Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Do końca lutego 2023 r. musisz złożyć raport do KOBIZE o wielkości emisji gazów
cieplarnianych i innych substancji, a już w marcu sprawozdanie do Marszałka
w zakresie opłat za korzystania ze środowiska.

 

Obowiązkowe warsztaty z rozliczania emisji za 2022 rok

Jak prawidłowo przygotować raport do KOBIZE i sprawozdanie do UM za 2022 rok wg najnowszych zmian prawnych i wytycznych WIOŚ na 2023 i ustrzec się kar finansowych? 

Prawidłowa sprawozdawczość i kompletny proces raportowania „krok po kroku” wg najnowszych wskazówek, interpretacji i wytycznych WIOŚ na 2023 rok

Jeżeli chcesz:
 • zobaczyć, co zmieni się w sposobie raportowania emisji od stycznia 2023 roku,
 • mieć pewność, że przygotowana przez Ciebie dokumentacja ewidencyjna i sprawozdawcza jest bezbłędna i nie narazi Twojego przedsiębiorstwa na kary finansowe
 • wiedzieć, jakie górne i jednostkowe stawki opłat należy zastosować w rozliczeniach za 2022 rok zgodnie z M.P.2021.960,

to warsztaty pod okiem doświadczonego eksperta – praktyka, który szczegółowo przeprowadzi Cię przez proces sprawozdawczy i odpowie na wszystkie, nawet najtrudniejsze pytania, jest właśnie dla Ciebie.

Gwarantujemy, że po udziale w naszych warsztatach:
 • Przećwiczysz wraz z prelegentem „krok po kroku” procedurę raportowania do KOBIZE, aby samodzielnie zrobić to za pierwszym podejściem,
 • Zobaczysz wzorcowo wypełnione dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego, na których będziesz mógł się opierać przy sporządzaniu własnego raportu,
 • Poznasz wszystkie konkretne stawki opłat za korzystanie ze środowiska, dzięki czemu wywiążesz się z obowiązku środowiskowego w nieprzekraczalnych terminach,
 • Poprawnie obliczysz wysokość opłat za korzystanie ze środowiska, dzięki czemu ustrzeżesz się kar i zabezpieczysz interesy swojej firmy,
 • Dowiesz się, jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów i pomyłek w rozliczaniu emisji do środowiska i zyskasz pewność, że nic Cię nie zaskoczy w trakcie kontroli WIOŚ i UM po 1 stycznia 2023 r.
Co wyróżnia nasze warsztaty:
 • Tylko u nas otrzymasz materiały, dzięki którym szybko i bezbłędne złożysz kompletny raport, bez narażenia się na wysokie kary finansowe,
 • Doświadczony trener-praktyk podczas warsztatu przeprowadzi Cię przez proces sporządzania i składania raportu,
 • Przedstawiamy Ci rekomendacje kontrolne organów, dzięki czemu zawczasu możesz się przyzwyczaić do ewentualnej kontroli przygotujesz się do kontroli – wskażemy, na co zwracają uwagę inspektorzy i których błędów należy się bezwzględnie wystrzegać, aby nie ryzykować otrzymaniem kary.
Program warsztatów
Moduł I

Jak poprawnie zarejestrować się w KOBiZE w 2023 roku

 • Jakie podmioty są objęte obowiązkiem rejestracji w KOBIZE i złożenia obligatoryjnego raportu: zasady, miejsce i termin rejestracji – praktyczne wyjaśnienia,
 • Zasady w sprawie tworzenia miejsc korzystania ze środowiska – jakie i kiedy są dla przedsiębiorcy zobowiązujące?
 • Etapy zakładania konta krok po kroku: prawidłowe wypełnianie formularza – na co szczególnie zwrócić uwagę, proces aktywacji konta, złożenie wniosku
 • Jak złożyć ewentualne korekty do sporządzonego i wysłanego już raportu
 • Popełniłem/am błąd w składaniu raportu – co dalej?
 • Jak poprawnie zmienić dane dotyczące upoważnionego przedstawiciela, struktury własności w zakładzie?
 • Urzędowe terminy na sporządzenie raportu i wprowadzenie do KOBIZE
Moduł II

Obowiązujące zasady sporządzania raportów – wymagania na 2023 r.

 • Komu przypada obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu związanego z eksploatacją instalacji?
 • Specyfika sporządzania raportu w przypadku działania kilku zakładów w ramach jednego przedsiębiorstwa – pokazujemy w jaki sposób wprowadzać poprawne wymagane informacje i ustrzec się błędów
 • Niezbędne informacje, jakie należy przygotować przed wypełnianiem raportu  do KOBiZE
 • Jak poprawnie określić współrzędne geograficzne emitorów, co można przyjmować jako współrzędne geograficzne emitora? - omówienie na przykładach
 • Jak pozyskiwać dane z kart charakterystyk preparatów używanych w zakresie działań związanych z emisją do powietrza (np. farby)
 • Rubryki sprawozdania, które najczęściej rodzą wątpliwości – wspólnie wyliczymy jak określić wielkość emisji dla specyficznych procesów technologicznych, np. użytkowania zbiorników na ON, uwolnienie czynników chłodniczych, procesów spawania; jak wskazać emisję z małych kotłów?
 • Omówienie znaczenia dla całości raportu poszczególnych rubryka w formularzu aby raport był klarowny
 • Spójny raport do KOBIZE z wykazem opłat środowiskowych – zasady sporządzania, na co należy zwrócić uwagę
 • Skąd pozyskać źródła danych o emisji do powietrza na potrzeby raportowania do Krajowej bazy
 • Struktura danych w raporcie i zasady podawania danych technologicznych, produkcyjnych, emisyjnych
 • Jaki jest zakres substancji emitowanych do powietrza, wobec których istnieje obowiązek sprawozdawczy
Moduł III

Raport do UM a raport do KOBIZE – sposób składania, zależności

 • Różnice pomiędzy wykazem do UM a raportem do KOBiZE – sposoby składania (kiedy osobiście/listownie/online) dokumentów
 • Jaki zakres danych obowiązuje w składaniu raportu do UM – terminy
 • Generowanie wykazu o zakresie korzystania ze środowiska w KOBIZE
 • Jak po poprawnie wypełnić wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska
 • Jak samodzielnie wyliczyć wysokość należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, aby były zgodne wraz z danymi zawartymi w prowadzonych wykazie
Moduł IV

Panel kontrolny – Najbardziej problematyczne kwestie i błędy przy raportowaniu – na co zwrócić uwagę

 • Jak obliczyć należne kwoty do uiszczenia metodami ryczałtowymi i wskaźnikowymi – na przykładach
 • W jakich przypadkach marszałek województwa wymierza opłatę samodzielnie?
 • Kiedy występuje zwolnienie z opłaty, a kiedy ze złożenia sprawozdania?
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, a dokumentacja – do ilu lat raporty mogą być sprawdzane, co zrobić w wypadku, gdy samodzielnie stwierdzimy błąd
 • Jakie dokumenty są sprawdzane i analizowane w celu weryfikacji prawidłowości sprawozdania i wysokości naliczonych opłat? – czego na pewno będą żądać inspektorzy
 • Jak wygląda postępowanie, które jest wszczynane w przypadku stwierdzenia błędów i uchybień w raporcie do KOBIZE oraz UM – objaśnienie procedury krok po kroku
 • Czy i jakie są sankcje za rozbieżności danych w zestawieniach do KOBIZE i UM?
 • Case study: niepoprawnie złożony wniosek do KOBiZE i UM – najczęstsze błędy
Warsztaty poprowadzi
Agnieszka Lipniacka-Piaskowska
Agnieszka Lipniacka-Piaskowska

Z zawodu jestem inżynierem ochrony środowiska, posiadam stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej – inżynierii ochrony środowiska.  Od ponad 20 lat zajmuję się zagadnieniami gospodarki odpadami, prawem ochrony środowiska i innymi powiązanymi z tym dziedzinami. W latach 1999-2012 pracowałam w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie na stanowisku kierownika Działu Ochrony  Powierzchni Ziemi, zajmowałam się nadzorem i kontrolą zakładów i instalacji w zakresie gospodarki odpadami, transgranicznego przemieszczenia odpadów, gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, recyklingu pojazdów i innymi działaniami wchodzącymi w zakres kompetencji tego działu. Od 15  lat prowadzę również szkolenia z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Czynnie uczestniczę w procesach legislacyjnych.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy