Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Obowiązkowe Rozliczenie Emisji za 2019 rok!

Jak bezbłędnie przygotować raport do KOBIZE oraz Urzędu Marszałkowskiego?

 

Prawidłowa sprawozdawczość i kompletny proces raportowania „krok po kroku” wg najnowszych wskazówek, interpretacji i wytycznych WIOŚ na 2020 rok

 

Jeżeli chcesz:
 • Wiedzieć, jakie górne i jednostkowe stawki opłat należy zastosować w rozliczeniach za 2019 rok zgodnie z M.P. 2018 poz. 1038
 • Zobaczyć, w jaki sposób raportować emisje w 2020 roku
 • Mieć pewność, że przygotowana przez Ciebie dokumentacja ewidencyjna i sprawozdawcza jest bezbłędna i nie narazi Twojego przedsiębiorstwa na kary finansowe

Weź udział w jedynych w Polsce tak profesjonalnym szkoleniu!

Gwarantujemy, że po udziale w naszym szkoleniu:
 • Poznasz wszystkie konkretne stawki opłat za korzystanie ze środowiska, dzięki czemu wywiążesz się z obowiązku środowiskowego w nieprzekraczalnych terminach
 • Poprawnie obliczysz wysokość opłat za korzystanie ze środowiska
 • Krok po kroku przejdziesz procedurę raportowania do KOBIZE, aby samodzielnie zrobić to za pierwszym podejściem
 • Dowiesz się, jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów i pomyłek w rozliczaniu emisji do środowiska i zyskasz pewność, że nic Cię nie zaskoczy w trakcie kontroli WIOŚ i UM po 1 stycznia 2020 r.
Dlaczego te warsztaty wyróżniają się na tle innych?

Tylko u nas otrzymają Państwo materiały, które ułatwią szybkie i bezbłędne złożenie kompletnego raportu

Doświadczony trener-praktyk, podczas warsztatów wskaże Państwu, jak wypełnić zestawienia bezbłędnie za pierwszym podejściem

Przekażemy wiążące informacje nt. kontroli uprawnionych organów – podpowiemy, co w pierwszej kolejności sprawdzają inspektorzy i których błędów należy się bezwzględnie wystrzegać, aby nie ryzykować karą

Program szkolenia
PANEL PRAWNY

Zasady, interpretacje i wytyczne do raportowania za 2019 rok

 • Kto jest zobowiązany do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska i sporządzania wykazu do KOBIZE
 • Jakie dane są niezbędne do naliczenia opłat oraz sporządzania wykazu i gdzie szukać tych danych
 • Obliczenia opłat w praktyce – przykłady obliczeń metodami ryczałtowymi i wskaźnikowymi
 • Jak rozliczyć emisję z klimatyzacji – o czym warto pamiętać prowadząc rozliczenie
 • Kogo dotyczy opłata podwyższona (stawka x 6)
 • Stawki opłat środowiskowych za poszczególne lata.
 • Termin składania sprawozdań i uiszczania opłaty.
 • Kiedy występuje zwolnienie z opłaty, a kiedy ze złożenia sprawozdania
 • UWAGA! Po raz pierwszy naliczanie opłaty środowiskowej za rok 2019 odbędzie się na podstawie raportu do KOBIZE – na co się przygotować  
 • Kary za nienaliczanie opłat i nieskładanie wykazu w terminie – w jakich przypadkach marszałek województwa wymierza opłatę samodzielnie
 • Naliczanie opłat zaległych wraz z odsetkami – w jakich sytuacjach zostają uruchomione procedury i w jaki sposób przebiegają
PANEL WARSZTATOWY

Wytyczne w zakresie rejestracji w KOBIZE w 2020 r.

Wytyczne w zakresie rejestracji w KOBIZE w 2020 r.

 • Jakie podmioty są objęte obowiązkiem rejestracji w KB i złożenia obligatoryjnego raportu: zasady, miejsce i termin rejestracji – praktyczne wyjaśnienia
 • Etapy zakładania konta krok po kroku: prawidłowe wypełnianie formularza, aktywacja url, złożenie wniosku – na przykładzie gotowych do zastosowania zapisów
 • Jak zmienić dane dotyczące upoważnionego przedstawiciela, struktury własności w zakładzie?

Zasady sporządzania raportów – wymagania na 2020 r.

 • Zasady sporządzania raportu w przypadku działania kilku zakładów w ramach jednego przedsiębiorstwa – pokazujemy w jaki sposób wprowadzać wymagane informacje
 • Jakie informacje należy przygotować, aby wypełnić raport do KOBIZE
 • Jak właściwie określić współrzędne geograficzne emitorów – omówienie na przykładach
 • Problematyczne rubryki sprawozdań – wspólnie wyliczymy jak określić wielkość emisji dla charakterystycznych procesów technologicznych, np. użytkowania zbiorników na ON, uwolnienie czynników chłodniczych, procesów spawania; jak wskazać emisję z małych kotłów?
 • Jak utrzymać spójność pomiędzy raportem do KOBIZE i wykazem opłat środowiskowych
 • Struktura danych w raporcie – instalacje – źródła – emitory- zużycia – emisje. Jak poprawnie wypełniać te elementy

Raport do UM a raport do KOBIZE – wspólne dane, zależności, różnice

 • Sposoby obliczania emisji do powietrza do UM i raporcie KOBIZE – na przykładach rzeczywistych zestawień pokażemy różnice w ewidencjonowaniu
 • Metody wyznaczania wielkości emisji - czy każde metody obliczeń można wykorzystywać na potrzeby raportu do KOBIZE?
PANEL KONTROLNY

Najczęstsze problemy i błędy powstałe w raportowaniu – na co zwrócić uwagę w nowym raporcie

 • Które organy zobowiązane są do kontroli raportów przygotowywanych do KOBIZE oraz UM i jakie błędy najczęściej w nich znajdują? – na przykładach autentycznych zestawień
 • Jakie dokumenty są sprawdzane i analizowane w celu weryfikacji prawidłowości sprawozdania i wysokości naliczonych opłat? – czego na pewno będą żądać inspektorzy
 • Jak wygląda postępowanie, które jest wszczynane w przypadku stwierdzenia błędów i uchybień w raporcie do KOBIZE oraz UM – objaśnienie procedury krok po kroku
 • Czy i jakie są sankcje za rozbieżności danych w zestawieniach do KOBIZE i UM?
Prelegent
dr Agnieszka Karwacka

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i gospodarki przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej. Na co dzień pracuje w biurze ochrony środowiska prowadząc postępowania administracyjne oraz rozliczając obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze przedsiębiorców w ochronie środowiska wobec organów administracji publicznej. Wieloletni pracownik administracji publicznej.

Termin i miejsce

Warszawa, 30.01.2020 r.

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA
 • Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 1099 zł netto.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy