. Obecnie koordynuje obszar HR oraz Lean przykładając dużą wagę do rozwoju kompetencji związanych z ciągłym doskonaleniem.

Przemysław Woroch
Przemysław Woroch

Manager Operacyjny z ponad 16-letnim doświadczeniem zawodowym na wielu stanowiskach w branży spożywczej. Karierę rozpoczynał w firmie Wrigley Poland, od 14 lat związany z  kawową spółką  Strauss Cafe Poland. Zdobywał doświadczenie i budował kompetencje w obszarach logistyki i planowania, technologii i R&D oraz ciągłego doskonalenia. Project Manager i Stream Leader w licznych międzynarodowych projektach Strauss Group.  

Skupiony na ludziach, zorientowany na budowę stabilnych zespołów opartych na zaufaniu i przejrzystości. Skoncentrowany na ciągłym rozwoju kompetencji pracowników. Zorientowany na biznes, ceniący kulturę przedsiębiorstwa opartą  o wartości, komunikację, a także współpracę w celu realizacji strategicznych celów organizacji.

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

 

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy