Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Patronat:

Menedżer produkcji        Służby Utrzymania Ruchu

 

Certyfikowane warsztaty maszynowe online LIVE

Przygotowanie, aktualizacja lub odtworzenie kompletnej dokumentacji maszynowej zgodnie z przepisami na 2021/2022

Jak skutecznie zabezpieczyć odpowiedzialność firmy posiadającej park maszynowy, który podlega Dyrektywie Maszynowej oraz innym Dyrektywom Nowego Podejścia?

Podczas warsztatów prowadzący w oparciu o swoje doświadczenia i przykłady z praktyki produkcyjnej odpowie na najbardziej nurtujące pytania:
 • Co zrobić, jeśli chcemy sprowadzić lub posiadamy w zakładzie maszynę spoza UE – jak właściwie przeprowadzić analizę bezpieczeństwa i czy można samodzielnie dokonać oceny zgodności?
 • Jak sprawdzić czy maszyny/urządzenie/produkt spełniają wymagania formalno-techniczne obowiązujące na terenie UE?
 • Jak skompletować dokumentację dla maszyn starych, których producent już nie istnieje, zmodernizowanych lub tych, które zmieniły swoje przeznaczenie?
 • Jak bezpiecznie wprowadzić do eksploatacji urządzenia i maszyny, które będą pracować w atmosferze zagrożonej wybuchem - wymagania dyrektyw ATEX (2014/34/UE)?
 • Jak prawidłowo określić czy urządzenie, dla którego chcesz opracować dokumentację techniczną jest maszyną, zespołem maszyn, osprzętem czy elementem bezpieczeństwa?
Po udziale w warsztatach:
 • Samodzielnie przygotujesz instrukcję obsługi maszyny na podstawie przykładowych wpisów, odniesień do wymagań dyrektyw UE i norm technicznych oraz praktyczne wskazówki i interpretacje PIP, które przekaże prelegent,
 • Będziesz potrafił wystawić Poświadczenie zgodności lub Deklaracje WE wg wzorów zgodnych z obowiązującymi wytycznymi przepisów o ocenie zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia maszyn,
 • Będziesz wiedział jak wystawić Znak CE zgodny z obowiązującymi wytycznymi oraz jak przygotować projekt tabliczki znamionowej
 • Sprawdzisz poziom dostosowania parku maszynowego do aktualnych, surowych wymagań minimalnych i zasadniczych zawartych w znowelizowanych dyrektywach nowego podejścia oraz nowej Ustawie
 • Skompletujesz dokumentację maszynową na lata 2021-2022, która w pełni zabezpieczy Twoją odpowiedzialność z tytułu KP, cywilną i karną dla każdego szczebla odpowiedzialności w firmie: szefa, kierownika produkcji/UR, brygadzisty, mistrza, kierownika zmiany na wypadek kontroli lub wypadku na zakładzie
Program warsztatów
Moduł I

Audyt dokumentacji maszynowej w zakresie zgodności z obowiązującymi dyrektywami nowego podejścia oraz dyrektyw powiązanych

 • Jaką dokumentację należy posiadać dla maszyny ukończonej, a jak traktować maszyny nieukończonej?
 • Dyrektywa maszynowa czy dyrektywa narzędziowa? - kiedy stosować wymagania minimalne BHP, a kiedy wymagania zasadnicze.
 • Co sprawdzić i jakie dokumenty zgromadzić dla maszyn używanych, które zostały poddane tzw. głębokiej modernizacji?
 • Jak traktować linie produkcyjne i w jaki sposób dzielić linię technologiczną na poszczególne maszyny zespolone?
Moduł II

Jak dokonać prawidłowej oceny zgodności na podstawie znowelizowanych przepisów Ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2018 poz. 1338)

 • Jakich maszyn i urządzeń technicznych dotyczą wymagania dyrektyw UE i polskiej ustawy o systemach oceny zgodności (w tym: dyrektywa PED 2014/68/WE, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, SPVD 2014/29/UE) i jakie obowiązki na lata 2021-2022 wprowadzają?
 • Jak w praktyce przeprowadzić ocenę zgodności eksploatowanych lub wytwarzanych maszyn i urządzeń wg wymagań nowej Ustawy o Systemach Oceny Zgodności?
 • Jak powinna wyglądać procedura oceny zgodności maszyn wytworzonych jednostkowo na własny użytek, a jak w produkcji seryjnej?
 • Jakie są sprawdzone sposoby, które można wykorzystać do zweryfikowania stopnia dostosowania maszyny oraz zbadania jej stanu technicznego? – praktyczne listy kontrolne.
Moduł III

Kompletny Paszport Maszyny – jakie dokumenty powinna posiadać każda maszyna zgodnie z prawem?

 • Jakie elementy bezwzględnie musi zawierać DTR maszyny, aby mieć pewność bezpieczeństwa podczas ewentualnej kontroli?
 • Jak prawidłowo opracować DTR dla linii produkcyjnej składającej się z ciągu maszyn: od jednego producenta i od wielu producentów?
 • Jak opracować instrukcję obsługi maszyny, aby była ona zgodna z obowiązującymi przepisami oraz była czytelna dla użytkowników?
 • Co powinna zawierać instrukcja konserwacji maszyn i urządzeń?
 • Jak właściwie przechowywać i gromadzić dane o maszynie – co koniecznie należy zbierać?
 • Jak dokumentować przeglądy maszyn i jak długo należy te dokumenty przechowywać dla celów kontrolnych?
Moduł IV

Obowiązkowe wpisy w dokumentacji maszynowej "krok po kroku"

 • Zasady oceny ryzyka maszyn zgodnie z normą PN-EN ISO 12100 i dyrektywą maszynową 2006/42/WE.
 • W jakich sytuacjach po remoncie lub modernizacji maszyny należy ponownie przeprowadzić ocenę ryzyka technicznego?
 • Obowiązujące wymagania podczas analizy zagrożeń i szacowania ryzyka technicznego maszyn "od A do Z" – ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych dyrektyw UE oraz nowej Ustawy o Systemach Oceny Zgodności.
 • Wykaz działań zmniejszających poziom ryzyka maszyny, które można wprowadzić od ręki – zalecane środki zapobiegawcze.
Moduł V

Ocena ryzyka technicznego maszyny wg normy PN-EN ISO 12100

 • Odtworzenie brakującej instrukcji obsługi w urządzeniach, których producent już nie istnieje.
 • Zasady wprowadzania zmian w DTR po modyfikacji maszyny – jak dokonywać wpisów?
 • Przygotowanie instrukcji eksploatacji maszyn i urządzeń z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa – analiza zagrożeń i ocena ryzyka technicznego maszyny.
 • Ocena poprawności dokumentów dołączanych do maszyn wprowadzanych do użytku oraz wytworzonych lub zmodyfikowanych na własny użytek wg 2006/42/WE.
 • Przykład dostosowania dokumentacji maszyny po remoncie i modernizacji wg nowych wymagań minimalnych i zasadniczych na 2021, 2022 r.
Moduł VI

Jak przygotować firmę do kontroli w latach 2021-2022 roku w kontekście najnowszych zmian prawnych i zmienionych procedur stosowanych przez PIP

 • Kiedy i na jakich zasadach mogą być przeprowadzane w latach 2021, 2022 kontrole w zakładach przemysłowych i jak się do nich przygotować?
 • Jakie konsekwencje prawne wynikają ze stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowego przygotowania i wyposażenia stanowiska pracy w dokumentację techniczną i wymagane prawnie instrukcje obsługi?
 • Kto poza inspektorem może uczestniczyć w kontroli, które branże i zakłady pracy będą na celowniku w pierwszej kolejności w latach 2021, 2022 i jak w czasie kontroli uniknąć pułapek w sytuacjach prawnie ryzykownych?
 • Co zweryfikować na stanowiskach pracy przed samą kontrolą, aby stan rzeczywisty firmy zgadzał się z dokumentacją, co może być uznane przeoczeniem, a co naruszeniem przepisów?
 • Praktyczna checklista – najczęściej występujące niezgodności występujące w dokumentacji technicznej maszyn.
Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w 3 różnych wersjach:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu
 • wersja SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + pakiet dodatkowych materiałów: przykłady wzorcowych instrukcji obsługi maszyn dostosowane do aktualnego stanu prawnego (w zawodzie garbarza ; pracy przy wiertarkach), filmy szkoleniowe oraz materiały merytoryczne dotyczące:
  • analizy i obliczania podstawowych wskaźników niezawodnościowych w UR
  • poprawy efektywności zbierania danych z maszyn
  • analizy danych z maszyn i procedur – praktyczna dokumentacja
  • skutecznego systemu do zgłaszania awarii maszyn i urządzeń
  • analizy krytyczności komponentów maszyn i systemów technicznych
  • sposobu przeprowadzania i dokumentowania przeglądów, aby wyciągać właściwe wnioski służące zapobieganiu awarii
Prowadzący
Włodzimierz Łabanowski
Włodzimierz Łabanowski

Absolwent Wydziału Mechanicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, w latach 1989 – 1992 pracownik naukowy ART, od 1992 roku zatrudniony w Państwowej Inspekcji Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie, obecnie na stanowisku nadinspektora. Od samego początku funkcjonowania nadzoru rynku w Polsce prowadzi i koordynuje w OIP Olsztyn tematy kontrolne z zakresu spełniania wymagań zasadniczych dla maszyn i innych urządzeń technicznych oraz środków ochrony indywidualnej. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Autor szeregu ulotek i broszur dotyczących bezpieczeństwa budowy i użytkowania maszyn, wydanych nakładem Państwowej Inspekcji Pracy. Jego publikacje można również znaleźć w czasopismach branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania ruchu.

KOSZT UCZESTNICTWA:
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • Pakiet dodatkowych materiałów: przykłady wzorcowych instrukcji obsługi maszyn dostosowane do aktualnego stanu prawnego, filmy szkoleniowe oraz materiały merytoryczne
Wybierz swoją wersję

Przedsprzedaż!

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy